Rättvisa eller Dom #5 – Oskyldigt blodTorah Portion MIKETZ – Beresheet (1Moseboken) 41:1–44:17

Avslutningen av Hanukkah, Högtiden av Dedikation

Rättfärdighet, ja, rättfärdighet skall du sträva efter, för att du må leva och ta i besittning det land som Yahveh din Gud, ger dig. Femte Mosebok 16:20 SFB

Shabbat Shalom, dyrbara älskade!

Detta är en fortsättning från Rättvisa eller Dom #4 där jag förklarade om orättvisan i Sexuell omoral. Idag kommer vi att fortsätta med orättvisan av Oskyldigt Blod.

Vad ådrar sig domen från YHVH i både individer och nationer? Med ett ord är det orättvisa.

ORÄTTVISA definieras från Merriam Webster Dictionary/Uppslagsbok:

ORÄTTVISA, SKADA, FEL och klagomål betyder “en handling som orsakar oförtjänt ont.”

 1. ORÄTTVISA gäller varje handling som innebär orättvisa mot en annan eller kränkning av dennes rättigheter.
 2. De orättvisor som drabbat de lägre klasserna SKADA gäller, i lag, specifikt en orättvisa där man kan lämna in en stämning för att få ersättning.
 3. Ärekränkning utgör en juridisk skada FEL, och även tillämpas i lag på någon handling straffbart enligt brottsbalken; det kan gälla mer allmänt för alla flagranta orättvisor.
 4. Fast besluten att rätta till samhällets fel, gäller KLAGOMÅL för en omständighet eller ett villkor som utgör en orättvisa för den drabbade och ger grund för klagomål.

Vi kommer att se över tillsammans i denna serie shabbat Brev de mest avskyvärda synder och orättvisor i YHVH:s ögon:

 1. AVGUDADYRKAN
 2. ATT LJUGA
 3. FÅFÄNGT HAT
 4. SEXUELL OMORAL
 5. OSKYLDIGT BLOD
 6. SLAVERI
 7. FÖRTRYCK

OSKYLDIGT BLOD

Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild. Första Moseboken 9:6 SFB

Att utgjuta en människas blod utan orsak är så allvarligt att det enda sättet att sona eller att rena det är med blod. Enligt Yahs absoluta lagar, om någon dödar en oskyldig person av någon anledning, måste han eller hon betala med sina liv. Det är blod för blod.

“Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, och utöva förtryck och våld.” Jeremia 22:17 SFB

Det finns ett direkt samband mellan kärlek till pengar, utpressning, bedrägeri och mord och utgjutelse av oskyldigt blod. Det är därför aborter är en av de mest lukrativa företagen som är mord på oskyldiga barn. Det är också anledningen till att det blir tydligare och tydligare att utrotningen av befolkningar som i det kommunistiska Kina handlar om rikedom och maktbegär. De flesta aborter och utrotningar är förbundna med nationernas finansiella villkor. Hitler använde de ekonomiska problemen i Tyskland för att manipulera massorna till att utrota Judarna för de “kontrollerar rikedomen” och för att utrota alla svaga och handikappade i samhället eftersom de inte bidrar till arbetskraften utan snarare beskattar arbetskraften.

Sex ting är det som Yahveh hatar, ja, sju som Han avskyr: stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, Ordspråksboken 6:16,17 SFB

YHVH hatar utgjutandet av oskyldigt blod och Han måste döma. Det betyder att en stor förbannelse har förlösts på jorden och många människor kommer att dö på grund av den. Detta är en av anledningarna till att plågor inträffar. Det är en del av förbannelsen för att ha utgjutit oskyldigt blod. Det är blod för blod. Blodet från många oskyldiga offer gråter från marken.

Så skall oskyldigt blod inte utgjutas i ditt land. Det som Yahveh Din Gud ger dig till arvedel, och blodskuld inte komma att vila på dig. Femte Mosebok 19:10 SFB

För att avlägsna landets förbannelser på grund av att man utgjutit oskyldigt blod, så måste synden rensas ut och det enda sättet att rensa ut är genom blodsstraff. Att mörda oskyldiga människor, som att abortera barn, döda Judar, misshandla kvinnor eller martyrer som tror förtjänar dödsstraff. Fruktansvärda katastrofer kan inträffa som jordbävningar, vulkaniska explosioner, fler krig, terrorattacker, plågor, hungersnöd med mera. Alla dessa är ett resultat av att dörren öppnats till förbannelsen på grund av mord av de oskyldiga.

Du skall inte visa honom någon skonsamhet, utan du skall rensa Israel från skulden för det oskyldiga blodet och det skall gå dig väl. Femte Mosebok 19:13 SFB

Detta var välkänt även hos hedningarna, att utgjuta oskyldigt blod förlöste Guds vrede till den grad att Pontius Pilatus inte ville bli anklagad för det oskyldiga blodet av Messias Yeshua, Judarnas Konung. Efter meningslösa försök att befria Honom inför en lejd folkmassa som ropade “korsfästa Honom, korsfäst Honom”, tvättade han händerna för att inte vara skyldig.

Då Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sade: ”Jag är oskyldig till denne Mans blod. Ni får själva svara för det.” Matteus 27:24 SFB

Den avfälliga översteprästen Caiaphas hade hyrt en mobb som aggressivt ropade att Yeshua, vår Judiska Messias skulle korsfästas. Yeshua följdes av många tusentals Judar och Israeliter som inte var bland den pöbeln, men översteprästen som inte var av Prästerlig härkomst hade anlitat personer för att orsaka ett upplopp och tvinga Pilatus att korsfästa Honom. Senare ,skulle detta föda ett blods förtal att “Judarna dödade Kristus, så de förtjänar att dö”. Många Kristna har hatat Judar på grund av detta och har mördat miljontals Judar i Jesu Kristi namn och utgjutit mer oskyldigt blod som gråter från marken. Yeshua sade att ingen kan ta Hans liv utan Han lade ner Sitt liv så Han kunde sona/förlåta med Sitt Kungliga Blod alla våra synder hos både Judar och Icke-Judar inklusive synden att utgjuta oskyldigt blod.

“Fadern älskar Mig därför att Jag ger Mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån Mig, utan Jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och Jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har Jag fått från Min Fader.” Johannes 10:17-18 SFB

Aborter

De utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanaans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. Psaltaren 106:38 SFB

Landet Israel, USA, Kina och många nationer är vanhelgade och fyllda med oskyldigt blod från våra mördade barn. Ett foster i livmodern är ett levande mänskligt barn, aborter är den värsta sortens mord på hjälplösa, oskyldiga offer. De flesta aborter sker på grund av själviskhet och girighet och på grund av sexuell omoral och promiskuitet. Människor har sex för nöjes skull och blir sedan mördare av sin egen avkomma. De vill ha nöjet av sex utan ansvar. Skaparen gav oss nöjet att älska att göra som ett paketavtal inom äktenskapet för intimitet och fortplantning. Denna hedonistiska generation vill njuta av livet utan något ansvar som skulle inkräkta i deras “frihet” och bekvämligheter, så de blir skamlösa mördare. Hela världens länder vanhelgas med blodet av aborterade bebisar. YHVH måste döma.

Försona Ditt folk Israel som Du har friköpt, Yahweh, och låt inte oskyldigt blod komma över Ditt folk Israel. Därmed får de försoning för denna blodskuld. Femte Mosebok 21:8 SFB

Försoning för oskyldigt blod är bara Blod!

Dessutom utgöt Manasse så mycket oskyldigt blod att det uppfyllde Jerusalem från den ena änden till den andra, detta förutom den synd som han kom Juda att begå så att de gjorde det som var ont i Yahwehs ögon. 2 Kungaboken 21:16 SFB

Vi är som i de dagarna med den ogudaktiga kung Manasse från Juda ett land fyllt med oskyldigt blod av aborterade barn från ena änden till den andra. Bebisar aborteras i vissa delar av USA även när de är fullt utvecklade.

Deras fötter hastar till det som är ont, de är snara att utgjuta oskyldigt blod. Deras tankar är fördärvets tankar, förödelse och förstöring råder på deras vägar. Fridens väg känner de inte, rätten följer inte i deras spår. De går krokiga stigar, ingen som går på dem vet vad frid är. Jesaja 59:7-8 SFB

Folk är arga över att globalisterna tar över, det kommunistiska Kinaövertagandet, det kinesiska coronaviruset, nedläggningen av företag, att få gå runt med masker, rädslan för plågor och tidiga dödsfall. Men sanningen är att detta är ett resultat av orättvisa, av synd och särskilt av mord på de oskyldiga. Många nationers länder vanhelgas och hela jorden förtjänar att dömas, om det inte finns en sann innerlig brustenhet, ånger och restitution/återbetalning som gör det som är rätt.

Så avlägsnar du skulden ifrån dig för det oskyldiga blodet, för du skall göra det som är rätt i Yahvehs ögon. Femte Mosebok 21:9 SFB

Men, många människor säger: Jag är ett offer för globalisterna eller covid19, jag är oskyldig, jag förtjänar inte denna förbannelse. Men många bland dem har mördat sina egna barn genom aborter, eller har varit medbrottslingar till sådana avskyvärda handlingar, eller har varit tyst i stället för att varna andra för dem. Omvändelse utgår från ödmjukhet och medvetenhet om vårt eländiga, ogudaktiga, orättvisa och perversa tillstånd. Då kan vi söka efter Barmhärtighet från en helig Gud som vi har trotsat med vårt onda, själviska, självcentrerade och oberoende/självständiga sätt.

På dina mantelflikar finner man blod av fattiga och oskyldiga, fastän de inte ertappats vid inbrott. Trots allt detta säger du: ”Jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig.” Men Jag vill gå tillrätta med dig, därför att du säger: ”Jag har inte syndat.” Jeremia 2:34,35 SFB

Det kommer inte att finnas någon nåd utan erkännande av synd och orättvisa och sedan sann Teshuva, omvändelse och att återvända till Hans vägar, vilket ger en försoning/förlåtelse för de synder som begåtts. Då kommer endast Ett Blod att kunna rena och rensa oss och vårt land från utgjutet oskyldigt blod och detta är den Ende syndfria människans Blod, den Judiska Messias Yeshua, som gav Sitt liv för att befria oss från skulden för mord. Men detta är inte en lätt fråga eller en billig och religiös sak. Det kräver helhjärtad omvändelse och förändring av våra vägar och spendera ett liv i tjänst för att ge liv åt andra!

Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, sluta att förtrycka främlingen, den faderlösa och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte efter andra gudar, er själva till olycka. Då vill Jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som Jag har givit åt era fäder. Jeremiah 7:5-7 SFB

Skulden för det Judiska blodet

Då sade Han: “Vad har du gjort? Hör din brors blod ropar till Mig från marken!” Första Moseboken 4:10 SFB

I många nationer finns blod från många mördade Judar som mördats av Kristendomens religiösa system. De flesta av förföljelserna, förödmjukelserna och mord på Judar var i Jesu Kristi namn och särskilt under påsk och jul. Detta är ett historiskt faktum som är väl dokumenterat, och det kulminerade i den nazistiska Shoa (Förintelsen) som lämnade sex miljoner Judar att utrotas i fruktansvärda dödsläger. Messias är Judisk och apostlarna som kom ut ur Jerusalem till världen och ändå har så många Kristna hatat och mördat Judar, inklusive Martin Luther som gav råd om hur man förödmjukar och blir av med dem. Hitler följde hans råd, och hans Slutliga Lösning kom till efter den Store Reformatorns skrifter i sin ohyggliga, hatiska och vidriga bok ” Judarna och deras Lögner”.

Egypten skall bli en ödemark och Edom en öde öken därför att de har brukat våld mot Juda folk och utgjutit oskyldigt blod i deras land. Joel 3:19 SFB

Ovanstående Ord från Bibeln talar om domen som har drabbat Egypten och Edom (Jordanien idag) på grund av att Judar mördats. Samma sak händer varje nation där oskyldigt Judiskt blod har spillts.

Nu är du förbannad mer än den jord som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. Första Moseboken 4:11 SFB

Det sätt nationer behandlar judarna kan förlösa förbannelse eller välsignelse. Det finns en allvarlig dom över alla nationer och människor som har varit antisemitiska och fientliga mot Israel och det Judiska folket, vilket orsakar smärta och död för det Judiska folket.

Träd fram ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag. Jorden och allt som är på den må höra, världen och allt som växer där. Ty Yahvehs vrede är riktad mot alla hednafolk, Hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnar dem till undergång, Han utlämnar dem till slakt. Deras slagna skall kastas bort, stank stiger upp från deras döda kroppar, bergen flyter av deras blod. Himlens hela härskara förgås, himlarna rullas ihop som en bokrulle. Hela dess härskara faller förvissnad ner som vissnade löv från vinrankan, som vissnade blad från fikonträdet. Ty dagen för Yahwehs hämnd kommer ett vedergällningens år då Han utför Zions sak. Jesaja 34:1–4,8 SFB

Blodet av miljontals Judar gråter från marken i stora delar av Europa och även Amerika på grund av den Spanska inkvisitionen. YHVH måste döma.

Kom Mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden drar förbi. Ty se, Yahveh kommer ut ur Sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Jesaja 26:20-21 SFB

Detta är den tid då allt oskyldigt blod av de dödade kommer att avslöjas/uppenbaras. Vi är kanske i de sista historiska sekunderna av barmhärtighet innan Guds vrede hälls på jorden. Vi måste omvända oss snabbt och till och med stå i gapet för våra förfäders, regeringars och nationers synder. Den oskyldiga blodsutgjutelses synd, inklusive antisemitism och aborter samt många andra, har nått den Allsmäktiges näsborrar.

Om Jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om Jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om Jag sänder pest bland Mitt folk, men mitt folk som är uppkallat efter Mitt Namn, ödmjukar sig och ber och söker Mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill Jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 2 Krönikeboken 7:13-14 SFB

Dina israeliska mentorer och vänner,

Archbiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Beställ Archbiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah! / Identitets Stölden: Återkomsten av 1: a Århundradet Messias!

Klicka på knappen nedan för att beställa!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/återupprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor som du kan.

 1. Skaffa den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Skaffa den.
Donera/Ge $ 27 eller mer för att få pappersboken The Identity Theft/Identitets Stölden, plus HELA Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativet mot antisemitism kursen gratis *. Du kan också donera/ge $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

Ge den som gåva.
Ge pappersboken eller E-boken genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The book”/”Boken”. Bläddra längst ned där det står: Reach out to others”/”Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du Gift card amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-onlinekurs*. Denna kurs innehåller 12 Gates of learning/12 portar av lärande baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter.

*Kursåtkomst kommer med boken först när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Bli en kanal för att förmedla 1:a århundradets Messias. Dela denna bok vidare!
www.zionsgospel.com

Beställ boken:
https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Titta på: The Biblical Cure for Cancer Part 4/Det Bibliska Botemedlet för Cancer Del 4

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/391904075463435/

Så här skickar du dina Tionden & Offergåvor:

 • Donera/Ge online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund skall skickas till Kad-Esh MAP ministerier, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

RENEWAL/FÖRNYELSE Sukkot Tour of ISRAEL

SHMITA ÅR 2021 / 5782

“Men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Yahwehs sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård.” Tredje Mosebok 25:4

Enligt skriften rör sig den Judiska kalendern i sjuåriga cykler från skapelsens början. Det sjunde året i cykeln är känt som sabbatsår eller “Shmita.” Sabbatsåret är ett år av vila, förlåtelse och eftertanke. I Israel måste gårdar stå obrukade. Personliga skulder är förlåtna, slavar går fria och åtaganden till tro förnyas.

Hel Tour: Yom Kippur, Sukkot & Simcha Torah
September 14 till 30
(16 nätter)(Inkluderar Tel Aviv, Golanhöjderna, Galileen, Jerusalem och Negev)

Partiell/Del Tour: Sukkot & Simcha Torah
September 20-30
(10 nätter)
(Inkluderar Jerusalem och Negev)

Mini Tour& Konferens
September 20-23
(3 nätter)(Jerusalem)

Vid intresse anmäl* via e-post för att reservera din plats: tours@dominiquaebierman.com
*Ingen betalning krävs just nu – ange helt enkelt ditt namn så håller vi dig uppdaterad när priserna är klara.

GRM Bibelskolans Uppdatering:

Nya priser för GRM Bibel Skola från den 15 oktober 2020

GRM individuella online kurs: $ 320 i anmälningsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • De studenter som tar examen genom GRI (Global Re-education Initiative) online kurs kommer att få en $ 80 rabatt för GRM:s enskilda online kurs.(Rabattkupongnummer).
 • Om studenten tar examen genom GRM:s online-kurs inom en period på 6 månader, kommer han/hon inte att behöva betala för årets sista 6 månader.

Skicka hem kurs (USB-minne): $ 1,200.

 • Om dessa studenter inte tar examen inom 1 år, kommer de att få betala $ 120 för varje 6 månaders studier efter detta.

Online grupp: $ 320 i registreringsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • Inkluderar tillgång till GRM:s online studieplattform (gör det möjligt för dem att titta på lektionerna självständigt)

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader kommer studenterna att få betala $ 120 för ytterligare 6 nya månader för att kunna fortsätta sina studier, förutsatt att de inte har kunnat ta examen ännu.

Detta kommer att gälla för alla nya studenter från den 15 oktober 2020, och för alla förnyade och nystarter av GRM studier från Hanukkah (den 10 december 2020)

Studera GRM – Messiansk, Apostolisk och Profetisk Bibelskola från Israel!

www.grmbibleschool.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag kommer att välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Genesis 12:3
Se vårt Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativ) mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att fortsätta dela detta viktigaste församlings verktyg vida omkring! Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler alternativ för donation: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Titta på vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/