True Colors

Sanna Färger


True Colors
Torah-Delen – B’midbar (4 Moseboken) 1:1-4:20. Haftarah: Hos. 2:1-22 (3-24)

Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, (brinnande prövningar)och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Yeshua Messias uppenbarar sig. 1 Petrusbrevet 1:7

Shabbat shalom, dyrbara älskade!

Under tider av stora svårigheter och elden av ogynnsamma omständigheter upptäcker vi verkligen de Sanna Färgerna hos oss själva och de omkring oss. När lidandets eld brinner i våra liv får det allt som är orent att stiga till ytan. Detta kan ge en effekt i våra personliga liv och i livet för dem omkring oss eftersom hettan känns av alla. Naturligtvis renas och fulländas alla ädla metaller som silver och guld i elden. På samma sätt förvärvas ett Hjärta av Guld endast i lidandets eld. Men när lidandena är många finns det några som förvärvar ett Hjärta av Guld och några som kommer ut med ett svart hjärta fullt av bittra domar. Detsamma gäller för dem omkring dig. När du går igenom olika prövningar och elds prövningar kommer du att få reda på vem omkring dig som har ett Hjärta av Guld och vem som har ett svart hjärta. De flesta av oss gillar inte prövningar, och vi fruktar verkligen för dem. Om någon råkar gå igenom fruktansvärda tragedier är vi snabba att skydda oss själva och döma. Den eviga frågan är “vad är den fruktansvärda synden i den eller den som gör att han/hon/de går igenom detta?” Särskilt om den personen är i ministry, då börjar “Andliga gamar” “allvetande profeter”, “prata”, förtala, skvallra, viska … Era mycket “goda vänner”, de som har varit nära er, blir en “auktoritet” om varför detta händer er och blir era värsta fiender, även om de gör allt i namn av “vänskap och sunda råd”. Sannerligen uppenbaras hjärtan i lidandets eld, oavsett om de är av Guld eller inte, precis som i Jobs och hans “vänners” liv. De måste komma med sin “åsikt”.

Då tog Elifas från Teman till orda och sade: Tar du illa upp om någon vågar tala till dig?
Vem kan hålla tillbaka sina ord?
Job 4:1-2

Särskilt när vi är i Ministry är vi under ett förstoringsglas. Varje brist och fel förstoras och överdrivs; trots allt, ska inte Guds tjänare vara perfekta och leva ett perfekt liv fullt av lycka? Jobs vänner fortsatte att försöka hitta den stora synd som Job gjort sig förtjänt att få ett så fruktansvärt straff “från Gud”. Kommer du ihåg nu, den som förgås är den oskyldig? Eller var blev upprättstående förintade? “Enligt vad jag har sett de som sår orättfärdighet och de som sår problem skördar det. “Genom Guds andedräkt förgås de, och genom Hans vredes explosion kommer de till sitt slut. Vilken chock det är att få reda på att Guds största Tjänare faktiskt är de som har gått om och om igen genom lidandets eld. Faktum är att det som gör dem riktigt stora är att trots deras livsutmaningar och personliga familje prövningar fortsätter de att göra Yahs Arbete i stället för att vara själviska och bara ta hand om sig själva. Öppna dina ögon och se dina pastorer och ledare, sätt värde på dem och se hur stora de är! De flesta av dem går just nu igenom fruktansvärda personliga svårigheter, och ändå kommer ni att möta dem i predikstolen, bönerummet och utsträckta med osjälvisk, uppoffrande kärlek och lydnad som utför Mästarens verk och vakar över er själ! De flesta av dessa pastorer och ledare lider ensamma eftersom det finns så få som verkligen är pålitliga som inte kommer att döma dem. De har problem i sitt äktenskap, sjukdom i familjen, fruktansvärda skulder och utmaningar med sina barn, men de tar hand om dig samtidigt som de måste övervinna sina problem. Och vad är “betalningen” från många? Kritik, skvaller, förtal, själviska reaktioner…. Det är verkligen hög tid för oss alla att omvända oss och bli renade!

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Messias lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när Han uppenbarar sig i sin härlighet. 1 Petrusbrevet 4:12-13

Prövningarnas Eld har ett sätt att rena våra attityder om vi låter dem göra det. Jag tror att under de kommande dagarna kommer Lidandets Eld att intensifieras i Kyrkan tills vi blir som en Brud ren och helig. Då kommer de av oss som har lidit och övervunnit att kunna visa VÄGEN för alla andra som är villiga att följa vägen för Hjärtat av Guld, renhet, helighet, ödmjukhet och rättfärdighet.

True Colors

Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 1 Petrusbrevet 4:17

När elden brinner väldigt hett gör det att guldet blir nästan genomskinligt. Det finns sannerligen inget likt öppenhet/transparens; det finns bara inget vapen mot det. Idag döljer de flesta av oss synder, onda attityder och “mörka hemligheter” av rädsla. Men vilka är vi att inte frukta Elohim och Honom ensam? Det finns inget bättre sätt att gå i SEGER än genom transparens! Efter att jag blev frälst kände jag mig ledd att skriva mitt extremt dramatiska och livsförändrande vittnesbörd om frälsningen, min bok JA. Hälften av boken talar om mitt liv och mina synder inför Messias, och den andra halvan handlar om min profetiska vandring med Messias, där jag delar mitt stora vittnesbörd och även mina tillkortakommanden när Han undervisar mig på vägen. Eftersom mitt liv är en “Öppen Bok” kan satan inte komma till mig med fördömelse! Nu är det dags för mig att skriva fortsättningen på den boken och visa världen allt det som en kvinna som har tjänat Gud i 32 år har fått utstå. Vill du veta? Det är så viktigt att ni vet att de som tjänar Gud och har stor smörjelse och kallelse också har stora svårigheter och prövningar. Det är dags att sluta “idealisera” och “avguda” ministry/tjänsten så att du kan se den för vad den är – ett offeraltare!

Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Messias, och nu lever inte längre jag, utan Messias lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Galaterbrevet 2:19-20

Anledningen till att jag tror på öppenhet/transparens är att fienden aldrig kan hitta något att “haka fast” dig till, han kan inte hota dig med skuld och fördömande, och även om han kommer att använda andra för att döma dig, kommer transparens att skydda dig! När du inte har något att dölja, då vandrar du i renhet, och renhet och integritet skyddar dig.

De redbaras ostrafflighet leder dem, de trolösa fördärvas genom sin falskhet. Ordspråksboken 11:3

Brinnande prövningar kan användas för att rena din vandring, ditt hjärta och dina motivationer. Vad är det som motiverar dig? Ditt “självliv”? Dina “önskningar”? Din girighet? Din törst efter makt, berömmelse, erkännande, rädsla etc.? Eller Honom, Hans Rike, Hans Ord, Hans Helige Ande, Gudsfruktan, kärlek?

Jag var fullkomlig inför Honom och tog mig till vara för synd. Därför har YHVH lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför Hans ögon. Mot den trogne visar Du dig trofast, mot den fullkomlige visar Du dig fullkomlig. Mot den rene visar Du dig ren, men mot den falske visar Du dig vrång. Ty Du frälser ett betryckt folk, men stolta ögon ödmjukar Du. Psaltaren 18:24-28

Domen har börjat i Herrens hus. prövningens eld brinner runt omkring, och de kommer att uppenbara de Sanna Färgerna, arten av din vandring, ditt hjärta och dina motivationer. Om du inte gillar färgen visar den att du sedan ödmjukar dig under Guds mäktiga Hand och låter Honom ändra färgen på ditt hjärta tills du uppvisar ett Hjärta av Guld. Elohim relaterar till oss enligt våra hjärtans tillstånd!

True Colors

Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall Han upphöja er när Hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om er. 1 Petrusbrevet 5:6-7

Kom ihåg att de omkring dig också kommer att börja visa sina Sanna Färger, och du kanske inte gillar det! Men du är inte ansvarig för dem utan snarare för ditt eget hjärta. Så håll dig borta från all bitterhet och låt inte besvikelse hos andra (särskilt de förrädarna, “goda vänner”, de “Job tröstare”) svärta ner ditt hjärta; Låt ditt hjärta lysa med Hans Härlighet genom förlåtelse, tro och tillit. Överge inte Yeshua för att andra visar fruktansvärda färger eller för att du är besviken på dig själv. Bara ödmjuka ditt hjärta och fortsätt vandra, fortsätt lyda. Vid vägens slut får du en stor Krona att kasta vid Hans Fötter! Ni kommer också att uppleva glädje mitt i alla motgångar och till och med en frid som övergår allt förstånd. Många kommer att uppleva större smörjelse och en frigörelse av det mirakulösa helt enkelt för att de som har tillåtit ett Hjärta av Guld att bildas i elden får förtroende att förmedla Stor Härlighet!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga, Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att Skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankdetaljer
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisning: Jättar i Landet Del 1

 • Shabbat Letter ads

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Hanukkah Lights

  Hanukkah Ljusen 2022

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-25 December, varje kväll @ 5-7 EST

  “Då talade Yeshua åter till dem och sade:
  “Jag är världens ljus;”
  JOHANNESEVANGELIET 8:12

  Med ARCHBISHOP DOMINIQUAE & RABBIN BARUCH BIERMAN

  Följ med oss under vårt Hanukkah Firande när vi tänder upp en stor Hanukkiah i centrala St Augustine varje kväll, som presenterar Världens Ljus, YESHUA, i USA: s första stad!

  Vi kommer att tillbe tillsammans med Messiansk Lovsångsmusik, dela ut speciella Hanukkah Flygblad och godis och kalla på människor till Frälsning genom Yeshua!

  GRATIS EVENT – ÖPPET FÖR ALLA

  FÖR MER INFORMATION OCH FÖR ATT GÅ MED I OUTREACH-TEAMET:
  Skriv till shalom@zionsgospel.com | www.ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman