Anointing or Religion

Smörjelse eller Religion?


Anointing or Religion
Torah Portion VAYESHEV – Bereshet (1 Moseboken/Genesis) 37:1- 40:23

Special Hanukkah Utgåva

“Släck inte Anden”, Första Tessalonikerbrevet 5:19 SFB

Shabbat Shalom och Glad Hanukkah, kära älskade!

När vi går in i denna säsong av Heliga Dagar och inte så heliga dagar, vad vi måste besluta oss för är om vi ska vandra i smörjelse eller i religion? Denna speciella fråga är allomfattande, och den berör alla områden i vårt liv.

För inte så länge sedan talade jag med en mycket nära teammedlem och medhjälpare, och jag sa till henne, “Vad du än gör, bli smord.” Jag är inte intresserad av hur mycket arbete du gör utan om du gör det i smörjelsen.

På den dagen skall hans börda tas bort ifrån din skuldra och hans ok ifrån din nacke. Ty oket skall brista på grund av fetman. (Shemen eller smörjelseoljan). Jesaja 10:27 SFB

För länge sedan när min man och jag kallades att starta MAP Revolution Movement, fattade vi ett beslut för hela livet: Vilken tradition som än är smord, är den som vi skall följa. Men när en tradition inte är smord, kommer vi att hålla oss borta från den.

Du förstår, i varje religiöst system finns det många traditioner. I judendomen finns det många traditioner, i Kristendomen finns det många traditioner och frågan är: “Är alla smorda?” Och hur kan vi veta om de är det?

När jag tittar på traditioner, bedömer jag dem efter innehåll och ande.

Innehåll: Innehållet är bestämt om en viss tradition är rotad i antingen heliga, Bibliska principer eller hednisk, utövad avgudadyrkan.
Ande: När man utför sådana traditioner, vilken typ av ande manifesterar sig? Den Helige Ande, religiösa eller demoniska andar?

Anointing or Religion

Så om vi tar Julen till exempel och vi låter den klara “testet av innehåll och ande”, vad kommer vi att hitta?

Innehåll: Julen finns inte i Bibeln som en Helig Högtid. Födelsen av den Judiske Messias Yeshua finns i de Heliga Skrifterna, men Han föddes inte på vintern eller under Vinter Häxkraft solståndsfirandet av Saturnalia. Den 24 och 25 December markerar Soltillbedjans Högtiden genom vintergröna, tillbedjan av träd och mistel. De Heliga Skrifterna förbjuder sådana hedniska traditioner i många Skriftställen.

Ande: “Julens Ande” förstås som “givandets ande”, så människor ger gåvor till varandra och hjälper de fattiga. Även om det är berömvärt och underbart, måste vi gå djupare i att förstå “julens ande”, som är kopplad till hedniska riter av soldyrkan, festande och fylleri. Numera har den berömda “givandets ande” blivit en kommersiell gimmick för att få människor att spendera så mycket pengar som möjligt och sedan spendera vintermånaderna i stora skulder.

Om jag var tvungen att sammanfatta det så är Julen en hednisk fest med hedniska traditioner, inklusive dekorerande av träd till den grad att de dyrkas och ogudaktiga figurer som Satan Klaus, Tomten – oj då! Jag menade naturligtvis Tomten – som härstammar från den Nordiska guden Thor som skrämde de “dåliga barnen” med sitt “Ho, ho, ho”.

Troende i Messias bör avstå från sådana hedniska firanden och gå tillbaka till Helig Tillbedjan.

Så säger Adonai, YHVH : “Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem. — Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik för att det inte skall falla omkull.” Jeremia 10:2-4 SFB

Om du insisterar på att fira Messias Födelse, gör det då under Sukkot Högtiden när Han förmodligen var född.

Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe Konungen, Adonai -Tzva’ot, och fira Lövhyddohögtiden. Sakarja 14:16 SFB

Som till “givandets ande”, uppmuntrar jag dig att utöva det året runt lett av den Helige Ande. Eftersom det är mer välsignat att ge än att ta emot. Men om du insisterar, njut då av Hanukkah Festivalen av ljus och mirakel, Dedikationsfesten baserad på en historisk seger av helighet kontra hedendom. Yeshua själv firade den, så varför inte vi? Han är trots allt Världens Ljus!

Nu kom Tempelinvigningens högtid, Hanukkah, i Jerusalem. Det var vinter, och Yeshua gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Johannesevangeliet 10:22-23 SFB

Anointing or Religion

Hanukkahs symboler är Olja och Ljus till minne av miraklet av den helgade oljan som varade i åtta dagar istället för en. Oljan var helig olja, Menoran tändes och förblev upptänd och avgudadyrkan tillsammans med hednisk utövning avhystes från Beit Mikdash, det Heliga Templet.

“Och du skall ta smörjelseoljan och smörja tabernaklet och allt i det och helga det tillsammans med alla dess tillbehör, så att det blir heligt.” 2 Moseboken 40:9 SFB

Vi är Den Högstes Tempel och Hanukkah representerar vårt livs rededikation genom Smörjelsen av den Helige Ande.

Glad Hannukah till er alla när vi renar den Helige Andes Tempel, våra liv och hjärtan och familjetraditioner från allt orent. Låt oss bli Smorda den här säsongen när Han skapar ett Rent Hjärta i oss och förnyar en Rätt Ande.

Skapa i mig Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Psaltaren 51:12 SFB

Låt oss välja Smörjelsen istället för Religion, religiösa traditioner, orenheter och hyckleri. Låt det bli Ljus! Glad Hannukah till er alla!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,
Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina Hanukkah offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Vandra i Förbundet/Walking in the Covenant

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →