True Colors

Sanna Färger


True Colors
Torah-Delen – B’midbar (4 Moseboken) 1:1-4:20. Haftarah: Hos. 2:1-22 (3-24)

Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, (brinnande prövningar)och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Yeshua Messias uppenbarar sig. 1 Petrusbrevet 1:7

Shabbat shalom, dyrbara älskade!

Under tider av stora svårigheter och elden av ogynnsamma omständigheter upptäcker vi verkligen de Sanna Färgerna hos oss själva och de omkring oss. När lidandets eld brinner i våra liv får det allt som är orent att stiga till ytan. Detta kan ge en effekt i våra personliga liv och i livet för dem omkring oss eftersom hettan känns av alla. Naturligtvis renas och fulländas alla ädla metaller som silver och guld i elden. På samma sätt förvärvas ett Hjärta av Guld endast i lidandets eld. Men när lidandena är många finns det några som förvärvar ett Hjärta av Guld och några som kommer ut med ett svart hjärta fullt av bittra domar. Detsamma gäller för dem omkring dig. När du går igenom olika prövningar och elds prövningar kommer du att få reda på vem omkring dig som har ett Hjärta av Guld och vem som har ett svart hjärta. De flesta av oss gillar inte prövningar, och vi fruktar verkligen för dem. Om någon råkar gå igenom fruktansvärda tragedier är vi snabba att skydda oss själva och döma. Den eviga frågan är “vad är den fruktansvärda synden i den eller den som gör att han/hon/de går igenom detta?” Särskilt om den personen är i ministry, då börjar “Andliga gamar” “allvetande profeter”, “prata”, förtala, skvallra, viska … Era mycket “goda vänner”, de som har varit nära er, blir en “auktoritet” om varför detta händer er och blir era värsta fiender, även om de gör allt i namn av “vänskap och sunda råd”. Sannerligen uppenbaras hjärtan i lidandets eld, oavsett om de är av Guld eller inte, precis som i Jobs och hans “vänners” liv. De måste komma med sin “åsikt”.

Då tog Elifas från Teman till orda och sade: Tar du illa upp om någon vågar tala till dig?
Vem kan hålla tillbaka sina ord?
Job 4:1-2

Särskilt när vi är i Ministry är vi under ett förstoringsglas. Varje brist och fel förstoras och överdrivs; trots allt, ska inte Guds tjänare vara perfekta och leva ett perfekt liv fullt av lycka? Jobs vänner fortsatte att försöka hitta den stora synd som Job gjort sig förtjänt att få ett så fruktansvärt straff “från Gud”. Kommer du ihåg nu, den som förgås är den oskyldig? Eller var blev upprättstående förintade? “Enligt vad jag har sett de som sår orättfärdighet och de som sår problem skördar det. “Genom Guds andedräkt förgås de, och genom Hans vredes explosion kommer de till sitt slut. Vilken chock det är att få reda på att Guds största Tjänare faktiskt är de som har gått om och om igen genom lidandets eld. Faktum är att det som gör dem riktigt stora är att trots deras livsutmaningar och personliga familje prövningar fortsätter de att göra Yahs Arbete i stället för att vara själviska och bara ta hand om sig själva. Öppna dina ögon och se dina pastorer och ledare, sätt värde på dem och se hur stora de är! De flesta av dem går just nu igenom fruktansvärda personliga svårigheter, och ändå kommer ni att möta dem i predikstolen, bönerummet och utsträckta med osjälvisk, uppoffrande kärlek och lydnad som utför Mästarens verk och vakar över er själ! De flesta av dessa pastorer och ledare lider ensamma eftersom det finns så få som verkligen är pålitliga som inte kommer att döma dem. De har problem i sitt äktenskap, sjukdom i familjen, fruktansvärda skulder och utmaningar med sina barn, men de tar hand om dig samtidigt som de måste övervinna sina problem. Och vad är “betalningen” från många? Kritik, skvaller, förtal, själviska reaktioner…. Det är verkligen hög tid för oss alla att omvända oss och bli renade!

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Messias lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när Han uppenbarar sig i sin härlighet. 1 Petrusbrevet 4:12-13

Prövningarnas Eld har ett sätt att rena våra attityder om vi låter dem göra det. Jag tror att under de kommande dagarna kommer Lidandets Eld att intensifieras i Kyrkan tills vi blir som en Brud ren och helig. Då kommer de av oss som har lidit och övervunnit att kunna visa VÄGEN för alla andra som är villiga att följa vägen för Hjärtat av Guld, renhet, helighet, ödmjukhet och rättfärdighet.

True Colors

Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 1 Petrusbrevet 4:17

När elden brinner väldigt hett gör det att guldet blir nästan genomskinligt. Det finns sannerligen inget likt öppenhet/transparens; det finns bara inget vapen mot det. Idag döljer de flesta av oss synder, onda attityder och “mörka hemligheter” av rädsla. Men vilka är vi att inte frukta Elohim och Honom ensam? Det finns inget bättre sätt att gå i SEGER än genom transparens! Efter att jag blev frälst kände jag mig ledd att skriva mitt extremt dramatiska och livsförändrande vittnesbörd om frälsningen, min bok JA. Hälften av boken talar om mitt liv och mina synder inför Messias, och den andra halvan handlar om min profetiska vandring med Messias, där jag delar mitt stora vittnesbörd och även mina tillkortakommanden när Han undervisar mig på vägen. Eftersom mitt liv är en “Öppen Bok” kan satan inte komma till mig med fördömelse! Nu är det dags för mig att skriva fortsättningen på den boken och visa världen allt det som en kvinna som har tjänat Gud i 32 år har fått utstå. Vill du veta? Det är så viktigt att ni vet att de som tjänar Gud och har stor smörjelse och kallelse också har stora svårigheter och prövningar. Det är dags att sluta “idealisera” och “avguda” ministry/tjänsten så att du kan se den för vad den är – ett offeraltare!

Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Messias, och nu lever inte längre jag, utan Messias lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Galaterbrevet 2:19-20

Anledningen till att jag tror på öppenhet/transparens är att fienden aldrig kan hitta något att “haka fast” dig till, han kan inte hota dig med skuld och fördömande, och även om han kommer att använda andra för att döma dig, kommer transparens att skydda dig! När du inte har något att dölja, då vandrar du i renhet, och renhet och integritet skyddar dig.

De redbaras ostrafflighet leder dem, de trolösa fördärvas genom sin falskhet. Ordspråksboken 11:3

Brinnande prövningar kan användas för att rena din vandring, ditt hjärta och dina motivationer. Vad är det som motiverar dig? Ditt “självliv”? Dina “önskningar”? Din girighet? Din törst efter makt, berömmelse, erkännande, rädsla etc.? Eller Honom, Hans Rike, Hans Ord, Hans Helige Ande, Gudsfruktan, kärlek?

Jag var fullkomlig inför Honom och tog mig till vara för synd. Därför har YHVH lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför Hans ögon. Mot den trogne visar Du dig trofast, mot den fullkomlige visar Du dig fullkomlig. Mot den rene visar Du dig ren, men mot den falske visar Du dig vrång. Ty Du frälser ett betryckt folk, men stolta ögon ödmjukar Du. Psaltaren 18:24-28

Domen har börjat i Herrens hus. prövningens eld brinner runt omkring, och de kommer att uppenbara de Sanna Färgerna, arten av din vandring, ditt hjärta och dina motivationer. Om du inte gillar färgen visar den att du sedan ödmjukar dig under Guds mäktiga Hand och låter Honom ändra färgen på ditt hjärta tills du uppvisar ett Hjärta av Guld. Elohim relaterar till oss enligt våra hjärtans tillstånd!

True Colors

Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall Han upphöja er när Hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om er. 1 Petrusbrevet 5:6-7

Kom ihåg att de omkring dig också kommer att börja visa sina Sanna Färger, och du kanske inte gillar det! Men du är inte ansvarig för dem utan snarare för ditt eget hjärta. Så håll dig borta från all bitterhet och låt inte besvikelse hos andra (särskilt de förrädarna, “goda vänner”, de “Job tröstare”) svärta ner ditt hjärta; Låt ditt hjärta lysa med Hans Härlighet genom förlåtelse, tro och tillit. Överge inte Yeshua för att andra visar fruktansvärda färger eller för att du är besviken på dig själv. Bara ödmjuka ditt hjärta och fortsätt vandra, fortsätt lyda. Vid vägens slut får du en stor Krona att kasta vid Hans Fötter! Ni kommer också att uppleva glädje mitt i alla motgångar och till och med en frid som övergår allt förstånd. Många kommer att uppleva större smörjelse och en frigörelse av det mirakulösa helt enkelt för att de som har tillåtit ett Hjärta av Guld att bildas i elden får förtroende att förmedla Stor Härlighet!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga, Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att Skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankdetaljer
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisning: Jättar i Landet Del 1

 • Shabbat Letter ads

  Våra Ministry och Resurser

  Beställ Nu →

  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Kom med på våra Resor

  Kommande resor →

  Resurection Tour of Israel banner

  Uppståndelse Resa till Israel 2024

  Från Yom HaShoa till Yom Haatsmaut

  Från Förödelse till Uppståndelse

  3-15 Maj 2024

  12 dagar av förvandling som kulminerar i firandet av Israels 76-årsdag den 14 Maj.

  Med Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

  “Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?” Romarbrevet 11:15 SFB

  Kom till Landet och fira Israels Uppståndelse!

  Vi kommer att besöka Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Garden Tomb, Nazareth, Magdala och Negev, segla på Galileiska Sjön, njuta av det helande vattnet i Döda havet och mycket mer!

  Mer information & för att registrera dig →

  GRM Bible Institute banner

  Studera vid GRM Israel Bibel Institut!

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Dominiquae Bierman TV YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Gå med i vår Rumble Kanal

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår Rumble Kanal →

  MAP Prison Ministry

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  MAP:s fängelse verksamhet, som startades av Rabbin Baruch Bierman, har expanderat snabbt: Vi har över 600 fångar som studerar GRM Bibelskola bakom galler, och antalet fortsätter att växa varje vecka. Många elever har sänt oss vittnesbörd om sina förändrade liv.

  Vittnesbörd från våra intagna elever i fängelset:

  Jag har haft fel hela mitt liv, men nu förstår jag vad Gud vill ha av mig för första gången i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskola har räddat mitt liv! Jag mådde inte bra fysiskt, och mitt andliga liv hängde på en skör tråd eftersom allt byggde på falska läror och lögner. Nu har Jag en djup, hälsosam och blomstrande relation med Yeshua.
  – Deborah

  Jag behöver desperat Gud att komma in i mitt liv och rädda mig från detta förödande sätt att leva. Tack för den här boken. Be för mig, snälla, och jag hoppas att du kommer att fortsätta att undervisa mig; Jag behöver det här!
  – Jerred

  Sanningarna jag har lärt mig genom GRM Bibelskola har förändrat mig till att bli en bättre medborgare i Hans rike.
  – Scott

  Stöd detta livsförändrande Ministry genom böner och donationer/gåvor

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentar sektionen: “Prison/Fängelse Ministry”

  Läs mer & stöd vårt fängelse ministry →