Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Totem Pålar, Julgranar och Obelisker Del 1


Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks
Torah Portion NITZAVIM – Devarim (5 Moseboken/Deuteronomy) 29:9–30:20

Shmita År 5781/2021–5782/2022

“Du skall inte sätta upp åt dig någon träpåle som en Asera vid sidan om YHVH din Guds altare, det som du skall göra åt dig. Du skall inte heller resa en stenstod åt dig, för sådant hatar YHVH, din Gud.” 5 Moseboken 16:21-22 SFB

En Asherah-påle är ett heligt träd eller en påle som stod nära Kanaaniternas religiösa platser för att hedra den Ugaritiska modergudinnan Asherah, gemål till El. Förhållandet mellan de litterära hänvisningarna till en Asherah och arkeologiska fynd av Judaiska pelarfigurer har gett upphov till en debattlitteratur. (Wikipedia )

Vem är Asherah?

Gudinnan Asherah och Asherah pålarna finns i Bibeln från 2 Moseboken till Mika, som visar att denna form av avgudadyrkan var en ständig tagg i Israel sida.

I stället skall ni bryta ner deras altare, krossa deras stoder och hugga ner deras aseror. 2 Moseboken 34:13 SFB

Gudinnan verkar vara den gudomliga gemålen till den främsta manliga gudomen i ett antal Mesopotamiska och Syro-Palestinska mytologier: den Babyloniska stormguden Amurru; den Ugartiska guden El; och kanske till och med den Kanaanitiska guden Baal. Asherah var helt klart en populär gudinna (1 Kungaboken 18:19). Att hon var framträdande i den bibliska berättelsen indikerar också att hennes kult var en stor rival till tillbedjan av YHVH (2 Moseboken 34:13; 5 Moseboken 16:21). Som ett resultat av detta förklarar detta antal exempel där Asherah-pålar sätts upp och vördas, de starka fördömandena av denna praxis och skildringarna av dessa pålar som huggs ner och bränns. (Domarboken 6:25-30; 2 Kungaboken 23:4-7).

Hon representerade ofta i Bibeln de heliga pålar som restes nära ett altare. Hennes popularitet bland Israeliter som fortfarande är befläckade av en polyteistisk världsbild visades genom inskriptionen som finns i den nordvästra delen av Sinai, “Yahveh och hans Asherah”. Asherah kan antingen vara namnet på fertilitetsgudinnan eller namnet på ett kultobjekt. Gudinnan var populär i hedniska avvikelser i Israel och ansågs också ibland vara en medlare för Yahveh´s välsignelser. https://www.olivetree.com/blog/what-is-an-asherah-pole/

Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Asherah dyrkan

Ett gemensamt drag i Kanaanitisk tillbedjan och synkroniserad Israelit tillbedjan på “höga kullar” och i stadens helgedomar är uppförandet av Asherah-pålar (Domarboken 3:7, 1 Kungaboken 14:15, 15:13; 2 Kungaboken 13:6). Vi har dock lite information om dessa pålar i rituell praxis.

Kungarnas författare pekar på vördnaden av Asherah-pålarna som en av de flera orsakerna till Assyriens erövring av Israel. Genom reformerna av Hesekiel och Josia försökte båda förbjuda dessa symboler, heliga för den Kanaanitiska gudinnan. Därför betydde ordern, att hugga ner dessa kult pålar, behovet av att rena nationen från utländskt inflytande och återvända till att ge sin lojalitet till Yahveh. https://www.olivetree.com/blog/what-is-an-asherah-pole/

”Ni som under varje grönt träd brinner av lust till avgudarna, ni som slaktar era barn i dalarna och i bergsklyftornas djup.” Jesaja 57:5 SFB

”Redan för länge sedan bröt Jag sönder ditt ok och slet av dina band, men du sade: Jag vill inte tjäna Dig. På alla höga kullar och under alla gröna träd lade du dig ner och bedrev otukt.” Jeremia 2:20 SFB

Hur såg Asherah Pålar ut?

Forskare är inte helt säkra på om det bara var träpålar som symboliserade träd och som kanske föreställde den snidade symbolen fertilitetsgudinnan eller en del av en helig lund. Bilder på sälar som grävts fram i Israels Land visar till exempel Asherah som ett stiliserat träd under Järnåldern. Referensen i 2 Kungaboken 17:10, som hänvisar till Asherah-pålar bredvid “varje expanderande träd” verkar indikera att dessa var för kultändamål snarare än planterade träd.

Tydligen har kvinnorna vävt typer av skydd eller västar för att pryda Asherah-statyn. Att skapa vävda och broderade plagg till gudarnas statyer i Mesopotamien var en välkänd praxis.

Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Vad betyder det här för oss i dag?

Israeliternas Asherah-pålar var ett av de många sätt där de bröt mot Guds befallning att inte ha några andra gudar eller tillbe en skapad symbol (2 Moseboken 20:3–6). Genom mänsklighetens historia har Gud kallat oss att tillbaka till Honom. Att tillbe något annat är helt obegripligt när vi kan ge universums Skapare ära.

Ett par slutsatser jag gjorde av ovanstående information: Ibland
tar det ett tag att lära sig en läxa. Även om du fortsätter att synda mot Gud, vill Han bara att du vänder dig tillbaka till Honom.

Israeliterna föll ofta tillbaka i avgudadyrkan på grund av influenserna från de närliggande/invaderande kulturerna. Vänd ditt sinne till Honom och låt dig inte föras bort från Gud av dagens kultur.

Asherah restes ibland precis bredvid Yahveh´s altare. Låt dig inte luras att tro att du kan prioritera andra saker lika mycket som Gud. Som Yeshua sa, “Ingen kan tjäna två herrar” (Matt 6:24). https://www.olivetree.com/blog/what-is-an-asherah-pole/

Jag tror att så länge vi fortsätter att byta Biblisk Helig tillbedjan mot hednisk ärvd tillbedjan som väcker känslor, byter vi bort Hans Helighet, Sanning och Härlighet mot människoskapade traditioner inspirerade av avgudadyrkan. Denna kompromiss är mycket kostsam. Det påverkar Hans Brud negativt, hennes renhet, auktoritet och ära.

Under detta Shmita-år presenteras samma alternativ som Elia presenterade till Israels folk på Berget Karmel,

“Elia trädde fram för allt folket och sade: Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är YHVH som är Gud, så följ Honom. Men om det är Baal, så följ Honom. Men folket svarade honom inte med ett ord.” 1 Kungaboken 18:21 SFB

Fortsättning följer….

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Först Frukts och Högtids Offer för Shmita-året:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Ta Ansvar/Befälet Mot Mobbarna

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1: a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa/upprätta Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegramkanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft/trupp att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israels →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israels Ambassad i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/