The Divine Reset

Övergång till 5783


The Divine Reset
Torah Delen VAYELECH – Devarim (5 Moseboken) 31: 1-30. Haftarah: Hosea 14:2(1)-10(9); Mika 7:18-20: Joel 2:15-27

Den Gudomliga Återställningen
Gå Tillbaka till Grunderna

“Men det har Jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.” Uppenbarelseboken 2:4 SFB

Shabbat Shalom, högt älskade!

Övergången till 5783 och den Nya Sjuårscykeln har varit traumatisk för många nationer. Under Månaden Elul som leder till Yom Teruah Trumpet Högtiden och det Judiska Nyåret inträffade många jordbävningar i Papua Nya Guinea, Mexiko, Puerto Rico, Japan och mer.

Jorden verkar göra uppror mot all synd, orättvisa, sexhandel, omoraliska styggelser, den anti-bibliska politiken mot Israels Lands Förbund, Antisemitism, mänskligt skapade plågor, injektioner som förändrar DNA, mord på spädbarn, attacken mot familjen och köns upproret, girigheten, alkohol, drog och psykmedicin beroendet som mördar miljoner, det teknologiska övertagandet av mänskligheten genom posthumanism och transhumanism, hedendomen, tillbedjan av Baal och Ashera och så mycket mer. De Rättfärdiga, Yah-skapade grundvalarna av samhället förstörs systematiskt och jorden skakar.

“När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?” Psaltaren 11:3 SFB

Våra barn är i livsfara i skolorna, inte bara från galna ungdomar som implementerar principer av den demoniska virtuella verkligheten de lever i utan också från deras lärare och läkare! Dessa auktoriteter i deras liv indoktrinerar dem från att de är spädbarn att tvivla på deras Gudagivna kön. Föräldrar borde vakna upp och återta sina barn från detta demoniska nutida system. Lämna inte dina barns utbildning till skolsystemet. De är dina barn – Den Allsmäktige anförtrodde dig med dem.

“Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.” Ordspråksboken 22:6 SFB

Världen befinner sig vid självförstörelsens brytpunkt på grund av den ondska som har tillåtits härja fritt och okontrollerat i den, medan det vi kallar “Kyrkan” sover eller har gått i säng med den Nya Världsordningens agenda för att styra denna värld.

“Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?” Matteusevangeliet 7:15-16 SFB

The Divine Reset

Det är mer och mer tydligt att det finns en Falsk Kyrka och en Sann Kyrka, en Falsk Brud och en Sann Brud. Jag hade en väldigt levande dröm och öppen vision om detta på 90-talet. Den blir nu mer och mer definierad.

“Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen.” Lukasevangeliet 8:17 SFB

Några varningar när vi går in i denna Nya Sjuårscykel som börjar i 5783 (Trumpet Högtiden år 2022),

 1. Akta er för ogudaktiga allianser; de kommer att få dig ur kurs och förstöra ditt liv och din tjänst. (2 Krönikeboken 6:14, 1 Kungaboken 22:29-40)
 2. Akta dig för att försöka behaga människor; fruktan för YHVH endast, vad det än kostar. Evigheten är lång. (Ordspråksboken 14:27, Ordspråksboken 29:25)
 3. Akta dig för att följa nyheterna i stället för Hans Ord. Många har tappat fokus och ägnar mer uppmärksamhet till nyheterna än till Yahs Ord (Gud) (Josua 1: 8, Filipperbrevet 4: 8)
 4. Akta dig för att kompromissa med Sanningen eftersom den är obekväm för ditt kött. Omfamna all uppenbarad Sanning och obehaget med den. Det kommer att göra det obligatoriska arbetet att döda ditt kött och förlösa din ande. (Uppenbarelseboken 22:15, Joh 8:32)
 5. Akta dig för att hålla fast vid acceptabla och omhuldade hedniska traditioner. De gudarna faller i Hans Brud. Detta inkluderar mammons gud, frimureriet, Baal och Asherah, hedniska högtider och traditionella Kristna högtider med rötter i Romersk hedendom. Yah renar Sitt Hus från främmande tillbedjan. Detta är en jordbävning i kyrkan. (Jeremia 10:1-3, Efesierbrevet 5:27, 1 Petrusbrevet 4:17))
 6. Akta dig för att ge efter för hopplöshet på grund av de många skakningarna och skrämmande händelser. Håll dig vitalt ansluten till Hans Torah/Ord och Ruach/Ande och till de likasinnade individer som har överlämnat sig helt till Yeshua, den Judiske Messias. (Efesierbrevet 5, Jesaja 51:6)
 7. Akta dig för att ge upp din kallelse att lyda Yah och nå ut även med stor risk. Slutet kommer inte förrän Evangeliet som skapats i Zion, Rikets Evangelium, predikas i hela världen. (Matteusevangeliet 24:14, Matteusevangeliet 24:25-27)
 8. Akta er för att vara emot Israel och det Judiska folket när Anti-Messias driver på för att ta över Jerusalem. YHVH kommer inte bara att kämpa för Sitt folk, utan en fantastiskt David-liknande samling av Israeler kommer resa sig! De kommer att vara som Mackabéerna från förr! (Sakarja 2, Sakarja 12, 1 Mos 12:3)
 9. Akta dig för att lägga ner dina betrodda krigsvapen som bön och fasta, lovprisning, tillbedjan, proklamation av Ordet, be i tungor, dansa i anden, lovprisning dans, profetiska fanor och mer. Det är dags att återställa alla krigsvapen som du kan ha förlorat på vägen och använda dem under den Helige Andes Auktoritet. (2 Korinthierbrevet 10: 4-5, Efesierbrevet 6: 10-18)
 10. Akta dig för att gå med i en kyrka eller församling för det “känns bra” och som kittlar dina öron. Om pastorn inte konfronterar synden och inte tillåter den Helige Andes Fullhet, inte älskar Israel och står upp för Yahs Förbund med Sitt Utvalda Folk och inte får ditt kött och självcentrerade liv att kännas obekvämt – Fly! Be Abba att leda dig till en plats som Han väljer, inte din. (Ordspråksboken 1 6:9, 1 Korintierbrevet 15:33)
 11. Akta er för att leva som en “ensam vandrare” i denna tid av “virtuella realiteter”, Ta reda på från Yeshua vilka som är era andliga ledare och underordna er deras ledarskap. Tjäna med den andliga familjen och den andliga arméenhet som du har tilldelats. Auktoritet ges när vi vandrar under auktoritet till Hans Ande (Först!) och till våra Gudagivna ledare som undervisar från Hans Torah/Ord. (Hebreerbrevet 13:17, 1 Petrusbrevet 5:1-11)
 12. Akta dig för att involvera dig i att styra ditt eget liv istället för att följa Yeshua och Hans Rike. Presentera dig själv som ett Levande Offer på Hans Altare i vad du än är kallad att göra och vara, inklusive med din ekonomi och dina ägodelar. (Romarbrevet 12:1-2, Matteusevangeliet 7:21-23)

Dessa 12 varningar hjälper dig att övergå till nästa Sjuårscykel, redo att ta itu med alla omständigheter och sluta ärofullt och segrande i Yeshua!

The Divine Reset

“Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger.” Matteusevangeliet 24:45-47 SFB

Och för er som tror att djävulen kommer att vinna, tänk på detta:

“Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men Min frälsning skall förbli för evigt, Min rättfärdighet skall inte brytas ner.” Jesaja 51:6 SFB

Kom ihåg att det bara tar en ängel att binda fast satan i kedjor i 1000 år!

“Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och satan, och band honom för tusen år.” Uppenbarelseboken 20:2 SFB

Det viktigaste i denna Nya Sjuårscykel som kommer att bli allvarligt utmanande är att vi kommer tillbaka till vår Första Kärlek och sätter Yeshua Först i allt!

“Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig (Återvänder till Mina heliga och rättfärdiga vägar och ord), skall Jag komma över dig och flytta din ljusstake, menorah, från dess plats.” Uppenbarelseboken 2:5 SFB

Vi måste omvända oss och lägga alla kompromisser med synd, olydnad och avgudadyrkan, inklusive hedniska högtider och traditioner, förkastande av Hans Bud som påverkar vår livsstil, vår kost och alla våra självcentrerade liv, under våra fötter!

“Shaloms, Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Yeshua nåd vare med er.” Romarbrevet 16:20 SFB

En välsignad och segerrik Ny Sjuårscykel till alla dem som tar i beaktande detta Ord.

För Lejonet av Juda

Dina Israeliska mentorer och vänner

Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman

För att Skicka dina Tionden och Yom Kippur Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresserat till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: David & Goliat Del 3

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →