Shavuot Revival

Shavuot Väckelse


Shavuot Revival
Torah-Delen BAMIDBAR – Bamidbar (4 Moseboken) 1:1-4:20 Haftarah: Hosea 2:1-2:22

“Släck inte Anden.” 1 Tessalonikerbrevet 5:19

Shabbat shalom, och en välsignad Shavuot till alla!

Från mottagandet av Toran på Berget Sinai (2 Moseboken 19) till mottagandet av den Helige Ande (Apostlagärningarna 2), har Shavuots Högtid (Veckornas Högtid) märkt det Judiska Folket och alla nationer för all evighet! Det är häpnadsväckande att, exakt samma dag som vi tog emot Toran, Elohims Budord på Berget Sinai, skulle den Helige Ande, Ruach HaKodesh falla på de första troende i Messias som väntade på Visitationen i ett Övre Salen i Jerusalem (Apostlagärningarna 2).

Hur kommer det sig att YHVH skulle välja just denna Pilgrims Festival, Moadim och Heliga Sammankomst för att uppfylla de ord som gavs till Profeten Joel?

Och det skall ske därefter att Jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall Jag i de dagarna utgjuta min Ande. Joel 2:28-29 SFB

Den Helige Ande utgöts över de första troende i Yeshua, (Andens Förstlings Frukter) för att avsluta det som började på Berget Sinai. När Mose tog emot Toran var Israels Folk rädda för Elohim till den grad att de inte ville ha Honom nära.

Hela Sinai berg höljdes i rök därför att YHVH hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt. Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. 2 Moseboken 19:18-19

De sade till Mose: “Du går, du hör, och sedan berättar du för oss.” De var rädda för de dånande och storslagna shofar blåsningarna, så Toran var skriven på sten, och innan Mose lyckades överlämna den till Sitt Folk hade de redan brutit mot varje Budord i den, särskilt det FÖRSTA: “Du skall inte ha några andra gudar ha inför Mig.” De hade redan gjort sig en guldkalv och dyrkat den!

Mose kastade i ett anfall av desperat ilska Vittnesbördets Heliga Tavlor på marken och bröt dem, som representerade de Budord som folket hade brutit. I Sin Nåd sa Yah till Mose att gå upp igen, och Han skrev samma Budord på sten för andra gången, vilket gav oss en glimt av ett annat Förbund, ett Andra Förbund som YHVH skulle göra med oss!

Nu sade YHVH till Mose:

“YHVH sade till Mose: “Hugg ut två stentavlor åt dig, likadana som de förra. På dem skall Jag skriva samma ord som stod på de förra tavlorna, som du slog sönder.” 2 Moseboken 34:1

Shavuot Revival

Den här gången i detta Andra eller Förnyade Förbund skulle Han skriva sina Budord i våra hjärtan med Sitt eget Finger – Hans Helige Ande! Och den här gången skulle vi känna Honom intimt, och vi skulle kunna hålla dem inte genom “bokstaven i lagen som dödar utan genom den Ande som ger liv”!

Se, dagar skall komma, säger YHVH, då Jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som Jag slöt med deras fader den dag då Jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med Mig som de bröt fastän Jag var deras rätte Herre – säger YHVH. Nej, detta är det förbund som Jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger YHVH: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara Mitt folk. Jeremia 31:31-33 STB

Shavuot namnges av många Kristna som Pingst, för de räknade 50 dagarna sedan Passover och Förstlings Frukterna av Kornskörden (Uttåget från Egypten och korsfästelsen av Yeshua) till Shavuots Högtid (Veckor) och Vete Skördens Förstlings Frukter (3 Moseboken 23:15).

Från att Yeshua var den förstlingsfrukten av dem som uppstått från de döda till att Hans lärjungar var dopets förstlingsfrukt i Den Helige Ande! Från att Toran är skriven på sten till samma Torah (Elohim-Guds Lagar och Budord) skriven i människors hjärtan; från ett förhållande av yttre lydnad till en plats av total lydnad, “Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande,” (Sakarja 4:6).

Shavuot Revival

Traditionellt läser vi Ruts Bok, som tar oss från början till slutet av Kornskörden (De 50 dagarna sedan Passover till Shavuot) och beskriver historien om en mycket modig icke-Judisk kvinna. Rut, var en förbannad Moabit (5 Moseboken 23:3), från en nation som hatade Israel, som förenade sig med sin änka och svärmor, en utblottad Judinna. Hennes kärlek till den Judinnan, till hennes Gud och Hans Budord, var katalysatorn för Noomis återupprättelse och Ruts upphöjelse från förbannelsen till välsignelsen och den högsta äran! Hon blev mormor till Kung David och därmed i Messias Kungliga Släktlinje (Matteusevangeliet 1)! Hennes liv visade alla icke-Judar i alla generationer kraften i Abrahams Nyckel:

Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. 1 Moseboken 12:3

Sist men inte minst är Shavuot en Högtid av Förstlings Frukter eftersom det är dags att ge Förstlings Frukterna av Veteskörden till Prästen i Templet (3 Moseboken 23:15-22). Det är också dags att föra in Förstlings Frukterna av alla sju kryddor i Landet som flyter med Mjölk och Honung. Bibeln säger att vi kommer att bli välsignade först efter att vi har gett våra Förstlings Frukter – våra grödor / finanser!

Ära YHVH med dina ägodelar och ge Honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Ordspråksboken 3:9-10

Under denna fantastiska Heliga Högtid minns vi Rut som den Förstlingsfrukt från hedningarna som ympades in i Israel genom att tillämpa Abrahams Nyckel enligt 1 Moseboken 12:3. Hennes berättelse visar oss kraften i Förstlings Frukts Offret för att upphäva varje förbannelse och svår situation! Vi minns också hennes accepterande av Israels Gud och Hans Eviga Torah!

Vi firar minnet av Förstlings Fruktens Församling av Messianska-Apostoliska-Profetiska Judar i Jerusalem som genom sin tro och lydnad fick Evangeliet att spridas över hela världen. Detta sanna Evangelium “skapat i Zion” som dessa Andens Förstlings Frukter predikade blir återupprättat framför våra ögon.

Kyrkan över hela världen återställs till Trons Hebreiska Grundvalar och det Ursprungliga Nya Förbundet ingås med Israel. Återupprättat till ett Evangelium som manar till radikal omvändelse och en radikal uppfyllnad av Helighetens Ande i kombination med ett aldrig tidigare skådat förlösande av tecken, under och mirakel!

Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Romarbrevet 8:22-23

Profetiskt går vi in i en Shavuot säsong där Toran återigen kommer att skrivas i hjärtat hos alla som tror på Messias, och Ersättningsteologin rycks upp grundligt. En sann Väckelse av Helighet och Rättfärdighet väntar Messias Brud som, liksom Rut, åter ansluter sig till det Judiska Folket med sin kärlek och ovillkorliga stöd och hängivenhet och accepterar Israels Gud och Yeshua den Judiske Messias i all “sin Judiskhet”.

En Helig Kvarleva, en Förstlingsfrukt av Ände Tids Skörden, förbereds som en mäktig armé för att kulminera denna tidsålder i en fantastisk, allomfattande, överflödande Väckelse mitt i domen för Zions sak! (Jesaja 34, Psaltaren 83, Joel 3)

En välsignad Shavuot till alla som älskar Israel som Rut! Må Hans välsignelse av fruktsamhet vara över alla som har valt att stå med detta Ministry i bön och ekonomiskt med sina Förstlings Frukter den här säsongen. Era böner om Väckelse i hela Israel bär mycket frukt!

När vi äter den traditionella “Mjölkaktiga och smaklösa Festmåltiden”, som påminner oss om den rikliga skörden i det vackra Landet Israel som flödar av mjölk och honung, må Hans överflödande Löften uppfyllas i dig!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Skicka dina Shavuot Först Frukts och Offergåvor – ta tillfället i akt!

Huvud Budordet för denna Högtid är: “För in dina Förstlings Frukter och ha en Helig Sammankomst” (4 Moseboken 28:26, 3 Moseboken 23:15-22)

Vi inbjuder er att sända era Förstlings Frukts Offergåvor till Kad-Esh MAP Ministries och njuta av Löftet som Han gav till dem som ger den Förstlingsfrukten till Yahs Utsedda Zadok (Rättfärdiga) Präster i Israels Land:

“Det första av förstlingsfrukterna och alla slags offergåvor, vad ni än bär fram som offergåva, skall tillhöra prästerna. Det första av ert mjöl skall ni ge åt prästen, för att VÄLSIGNELSE skall VILA över ditt hus.” Hesekiel 44:30

Archbishop och Rabbin kommer att frigöra Kraften i denna Välsignelse över alla givare i Shavuot, så skynda dig att “ta tillfället i akt” i denna Gudomligt Utsedda Moadim!

Alternativ för Donationer/Gåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankdetaljer
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresserat till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisning: Jättar i Landet Del 2

 • Shabbat Letter ads

  Våra Ministry och Resurser

  Beställ Nu →

  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Kom med på våra Resor

  Kommande resor →

  Resurection Tour of Israel banner

  Uppståndelse Resa till Israel 2024

  Från Yom HaShoa till Yom Haatsmaut

  Från Förödelse till Uppståndelse

  3-15 Maj 2024

  12 dagar av förvandling som kulminerar i firandet av Israels 76-årsdag den 14 Maj.

  Med Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

  “Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?” Romarbrevet 11:15 SFB

  Kom till Landet och fira Israels Uppståndelse!

  Vi kommer att besöka Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Garden Tomb, Nazareth, Magdala och Negev, segla på Galileiska Sjön, njuta av det helande vattnet i Döda havet och mycket mer!

  Mer information & för att registrera dig →

  GRM Bible Institute banner

  Studera vid GRM Israel Bibel Institut!

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Dominiquae Bierman TV YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Gå med i vår Rumble Kanal

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår Rumble Kanal →

  MAP Prison Ministry

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  MAP:s fängelse verksamhet, som startades av Rabbin Baruch Bierman, har expanderat snabbt: Vi har över 600 fångar som studerar GRM Bibelskola bakom galler, och antalet fortsätter att växa varje vecka. Många elever har sänt oss vittnesbörd om sina förändrade liv.

  Vittnesbörd från våra intagna elever i fängelset:

  Jag har haft fel hela mitt liv, men nu förstår jag vad Gud vill ha av mig för första gången i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskola har räddat mitt liv! Jag mådde inte bra fysiskt, och mitt andliga liv hängde på en skör tråd eftersom allt byggde på falska läror och lögner. Nu har Jag en djup, hälsosam och blomstrande relation med Yeshua.
  – Deborah

  Jag behöver desperat Gud att komma in i mitt liv och rädda mig från detta förödande sätt att leva. Tack för den här boken. Be för mig, snälla, och jag hoppas att du kommer att fortsätta att undervisa mig; Jag behöver det här!
  – Jerred

  Sanningarna jag har lärt mig genom GRM Bibelskola har förändrat mig till att bli en bättre medborgare i Hans rike.
  – Scott

  Stöd detta livsförändrande Ministry genom böner och donationer/gåvor

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentar sektionen: “Prison/Fängelse Ministry”

  Läs mer & stöd vårt fängelse ministry →