Discerning the Times

Urskilja Tiderna


Discerning the Times
Torah Portion VAYIKRA – Vayikra (3 Moseboken/Leviticus) 1:1-5:26

Allt har Han har gjort skönt i sin tid. Också evigheten har Han lagt i människornas hjärtan. – Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden. Predikaren 3:11 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

När vi går in i månaden Adar och Purimfesten kommer vi att lära oss att relatera till ordet tid. Mordechai, Drottning Esthers kusin och adoptivfar provocerade henne att ingripa för att förhindra det planerade folkmordet på Judarna av den onde Amalekiten, kungen av Persiens onda rådgivare Haman. När Drottning Esther var för rädd för att ingripa för att rädda sitt folk av rädsla för sitt liv konfronterade Mordechai henne med ordet tid,

“För om du tiger denna gång, skall Judarna få hjälp och befrielse från annat håll, — men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?” Ester 4:14 SFB

Det Hebreiska ordet som används här är ET som betyder tid som hänför sig till livets föränderliga omständigheter. Vissa av dessa omständigheter är lyckliga tillfällen, och andra är negativa situationer. Tiden Mordechai menade var en ond tid. På Hebreiska finns det många ord för ordet tid.

Låt oss undersöka ordet ET i andra verser.

Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Födas har sin tid, och dö har sin tid, plantera har sin tid och rycka upp det som planterats har sin tid. Dräpa har sin tid, och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid, och bygga upp har sin tid. Och le har sin tid. Sörja har sin tid, och dansa har sin tid. Söka upp har sin tid, och tappa har sin tid. Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid. Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid, och tala har sin tid. Älska har sin tid, och hata har sin tid. Allt har Han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har Han lagt i människornas hjärtan. – Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden. Predikaren 3:1-4, 6-8, 11 SFB

De ord för tid som används här är Zman och Et.

Zman avser att kallas att inställa sig inför en domstol, och det innebär att man står ansvarig. Det innebär också ett straff om du inte dyker upp. Det är en inbjudan som bär vikten av ett kommando eller en order som ska bäras vid en viss tidpunkt.

Et refererar till tider och säsonger i livet som kan vara glada eller negativa. Nödvändigheten av att förhålla sig till dem på rätt sätt och med det rättfärdiga svaret.

Kung David sa:

“Men jag förtröstar på dig, YHVH Adonai. Jag säger: “Du är min Gud.” Min tid står i dina händer, rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig.” Psaltaren 31:15-16 SFB (övriga versioner 14-15)

I det här fallet är tiden Et eller plural Itotai. Med andra ord, alla tider relaterade till livets omständigheter, vare sig de är lyckliga eller negativa, ligger i Dina händer, därför vänder jag mig till Dig Adonai i förtroende och bön.

Discerning the Times

Daniel talar om YHVH:s Suveränitet i tider, säsonger och under regeringsförändringar.

och sade: ”lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Ty vishet och makt tillhör Honom. Han låter tider och stunder skifta, Han avsätter kungar och tillsätter kungar, Han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, Han vet vad som finns i mörkret och hos Honom bor ljuset.” Daniel 2:20-22 SFB

Orden här är Et och Zman. De handlar om händelser och livsförhållanden som påverkar oss och världen genom att regeringar förändras. Zman menar att vi alla är kallade till dessa tider, och vi inte inte förneka händelserna eller förändringarna.

Zman antyder också möjligheter. Vad som är en negativ omständighet innebär möjligheter. Vad som ser ut som stötestenar kan bli en språngbräda, beroende på vårt gensvar; om tro, tillit, sökande, omvändelse och lydnad eller otro, bitterhet och slutligen uppror.

I Romarbrevet 8:28 står det att allt (inklusive ogynnsamma tider och omständigheter) utgör en möjlighet att vändas till vårt bästa om vi älskar Yah först. Om vi böjer oss ned inför Honom, om vi söker Honom och lyder för att gå ut i tro.

“Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut.” Romarbrevet 8:28 SFB

”Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är YHVHs vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Yeshua Messias namn.” Efesierbrevet 5:15-20 SFB

Kairos: Passande säsong, säsong, möjlighet, tillfälle, tid. Osäker samhörighet; ett tillfälle, dvs. Satt eller rätt tid.

Alla tider presenterar möjligheter. I vissa fall möjligheter till ett mirakel och i andra fall möjligheter till tillväxt.

Hur reagerar vi när omständigheter inträffar som vi inte har kontroll över?

Min 35-årige sons död hade jag ingen kontroll över. Jag mobiliserade himmel och jord för att rädda honom från fara och från en för tidig död. Men jag kunde inte ändra på det. Ofta när omständigheter inträffar går vi in i hålet av “kunde jag ha gjort saker bättre för att ha förhindrat detta eller en annan utgång av händelser?” och vi faller i självömkan.

Vi måste urskilja vilka ogynnsamma tider vi kan förändra och vilka vi inte kan ändra på. Men jag kan kontrollera mitt gensvar på denna smärtsamma negativa tid. Vi kan alltid välja tro och tillit till Yahs osvikliga kärlek och trofasthet även när resultatet av våra böner inte är vad vi förväntade oss. Att vända sig till Honom, beroende helt på Honom för att bära oss genom motgångar är vårt enda förnuftiga och hälsosamma alternativ. Vi måste fly från fallgropen av självömkan och oberoende.

Jag använde mitt Et, Zman och Kairos ögonblick av motgångar och gudomlig möjlighet att vara ett vittne om tro på Yeshua inför många Israeler. Min sårbarhet gav mig tillgång till att betjäna dem.

Discerning the Times

Drottning Esthers kusin Mordechai visste att tiderna (et, zman) var onda, så han använde sin Kairos tid som gavs innan folkmordsdekretet skulle hända i Mourning, i Teshuva, Förespråka Omvändelse och mobilisera en som kunde påverka, hans egen kusin Hadassah, Drottning Esther.

Han gick inte in i förnekelse eller gömde huvudet i sanden, han vände sig genast till sina fäders Gud genom att ropa på Hans hjälp.

Han visste att “livet inte kunde fortsätta som vanligt”, med andra ord “showen kunde inte fortsätta som vanligt”. Det Judiska Folket behövde Himlens Ingripande.

När Mordokaj fick veta allt som hade hänt, rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska. Han gick ut mitt i staden och klagade högt och bittert. Ester 4:1 SFB

När vi tar hänsyn till vår tids händelser måste vi ta in ytterligare en sak i mixen:

YHVH:s Gudomligt Bestämda Tider och Säsonger från Skapelsen. Detta ger en ram för livet med Honom. När vi ignorerar denna ram kommer förvirring och kaos in när vi blir offer för de föränderliga säsongerna och tiderna och inte har något ankare. Vi kan inte bortse från dessa, för YHVH verkar inom Hans Gudomligt Utsedda Tider, dessa kallas Otot, vilket betyder tecken eller märken, men det betyder också bokstäver. Det är skrivet, det är skrivet, det är skrivet,

Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år,” 1 Moseboken 1:14 SFB

Otot, Moadim

YHVH talade till Mose. Han sade: “Säg till Israels barn: YHVHs högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är Mina högtider. Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är YHVHs Sabbat, var ni än bor.” 3 Moseboken 23:1-3 SFB

Moadim: Gudomligt Bestämda Datum när YHVH dyker upp för att möta sitt folk.

När vi ignorerar Hans Märken, Hans säsonger, Hans timings; då är vi dåligt rustade för att hantera de föränderliga säsongerna, tidpunkterna och omständigheterna på jorden.

Låt mig ge er en sann livshistoria från det senaste kriget i Ukraina. Chayim, som hade förberett min sons kropp för begravning några veckor innan kriget bröt ut. Han är en ung ortodox Jude och far till 4 små barn. De bodde alla i den Judiska byn Anatevka nära Kiev.

Den första Sabbaten efter Rysslands invasion, när alla sprang för sina liv i stor panik, valde han att vila på Sabbaten och vänta på Adonai i förtröstan. Han förde sina barn nära sig, och de sov alla ihopklämda i vardagsrummet. Han skulle inte fly i panik innan han först skulle erkänna Israels Gud som Styrande under varje föränderlig säsong och tid. Han böjde sig ned inför Yahs gudomliga tid för vila i Honom och tillbad Honom inför fruktan och motgångar. På grund av detta beslut, medan många sprang urskillningslöst till gränsen för att fly Ukraina, vilade han och hans familj i bön och förtröstan.

Discerning the Times

Efter Sabbaten var hans sinne klart att fatta strategiska beslut som skulle leda honom att rädda 14 vuxna och 17 barn, alla Judar, till säkerhet. Han tog dem alla ut ur Kievs krigszon till Moldavien, och därifrån fick de flesta av dem dokument genom den Judiska Byrån för att invandra säkert till Israel; andra lämnade för Tyskland. Chayim har anlänt säkert till Israel med sin fru och fyra barn, och även de andra han räddade. Genom att sätta Yah först genom att lita på Honom och lyda Hans Sabbatsbud att VILA och söka Honom kunde Chayim strategiskt veta vad han skulle göra för att rädda sitt liv, sin familj och andras liv.

Drottning Esther gjorde något liknande; hon sprang inte för att tala med kungen eller riskerade sitt liv vårdslöst. Hon mobiliserade hela sitt folk för att fasta för henne i 3 dagar, och Drottningen och hennes jungfrur fastade också. Hon vände sig till sina fäders Gud innan hon vidtog åtgärder.

I varje föränderlig tid och omständighet i livet måste vi med avsikt välja att vända oss till Yah-Gud först. Att böja sig för Honom, Hans Ande, Hans Ord och Bud och Hans Gudomligt Bestämda Datum.

Detta inkluderar Sabbat, Högtider (Moadim eller Gudomligt Bestämda Tider) eller Shmita (Sabbatsår) år som i 3 Moseboken 25 när landet behöver vila i det 7: e året eftersom det är ett år som tillhör YHVH.

Men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en YHVHs sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård. Det som växer upp av spillsäden efter din skörd skall du inte bärga. Och de druvor som växer på dina obeskurna vinstockar skall du inte skörda. Det skall vara ett år av sabbatsvila för landet. 3 Moseboken 25:4-5

Under Shmita-åren finns det en Gudomlig Återställning av landet, och så många saker händer som ligger utanför vår kontroll. Det enda sättet att passera genom det är om vi söker Honom först. Vi är i ett Shmita år I ÅR fram till Oktober, Shofarhögtiden, och mycket händer redan. Jag kallar Shmita-året för Måste släppa taget året.

Discerning the Times

Jag fick beskedet att min 35-årige son hade dött i Kiev under sin semester där strax efter Sabbaten. Fastän jag var mycket oroad över var han befann sig och hans hälsotillstånd, efter att ha mobiliserat alla möjliga mänskliga och gudomliga resurser och inte kunnat göra mer för att hitta honom eller rädda honom, släppte jag honom till Fadern och vilade på Sabbaten (ganska utmattad). Om jag inte hade vilat skulle jag inte ha kunnat ta emot de tragiska nyheterna, men jag hade böjt mig inför Universums Kung, och Han höll mig uppe och upprätthåller mig till denna dag. Jag förstod att det var ett Shmita-år och att det skedde utanför min kontroll.

Om jag inte hade förstått Yahs Timings och Moadim, skulle jag inte ha kunnat acceptera hans död. Men eftersom jag kunde böja mig inför Honom och Hans timings blev jag ett vittne om hopp och tröst i Yeshua för många ofrälsta Israeler som kom till begravningen och den efterföljande veckans Shiva (sittande och sörjande i sju dagar). Många av min sons unga Israeliska vänner blev exponerade till Evangeliet och Yeshuas Kraft. Jag sörjde inför dem endast i Honom, i Hans Helige Andes nåd och tröst.

Oavsett om du kan som Esther förhindra en tragedi eller om du inte kan trots att du försökte som jag, låt oss sätta Honom först och böja oss inför Han som gör allt vackert i sin tid. Vi profeterar till en viss del, och vi ser till en viss del just nu, men vi kan lita på Honom.

Även om tiderna är onda och bedrövliga, när vi litar på och söker Honom först, följer Honom i tro och lydnad, kommer vi att se Hans löften uppfyllas.

Onda tider bör föra oss närmare Ja, då kan allt i våra liv bli vackert när vi går igenom motgångar hand i hand med Honom och i förbundsenighet med varandra.

Allt har Han har gjort skönt i sin tid. Också evigheten har Han lagt i människornas hjärtan. – Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden. Predikaren 3:11 SFB

Låt oss göra vårt bästa och låt vår YHVH Gud göra resten.

Vi böjar oss inför Dig, Universums Kung

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: UNIFY – Dina Söner Skall Komma från Fjärran

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →