The Crown of Thorns

Törnekronan – Besegra Skorpionen i Sinnet – Del 1


The Crown of Thorns
Torah Portion LECH LECHA – Bereshet (1 Moseboken/Genesis) 12:1–17:27

“vred ihop en krona av törne och satte den på Hans huvud, och i Hans högra hand satte de en käpp. Sedan böjde de knä inför Honom och hånade Honom och sade: ”Leve Judarnas konung!” Matteusevangeliet 27:29 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

Skorpionen i sinnet är den term jag använder för alla mentala/psykiska och känslomässiga sjukdomar och biokemiska obalanser.

Törnekronan som Messias Yeshua tvingades bära är för det totala helandet av alla psykiska/mentala sjukdomar.

Stoltheten mot Gud, upproret, avgudadyrkan till mammon (pengar, position och ägodelar), ögats lust, köttets lust, livets stolthet orsakar psykisk sjukdom.

Yeshua på korset är som ormen på pålen som Mose lyfte upp i öknen. Att se på Honom orsakar helande.

“och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på Honom skall ha evigt liv. 3:14-15 SFB

The Crown of Thorns

Israels folk blev bitna av ormarna i öknen för att de lustade. Yeshua fick betala priset för den synden, och i stället för dom som representerades av ormen, blev Han helande och frälsning om de såg på den upplyfta ormen som vi ser på korset.

Och folket talade mot Gud och mot Moses och sade: “Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!” Då sände YHVH giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog. 4 Moseboken 21:5-6 SFB

Stolthet orsakar knotande, klagande och uppror mot Elohim-Gud!

Då kom folket till Mose och sade: “Vi har syndat genom att vi talade mot YHVH och mot dig. Bed till YHVH att Han tar bort dessa ormar från oss.” Och Mose bad för folket. 4 Moseboken 21:7 SFB

Omvändelse förlöser barmhärtighet/nåd!

YHVH sade till Mose: “Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva. 4 Moseboken 21:8-9 SFB

The Crown of Thorns

Det är en bild av Yeshua på korset som ormen på pålen!

Alla människor, inklusive det Judiska folket, kommer att bli frälsta och helade bara när vi ser på Honom, på Yeshua och offret på korset.

“Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag ugjuta nådens och bönenes Ande, så att de ser upp till Mig som de har genomborrat. De skall sörja Honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över Honom, så som man gråter över sin förstfödde.” Sakarja 12:10 SFB

Verket på korset inkluderar såren som Han fick genom att ta emot (39 piskrapp), spikarna i Hans händer, Hans genomborrade sida och törnenkronan!

Jesaja 53:5 “Genom Hans sår (39 piskrapp) är vi helade”- det är fysisk sjukdom.

De 39 piskrappen som Han tog emot helade de 39 sjukdomskategorier som läkarkåren känner till.

The Crown of Thorns

Törnenkronan

Psykisk sjukdom står för sig själv. Den finns inte inom de 39 kategorierna av fysiska sjukdomar. Psykisk sjukdom helas bara av Törnekronan som Yeshua bar på Sitt huvud medan Han hängde på korset.

Han ödmjukade sig intill döden på korset och tog emot livets krona. Törnekronan grävde djupt i Hans panna och förödmjukade Honom. När sinnet ödmjukar sig inför Livets Skapare blir sinnet helat. Törnekronan representerar sinnets skorpion, all mental/psykisk sjukdom!

Ödmjukhet och Kapitulation är Nyckeln till Helande av Alla Mentala/Psykiska Sjukdomar

Sinnets skorpion är stolthet gentemot korset

Detta leder till avgudadyrkan av självtillit och en lusta för vad som upptäcks vara som “liv” eller “leva upp det”; En lusta efter pengar, position, självisk ambition, sex, droger och beroendeframkallande ämnen.

Till och med ambitionen att vara “god” utan Gud är stolthet! Många goda och moraliska människor lider av skorpionen i sinnet, psykiska sjukdomar eftersom de tror att de är goda på egen hand, och de behöver inte Yeshua´s offer för att bli rättfärdiggjorda!

“Hur är det då? Har vi något företräde? Nej inte alls! Vi har ju redan anklagat Judar och greker för att vara under syndens välde. Det står skrivet: ”ingen rättfärdig finns, inte en enda.” Romarbrevet 3:9-10 SFB

Att försöka vara “god” utan Honom betraktas som smutsiga mensskydd eller handdukar. Tidigare bar kvinnor trasor under sin mensperiod.

“Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel;
vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.”
Jesaja 64:6 SFB

Uppror, stolthet, bitterhet och rädsla blir sinnets skorpion i stället för livets krona. De bär en krona av taggar som är mental/psykisk sjukdom, vilket skadar sinnet och orsakar kemiska obalanser.

Precis som en skorpion sticker och förlöser sitt gift, så törnekronan, som består av stolthet, uppror, rädsla och bitterhet förlöser sitt gift i hjärnan och orsakar mentala/psykiska problem.

Yeshua bar törnekronan, han blev till synd, Han blev ormen, han blev stolthet, uppror, rädsla och bitterhet. Han tog all psykisk/mental sjukdom på Sig. Han led allt detta för dig! Vi förtjänar inte den här offerhandlingen. Han var oskyldig och hade ingen stolthet! Han behövde inte lida, men Han gjorde det på grund av kärlek!

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom Honom.” Joh 3:16-17 SFB

När Vi Vänder Oss till Honom och Accepterar Fullheten av Hans Offer För Oss, Blir Vi Helade!

Varje psykisk sjukdom kan helas när vi ödmjukar oss inför Yeshua´s Kors, och vi accepterar Blodet som strömmar från törnenkronan.

The Crown of Thorns

De psykiskt/mentalt sjuka har två alternativ:

Att bära törnekronan av stolthet, uppror, bitterhet, lusta, otro, rädsla och avgudadyrkan och bli biten av sinnets skorpion, alla psykiska/mentala sjukdomar,

Eller

Att omvända sig från stolthet, uppror, bitterhet, otro, rädsla och avgudadyrkan och se på Honom som vi har genomborrat och sörja för Honom i omvändelse för Han var slagen för våra missgärningar och Han var deprimerad på grund av våra synder, och Han bar straffet och domen som vi förtjänar så att vi kan bli helade från giftet av skorpionen i sinnet som är mentala/psykiska sjukdomar , alla mentala/psykiska sjukdomar.

“Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade.” Jesaja 53:5 SFB

På Hebreiska är ordet krossad ordet deprimerad! Alla som är deprimerade känner att hela hans/hennes kropp och alla sinnesfunktioner har krossats! Yeshua led alla symtom på depression, så att du inte behöver det om du ödmjukar dig och ångrar och sätter din fulla förtröstan på Honom och offret Han gjorde för dig!

Yeshua betalade priset för att du skulle bära livets krona! Han bar törnekronan för att du skulle bli helt fri från all psykisk sjukdom om du ödmjukar dig inför Honom, ser på Honom, tillber Honom, tar emot Hans fantastiska offer, sätt hela din förtröstan på Honom och låt Honom ta över ditt liv!

Fortsättning följer…

Dina Israeliska Mentorer & Vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Haifa, Elias Ande/Haifa, The Spirit of Elijah

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar anti-Semitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från de troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationena för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en speciell partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till att ge en månatlig kärleksgåva på $ 100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →