The Catching Up of the Bride

Uppryckandet av Bruden


The Catching Up of the Bride
Torah Portion EMOR – Vayikra (Leviticus/3 Moseboken) 21:1-24:23

Kom Mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Jesaja 26:20

Shabbat shalom, kära älskade!

Under mina år av ministry har många frågat mig om “uppryckandet” eller Uppryckandet av Bruden. Det verkar vara ett ämne som fascinerar många och för vissa framkallar det stor passion. Första gången jag stötte på ämnet var 1990 ungefär två år efter min radikala omvändelse till Yeshua. Jag var på Kristus för Nationernas Bibelskola i Dallas, Texas och jag hade just vaknat på morgonen för att gå till klassen; Detta var dock inte ett naturligt uppvaknande, utan ett övernaturligt uppvaknande.

Jag vaknade upp från den mest levande dröm jag någonsin drömt. Faktum är att den sista visionen i denna dröm fortfarande var framför mig när jag öppnade mina ögon – och det är så jag vet att detta kallas en “Öppen Vision”, och inte bara en Profetisk Dröm. Den sista visionen i drömmen var vad folk kallar “Uppryckandet” eller Ryckas upp, men det var faktiskt min personliga “Uppryckande” -upplevelse.

Innan jag kan dela denna dröm med dig är det viktigt att du vet att jag inte växte upp som Kristen. Jag är Jude, och varje medlem av min familj är Jude i alla våra generationer. Jag hade ingen aning om Uppryckande doktrinen, och 1990 var jag en ganska ny troende. Jag hade ibland hört Kristna diskutera om uppryckandet kommer att vara före vedermödan, i mitten av vedermödan eller efter vedermödan. Uppriktigt sagt intresserar det mig inte alls när “uppryckandet” skall äga rum. Från min synvinkel, som en radikal och passionerad pånyttfödd Jude, ville jag bara tjäna Messias av hela mitt hjärta. Och när Han vill hämta mig, vill jag vara redo att gå! Denna kunskap följer mig till denna dag. Vi måste vara upptagna med Yahs affärer och inte spendera våra liv med att diskutera när Han kommer, även om tiden är mycket viktig. Vad hjälper det att känna till alla profetior, men att missa det helt och hållet för att vi inte vandrar i kärlek och lydnad?

Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 1 Korinthierbrevet 13:2

The Catching Up of the Bride

Drömmen

Den kom som en pjäs i tre akter (som på teatern), förutom att det var som tre visioner inom drömmen.

Första Visionen

Rabbin och jag fick en instruktion från den Helige Ande att bygga honom ett Högteknologiskt Center i Centrala Jerusalem för att förbereda Israel för Messias Yeshuas återkomst. Namnet på platsen skulle vara Makor Niftach (Den öppna källan eller fontänen) baserad på Sakarja 13:1.

På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet Sakarja 13:1

Stället skulle vara mycket datoriserat, och jag kunde se några högteknologiska enheter som jag inte kunde känna igen. Faktum är att jag var extremt förbryllad över detta centrum eftersom jag inte ens visste hur man använder datorer vid den tiden (1990) – och internet existerade inte ens! Jag tänkte efter drömmen att det skulle bli en mycket dyr satsning att bygga något så fantastiskt. Naturligtvis är det idag “lätt som en plätt”. Jag såg att det skulle ha tidslinje videor, profetiska videor och kartor som utan tvekan bevisar att Yeshua är Messias, och att Han snart är på väg att återvända till Yerushalayim (Jerusalem).

Andra Visionen

Rabbin Baruch och jag reste genom många länder och kyrkor där vi delade på plattformen om Makor Niftach och vikten av detta för det Judiska Folkets och Israels frälsning. Vi samlade in pengar till detta projekt mycket snabbt, och vi lyckades rekrytera alla pengar för att börja bygga det.

Tredje Visionen

Vi hade avslutat etableringen av det Högteknologiska Centret och jag kunde se området i Jerusalem och vilken typ av byggnad det var. Nu var jag ensam (Rabbi var inte med mig längre) och jag dammade av byggnadens yttre stenar (vit kalksten eller Jerusalem sten). Jag var upptagen med att ge byggnaden dess sista putsning innan jag öppnade, när Plötsligt Shofar trumpeten ljöd, och jag omedelbart fördes upp till himlen! Jag var på väg upp “med ljusets hastighet”, men sedan stoppades jag mitt i himlen. Och jag hörde Ärkeängelns röst tillkännage, “Då Börjar den Stora Vedermödan.”

Sen hörde jag Yeshuas röst som instruerade mig att “titta ner”. Jag såg vår byggnad, Makor Niftach, mitt i staden Jerusalem. Den heliga staden var full av människor! Så full att det var svårt att gå på huvudgatan som heter Jaffa Road på grund av massan av människor som går där. Det var en tid av fred och välstånd, och många besökte Staden. Jag såg också ett stort kaos direkt efter att jag togs upp, och såg sedan en grupp unga, vackra tonårspojkar med ryggsäckar på sig, som hade händerna upplyfta och deras ansikten strålade (144 000?). De var de enda som tillbad YHVH och såg vad som hade hänt. De andra var i fullständigt kaos. Mitt i allt stod vårt Högteknologiska Center redo att ge svar till alla som skulle ställa frågor.

The Catching Up of the Bride

Proklamera Uppryckandet

Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. 1 Tessalonikerbrevet 4:17-18

När jag vaknade var den sista bilden fortfarande levande, och jag kunde se varje detalj från den med öppna ögon! På den tiden brukade jag spela tamburin enligt lovsångs mönster jag hade lärt mig på CFNI. Yeshua gav mig omedelbart ett nytt mönster som heter “Proklamera Uppryckandet”. Tamburin mönstret var i två steg vilket antydde att det skulle finnas två uppryckande: en före den Stora Vedermödan och den andra omedelbart innan Yeshua placerar sina fötter på Oljeberget.

På den dagen skall Hans stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda konungs tid. Då skall YHVH, Min Gud, komma och alla heliga med Dig. Sakarja 14:4-5

Den morgonen gick jag till lektionen som vanligt och funderade på vägen vad allt detta betydde. På eftermiddagen gick jag till jobbet på Bibelskolans gym, där jag bestämde mig för att dela min dröm med några andra elever. Jag kan bara komma ihåg att just det faktum att Ärkeängeln i min dröm sa, “Nu Började den Stora Vedermödan” (vilket innebar att den stora vedermödan skulle vara efter uppryckandet) orsakade uppståndelse och en het debatt. En av eleverna var redo att slå mig, tror jag. Oj! Om jag hade vetat att de Kristna var så “känsliga” över detta skulle jag inte ha delat min dröm med dem.

Sedan den drömmen har jag vetat att Uppryckandet är en sann lära, och att den Stora Vedermödan (som är Guds vrede utgjuten) skulle ske efter den. Jag förstod också att inte alla var på väg upp och att vissa kanske måste utstå den stora vedermödan, som är Elohims vrede över nationerna. Vissa kan bli martyrer genom den och betala ett högt pris. Många i Israel kommer bli frälsta under den perioden, och vårt Högteknologiska Center var redo att hjälpa till med deras frälsning och förberedelse för Messias återkomst. När allt kommer omkring är Israel frälst, och efter Messias Tusenåriga Regentskap kommer det att förenas med resten av Bruden – och det Nya Jerusalem och Gamla Jerusalem kommer att förenas.

Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: “Från Zion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob”. Romarbrevet 11:25-26

Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från, YHVH redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Johannes Uppenbarelse 21:2-3

Jag förstod också att vi måste vara upptagna med Abbas affärer hela vägen till slutet, annars kommer vi inte att vara redo, och att vårt Ändetidsmandat är att förbereda Israel för Messias återkomst. Eftersom vi var tvungna att samla in pengar från kyrkor i nationerna för detta mycket viktiga projekt, visade det oss att Fadern kallade kyrkan att samarbeta ekonomiskt med oss för att få detta projekt att ske för Israels skull. Det skulle vara deras möjlighet att betala tillbaka en skuld!

Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Romarbrevet 15:27

Bibliska Utryckningar

Jag vill nämna några Utryckningar av människor som togs upp av YHVH medan de levde i de Hebreiska Heliga Skrifterna, så vi inser att denna lära inte är en Nytestamentlig Lära – det är en Biblisk Lära hela vägen från Bereshit (1 Moseboken).

Enok

Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom. 1 Moseboken 5:24

Mose

Och YHVH:s tjänare Mose dog där i Moabs land, så som YHVH hade sagt. Han begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns. 5 Moseboken 34:5-6

Jag tror att Moses var uppryckt och det är anledningen till att hans begravningsplats inte hittades. Faktum är att han framträdde, tillsammans med Elia, inför Yeshua på Transfigurations Berget i Golanhöjderna – så det betyder att han lever precis som Elia som rycktes upp! (Matteus 17)

Elia

Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. 2 Kungaboken 2:11

The Catching Up of the Bride

De Två Uppryckandena

Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Matteusevangeliet 24:40

Det ligger också i YHVH:s natur och stil att avlägsna dem som är trofasta mot Honom genom Förbundet från den kommande vreden, som i fallet med Lot. Eftersom han var Abrahams brorson och Abraham var vän med den Allsmäktige, gick änglarna för att rädda honom och hans familj från Sodom och Gomorra. Jag tvivlar inte på att när YHVH utgjuter sin vrede över nationerna, kommer Han att gömma sina egna! Detta gömställe är uppe någonstans, för när Yeshua återvänder och placerar sina fötter på Olivberget, kommer Han att samla Sina heliga från de fyra vindarna och från himlen. Det betyder att de är i himlen som jag sedan kommer att kalla det Första Uppryckandet. (De är inte uppväckt från de döda då de rycktes upp levande i kroppen som jag var i drömmen, som Enoch, Moses och Elia.)

Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Matteusevangeliet 24:30-31

Jag tror att vissa skall ryckas upp före den Stora Vedermödan, medan andra kommer att ryckas upp precis innan Messias landar på Olivberget när Han samlar Sina Utvalda både från jorden (som gick igenom den Stora Vedermödan) och från himlen (som rycktes upp före den Stora Vedermödan). Det här är vad jag skulle kalla det Andra Uppryckandet.

Då skall man få se MÄNNISKOSONEN KOMMA BLAND MOLNEN med stor makt och härlighet. Och då skall Han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. Markusevangeliet 13:26-27

The Catching Up of the Bride

Alla kommer inte att bli uppryckta.

Bibeln är tydlig med att vissa inte kommer att vara redo.

Men när de hade gått för att köpa (olja) kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Matteusevangeliet 25:10

Hur köper vi olja? Vi måste betala priset för att förbli smorda alla dagar i vårt liv på jorden. Religionen räcker inte! Vi måste känna Honom intimt och vandra i Sanning och Lydnad.

YHVH visade mig att en av de viktigaste sakerna att stanna kvar i Hans Andes flöde är att vandra i Sanningen men också i Kärlek. Det är därför det är så viktigt att omvända sig från all Ersättningsteologi som så länge har hållit Kyrkan fången till Konstantins lögner och doktriner genom Nicea rådet. Det är mycket viktigt att återvända till de Bibliska Apostoliska Hebreiska Tros grunderna och att förkasta doktrinerna från demoner och män som har Bruden i så mycket hednisk blandning. En av de saker som Anden visade mig är att Hans brud kommer att älska Hans Heliga Namn Yeshua, som är Hans eviga namn för alltid.

Baalernas namn skall jag ta bort ur hennes mun, så att man inte mer skall komma ihåg deras namn. Hosea 2:17

Det är mycket viktigt att återställas/upprättas tillbaka till det ursprungliga Evangeliet “som skapades i Zion” – inte skapat i Rom, Babylon eller New York – utan det som de Judiska Apostlarna predikade som inkluderade radikal lydnad, helighet och mirakulös Kraft.

Så säger YHVH, “Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar. Jeremia 6:16

Slutligen måste vi samarbeta med Fadern i den fråga som är mest brådskande i Hans hjärta, nämligen Israels Återupprättelse. Det är därför det sista jag gjorde i min dröm innan jag blev Uppryckt var att se till att Israel kan få ta emot Frälsningsbudskapet.

Vi inbjuder er att vara upptagna med oss och att samarbeta med oss gällande Israels återupprättande och nationernas frälsning tills Han kommer!

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Böcker som vi starkt rekommenderar att du läser efter denna undervisning:

 • Yeshua is the Name/Yeshua är Namnet
 • Eradicating the Cancer of Religion/Utrota Religionens Cancer
 • The Key of Abraham/Abrahams Nyckel
 • The Healing Power of the Roots/Rötternas Helande Kraft

Skaffa Böckerna →

Books

Så här Skickar du dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den senaste Undervisningen: Tredje Dagens Väckelse

 • Shabbat Letter ads

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Sukkot Tour 2022

  Sukkot 5783/2022

  Slutet på Shmita Israel Resa

  Dedikera de nästa 7 åren till Kungen av Israel
  Förbereda Vägen!

  6–18 Oktober 2022

  Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

  Man skall säga: “Bana väg och bered väg! Tag bort stötestenarna från Mitt folks väg!” Jesaja 57:14 SFB

  Följ med oss när vi avslutar Shemitah-året och dedikerar den nya sjuårscyklen. Detta är den mest avgörande tiden i historien för Israel och nationerna, när vi inleder Messias återkomst till Jerusalem.

  Greppa tag i din shofar och bli en av de 120 shofarer som blåser över hela landet!

  *** Inga gröna pass behövs

  Missa inte denna livsförändrande upplevelse i Landet!

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer information:

  tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ank. 2

  Registrera dig onlin

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, GRM Bibelskola studeras i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de till Evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr för oss!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman