Extract the Precious from the Worthless - Part One

Profetiskt Ord: Skilj ut det Dyrbara från det Värdelösa Del Ett


Extract the Precious from the Worthless - Part One
Torah Portion EKEV– Devarim (5 Moseboken/Deutoronomy) 7:12–11:25

Därför säger YHVH så: ”Om du vänder om, skall Jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna Mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som Min mun. Detta folk skall då vända tillbaka till dig, men du skall inte vända tillbaka till dem.” Jeremia 15:19 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Detta är det profetiska ord som jag fick från Fadern för mindre än en vecka sedan. Den Helige Ande viskade detta i mina öron mitt under vårt profetiska bönemöte vi har varannan vecka. Jag förmedlade det och bad ut och igenom det. Jag visste att detta ord skulle bli ett roder från och med nu, detta ord kommer att SEPARERA för att FASTÄLLA/DEFINERA.

Detta fick mig också att studera de profeterade SEPARATIONERNA i det Nya Förbundets skrifter. De är alla knutna till Domen och med Ände Tiden.

Vetet och ogräset. Matteusevangeliet 13:24-30 SFB
Fåren från getterna. Matteusevangeliet 25:31-46 SFB

Det är dags, det är dags, det är dags säger YHVH! Separationen har börjat!

Men låt oss först se sammanhanget med Yah´s ord till Jeremia. Jeremia profeterade före och under de första stadierna av den Babyloniska exilen. Detta var en tid av dom för Juda. På grund av grova synder av avgudadyrkan, omoral, girighet och uppror dömde YHVH Sitt Folk. På grund av deras uppror och brist på omvändelse (som är Teshuva eller Återvändande),skulle de bli fångar under Babylon och det Heliga Templet skulle förstöras.

Jeremia, som var en sann profet och älskade sitt folk, var förkrossad. Det är i detta sammanhang som Yah berättade för honom att NYCKELN till befrielse och restaurering/återupprättelse var att återvända, vända om och skilja ut det dyrbara från det värdelösa.

”Varför skall jag ständigt plågas och varför är mitt sår så oläkbart? Det vill ju inte läkas. Du har blivit för mig som en sinande bäck, likt ett vatten som ingen kan lita på. Därför säger YHVH så: Om du vänder om, skall Jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna Mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som Min mun. Detta folk skall då vända tillbaka till dig, men du skall inte vända tillbaka till dem. Jag skall göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Ty Jag är med dig för att hjälpa dig, och för att rädda dig, säger YHVH. Jag skall rädd dig ut ur de ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand. Jeremia 15:18-21 SFB

Dessa ord innehöll också ett löfte till Jeremia som hade varnat sitt Judiska folk från den förestående domen och blev allvarligt förföljd för den.

” Detta folk skall då vända tillbaka till dig, men du skall inte vända tillbaka till dem. Jag skall göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig.”

Nyckeln för Jeremia att bli befriad och att förbli stark, och för alla som skulle följa hans budskap om att vända om, var att förbli REN. Detta budskap skulle ges av Jeremia till alla människor som gick igenom det Babyloniska blodiga angreppet och som blev överlevare i Landet eller fångar i Babylon. Mot allt hopp sträckte sig Yah fortfarande till dem och gav dem en väg ut ur Andlig Fångenskap. Det skulle ta 70 år att komma ut ur Babylonisk fångenskap, men de fick gång på gång möjlighet att komma ut ur Andlig Fångenskap.

Extract the Precious from the Worthless - Part One

Att skilja ut det dyrbara från det värdelösa var nyckeln! Det är en uppmaning till en fullständig omdirigering av livet och tillbedjan till Israels Gud, och Han är bara En Sann Gud! Omvändelse från synd, omoral, utgjutande av oskyldigt blod, girighet och avgudadyrkan var den enda vägen ut ur Andlig Fångenskap. I detta 2000-tal är det också omvändelse från synd, från bedrägeriet med Ersättningsteologin, från att stå emot den Helige Ande som kommer att befria Hans folk från fiendens grepp och återupprätta dem. Inga pengar, ingen psykologi, ingen medicin, ingen vetenskap, ingen mänsklig eller demonisk idé kan leda till befrielse från den värsta fångenskapen av alla: Andlig Fångenskap.

Ett kraftlöst evangelium har presenterats som inte kräver omvändelse, den ”psykologiserar” synden, som minimerar smuts, perversion och utsvävningar. Majoriteten av Kristna och till och med Messianska är andligt fångna, det är därför de har blivit fångar till Den Nya Världsordningens metoder med injektioner och taktisk rädsla genom befolkningskontroll. Men låt oss sätta hästen framför vagnen:

Att kämpa mot naturlig fångenskap och NVO utan att kämpa mot den Andliga Fångenskapen till en livsstil i synd är inte bara ineffektivt utan faktiskt bedrägligt. Det har startat ett annat religiöst system som blandats med New Age, Kristendom, mysticism och patriotism. Detta system kräver inte KAPITULATION till den ende Judiska Messias, Frälsaren, Domaren, Lagstiftaren och Kungen. Det kräver bara att vi motsätter oss totalitarism och befolkningskontroll för att vara ”fria”. Men sann Frihet är när vi är fria från Andlig Fångenskap! Att förmedla den naturliga friheten utan den andliga friheten från synd och en livsstil av uppror mot Yah (Gud) och Hans vägar och bud, gör att vi missar målet.

Det är dags att ta ut det dyrbara ur det värdelösa. Separationen har börjat!

Fortsättning följer….

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka in dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: PROFETISKT ORD – Separera det Värdelösa från det Värdefulla

Lär dig om trons Judiska rötter.

Du behöver aldrig mer gå på någon annan Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1: a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

Uppdatering från GRM Bibel Skola:

GRM online-kursen (tillgänglig på Engelska och Spanska) har uppdaterats och formaterats om.

Frågesporterna som krävs vid varje lektion består nu av flervalsalternativ att fylla i; Denna metod gäller även för frågesporterna gällande var och en av de böcker som listas att läsa (som tidigare krävde en skriftlig uppgift).

Systemet registrerar automatiskt dina val och informerar dig om hur många korrekta svar som skickats in vid varje frågesport. De enda skriftliga uppgifter som krävs är de 3 Terminsuppsatser som skall lämnas in i slutet av varje Nivå.

Vi är glada över att kunna erbjuda detta nya strömlinjeformade system i GRM!

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa/återupprätta Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar anti-Semitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna makt stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelseministeriet”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i FN för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar trupp att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israels Ambassad i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/