Time for a New Priesthood

Tid För ett Nytt Prästerskap


Time for a New Priesthood
Torah Portion BALAK – Bamidbar (4 Moseboken/Numbers) 22:2–25:9

”Prästerna kränker Min Lag, Torah och vanhelgar Mina heliga ting. De skiljer inte mellan det heliga och oheliga och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för Mina Sabbater och så blir Jag vanhelgad mitt ibland dem.” Hesekiel 22:26 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Under min sista retreat med Abba bad jag Honom ladda ner sitt hjärta till mig så att jag kunde skriva från den platsen. Han lyfte fram alla kapitel i Hesekiel 22 som jag ber er läsa för att förstå sammanhanget. Detta är skrivet till Israel före exilen till Babylon i 70 år. Kapitlet räknar upp olika avskyvärda synder genom vilka YHVH skulle förvisa sitt folk. Dessa synder är vanligast idag i nästan alla nationer och till och med inom Kyrkan. Bland dessa synder finns:

  1. Blodspillan av oskyldigt blod (aborter, hat, mord, förtal, fientlighet mellan raserna.)
  2. Tillbedjan av andra gudar (avgudadyrkan till pengar, självkomfort, medicin, psykologi, humanism, mitt liv, mitt sätt, HBTQ, frimureri och hemliga sällskap, häxkonst, satanism, new age, ogudaktig musik, sociala medier, digitala enheter med mera)
  3. Omoral (otukt, äktenskapsbrott, pornografi, homosexualitet, lesbianism, transgenderism, drag Queens, transvestitism, incest, pedofili)
  4. Förtryck och orättvisa mot de svaga (manipulering av massorna genom ”vacciner” och terrortaktik genom media och big pharma och Darwins dödsteori om överlevnad för de starkaste och mycket, mycket mer)

Listan är för lång för att beskriva här. Saken är den att YHVH skrev här till Kohanim, till Sina Präster, till dem som skulle lära Hans Folk och föregå med gott exempel.

” Mina heliga ting föraktar du och Mina sabbater vanhelgar du. Falska angivare finns hos dig, villiga att utgjuta blod. På bergen håller man offermåltider, och man bedriver skamliga ting hos dig. Man blottar sin fars kön hos dig, och man kränker kvinnan hos dig när hon har sin månadsblödning. Man bedriver avskyvärda ting med sin nästas hustru, och man orenar sin sonhustru. Andra kränker sin syster, sin fars dotter. För mutor är man hos dig beredd att utgjuta blod. Du ockrar och tar oskälig ränta och plundrar din nästa med våld, och du glömmer Mig, säger YHVH, YHVH.” Hesekiel 22:8-12 SFB

Time for a New Priesthood

Yeshua sade att vi är ett Konungsligt Prästerskap, och det är brådskande att vi tar hänsyn till de ord Han talade till Sina gamla präster.

”Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?” 1 Petrusbrevet 4:17 SFB

Om vi anser oss tillhöra detta Konungsliga Prästerskap genom vår tro på Yeshua, måste vi döma oss själva så att vi inte blir dömda. Det är inte det världsliga som YHVH förväntar sig tillbedjan och lydnad från, det är de gudfruktiga, de som är i blodsförbund med Honom genom Yeshua, den Judiska Messias. Men alltför många är fångade i ett religiöst system utan kraft att leva ett gudfruktigt liv, att vara ljus och salt för denna generation. Människor har fått ett falskt vitkalkat ”evangelium” och de kommer inte att kunna stå emot dessa tiders ondska.

”De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: YHVH, YHVH, fastän YHVH inte har talat.” Hesekiel 22:28 SFB

Precis före den Babyloniska exilen letade YHVH efter EN rättfärdig präst som skulle kvalificera sig för att stå i gapet så att Han inte skulle förstöra det, men Han hittade ingen.

”Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför Mig till försvar för landet så att Jag inte skulle fördärva det. Men Jag fann ingen.” Hesekiel 22:30 SFB

Kommer Han att finna ett Konungsligt Prästerskap, ett rättfärdigt prästerskap som LÄR Sitt folk att skilja mellan det Kadosh-Heliga och det profana? Kommer det att finnas ett prästerskap som kan föregå med gott exempel till en segerrik livsstil som förändrar hela nationers kurs?

”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna Hans härliga gärningar, Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” 1 Petrusbrevet 2:9 SFB

United Nations for Israel

Detta är Förenade Nationerna för Israel:s uppdrag. Att uppfostra ett nytt Prästerskap som i sin tur kommer att förvandla nationer till Fårnationer en person i taget som börjar med DIG.

Ta förvandlingsresan från ett gammalt, Prästerskap av kompromiss till ett Konungsligt och Heligt Prästerskap, börja din resa av befrielse och förvandling genom att studera i vår online GRM Bibelskola och bli medlem i en livlig brinnande gemenskap av Konungsliga Präster som förändrar nationerna genom Förenade Nationerna för Israel.

Detta är en BRÅDSKANDE FRÅGA eftersom pesten/plågan redan har börjat och vi måste vara redo att stå i gapet så att NÅD kan förlösas ut i stället för vrede.

Och Mose sade till Aron: ”Tag ditt fyrfat och lägg eld från altaret på det och strö på rökelse och bär det genast till menigheten och bringa försoning för dem, ty vrede har gått ut från YHVH:s ansikte, hemsökelsen har börjat.” 4 Moseboken 16:46 SFB

En av de främsta orsakerna till faran med Hans dom är på grund av den ökande antisemitismen, hatet mot Israel som Stat och det Judiska Folket i allmänhet. Följ med oss när vi fastar och ber i 21 dagar för att få till stånd en förändring.

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Bierman,52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Fasting and Prayer for Israel

21 dagar av världsomspännande Fasta & Bön

Am Israel Chai!

27 juni till 18 juli, 2021

Vi kommer att ha 21 dagars bön och fasta för att besegra monstret av antisemitism och grymt hat mot det Judiska Folket och Israel. Vi kommer att be för Israels frälsning och befrielse från alla hennes fiender.

Mer information →

Se Förra Veckans Undervisning: Tar du Befälet/Ansvar? Del 5

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att gå i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann Källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första Kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

För närvarande utvecklar vi GRM i en plattform som skulle göra det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry/Prison Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Lär dig om trons Judiska rötter.

Du behöver aldrig mer gå på bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1: a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

Förvandla nationer till Fårnationer.

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar trupp att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israel Ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/