Taking the battle higher

Ta Striden Högre


Taking the battle higher
Torah Portion TAZRIAH – vayikra (3 Moseboken/Leviticus) 12:1-13:59

Visdomsserien – del 6

Ty i Honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i Honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Kolosserbrevet 2:9-10

Shabbat shalom, kära älskade!

YHVH har lagt ett brådskande budskap om Andlig Krigföring i mitt hjärta. Du måste lära dig att utöva andlig auktoritet, annars kommer du inte att klara det!

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Johannes Uppenbarelse 12:12

Jag märkte att de flesta människor har sin andliga urskiljning väldigt dunkel, och de inser inte att de flesta “omständigheterna” faktiskt är attacker från fienden.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda; Jag har kommit för att de skulle ha liv, ja, liv i överflöd. Johannesevangeliet 10:10

Inga köttsliga vapen hjälper oss i en andlig strid; vi måste kämpa i Anden och från Anden få instruktioner och visdom att kämpa och segra!

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Messias. 2 Korintierbrevet 10:4-5

Vi måste kasta bort all fåfäng fantasi (höga saker som upphöjer sig mot Yahs kunskap). Det är fantasier som förkastar löftet och Kraften hos Yah (Gud) och får oss att “räkna ut” lösningar på våra problem utan att utöva andlig auktoritet. Dessa fåfänga fantasier övertygar oss om att vi är “under” omständigheterna när det är exakt tvärtom. Så nummer ett är att ta makten över dina egna “tankar av rädsla”. Ta dina tankar tillfånga under Messias, Hans Ord och Hans Ande. Befall dem med din egen röst att inrätta sig!

Taking the battle higher

Vår Vinnande Position

Men Gud som var rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att Han gjort oss levande tillsammans med Messias. Av nåd är ni frälsta. Ja, Han har uppväckt oss med Honom och satt oss med Honom i den himmelska världen, i Messias Yeshua. Efesierbrevet 2:4-6

Vår position i Anden är den högsta möjliga! Vi sitter i Tredje Himlen över alla andemakter och andefurstar, som finns i Andra Himlen. Hela armén är under våra fötter.

Vi har fått makt över all fiendens härsmakt.

Se, Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner, och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Lukasevangeliet 10:19

Vi har blivit lite lägre än Elohim, Skaparen själv.

Vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an Honom? En liten tid lät du Honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du Honom. Psaltaren 8:5-6

I de flesta översättningar är den här versen fel översatt till “lite lägre än änglar”, men på den ursprungliga Hebreiskan står det: “Lite lägre än Elohim!” Med andra ord, högre än änglarna! Vi måste komma ihåg att satan är en fallen ängel.

Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du har blivit fälld på jorden, du som slog ner folken till marken. Jesaja 14:12

YHVH:s änglar, Hans lydiga himmelska värdar, är våra allierade och medhjälpare!

Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: “Sätt dig på min högra , sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.” Är inte änglarna andar i helig tjänst utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen? Hebreerbrevet 1:13-14

De måste betjäna, och hjälpa oss, och de kommer att göra vad vi säger om vi säger vad Yah säger. De kan inte hjälpa oss om vi talar ord av otro och rädsla.

Lova YHVH, ni Hans änglar, ni starka hjältar som utför Hans befallning, så snart ni hör ljudet av Hans befallning. Psaltaren 103:20

De är kraftfulla, mäktiga i styrka och redo att genomföra Yahs ord. Yeshua sade att all verkställande makt har getts till Honom, och Han gav den till oss!

Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar … Matteus evangeliet 28:18-19

Vi har i uppdrag att utföra Yahs auktoritet på jorden, inklusive befalla änglar. Änglar sänds för att lyda våra befallningar om vi talar och ber ut Yahs fullkomliga vilja, och Hans Fullkomliga vilja finns i hela Bibeln.

Läs högt 5 Moseboken 28:1-14 och se Hans fullkomliga vilja för alla Hans lydiga barn.

Om du lyssnar till YHVH, din Guds röst, genom att noggrant följa alla Hans bud som jag idag ger dig, så skall YHVH, din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till YHVH, din Guds, röst. 5 Moseboken 28:1-2

Läs sedan från vers 15 och vidare om förbannelsen över alla dem som gör uppror mot Honom. Det är dags att urskilja Hans Fullkomliga Vilja, för om du inte gör det kommer du att få dina andliga sinnen dämpade att tro att varje ond omständighet är Hans fullkomliga vilja eller “test” för dig. Det är det INTE! Det är satan som kom för att stjäla, döda och förstöra, inte YHVH.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda; Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. “Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Johannesevangeliet 10:10-11

Vårt test är i vårt gensvar. Kommer vi att använda de Andliga Vapnen, eller kommer vi att gå “under omständigheterna” och ursäkta det med “det måste vara Guds Perfekta Vilja för mig att vara “under vädret”. Nej, det är det inte! Hans fullkomliga vilja är att du ska vandra välsignad, frisk, rik och framgångsrik i Hans Kallelse. Faktum är att när Han välsignar oss fruktar nationerna Hans namn!

Må Gud välsigna oss och alla jordens ändar frukta Honom. Psaltaren 67:7

Taking the battle higher

Vi Måste Vara Våldsamma

Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Matteusevangeliet 11:12

Du kan inte besegra fienden i ditt liv utan att vara våldsam i Anden. Om en hund kommer för att bita dig, kommer du att “klappa honom” eller tala vänligt till den? Nej, du kommer att sparka till honom hårt, och du kommer att använda din röst, händer, fötter, en pinne, och vad som än krävs för att skaka honom av dig, dina barn eller någon som hunden kan skada. Satan liknas vid ett ”rytande lejon som söker den som han kan sluka.”

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 1 Petrusbrevet 5:8

Men vi har mycket mer auktoritet än något lejon – vi har Juda Lejons auktoritet, och vi måste utöva den! Vi måste binda, lösa, ryta, sparka och kasta ut djävulen ur vår ekonomi, hälsa, familj, verksamhet och allt. Även om genombrottet tar längre tid än väntat, håll fast mot mörkrets krafter. Ta striden in i offensiven istället för defensiven!

Och vi önskar att var och en av er visar samma flit för att förverkliga den fulla försäkran om hopp till slutet, så att ni inte blir tröga, utan imitatörer av dem som genom tro och tålamod ärver löftena. Hebreerbrevet 6:11-12

Det är dags att bli av med all “tröghet” och passiv otro, skaka av alla huggormar från dig och prisa Honom och Proklamera Hans Ord!

De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, för att hämnas på hednafolken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla Hans fromma. Prisa YHVH! Psaltaren 149:5-9

Kom ihåg att be att Israel slutar vara “defensivt” mot mörkrets krafter och tar till”offensiven” innan fienden tar mer och mer territorium!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: The Covenant of Ruth/Ruts Förbund

The Prophetic Restoration Tour of Israel

Profetisk Restaureringsresa till Israel

Shavuot/Pingst

3-13 Juni, 2022 (10 dagar)

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Rättfärdighet skall gå framför Honom och bereda väg för Hans steg.”

Psaltaren 85:14 SFB

Greppa tag om era shofarer och SKYNDA er att komma in i Hans Land genom den öppna dörren som vi alla har bett om!

***Inga gröna pass behövs, bara PCR-tester

Mer information:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

Mer information →

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har satt många fria.

Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i GRI mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs Folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →