Stop Mocking God

Sluta Håna/Bedra Gud


Stop Mocking God
Torah Delen B`REISHEET – B`reisheet (1 Moseboken) 1:1–6:8. Haftarah: Jes. 42:5–43:10

Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Galaterbrevet 6:7

Shabbat shalom, högt älskade!

Så många människor som bekänner kärlek till Elohim-Gud hånar/bedrar Honom faktiskt dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen och vet inte ens att de gör det! Detta kan överraska dig eftersom du inte hade någon aning om detta, eller kanske du gjorde det, men religionen har stoppat till många öron. Adonais Ord berättar för oss att okunnighet är en mördare och en förstörare.

Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också Jag förkasta dig, så att du inte längre är Min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också Jag glömma dina barn. Hosea 4:6

Brist på kunskap om något ämne i Yahs Lagar kan förstöra oss. Det första som händer är att det Konungsliga Prästerskapets smörjelse tas bort från oss.

Men ni är ETT UTVALT SLÄKTE, ETT KONUNGSLIGT PRÄSTERSKAP, ETT HELIGT LAND, ETT GUDS EGET FOLK, för att ni skall förkunna Hans härliga gärningar, Han som har kallat er från mörkret till Sitt underbara ljus. 1 Petrusbrevet 2:9

Okunnighet om Elohims Budord kommer att få oss att bryta mot dem till höger och vänster, och i stället för att vara Hans Konungsliga Präster är vi som alla andra syndare. Det andra som händer är att Han glömmer våra barn. Detta är ett tecken på ett brutet förbund.

Så skall du veta att endast YHVH, din Elohim, är Gud, den trofaste Elohim som håller fast vid Sitt förbund och Sin nåd i tusen släktled, när man älskar Honom och håller Hans bud. Men den som hatar Honom skall Han vedergälla med undergång, ansikte mot ansikte. Han skall inte tveka när det gäller dem som hatar Honom. Ansikte mot ansikte skall Han vedergälla dem. 5 Moseboken 7:9-10

Detta är katastrofalt eftersom satans största angrepp i vårt samhälle är mot våra barn. Attacken är så hård att om YHVH glömmer våra barn, kommer de inte att ha något hopp om frälsning; de kommer att vara helt förlorade! Mitt i denna enorma krigföring i ett samhälle fullt av smuts vill jag se till att Elohim minns mina barn. Så att “älska Gud” är inte en romantisk affär utan en lydnads fråga. Många människor bekänner att de älska Honom, men de lyder Honom inte. Yeshua upprepade Faderns ord i denna fråga på ett tydligt sätt i Johannesevangeliet,

Om ni håller Mina bud, förblir ni i Min kärlek, liksom Jag har hållit Min Faders bud och förblir i Hans kärlek. Johannesevangeliet 15:10

I Galaterbrevet 6: 6 säger Aposteln Shaul-Paulus några mycket starka ord till Galaterna. Han sa: Sluta bedra/håna Gud! Sluta bli lurade!

Du kanske kommer ihåg att Galaterna var ett “religiöst gäng” som föll in i legalism. Så de var väldigt religiösa men fortsatte faktiskt att bryta mot Elohims Budord som alla religiösa människor gör. De har “en form av gudfruktighet” men förnekar dess kraft.

Paulus tillrättavisade dessa legalistiska troende på många områden, men ett av de starkaste områdena är inom området Ekonomi och Ära.

Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud bedrar/hånar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Galaterbrevet 6:6-7

Stop Mocking God

Herren hånas/bedras när människor inte stöder sina biskopar, pastorer och Ordets lärare med allt gott. Med andra ord, när du äter andlig mat behöver du återgälda med en ekonomisk välsignelse. De flesta vanärar Yah (Gud) och Hans tjänare genom att inte ge sitt tionde och sina offergåvor. Detta är en allvarlig fråga som orsakar korruption över hela Yeshuas Kropp.

Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. Galaterbrevet 6:8

När någon lär upp dig och hjälper dig andligt och du inte återgäldar ekonomiskt med “allt gott”, kommer du inte att kunna dra full nytta av den andliga förmedlingen. Det betyder att du sätter ditt kött först. Du är villig att betala för dina köttsliga behov och köpa dig en måltid men är inte villig att hedra din lärare/mentor/pastor/biskop med din ekonomi så att han/hon kommer att bli väl försörjd. Paulus kallar detta för att håna/bedra Gud. Ingen kan betala för Ordet eller smörjelsen, men den Bibliska principen är alltid: Andligt för Materiellt! Detta är Yahs Lag, och det är så från Skapelsens början.

När vi omvänder oss och återvänder till den Allsmäktige är den Första frågan om omvändelse och vända tillbaka till Hans vägar i att ge tionde och offergåvor.

”En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är en far, var är då den heder som borde visas Mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för Mig? Detta säger YHVH Sebaot till er präster som föraktar Mitt namn. Och ni frågar: “På vilket sätt har vi föraktat Ditt namn?” Malaki 1:6 SFB

På vilket sätt har vi förolämpat Dig, Abba?

Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare! Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig? säger YHVH Sebaot. Malaki 1:8 SFB

En del människor ger, men det behagar inte Yah. De ger inte sitt tionde, sina först frukts eller sina bästa offergåvor, men de ger “resterna” och de gör Gud en “tjänst”. Detta är mycket stötande för den Levande Guden!

“Men bönfall nu inför Gud att Han må vara nådig mot oss. Genom er har detta skett. Kan Han då bli vänligt sinnad mot er? säger YHVH Sebaot.”

Malaki 1:9 SFB

Och vi undrar varför våra böner inte besvaras och varför Ordet som predikas från predikstolen inte gagnar oss. Det beror helt enkelt på att många hånar/bedrar Gud!

Vissa människor spenderar mer pengar på att köpa en hamburgare till sig själva än att välsigna en predikant som lär ut Ordet till dem. På samma sätt har hela Kyrkan en skuld att betala till predikanterna som predikar/undervisar/skriver och förmanar oss med Yahs Ord, och även till Israel! Israel är alla nationers Andliga Moder. Från troende Israeler, män och kvinnor, tog nationerna emot Elohims Ord och Frälsaren Messias Yeshua. Samma princip om ömsesidighet gäller här, andligt för materiellt.

Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem (Israeliska troende) med sitt materiella goda. Romarbrevet 15:26-27

Stop Mocking God

Detta är det Profetiska Ordet för denna timme,

Sluta att Håna/Bedra Gud och betala dina skulder till Honom!

Börja från och med idag med att hedra dina pastorer och lärare i Ordet var de än befinner sig. Börja också betala tillbaka skulden till Israel genom att du ger ekonomiskt till de troende i Landet. Kränker detta dig? Eller orsakar den här sanningen dig till att omvända dig? Sanningen avslöjar alltid var vårt hjärta är.

Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteusevangeliet 6:21

“Ögat är kroppens lampa; så om ditt öga är klart kommer hela din kropp att vara full av ljus.” Men om ditt öga är dåligt kommer hela din kropp att vara full av mörker. Om då ljuset som finns i dig är mörker, hur stort är då inte mörkret!

Ett dåligt öga är från ett Hebreiskt formspråk som betyder en snål person. När vi är snåla mot den Allsmäktige genom att inte stödja Hans Tjänare, är vår kropp full av mörker, och korruption sätter in, precis som Galaterbrevet 6:8 säger till oss. Då har vi ingen auktoritet mot fienden.

Ty den som sår i sitt eget kött kommer från köttet att skörda fördärv, men den som sår i Anden kommer från Anden att skörda evigt liv.

När du tar hand om dig själv och dina egna behov men inte hedrar Yahs Tjänare, kallas det “Så i köttet.” Och av köttet kommer du att skörda korruption. Då kommer Ordet som talas inte att hjälpa dig eftersom du inte har ärat Gud genom att inte hedra Hans Tjänare.

Den högsta avgudadyrkan är “kärlek till Mammons/rikedom”; både fattiga och rika syndar i detta. De fattiga för att han inte hedrar Elohims Tjänare genom att ge tionde och offergåvor som änkans skärv, och de rika för att de kan ge mycket, men de hedrar inte Yah med sin ekonomi.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon/rikedom. Matteusevangeliet 6:24

Det är hög tid att omvända sig för att Håna/Bedra Gud i Yeshuas Kropp och för att älska Mammon och hedra vårt kött mer än att hedra Hans Ord och Hans Tjänare som offrar sina liv för att föra fram det. Det är också dags att omvända sig och börja betala tillbaka skulden till Israel, tycker du inte det?

Detta kommer att medföra genombrott i vår andliga vandring, i vår ekonomi, våra barn och familjer, och vi kommer att börja uppleva en förnyad Smörjelse och Väckelse!

Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Galaterbrevet 6:9

Dina Israeliska vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Kraftfulla Kvinnor i Bibeln TV-Programserie har lanserats!

Titta på: The Shunammite/Shunammitiskan

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →