Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Totem Pålar, Julgranar och Obelisker Del 2


Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks
Torah Portion NOACH– Devarim (5 Moseboken/Deuteronomy) 6:9–11:32

”Du skall inte sätt upp åt dig någon träpåle som en Asera vid sidan av YHVH:s, din Guds altare, det som du skall göra åt dig. Du skall heller inte resa någon stenstod åt dig för sådant hatar YHVH, din Gud.” 5 Moseboken 16:21-22 SFB

Shabbat Shalom, kära älskade!

Detta är en fortsättning från Totem Pålar, Julgranar och Obelisker Part 1.

En Asherah påle är ett heligt träd eller en påle som stod nära Kanaaniternas religiösa platser för att hedra den Ugaritiska modergudinnan Asherah, gemål till El. Förhållandet mellan de litterära hänvisningarna till en Asherah och arkeologiska fynd av Judaiska pelarfigurer har gett upphov till en debattlitteratur. (Wikipedia)

Julgranstraditionens Ursprung

Asherah Tillbedjan från History.com: Tyskland var först med att starta Julgranstraditionen som vi nu känner den, på 1500-talet när hängivna Kristna tog dekorerade träd in i sina hem. Vissa byggde Julpyramider av trä och dekorerade dem med vintergröna och ljus om det var ont om trä. Det är en utbredd tro att Martin Luther, den Protestantiska reformatorn från 1500-talet, först lade till tända ljus i ett träd. När han gick mot sitt hem en vinterkväll och komponerade en predikan, blev han förundrad av briljansen av stjärnor som blinkade mitt i vintergrönan. För att återuppleva det som hänt för sin familj reste han ett träd i vardagsrummet och satte fast tända ljus på grenarna. History.com

Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Behagar det Yah?

”Hör det ord som YHVH talar till er, ni av Israels hus. Så säger YHVH: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem.” Jeremia 10:1–2 SFB

”Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik för att det inte skall falla omkull. Likt fågelskrämmor i ett gurkfält står de där och kan inte tala. Man måste bära dem , ty de kan inte gå! Var inte rädd för dem, ty de kan inte göra något ont, och att göra något gott förmår de inte heller.” Jeremia 10:3–5 SFB

Julgranshistorien går tillbaka till den symboliska användningen av vintergröna i det antika Egypten och Rom och fortsätter med den Tyska traditionen med Julgranar med levande ljus som först fördes till Amerika på 1800-talet. Upptäck Julgranens historia, från det tidigaste vintersolståndsfirandet till Drottning Victorias inredningsvanor och den årliga belysningen av Rockefeller Center-trädet i New York City. (History.com)

”Ingen är som du, YHVH, du är stor, och stort och mäktigt är ditt Namn. Vem skulle inte frukta dig, du folkens Konung? Ty fruktan tillkommer dig. Bland folkens alla visa och i alla deras riken finns ingen som du. Alla är de oförnuftiga och dåraktiga, från förgängliga trägudar hämtar de vägledning. Silvret som hamrats ut har förts in från Tarsis och guldet från Ufas. Det som träslöjdare och guldsmeder har gjort blir klätt i blått och purpur. Allt är tillverkat av konstnärer. Men YHVH är den sanne Guden, den evige Konungen. För Hans vrede bävar jorden, och folken kan inte uthärda Hans förbittring. Så skall ni säga till dem: De gudar som inte har gjort himmel och jord skall utrotas från jorden och inte finnas kvar under himlen. Han har skapat jorden genom sin kraft, Han har grundat världen genom sin vishet, och genom sitt förstånd har Han spänt ut himlen.” Jeremia 10:6–12 SFB

Långt före Kristendomens ankomst hade växter och träd som förblev gröna året runt en speciell betydelse för människor på vintern. Precis som människor idag dekorerar sina hem under den festliga säsongen med tall, en och granar, hängde forntida folk vintergröna grenar över sina dörrar och fönster. I många länder trodde man att vintergröna skulle hålla häxor, spöken, onda andar och sjukdomar borta.

Visste du det? Julgranar odlas i alla 50 delstater, inklusive Hawaii och Alaska.

På Norra halvklotet infaller den kortaste dagen och årets längsta natt den 21 December eller 22 December och kallas vintersolståndet. Många forntida människor trodde att solen var en gud, och att vintern kom varje år eftersom solguden hade blivit sjuk och svag. De firade solståndet eftersom det innebar att äntligen skulle solguden börja bli frisk. Vintergröna grenar påminde dem om alla gröna växter som skulle växa igen när solguden var stark, och sommaren skulle återvända.

De forntida Egyptierna dyrkade en gud som hette Ra, som hade huvudet av en hök och bar solen som en flammande skiva i sin krona. Vid solståndet, när Ra började återhämta sig från sin sjukdom, fyllde Egyptierna sina hem med gröna palmkvistar, vilket symboliserade för dem livets triumf över döden.

De forntida Romarna markerade solståndet med en fest som heter Saturnalia för att hedra Saturnus, jordbrukets gud. Romarna visste att solståndet innebar att gårdar och fruktträdgårdar snart skulle vara gröna och fruktbara. För att markera tillfället dekorerade de sina hem och tempel med vintergröna grenar.

I norra Europa dekorerade de mystiska Druiderna, prästerna av de forntida Kelterna, också sina tempel med vintergröna grenar som en symbol för evigt liv. De våldsamma Vikingarna i Skandinavien trodde att vintergröna var solguden Balders speciella växt. History.com

”Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik för att det inte skall falla omkull. Likt fågelskrämmor i ett gurkfält står de där och kan inte tala. Man måste bära dem , ty de kan inte gå! Var inte rädd för dem, ty de kan inte göra något ont, och att göra något gott förmår de inte heller.” Jeremia 10:3–5 SFB

Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Vem Tog med sig Julgranar till Amerika?

De flesta Amerikaner från 1800-talet tyckte att Julgranar var underliga. Det första rekordet av en som visades var på 1830-talet av de Tyska nybyggarna i Pennsylvania, även om träd hade varit en tradition i många Tyska hem mycket tidigare. De Tyska bosättningarna i Pennsylvania hade träd i samhället redan 1747. Men så sent som på 1840-talet sågs Julgranar som hedniska symboler och accepterades inte av de flesta Amerikaner.

Det är inte förvånande att trädet, liksom många andra festliga Julseder, antogs så sent i Amerika. För Puritanerna i New England var Julen helig. Pilgrimernas andra guvernör, William Bradford, skrev att han försökte att hårt utrota ”hedniskt hån” av efterlevnaden och straffade all flärd/lättsinne. Den inflytelserike Oliver Cromwell predikade mot ”Julsångernas hedniska traditioner”, dekorerade träd och alla glada uttryck som skändade ”den heliga händelsen”. År 1659 antog Domstolen i Massachusetts en lag som gjorde varje efterlevnad av den 25 december (förutom en gudstjänst) till ett brott som straffades; Människor bötfälldes för upphängning av dekorationer. Denna stränga högtidliga tonen fortsatte fram till 1800-talet, då tillströmningen av Tyska och Irländska invandrare undergrävde det Puritanska arvet.

År 1846 målades de populära kungligheterna, Drottning Victoria och hennes Tyska Prins Albert av, i Illustrerade London Nyheter stående med sina barn runt en Julgran. Till skillnad från den tidigare kungafamiljen var Victoria mycket populär bland sina undersåtar, och det som gjordes vid hovet blev omedelbart modernt – inte bara i Storbritannien utan också i det modemedvetna Amerikanska Öst Kustsamhället. Julgranen hade anlänt.

På 1890-talet kom Julprydnader från Tyskland och Julgranspopulariteten ökade runt om i USA. Det noterades att Européer använde små träd ungefär 1,2 meter höga, medan amerikaner gillade sina Julgranar att nå från golv till tak.

I början av 1900-talet dekorerade Amerikaner sina träd huvudsakligen med hemgjorda ornament, medan den Tysk-Amerikanska sekten fortsatte att använda äpplen, nötter och marsipankakor. Popcorn lades till efter att ha färgats i klara färger och sammanflätats med bär och nötter. Elektriciteten ledde till Julbelysningen, vilket gjorde det möjligt för Julgranar att lysa i flera dagar. Med detta började Julgranar dyka upp på torg över hela landet och att ha en Julgran i hemmet blev en Amerikansk tradition. History.com

Idag har julgranen blivit en dekoration under Julhelgen i många icke-Kristna kulturer som Japan och Kina. Eftersom det är en hednisk tradition omfamnar hedniska kulturer den gärna, men detta öppnar inte dörren för Evangeliet eller för att ta emot den Judiska Messias och Guds Ord.

Totem Poles, Christmas Trees and Obelisks

Vad skall vi fråga oss själva då?

 1. Frågan är om Yeshua skulle fira Jul som är en reviderad version av tillbedjan av solguden under Saturnaliafesten? Föddes den Judiska Messias under detta hedniska firande?
 2. Skulle Han sanktionera uppsättande av Julgranar, en stadfäst hednisk sedvänja av soldyrkan om Hans Fader sade att Han inte skulle göra det i Jeremia 10?
 3. Kommer Julfirandet att överleva Yah (Guds) vrede och kommer den fortsätta att firas under Messias Tusenåriga Regeringstid när Han återvänder till Jerusalem? ( Jesaja 66:16,17, 23-Sakarja 14:16-17)
 4. Är Julen en Biblisk Kungarikes högtid eller är det en religiös högtid med hedniska seder?
 5. Behagar det Fadern att vi fortsätter att ersätta den Bibliska högtiden med högtider lånade från den hedniska världen?
 6. Rättfärdigar fina familjeminnen från det förflutna och känslomässig anknytning vårt fortsatta firande av hedniska lånade högtider och seder som maskerar Messias Judiska identitet och blandar vår tillbedjan med avgudadyrkan?
 7. Är Israels Gud en stor Jultomtefigur som delar ut Julklappar eller är Jultomten en personifiering av Fornnordiska gudar som Tor?
 8. Hankkah´s Högtid som Yeshua deltog i, i Johannesevangeliet 10, är Högtiden av Återredikation av YHVH´s Heliga Tempel, som renar det från allt hedniskt inflytande och tillbedjan. Kan det vara så att Han vill att vi ska göra en massiv Hanukkah Rededication av Hans Brud till helig, biblisk tillbedjan i stället för alla hedniska högtider och traditioner som ärvts av Hans Brud?

Jag tror att så länge vi fortsätter att byta Biblisk Helig Tillbedjan med hednisk ärvd tillbedjan som väcker känslor, byter vi Hans Helighet, Sanning och Härlighet mot människoskapade traditioner inspirerade av avgudadyrkan. Denna kompromiss är mycket kostsam. Det påverkar Hans Brud negativt, hennes renhet, auktoritet och ära.

Under detta Shmita År presenteras samma alternativ som Elia presenterade Israels folk på Berget Karmel,

”Elia trädde fram för allt folket och sade: Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är YHVH som är Gud, så följ Honom. Men om det är Baal, så följ Honom. Men folket svarade honom inte med ett ord.” 1 Kungaboken 18:21 SFB

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka in dina tionden och offergåvor:

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Haifa, En Trädgård att Bearbeta/Haifa A Garden to Till

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på bibelskola. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1: a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa/upprätta Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga/första kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft/trupp att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en särskild partner till Förenade Nationerna för Israel genom att gå med på att ge en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →