Help

Små Svek


Help
Torah Portion NOACH– Beresheet (1 Moseboken) 6:9-11:32

Fånga rävarna åt oss – de små rävarna som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom. Höga Visan 2:15 SFB

Shabbat Shalom, innerligt älskade!

De små rävarna är mycket skarpsinniga djur och de ser söta ut; dock, kan de orsaka stor förlust. De förstör normalt en vingård när den är i blom. Det är när saker och ting lyckas, när profetisk uppfyllelse sker, när saker och ting börjar bära frukt i ditt liv som de lustfyllda små rävarna dyker upp för att förstöra. Dessa representerar alla typer av attityder som om de lämnas därhän kan förstöra din vandring med Yah, din vingård. Det kan vara attityder av arrogans, stolthet, frustration, rädsla, otro, lättja, bitterhet och liknande, och de kan orsaka att du faller i synd och missar målet. De kan också få dig att inte hålla ditt ord, löften och eder och att ta lätt på dem. Små rävar manifesteras också när åtaganden bryts på grund av bekvämlighet och även när du tenderar att inte komma i tid och visa respektlöshet mot dina möten, arbetsuppgifter och ansvar. Det här gör dig opålitlig.

Fox

En förrädare är

 1. Den som sviker en annans förtroende eller är falsk gentemot en skyldighet eller plikt.
 2. Den som begår förräderi.

På hebreiska är ordet BOGED och rotordet är BEGED vilket betyder plagg. Vi skulle kunna säga att en förrädare är en som byter plagg och blir “en annan person”, en hycklare, en som förklär sig själv. Men, de flesta människor utövar “små förräderier” utan att tänka på det. När vi inte är sanna mot våra ord orsakar det mycket smärta. Yah kan inte lita på dig, dina gruppmedlemmar kan inte lita på dig, din make eller barn kan inte lita på dig och allt det eftersom du bryter ditt ord lite i taget. När du lovar ditt barn att ta honom på en utflykt en viss tid och du inte kommer i tid, kommer han/hon känna sig förrådd, avvisad och till och med övergiven. Att inte komma i tid och ta lätt på dina åtaganden orsakar mycket smärta och sätter press/belastning på alla relationer.

Som en ruttnande tand och en slintande fot är förtroende för en svekfull (boged-svikare) på nödens dag. Ordspråksboken 25:19 SFB

Yeshua söker trofasta, engagerade, ståndaktigt hängivna människor som likt Ruth kommer att vandra i förbund med Honom, med Hans Mission, Vision och Sitt Folk Israel utan svek. De som håller vad de lovat “även om det ruinerar dem” (Psaltaren 15), de kommer att vara Hans vänner och kommer att ärva välsignelsen som Ruth ärvde när hon vägrade att överge Naomi. Ruth, en fattig förbannad änka från Moab blev den mest framstående kvinnan i Beth lehem av Juda. Fast alla Moabiter var förbannade i tio generationer för att de inte hjälpte Israel i öknen, (Femte Mosebok 23:3) blev Ruth inympad i Naomis Judiska familj, hon blev alltså mormor till kung David och den stora, stora, stora mormodern till Yeshua Messias. Hon engagerade sig för Naomi och Naomis Gud (YHVH) utan reservationer; hon “brände alla broar” och gick hela vägen. Detta uppmärksammades av en släkting till Naomi, en rik markägare vid namn Boas som lade märke till hennes hängivna och PÅLITLIGA karaktär och gifte sig med henne, befriade henne från hennes fattigdom och nationella förbannelse.

Hon lämnade tillsammans med sina båda sonhustrur den plats där hon hade bott. Men när de var på väg mot Judaland, sade Noomi till sina båda sonhustrur: ”Vänd om och gå hem igen, var och en till sin; moders hus. Må Yahweh visa godhet mot er, så som ni har gjort mot de båda döda och mot mig. Må Yahweh låta er finna trygghet, var och en i sin mans hus.” Och hon kysste dem. Men de brast ut i gråt, och sade till henne: ”Nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk”. Men Naomi svarade dem: ”Vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? Vänd tillbaka, mina döttrar, och gå hem. Jag är för gammal för att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag ännu har hopp, ja, om jag så redan i natt gav mig åt en man och rent av födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga er inne utan man? Nej, mina döttrar! Det är mycket bittrare för mig än för er, eftersom Yahwehs hand har drabbat mig”. Då brast de på nytt ut i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. Noomi sade då: ”se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska”. Men Rut svarade: ”Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Yahweh må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig.” När hon såg Rut var fast besluten att gå med henne, talade hon inte mer med henne om det.

Rut 1:7-18 SFB

Orpah betyder “svikaren” medan Ruth betyder “den fromma/trogna vännen”. Båda levde upp till sitt namn. De båda hade lovat att stanna kvar hos svärmor, Naomi och eskortera henne till sitt land, men bara en höll löftet. Ruth som höll vad hon lovade skapade historia i all evighet, medan Orpah som bröt sitt löfte försvann från historien, absorberades tillbaka till sitt förbannade folk och avgudadyrkande familj. Men, märk att Orpah kysste och var mycket känslomässig medan Ruth stod kvar, hon stannade helt enkelt utan några synliga tecken på “kärlek” förutom det enda som räknas, engagemang och trofasthet som fick henne att hålla sitt ord.

Ruth

Vi är kallade att vandra som Ruth, den stora, stora mormodern av Yeshua, Messias och helt enkelt hålla vårt ord, betala våra löften, vara punktliga, betala våra tionden och offergåvor, fortsätta lyda Yah genom alla omständigheter och alla väder, förbli ren, föregå med gott exempel. Vi kommer aldrig att vara mer andliga än vår skyndsamhet och vårt engagemang för att hålla våra löften. Detta är vad Yeshua sade;

Jag säger er: Ni skall inte alls svära – varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är Hans fotpall, eller vid Jerusalem, det är den store Konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Matteus 5:34-37 SFB

Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen, och du är på jorden — Låt därför dina ord vara få. Ty av mycket arbete kommer drömmar och av många ord dåraktigt tal. Dröj inte med att infria det löfte du har gett åt Gud, ty Han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat! Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? Där drömmarna är många följer mycket fåfänglighet och många ord. Men frukta du Gud!
Predikaren 5:1-6 SFB

Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er?

Lukas 16:10-12 SFB

Var uppmärksam på de små rävarna, till de “brutna små löftena”, de kan förstöra din vandring med Yeshua, din familj, församling och arbetsrelationer och all vänskap.

Lite hametz (surdeg) syrar hela degen! Galaterbrevet 5:9 SFB

Brothers

Var snabb med att omvända dig om du brutit ditt ord/löfte; ursäkta dig inte och gör en restitution/återbetalning när du skadar någon genom att inte hålla ditt ord till dem. Ta det du lovat på allvar och var inte för snabb att lova vad du inte har åtagit dig att uppfylla. Vi måste vara människor av förbund och löfte, för vår Mästare är en Man av Sitt Ord, och Han är själva Ordet från sin Fader i himlen gjord till Kött. Vi är kallade att likna/imitera vår Messias som var helt pålitlig inför Sin Fader fastän Han svettades bloddroppar i Getsemane trädgård. Han drog sig aldrig tillbaka från sin plikt och Han svek aldrig det förtroende som YHVH deponerade in i Sin Son. Må Han blicka ner från Sina Heliga Himlar och finna er och mig trofast till Honom för att ge oss kraft att föra Hans Rike ner till Jorden som det är i Himlen.

Ty Yahwehs ögon överfar hela jorden , för att Han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt Honom. 2 Krönikeboken 16:9a SFB

Dina israeliska Mentorer och vänner

Ärkebiskop Dominiquae och Rabbi Baruch Bierman

För Sions skull vill jag inte tiga, Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ärkebiskop Dr Dominiquae Bierman’s HELT NYA bok, The Identity Theft: The Return of the 1st Century Messiah/Identitets stölden: Återvändandet av den 1: a Århundradets Messias är nu tillgänglig för beställning!

Klicka på knappen nedan för att beställa den!

Vi behöver DIN hjälp att sprida detta budskap om restaurering/upprättelse till både Judar och Kristna! Vänligen dela länken www.zionsgospel.com (vår huvudsida) till så många människor du kan.

 1. Hämta den.
 2. Ge den som gåva.
 3. Studera den.

Hämta den.
Donera $ 27 eller mer för att få pappersboken The Identity Theft/Identitetsstölden, plus HELA Global Re-education Initiative (GRI)Global Omskolnings Initiativ kursen Mot antisemitism gratis. Du kan också donera $ 17 för att få E-Boken och låsa upp tillgång till kursen.

*Kursåtkomst kommer med boken först när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Ge den som gåva.
Du kan få pappersboken eller E-boken genom att besöka www.against-antisemitism.com och klicka på menypunkten ”The book””Boken”. Bläddra längst ned där det står: ”Reach out to others””Nå ut till andra”. Beroende på om du ger en E-Bok eller pappersbok väljer du gift cards amount/presentkortsbeloppet. Sedan skriver du i e-postadressen(s) för mottagarna. När du har checkat ut kommer e-postadresserna att skickas kupongkoder. De kan tillämpa kupongkod och kassan med din gåva gratis, även låsa upp kursåtkomst.

Studera den.
Med ditt köp av pappersboken eller E-Boken får du automatiskt tillgång till vår GRI-onlinekurs. Denna kurs innehåller 12 Gates of learning/12 Portar av lärande baserat på boken, tillsammans med 44 videor med frågesporter. Bli en
kanal för att förmedla 1: a århundradet Messias. Dela denna bok vidare!
www.zionsgospel.com

Beställ Boken:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Titta på: Små Svek

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/409295783802635/

Så här skickar du dina Tionden & Offer:

 • Donera online: https://kad-esh.org/donations/
 • Maila oss kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska dollar eller Brittiska pund skickas till Kad-Esh MAP ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St. Augustine, Florida 32092, USA

GRM Bibel Skola Uppdatering:

Nytt pris för GRM Bible School/Bibel Skola från den 15 oktober 2020.

GRM individuella online kurs/GRM individual online course: $ 320 anmälningsavgift, plus $ 80 per månad. ($1200 det första året)

 • De studenter som tar examen från GRI (Global Re-education Initiative) Globala omskolnings Initiativ online kurs kommer att få $ 80 rabatt för GRM individuella online-kurs. (Rabattkupongnummer).
 • Om studenten tar examen genom GRM online-kursen inom en period på 6 månader, kommer han/hon inte att behöva betala för årets sista 6 månader.

Skicka hem kurs/Ship home course (USB-minne): $ 1.200.

 • Om dessa studenter inte tar examen inom 1 år, kommer de att få betala $ 120 för varje 6 månaders studier efter detta.

Online grupp: $320 i Anmälningsavgift, plus $80 i månaden. ($1200 det första året)

 • Inkluderar åtkomst till GRMs online studie plattform (det gör det möjligt för dem att se igenom lektionerna på egen hand)

Lokal grupp: $120 för 6 månader.

 • Efter 6 månader kommer studenterna att få betala $ 120 för ytterligare 6 månader för att kunna fortsätta sina studier, förutsatt att de inte har kunnat ta examen ännu.

Studera GRM – Messiansk, apostolisk och profetisk bibelskola från Israel!
www.grmbibleschool.com

Detta kommer att gälla för alla nya studenter från den 15 oktober 2020.

Hanukkah Glory – Israel Tour

10-21 december 2020

Med ärkebiskop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

” I det år då kung Ussia dog, såg jag Yahweh sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på Hans mantel uppfyllde templet.”” Jesaja 6:1 SFB

Förbered dig på att möta Israels kung när vi färdas genom hans Land i bön och profetisk tillbedjan.

Från Jerusalem till Galiléen, till Döda havet, Eilat och Negev.

Berör Israel och låt Israel beröra dig!

Registrera ASAP/SÅ FORT SOM MÖJLIGT och reservera din plats.

Mer information: tours@dominiquaebierman.com

Antisemitismen är värre än Coronaviruset

jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I Moseboken 12:3
Se vårt Global Re-education Initiative (GRI)/Globala Omskolnings Initiativ mot antisemitism i kyrkan – hjälp oss att fortsätta dela detta viktiga ministry verktyg vida omkring! Se https://www.against-antisemitism.com/

Gå med i United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel och bli medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller maila oss för fler alternativ för donation: info@unitednationsforisrael.org https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Kolla vad som är nytt från oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/