Justice or Judgement #4

Rättvisa eller Dom #4 – Sexuell Omoral


Justice or Judgement #4
Torah Portion VAYESHEV – Beresheet (1 Moseboken) 37:1–40:23

Som förberedelse för Hanukkah, Högtiden av Dedikation

Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som Adonai din Gud ger dig. Femte Moseboken 16:20 SFB

Shabbat Shalom, kära älskade!

Detta är en fortsättning från Rättvisa eller Dom #3 där jag förklarade om orättvisan med Fåfängt/Fruktlöst hat. I dag kommer vi att fortsätta med Orättvisan gällande Sexuell Omoral.

Vad ådrar sig domen från YHVH i både individer och nationer? Med ett ord är det orättvisa.

ORÄTTVISA definieras från Merriam Webster Dictionary/Uppslagsbok:

ORÄTTVISA, SKADA, FEL och klagomål betyder “en handling som orsakar oförtjänt ont.”

 1. ORÄTTVISA gäller varje handling som innebär orättvisa mot en annan eller kränkning av dennes rättigheter.
 2. De orättvisor som drabbat de lägre klasserna SKADA gäller, i lag, specifikt en orättvisa där man kan lämna in en stämning för att få ersättning.
 3. Ärekränkning utgör en juridisk skada FEL, och även tillämpas i lag på någon handling som är straffbar enligt Brottsbalken; det kan gälla mer allmänt för alla flagranta orättvisor.
 4. Fast besluten att rätta till samhällets fel, gäller KLAGOMÅL för en omständighet eller ett villkor som utgör en orättvisa för den drabbade och ger grund för klagomål.

Vi kommer att tillsammans i denna serie Shabbat Brev granska de mest allvarliga synder och orättvisor i YHVH´s ögon:

 1. AVGUDADYRKAN
 2. ATT LJUGA
 3. FÅFÄNGT/FRUKTLÖST HAT
 4. SEXUELL OMORAL
 5. OSKYLDIGT BLOD
 6. SLAVERI
 7. FÖRTRYCK

SEXUELL OMORAL

Vet ni inte att inga orättfärdiga skall ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds Rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Yeshua Namn och i Vår Guds Andes Namn. 1 Kor 6:9–11 SFB

Sexuell omoral är att utöva en sexuell handling utanför ett lagligt äktenskapsförhållande mellan en man och en kvinna, detta inkluderar att hänge sig åt sexuell fantasi som i fallet med pornografi och onani; den omfattar äktenskapsbrott, otukt och hela gebiten av HBTQ-agendan. De som insisterar på att fortsätta i omoral enligt Bibliska normer kommer inte att ärva Himmelriket och de kan bara förvänta sig en evig förstörelse även om de ber och går till kyrkan eller synagogan varje dag. Vi lever i ett samhälle som har varit ont betingat genom att det accepterat sexuell omoral som god och normal men det finns inget normalt med det och onda andar är alltid inblandade i omoraliska sexuella relationer.

Justice or Judgement #4

En Man för En Kvinna, detta är den ursprungliga skapelseplanen

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade Han henne, till man och kvinna skapade Han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!” Första Moseboken 1:27,28 SFB

Adonai Elohim formade en kvinna av revbenet som Han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade: ”Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man* har hon tagits.” Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. Första Moseboken 2:22-24 SFB

C.S. Lewis, beskrev för många år sedan i sin bok Mere Kristendom vår samtida kamp med mänsklig sexualitet i följande ord:

Uppfinnaren av den mänskliga maskinen berättade för oss att dess två halvor, den manliga och den kvinnliga, gjordes för att kombineras i par, inte bara på den sexuella nivån, men helt tillsammans. Det monstruösa med samlag utanför äktenskapet är att de som hänger sig åt det försöker isolera en typ av förening (den sexuella) från alla andra typer av unioner som var avsedd att gå med på det och utgöra den totala unionen. Den Kristna attityden betyder inte att det är något fel på sexuell njutning, mer än nöjet att äta. Det betyder att du inte får isolera den njutningen och försöka få den för dig själv, lika lite som du borde försöka få smakens nöjen utan att svälja och smälta, genom att tugga saker och spotta ut dem igen(Som i fallet med Bulimi till exempel. ABD)

Otukt och Äktenskapsbrott

Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Yahweh av rent hjärta. 2 Timoteus 2:22 SFB

Idag har det blivit helt acceptabelt att gå till kyrkan eller att på något sätt vara religiös och även leva tillsammans utan äktenskap. Det ursäktas av det faktum att folk vill lära känna varandra innan de knyter banden. Dock är Bibeln mycket tydlig med att “känna varandra”, hebreiska YADA vilket innebär att ha intima sexuella relationer endast är sanktionerad av Skaparen inom ett lagligt äktenskap mellan EN man och EN kvinna. Allt annat faller i kategorin sexuell omoral. Yeshua fortsätter med att förklara detta genom att ta itu med inte bara handlingen av äktenskapsbrott men även tankar om det.

Ni har hört att det är sagt: “Du skall inte begå äktenskapsbrott.” Jag säger er: ”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” Matteus 5:27,28 SFB

Därför, onani och pornografi, som innebär att man hänger sig åt handlingen av sex både i handling och i tankar och utnyttjar och använder ditt sinne till sexuella fantasier med män och kvinnor som inte är din fru eller make, det betraktas som sexuell omoral i alla fall och ådrar sig en dom.

För att stoppa alla argument och psykologiska ursäkter för “varför” en person är sexuellt omoralisk, fortsätter Yeshua i samma kapitel att säga på ett skarpt och gripande sätt,

”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.” Matteus 5:29-30 SFB

Han sa, “Nog med filosofi och psykologi SLUTA BARA ATT SYNDA!

Dessa ord är inte populära idag och mycket sällan konfronterar en pastor eller en förälder sin flock eller sina barn som lever i sexuell omoral. De flesta pastorer och föräldrar håller hellre passivt med om deras synd och låter ofta den sexuella omoralen utföras under deras tak i hemmet. Det är en styggelse! Vissa föräldrar säger: “Jag föredrar att min son och hans flickvän är här än håller till på gatorna eller i billiga hotell”. Det är ett allvarligt fel tankesätt och i själva verket har du blivit en medbrottsling till ett brott genom att låta det ske under ditt tak som YHVH hatar. Jag har varit tvungen att ta itu med detta i min egen familj. Mina barn vet att jag älskar dem, men jag kommer inte att stå ut med deras synd under mitt tak. Mitt team vet detta också och kosta vad det kostar vill, den som beslutar att ge sitt sinne eller sin kropp till sexuell omoral kommer inte att välkomnas och kommer inte att tolereras. Jag kommer att erbjuda varje botemedel YHVH har gett oss såsom Omvändelse, bön, befrielse och inre helande men de som bekänner sig vara Guds barn måste välja Hans väg “eller motorvägen” som vi säger. Älskade, så enkelt är det. Yeshua sa, om ditt öga, eller din hand eller någon del av din kropp får dig att synda “hugg av den”, det betyder att vara hänsynslös mot din syndanatur och motstå djävulen vid varje tillfälle, då kommer han att fly från dig. Ordet är tydligt att vårt gensvar till en sådan stor frälsning och förlåtelse för synder är att älska YHVH med hela vår varelse, detta inkluderar våra tankar och vår kropp!

Justice or Judgement #4

Hör, Israel! Yahweh, vår Gud, Yahweh är En. Och du skall älska Yahweh Din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som Jag idag ger dig befallning om , skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Femte Mosebok 6:4–7 SFB

Både i det Gamla och i det Nya Förbundet varnas vi för att om vi hänger oss åt någon form av sexuell omoral som inkluderar avgudadyrkan, äktenskapsbrott, otukt. homosexualitet, lesbiskhet, heterosexualitet och tidelag (sex med djur) ådrar det sig Yah´s dom och för med sig död och förstörelse!

Men de fega, de trolösa och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön, som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Uppenbarelseboken 21:8 SFB

Tidelag

“Förbannad är den som ligger med något djur.” Och allt folket skall säga: “Amen. Femte Mosebok 27:21 SFB

Om en man ligger med något djur, skall han straffas med döden, och djuret skall ni döda. Om en kvinna gör närmande mot något djur för att para sig med det, skall du både döda kvinnan och djuret. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld. Tredje Mosebok 20:15-16 SFB

PEDOFILI

“Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup! Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.” Matteus 18:6–7 SFB

Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 1 Kor 10:8

En av den mest vidriga sexuella omoralen är den som begås mot försvarslösa barn, detta är perversion och pedofili. Detta avskyvärda brott fortsätter även under täckmantel av religion som den senaste tidens skandaler i den Katolska Kyrkan avslöjar.

En utbredd offentlig chock följde den senaste utgåvan av Pennsylvanias åtalsjuryrapport som identifierade mer än 1 000 barn som blivit offer för prästers sexuella övergrepp. Faktum är, som jag vet genom min forskning, Vatikanen och dess amerikanska biskopar har känt till problemet med prästerlig pedofili sedan åtminstone 1950-talet. Och kyrkan har konsekvent tystat blivande visselblåsare inifrån sina egna led. https://theconversation.com/the-catholic-churchs-grim-history-of-ignoring-priestly-pedophilia-and-silencing-would-be-whistleblowers-102387

En amerikansk präst sade att pedofili inte “dödar någon” som jämförelse med abort till exempel. Låt dig inte luras, sexuella övergrepp, trakasserier och samlag med en minderårig dödar deras själ och egenvärde/värdighet, några av dessa stackars barn återhämtar sig aldrig. YHVH kommer definitivt att döma dem som rör barn felaktigt och ogudaktigt och särskilt om de är präster och gör det under religionens täckmantel.

De kastade lott om Mitt folk. En sköka betalade de med en pojke, och en flicka sålde de för vin som de drack upp. Joel 3:3 SFB

Homosexualitet, Lesbiskhet och allt det andra

Du skall inte ligga med man som en man ligger med en kvinna; det är avskyvärt. Tredje Mosebok 18:22

Fastän de kände till Gud, prisade de Honom inte som Gud eller tackade Honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens Härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för Skaparen, Han som är välsignad i evigheter, Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav mannen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Romarbrevet 1:21-27 SFB

Tro inte för ett ögonblick att människor är födda homosexuella, lesbiska eller som transvestiter, det är de inte! Elohim Skaparen skapade mannen att vara man och kvinnan att vara kvinna och ingenting däremellan. Det finns inga undantag! Men onda andar som ofta finns i familjer får människor att tro dessa lögner. Det har gått så långt att man låter barn ändra sitt kön om de så önskar utan samtycke från sina föräldrar! Dessa förändringar genom könsoperationer är också en lögn, en person kan inte ändra sitt kön, det är plastikoperationer. En man född med en penis kan inte ha en vagina eller vice versa, inte heller kan de reproducera. Detta är en skymf mot Skaparen av Livet Själv och det är ett ytterst totalt uppror mot Honom och Hans vägar. Samhällen som har accepterat HBTQ-agendan, prideparader och samkönade äktenskap har satt sig själva på en plats av dom. Är det därför förvånande att covid19 plågar världen tillsammans med manipulationen från globalisterna, de i Silicon Valley och mörkrets regeringar som kontrollerar populationen? Människor förlorar sina mänskliga rättigheter i hälsans namn och deras frihet därför att de har använt sin frihet till sexuell omoral bland andra synder.

Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Yahweh, och Yahweh för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall Han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Yeshua lemmar? Skall jag ta Yeshua lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, narturligvis inte! Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött.* Men den som är förenad med Yahweh är en Ande med honom. Fly bort från otukten! All synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt Den Helige Ande som bor i er och som ni har fått av Yahweh, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Yahweh i din kropp! 1 Korinthierbrevet 6:13-20 SFB

Justice or Judgement #4

En bön

Käre himmelske Fader jag omvänder mig i säck och aska från all sexuell omoral i mitt liv. Jag förkastar den och avsäger mig den, inklusive omoraliska och lustfyllda tankar. Jag bryter hänsynslöst kraften av alla onda andar av lust, sexuell omoral och perversion i mitt liv och jag förklarar att jag är ett blod köpt barn av Yah (Gud) och full av Hans Ande av Helighet för att vandra i renhet i Yeshua’s Mäktiga Namn. Jag skall fylla mina tankar och mitt hjärta med Hans Ord och med Hans Helige Ande. Jag skall inte kompromissa med satan och synden längre! Yahs nåd är tillräcklig för mig. Amen.

Dina israeliska mentorer och vänner,

Archbiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Beställ Archbiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah/Identitets Stölden: Återkomsten av 1: a århundradet Messias!

Klicka på knappen nedan för att beställa!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/återupprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som du kan.

 1. Hämta den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Hämta den.
Ge $ 27 eller mer för att få pappersbok The Identity Theft/Identitets Stölden, plus HELA Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativ kursen mot antisemitism gratis *. Du kan också ge $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den som gåva.
Ge pappersboken eller E-boken som gåva genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The Book”/”Boken”. Bläddra längst ned där det står: ”Reach out to others”/”Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du giftcard amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis och även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-onlinekurs*. Denna kurs innehåller 12 Gates of learning/12 Portar av lärande baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter.

*Kursåtkomst kommer med boken först när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Bli en kanal för att förmedla 1:a århundradets Messias. Dela denna bok vidare!
www.zionsgospel.com

Beställ boken:
https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Titta på: The Biblical Cure for Cancer Part 3/Det Bibliska Botemedlet för Cancer Del 3

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/803242293857442/

Så här skickar du dina Tionde & Offer:

 • Ge online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund skall skickas till Kad-Esh MAP ministerier, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

RENEWAL Sukkot Tour of ISRAEL/FÖRNYELSE Sukkot Tour av ISRAEL

SHMITA ÅR 2021 / 5782

“Men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Yahwehs sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård. Tredje Mosebok 25:4TLV

Enligt Skriften rör sig den judiska kalendern i sjuåriga cykler från skapelsens början. Det sjunde året i cykeln är känt som sabbatsår eller “Shmita.” Sabbatsåren är ett år av vila, förlåtelse och eftertanke. I Israel måste gårdarna stå obrukade. Personliga skulder är förlåtna, slavar går fria och åtaganden till tro förnyas.

Hel Tour: Yom Kippur, Sukkot & Simcha Torah
september 14 till 30
(16 nätter)
(Inkluderar Tel Aviv, Golanhöjderna, Galileen, Jerusalem och Negev)

Partiell Tour: Sukkot & Simcha Torah
September 20-30
(10 nätter)
(Inkluderar Jerusalem och Negev)

Mini Tour& Conference
September 20-23
(3 nätter)
(endast Jerusalem)

Vid intresse anmäl* via e-post för att reservera din plats: tours@dominiquaebierman.com

*Ingen betalning krävs just nu – ange helt enkelt ditt namn så håller vi dig uppdaterad när priserna är klara.

GRM Bibelskolans Uppdatering:

Nya priser för GRM Bibelskola från den 15 oktober 2020

GRM individuella online kurs: $ 320 i anmälningsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • De studenter som tar examen genom GRI (Global Re-education Initiative) online kurs kommer att få en $ 80 rabatt för GRM:s enskilda online-kurs. (Rabattkupongnummer).
 • Om studenten tar examen genom GRM:s online-kurs inom en period på 6 månader, kommer han/hon inte att behöva betala för årets sista 6 månader.

Skicka hem kurs (USB-minne): $ 1,200.

 • Om dessa studenter inte tar examen inom 1 år, kommer de att få betala $ 120 för varje 6 månaders studier efter detta.

Online grupp: $ 320 i registreringsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • Inkluderar tillgång till GRM:s online studieplattform (gör det möjligt för dem att också titta på lektionerna självständigt)

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader kommer studenterna att få betala $ 120 för ytterligare 6 nya månader för att fortsätta sina studier, förutsatt att de inte har kunnat ta examen ännu.

Detta kommer att gälla för alla nya studenter från den 15 oktober 2020, och för alla förnyade och nya starter av GRM studier från Hanukkah (den 10 december 2020)

Studera GRM – Messiansk, Apostolisk och Profetisk bibelskola från Israel!
www.grmbibleschool.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Genesis 12:3
Se vårt Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativ mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att fortsätta dela detta viktigaste församlings verktyg vida omkring! Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler alternativ för donation: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Titta på vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/