Stop Drinking from an Empty Glass

Sluta Dricka från ett Tomt Glas! – Besegra Skorpionen i Sinnet – Del 2


Stop Drinking from an Empty Glass
Torah Portion TOLDOT – Bereshet (1 Moseboken/Genesis) 25:19–28:9

“YHVH är min herde och mig skall intet fattas” Psaltaren 23:1

Shabbat shalom, kära älskade!

Fortsättning från Törnekronan – Besegra Skorpionen i Sinnet – Del 1

Om Han blir din herde, kommer du inte att vilja ha, lusta, eller brist. Han kommer att leda dig till gröna betesmarker, och få dig att lägga dig ner vid stilla vatten, Han kommer att leda dig in på de rätta stigarna som ger Honom ära och kommer att göra dig hel.

“Han låter mig vila på gröna ängar, Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.” Psaltaren 23:2-3 SFB

Han kommer att hålla din hand genom Dödsskuggans dal.

“Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty Du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.” Psaltaren 23:4 SFB

Han kommer att ta bort dina rädslor, oro och fruktan. Din bägare kommer att flöda över. Den kommer att överflöda av kärlek, liv och glädje! Du kommer inte att dricka från ett tomt glas igen!

“Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.” Psaltaren 23:5 SFB

Skorpionen i Sinnet har besegrats!

Stop Drinking from an Empty Glass

Viktig varning

Skorpionen har känt dig sen tidigare, så alla tecken på stolthet, uppror, bitterhet, rädsla eller otro mot Elohim och Hans Ord kommer att öppna dörren för den att komma tillbaka och sticka ditt sinne igen! Gör det till en ståndpunkt att du alltid kommer att välja ödmjukhet, lydnad, kärlek, förlåtelse, tro och förtröstan på Elohim och Hans ord, Hans Heliga Ande och Hans Son Yeshua.

Skorpionen i Sinnet är en Mördare!

Mina barns far mördades av en skorpion i sinnet eftersom de sista orden jag hörde från honom var: Jag vägrar att omvända mig. Några dagar senare begick han självmord. Han vägrade att ödmjuka sitt hjärta och kapitulera till Yeshua och det färdiga försoningsverket på korset. Han lämnade två barn efter sig som led av samma skorpionpest eftersom avgudadyrkans synd förs vidare genom blodlinjen till det tredje och fjärde släktledet som det står skrivet om i 5 Moseboken. Det är därför psykiatriker vet att mentala/psykiska problem uppstår i familjen.

“Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet eller under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty Jag, YHVH, din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktled, när man hatar Mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar Mig och håller Mina bud. 5 Moseboken 5:8-10 SFB

Men all psykisk/mental sjukdom; alla förbannelser kan besegras helt genom ödmjukhet, omvändelse och kapitulation till Yeshua. Vill du ge Honom din törnekrona, skorpionen i sinnet, all din psykiska/mentala sjukdom och få livets krona av Honom? Medicinering kan inte bota psykisk/mental sjukdom; endast Yeshua´s blod kan.

Törnekronan som är skorpionen i sinnet och all psykisk/mental sjukdom

Eller

Livets krona när du omvänder dig och överlämnar dig till Gud genom Yeshua Messias

Du väljer. Alla har makten att fritt välja!. Ödmjukhet eller stolthet, lydnad eller uppror, rädsla eller kärlek, tro eller otro… Valet är ditt!

Stop Drinking from an Empty Glass

Må Hans bägare flöda över i ditt liv, och att du aldrig dricker ur ett tomt glas igen! Må din själs och muns torrhet försvinna när du dricker från Honom, som är livets vatten!

“Yeshua svarade henne:” Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten Jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten Jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” Johannesevangeliet 4:13-14 SFB

Du har makt mot skorpionen i sinnet i Yeshuas namn när du ödmjukar dig och överlämnar dig till Honom i allt!

Han sade:

Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” Lukasevangeliet 10:18-20 SFB

Välj Liv!

Låt förbannelsen av psykisk/mental sjukdom brytas i Yeshua´s namn! Skorpionen i sinnet är död, och dess gift avlägsnat, avbrutet och har blivit utan effekt av det enda motgiftet:

Yeshuas blod, Guds lamm som tar bort alla synder från världen. Hallelu Yah!

Välkommen till livet! Var trogen mot Honom vad som än krävs! Evigheten är en lång, lång tid!

“Var trogen intill döden, så skall Jag ge dig livets krona.” Johannes uppenbarelse 2:10b SFB

Genom den auktoritet som den Allsmäktige Gud gett mig, bryter jag den mentala/psykiska sjukdomens förbannelse över ditt liv i Yeshua´s namn, och jag befaller skorpionen i sinnet att lämna dig och alla dina släktled eftersom du har valt livet!

“Yeshua sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.” Johannesevangeliet 14:6 SFB

“Kom till Mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall Jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av Mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.” Matteusevangeliet 11:28-29 SFB

Jag älskar dig!

Undertecknat: Yeshua den Judiska Messias

Stop Drinking from an Empty Glass

En Livsförvandlande Bön

Kära Yeshua, jag tackar dig för att du bar Törnekronan för mig, för att du tog på dig alla psykiska/mentala sjukdomar som orsakas av skorpionen i sinnet som är stolthet, uppror, bitterhet, rädsla, otro och avgudadyrkan. Jag ber om förlåtelse för alla dessa, och jag överlämnar hela mitt liv, min kropp och mitt sinne till dig. Fader i himlen, jag omvänder mig, återvänder till dina kärleksfulla armar genom ditt offer av din son, Yeshua, på korset. Jag ser på Honom. Jag tillber Honom som min enda källa till hälsa och helande. Tack för att du räddade mig från skorpionen i sinnet och för att du befriade mig från all psykisk/mental sjukdom i Yeshua´s namn. Amen. Jag är din, och jag ska tillbe dig och tjäna dig för alltid!

Dina Israeliska Mentorer & Vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Family Covenant

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegram Kanal för att se de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nation for Israels YouTube kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en speciell partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $ 100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →