Killer Weed

Ogräs som Dödar


Killer Weed
Torah Delen KI TETZE – Devarim (5 Moseboken) 21:10-25:19. Haftarah: Jesaja 54:1-10

“Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall Jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i Min loge.” Matteusevangeliet 13:30

Shabbat Shalom, kära älskade!

Vårt veckobrevtitel hänvisar till en fråga som introducerades av Archbishop Dominiquae Bierman under det första mötet någonsin med medlemmarna i UNIFY från USA för några veckor sedan. Detta viktiga ämne måste delas med alla, så att vi kan inse hur Ogräs som Dödar har blivit en del av samhället.

Liknelsen om vetet och ogräset (ogräset) i Matteusevangeliet 13:24-30 förklarar att både det goda vetet och ogräset som planterats av fienden kommer att få växa upp tillsammans “fram till skörden”. Det påminner oss också om separationen mellan får och getter, som ni vet, är vårt ministry fokuserade på de nationer som går samman med Israel. Vi är dedikerade till att se Får Nationer bildas som en del av vårt mandat från Yahveh.

Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till YHVH och bli Mitt folk, och Jag skall bo i dig. Du skall förstå att YHVH Sebaot har sänt Mig till dig. Sakarja 2:11 SFB

Så vad är det som hindrar människor från att gå samman – att bli ett med Fadern och med varandra? Såg inte Yeshua Sin Faders hjärta när Han bad i Johannes 17? Varför har denna begäran från vår älskade Messias ännu inte uppfyllts?

“Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i Mig och Jag i dig, också de skall vara i Oss, för att världen skall tro att Du har sänt Mig.” Johannesevangeliet 17:21

Vi tror att Ogräs som Dödar har stoppat svaret på denna seger försäkrande bön från vår Messias. Så, vad exakt är det här Ogräset som såddes? Det är Ersättningsteologi (E.T.), det doktrinära misstaget som har mördat miljoner i Guds namn.

I naturen finns det också ett läkemedel som heter ogräs som Dödar. Det är också känt som Ängel Stoft, PCP, och på 1960-talet var det först känt som “Frids Pillret”. I huvudsak ett djur bedövningsmedel, det försvagar människor och får dem att tappa fokus. Detta ämne är nu “spetsat” i många andra gatu droger, för att öka deras säljbarhet och öka vinster.

Andligt vet vi att Kejsaren Konstantin blandade ihop många övertygelser (hednisk soldyrkan och Messiansk sanning) för att skapa detta “Ogräs som Dödar” som vi nu känner till som Kristendomen. Detta doktrinära system är spetsat med precis tillräckligt med sanning för att lura dem som uppriktigt söker Sanningen, snarare försvagar det de troendes kropp till en “form av gudsfruktan” som förnekar Yahs kraft. Det är också lätt att acceptera / inta och är lönsamt.

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider och ha ett sken av gudsfruktan (som människor kommer att ha) men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 2 Timotheosbrevet 3:1, 5

Sådana människor som fortfarande tillber Gud med denna blandning vet inte att de faktiskt är ogräs som kväver andra omkring dem. Varför? Eftersom de är uppriktiga och “alltid lärande”, men de hittar aldrig Sanningen (som är en person, Yeshua, vår Messias). Yeshuas sanna identitet har stulits av kyrkans nonchalanta acceptans av traditioner och lögner – precis som Archbishops bok Identitetsstölden så tydligt avslöjar. Det talar om hur dödliga de kan vara som är under denna influens av Ogräs som Dödar, precis som de som väljer att inta de naturliga “rekreations drogerna” kan vara idag. Både naturliga och andliga sökare av en högre existens kan luras och ges något omedvetet spetsat med PCP/Ersättningsteologi.

Killer Weed

UNIFY USA medlemmarna informerades om bakgrunden till hur våra ursprungliga bosättare som kom till våra stränder för 400 år sedan på Mayflower som kom från England och Europa för att undkomma förföljelse. Men utan att de visste det lämnade de bara en del av de felaktiga doktrinerna som ålagts dem – trossystemet efter reformationen var fortfarande fullt av hat mot allt Judiskt, baserat på Martin Luthers skrifter. Så, Ogräset som Dödar planterades också i Amerika.

Sedan var det en dubbel portion (eller dubbel potent) blandning som inträffade på Amerikas mark: Ersättningsteologi förenad med Frimureriet för att bilda början på en synkretistisk rörelse – vi ser detta ogräs blomstra idag som “Samexisterar”. Det är här alla är Allt Inkluderat, allt går och vi kan alla leva i fred tillsammans. Men detta är inte förankrat i sanningen.

Hur kan vi undvika att samlas vid skörden och brännas som ett ogräs? För det första är omvändelse från Frimureriet en nyckel, eftersom den frodas i våra Amerikanska kyrkor, särskilt i ledarskapspositioner. Och den blindhet som deras frimurare initieringsriter medförde (som innebar att man bar en ögonbindel när man anslöt sig) har hållit kyrkan i mörker, i den utsträckning som har gjort att Ersättningsteologi ogräset har förblivit dolt mitt framför ögonen!

Den största utmaningen som vi möter inför en Tredje Dagens Väckelse i Amerika är Självständighetens Ande, som har en tendens att skilja oss åt i stället för att skapa en enhet på grund av andlig stolthet. Men i vår tid måste vi erkänna att “Vi behöver varandra”. Judar och Hedningar måste gå samman och föra fram vad den andra har uppenbarelse om och har följt: Religiösa och Messianska Judar har en djupare uppenbarelse av Toran och Rättfärdig Livsstil – Många Kristna Hedningar i Amerika har en djupare uppenbarelse om vikten av den Helige Andes ledning. Tillbedjan i Ande och Sanning (Ord/Toran) kommer att bringa “liv från de döda”.

Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Romarbrevet 11:15

Killer Weed

När Hedningar accepterar “Sanningen, Hela Sanningen och ingenting annat än Sanningen”, kommer de att vara fria från E.T. (Ersättningsteologi) och Ogräset som Mördar kommer inte att ha någon mer effekt på dem. När Judar accepterar att Hedningar får den Sanne Helige Ande utgjuten över sig, kommer de att överge de falska andar som förts till dem via Kabbalan och bli fria att själva lära känna Sin Messias Yeshua, i all Hans fullhet.

Varje grupp behöver rensas från traditioner och felsteg som gör Hans Ord maktlöst. UNIFY för in Hedningar i “Tvättningen av Ordet (Toran)” (se GRM Bibelskola) och kommer att göra Judarna avundsjuka på att lära känna detta Andefyllda liv som har utgjutits över dem. Men icke-Judar måste först erkänna sitt behov av Sanning som Judar har anammat från begynnelsen. “Om du älskar Mig kommer du att hålla Mina bud” talades inte av Yeshua på skämt. Han menade det.

Så vi är befallda att “älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, själ, sinne och styrka” och “älska vår nästa som sig själv” – båda kräver att jag överlämnar mig själv. Båda kräver ödmjukhet inför Gud och mänskligheten.

Åh, vilken dag som väntar oss förenade av kärlek, av Hans Ande. Det är Förenta staternas mandat och varför UNIFY USA måste samarbeta med Ruach för att åstadkomma uppfyllandet av Yeshuas Johannesevangeliet 17 bön i vår generation.

“Men inte bara för dem ber Jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på Mig.”Johannesevangeliet 17:20

Alla nationer är representerade på Amerikansk mark. Alla nationer befinner sig i beslutets dal.

Amerika, Amerika, det är dags för Tredje Dagens Väckelse! Vi önskar att ingen samlas in, på skördedagen och bränns. Vi förkunnar att Amerika kommer att bli en Fårnation som ger Fadern ära genom Sin dyrbare Son Yeshua.

Sänd ut de internationella skördarna, Yahveh, och låt alla UNIFY medlemmar komma överens om att den heliga elden från Heliga Eld Kärl kommer att spridas från Jerusalem till världens ändar. Vi befinner oss i en tid i Amerika som när George Washingtons armé var i raffinerings bränderna i Valley Forge – förberedde sig för att se seger mot Englands överlägsna stridsstyrkor för deras självständighet. Vi är redo att se seger över mörkrets krafter som har hållit oss alla i andlig blindhet och djärvt förklarat vårt oberoende from Ersättningsteologi, Ogräset som Dödar. Må rikliga välsignelser vara över Archbishop och Rabbin när de ser en skörd från myriaderna av frön för Tredje Dagens Väckelse planterad i 50+ nationer under 32+ års tjänst. Och må allt deras händer rör vid blomstra i denna säsong av förlängd tid i USA, som också kommer att påverka mängden Judar här med Messias kärlek.

Amerika kommer inte längre att vara en trädgård full av ogräs som är andligt rotlöst eller hänsynslöst utan kommer att ledas ut (tillsammans med Juda, som betyder “Lovpris”) med rungande lovsånger från hela Hans folk, som helhjärtat tillber tillsammans i Ande och Sanning.

För Archbishop Dominiquae Bierman,

Pastor Debra Barnes

(Detta brev är baserat på uppbyggelse och visions casting som Archbishop Dominiquae Bierman gjorde till UNIFY USA gruppen den 29 Juli 2022)

Dina Israeliska Vänner

Archbishop Dominiquae och rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Toscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste undervisningen: Kad Esh MAP Testimonies 2

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →