Removing the Leaven of Unbelief

Ta Bort Surdegen av Otro


Removing the Leaven of Unbelief
Torah Portion UNLEAVENED BREAD– Shemot (Exodus/2 Moseboken 12:15-20, 33-34; Vayikra (Leviticus/3 Moseboken) 23:6-8; Devarim (Deuteronomy/5 Moseboken) 16:3-4, 8, 16-17

Förberedelse för Passover

I sju dagar skall man inte se någon surdeg hos dig inom hela ditt område, och av det som du slaktar om kvällen på den första dagen skall inget lämnas kvar över natten till morgonen. 5 Moseboken 16:4

Sabbat shalom, kära älskade, och välsignad Passover!

Häromdagen pratade jag med min Ortodoxa syster om Passover förberedelserna. De Ortodoxa Judarna tar dessa förberedelser på största allvar! Det är faktiskt en utmattande tid för rengöring och avlägsnande av alla spår av “surdeg/jäst”. Jäst är det som får mjölet att stiga, och det är en “levande organism” i motsats till “surdegsagenter” som bakpulver som är kemiska och döda. Surdeg/Jäst kan fortsätta att multiplicera sig utan begränsningar. I det Nya Förbundet liknas “surdeg/jäst” både vid synd och även som en neutral agent som orsakar tillväxt och expansion av Kungariket. Så det beror på vad jästen gör – precis som pengar är det neutralt, och om det används för Kungarikets ändamål är det faktiskt bra!

Negativ konnotation

Alla är de äktenskapsbrytare. De liknar en ugn, som bagaren värmt upp. När han har knådat degen upphör han att elda, till dess att degen har jäst. Hosea 7:4

Yeshua sade till dem: “Akta er för fariséernas och sadducéernas surdeg!” Matteusevangeliet 16:6

Positiv konnotation

Ännu en liknelse framställde Han för dem: ”Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.” Matteusevangeliet 13:33

Synden av Fördröjd Lydnad

De bakade degen som de hade fört ut ur Egypten till osyrade brödkakor. Det hade inte jäst sedan de drevs ut ur Egypten och inte kunde vänta längre, och de hade inte heller förberett några provisioner för sig själva. 2 Moseboken 12:39

I berättelsen om Passover representerar “jäst/surdeg” synden av “försenad lydnad”. Israels Barn hade inte tid att vänta på att degen skulle stiga eller jäsa för att baka sitt bröd för resan. De var tvungna att lyda snabbt och fly Egypten snabbt!

Att äta Matsa, Osyrat Bröd, i Pesach är således att påminna oss om deras snabba lydnad. Försenad lydnad skulle ha fått degen att stiga, och Israels folk skulle ha varit slavar i Egypten än i dag! Fördröjd lydnad härrör från otro. När vi inte tror på Hans uppenbarade Ord och Löften, förhalar vi. Att stanna kostade Lots fru livet sen hon såg sig tillbaka.

Varje gång vi fördröjer lydnad kommer vi att se tillbaka; det kommer att finnas en längtan efter de välbekanta verserna som väntar oss när vi går framåt. Det kommer naturligtvis att medföra slaveri och död. YHVH kallar oss att Uppmana till Lydnad, Osyrad Tro.

Särskilt när det gäller Omvändelsens Ändetidsbudskap, Teshuvah från all synd, inklusive Ersättningsteologin och det hedniska religiösa systemet, tenderar många människor att stanna upp. De börjar se tillbaka på sina Julgranar, Julminnen, Påskfirande, fläsk “delikatesser”, acceptansen av sin hemkyrka och andra Kristna. Innan du vet ordet av är deras “deg” syrad. De kan inte gå framåt och dör andligt och ibland fysiskt eftersom de inte omedelbart lydde MAP Revolutionens Budskap om Omvändelse. Detta Budskap är ett Profetiskt Ord till hela Yeshuas Kropp, och att ta emot det är en fråga om liv och död. YHVH rensar och återtar Sin Brud från Ersättningsteologin och hela det Babyloniska systemet med köttets lust, ögats lust och livets stolthet.

Removing the Leaven of Unbelief

Ingen fördömelse till Vem?

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Messias Yeshua. Ty livets lag har i Messias Yeshua gjort mig fri från syndens och dödens lag. Romarbrevet 8:1-2

Många säger: “Fördöm mig inte.” Älskade, det finns ingen fördömelse för dem som vandrar i Anden; det betyder leds av den Helige Ande som skrev Toran, med Elohims Finger! Men det finns fördömelse för dem som går i sitt köttsliga sinne och förstånd. Om vi vandrar i Anden kommer vi alla att omvända oss från allt som är en lögn, och Ersättningsteologin är en lögn.

Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Romarbrevet 8:6-8

Den Helige Ande är vår hjälpare. Han hjälper oss att lyda YHVH snabbt utan fördröjningar. När vi är i köttet, bryter vi Hans Bud. Vi är inte frälsta genom lydnad; lydnad är ett resultat av TRO. Sann tro kommer att följas av snabb lydnad. Det är därför den högsta formen av surdeg (synd) är otro. Otro på YHVH, Hans ord, Hans kraft, Hans karaktär och Hans löften är en tro i något annat. Vi lever inte i ett vakuum! Om vi inte litar på Honom, vem eller vad litar vi på?

Vi talar inte om en “legalistisk vandring” här utan om en den Helig Ande, Trosbemyndigad vandring som försöker lyda Yah snabbt, oavsett om det är att hålla Hans Shabbat helig, Hans Mat lagar, ge tionde och offergåvor, be för Israel, betjäna helande och befrielse eller hålla dig ren före äktenskapet. Allt detta gjorde Yeshua som en fullkomlig Jude (inte en religiös Jude!), och Han kallar både Jude och Hedning att följa Hans exempel.

Den som säger sig förbli i Honom är skyldig att leva så som Han levde 1 Johannesbrevet 2:6

Han litade helt på Fadern och framförde och talade Hans Ord under alla omständigheter, även när satan försökte fresta Honom till att synda i öknen.

The Healing Power of the Roots

Rötternas Helande Kraft

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, Nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Apostlagärningarna 3:19-21

Innan jag skrev min nu klassiska bok, Rötternas helande Kraft/The Healing Power of the Roots, hade jag dels förmedlat det första “Tillbaka till Rötterna” seminariet någonsin i Schweiz. Det förlöstes så mycket härlighet och så många mirakel att jag på väg hem till Israel ställde en fråga till YHVH: “Vad är det som är så viktigt med att predika de Judiska Rötterna för Kyrkan?” Hans svar var tydligt: “Det handlar om liv och död. Kyrkan är som en vacker Ros, avskuren från sin trädgård, satt i ett kärl med vatten i två dagar. Men på tredje dagen, om hon inte återplanteras tillbaka, kommer hon med säkerhet att dö. Tredje dagen är Tredje Millenium, som en dag är som tusen år för Adonai!

Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för YHVH är som tusen år och tusen år som en dag. 2 Petrusbrevet 3:8

Sedan jag fick detta ord har jag skrivit många fler böcker, och genom Yahs nåd har jag skapat en hel video Bibelskola som heter GRM Bibelskola, som nu studeras i många nationer på flera språk. Tiden är sen, och YHVH kallar hela Kyrkan att omedelbart lämna Egypten/Babylons Ersättningsteologi. Våra resurser kan hjälpa dig att göra det med ljusets hastighet!

Men många “förhalar” och väntar på lite “gynnsamma tider”. Detta är en gynnsam tid, och det kommer inte att finnas någon annan! Jag tog emot detta Profetiska Ord 1994, och Yah påskyndar allt; det finns ingen tid att slösa bort.

Du skall gripa in och förbarma dig över Zion, det är tid att du visar din nåd. Ja, stunden har kommit. Psaltaren 102:14

Arbetare Behövs

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skall leva i fruktan. Nej ni har fått barnaskapets Ande, i vilket vi ropar: “Abba! Fader!” Romarbrevet 8:15

Att ta bort Jästen/Surdegen av otro är obligatoriskt när vi förbereder oss för Passover i år. Detta påverkar vår vandring med Yah. Yeshua sa för 2000 år sedan att skörden var stor, men arbetarna är få? Varför är de få? På grund av otro som inkluderar fruktan. Några av de vanligaste rädslorna är; fruktan för det okända, fruktan för människor, fruktan för lidande och fruktan för att göra misstag. Men fruktan och otro skapar mycket dåliga förare, och de dödar oss! Att vandra i fruktan är motsatsen till att vandra i kärlek.

Han sade till dem: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att Han sänder ut arbetare till sin skörd. Lukasevangeliet 10:2

YHVH kallar många att offra sina liv för Rikets syften, och för att gensvara måste vi bli av med fruktans och otrons surdeg/jäst.

Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min skull, han skall vinna det. Matteusevangeliet 16:25

Removing the Leaven of Unbelief

Surdeg Manifesterar sig i Våra Tankar och i Vårt Tal

Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Markusevangeliet 11:23

Det naturliga sinnet är i fiendskap med Elohim. Vi måste ha Messias Sinnelag och relatera till YHVH:s Löften som en “klar sak”. Börja kalla på saker som inte är som om de vore till och sluta relatera till livets omständigheter som den ultimata verkligheten. Kung David, som inte var pånyttfödd, förstod denna princip. Han erkände svårigheterna men slutade alltid i en ton av hopp och tro. Han litade på Hans Förbund med YHVH bortom sina egna misstag och svagheter och bortom sina omständigheter. Han befallde sin själ, sitt sinne, sin vilja och sina känslor att välsigna YHVH!

Av David. Lova YHVH min själ, ja, hela mitt inre skall prisa Hans heliga namn! Lova YHVH, min själ, och glöm inte alla Hans välgärningar. Psaltaren 103:1-2

Utan tro kan vi inte behaga den Allsmäktige. Även om du gör ditt bästa att lyda med din egen styrka, om du inte litar på Hans styrka och löften, är du en “surdeg” och kommer att vara i fiendskap med Elohim.

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att Han är till och belönar dem som söker Honom. Hebreerbrevet 11:6

Det är viktigt att ständigt förkunna Hans Ord och Löften med dina egna läppar. Tills du gör det kommer du inte att kunna aktivera livet i dem. Du kommer att få vad du säger!

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt. Ordspråksboken 18:21

Faktum är att Han kan göra mycket mer än vad vi tänker eller ber om, men vi måste tänka, och vi måste fråga. Det är viktigt att meditera på Hans Torah Ord och Löften om vi kommer få se mirakulösa resultat ske.

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, Efesierbrevet 3:20

Omständigheter eller Löften?

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Ordspråksboken 4:23-25

Varje gång vi talar vår tolkning av våra omständigheter snarare än Yahs Löftesord i Förbundet är det oärligt och en bedräglig mun och bedrägligt tal.

Jag är förvånad över hur många sanna Yahs tjänare som talar otro och tvivlar som en norm. YHVH, ha förbarmande och förlåt oss! Faktum är att många som fortsätter att tala omständigheter över löften tror att de är “ärliga”. Tja, de har “ärligt fel”, för om vi talar om omständigheter som den ultimata verkligheten, kallar vi YHVH en lögnare, och det är vad ormen kallade Honom i Edens lustgård. Psykologi bygger på att “tala vad som finns i ditt hjärta till någon annan.”. Ormen talade vad som fanns i hans hjärta och ledde kvinnan till synd. Detta är den ursprungliga synden; det var här vi missade det.

Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. 1 Moseboken 3:4-5

Hur tolkar du dina ogynnsamma omständigheter? Tittar du på dem genom Yahs Ord eller genom ditt eget förstånd? Kvinnan trodde på ormens tolkning av Elohims Budord och föll i synd. Varje gång vi tror på de humanistiska, demoniska tolkningarna av vårt livs omständigheter kommer vi att falla i synden att tvivla på Elohims Kärlek och trofasthet.

Ni har djävulen till fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Johannesevangeliet 8:44

Hela detta humanistiska system, med sina “psykologiska tolkningar”, bygger på otro och lögner.

Kung David erkände sina svårigheter för YHVH och vände sig sedan för att upphöja Honom och prisa Honom. Han förnekade inte att han gick igenom en tuff tid, men han betonade Elohims Förbundslöften och förmågor – inte hans ogynnsamma omständigheter.

YHVH, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: ”Det finns ingen frälsning för honom hos Gud.” Sela. Psaltaren 3:2-3

Removing the Leaven of Unbelief

Vad är det Du Talar?

Om jag hade talat omständigheter i stället för Löften, skulle jag ha haft en “grönsak” till dotter, ett misslyckat Ministry, inga pengar, och inget resande och ingen utgivning av böcker eller skapande av en Bibelskola. Jag skulle ha varit handikappad för livet efter så många fall! Min man skulle ha suttit i rullstol, efter en hemsk olycka, med diskbråck eller död efter två hjärtattacker. Jag skulle ha förverkat min kallelse helt och hållet som en kvinna i ledarskap eftersom det är för svårt och oacceptabelt i många religiösa kretsar. Jag har mycket mer att säga om detta, men tillräckligt är att säga detta,

Eftersom jag litade på, förkunnade och lydde Hans Ord och Löften under alla mina ogynnsamma omständigheter, är jag fortfarande i Ministry och blomstrande; min dotter är mycket framgångsrik i sina studier och kommer snart att starta sin Magisterexamen i Utbildning, och hennes vänner kallar henne “Utbildningsministern” eftersom hon är så lysande och inspirerad av Elohim i allt hon gör. Min son räddades i den sista stunden av sitt liv. Min man är frisk med ett starkt hjärta, och jag är fortfarande på gång och springer till många nationer. Godhet och nåd springer efter mig hela tiden, och mycket, mycket mer.

Poängen är att jag deklarerade alla dessa mycket innan de manifesterades. När saker gick fel, sa jag, “allt är väl med min själ!” Jag sa det genom tro, och sedan manifesterades det så att jag kunde få, och du kan få vad du än säger.

Allt du beslutar skall gå dig väl, och ljus skall skina på dina vägar. Job 22:28

Vi har alla “omständigheter”, och vissa av oss har mer motgångar än andra, men skillnaden är om vi har “otrons surdeg” eller trons dyrbarhet. Vad tänker och talar du?

Mose sade till folket: “Kom ihåg den här dagen då ni drog ut ur Egypten, ur träldomshuset, för med stark hand förde YHVH er ut därifrån. Därför så får inget som är syrat ätas. (tänkte eller talat BD). 2 Moseboken 13:3

Må du få en Kosher Passover totalt fri från otrons surdeg så att du kan gå vidare och ta ditt Förlovade Land i besittning!

Välsignad Passover!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Vi inbjuder dig att skicka dina Passover Förstlings Frukts och Högtids offer

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Stöd vår kommande TV Produktion Kraftfulla Kvinnor från Bibeln

Archbishop & Team spelar in nya smorda TV program i Israel. Du kommer snart möta Sarah, Rachel, Miriam, Esther och många fler modiga hjältar från Israel.

Hjälp oss att bekosta denna produktion →

Välj en engångs gåva/donation & Skriv till kommentarssektionen : TV

Se den senaste Undervisningen: Samsons Blindhet

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3-13 Juni, 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”

Psaltaren 85:14 SFB

Greppa tag om era shofarer och SKYNDA er att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

***Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

Lär dig om trons Judiska rötter

GRM Uppdatering!

Kinesiska och Finska GRM Individuella Online Studie Kurser är nu tillgängliga! Vi är förberedda att ta emot tusentals nya studenter genom våra online kurser.

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i GRI mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →