What is good news

Vad Är Goda Nyheter?


What is good news
Torah Portion KI TETZE – Devarim (5 Moseboken/Deutoronomy) 21:10–25:19

”Med många andra ord förmanade han folket när han predikade evangeliet för dem” Lukasevangeliet 3:18 SFB

Shabbat shalom, kära älskade!

När du hör ordet ”evangelium”, inser du att det betyder Goda Nyheter? På hebreiska betyder ordet BESORÁ. Det är mycket upplysande att se vad de Heliga Skrifterna kallar ”Goda Nyheter”.

I ovanstående skrifter uppmanade Yochanan (Johannes) döparen Israels Folk och Bibeln säger att detta var en ”Proklamation av Goda Nyheter”.

Merriam Webster Dictionary definierar ordet UPPMANING enligt följande:

För att ge varningar eller råd; göra brådskande vädjan, bönfalla.

Vi kan faktiskt se att detta är precis vad Yochanan (John) gjorde. Han varnade folket för en förestående dom och uppmanade dem att omvända sig. Detta kallar Skrifterna ”Förkunna Goda Nyheter”.

”och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.” Lukasevangeliet 3:2–3 SFB

Han uppmanade Israels folk att tvätta och rena sina liv. De som gensvarade skulle vara redo att känna igen Messias som skulle komma. Omvändelse föregår Frälsning så att predika omvändelse och vända sig från synd och orättfärdighet är Goda Nyheter som leder till frälsning.

”Så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för YHVH, gör stigarna raka för Honom. Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning. ” Lukasevangeliet 3:4–6 SFB

Om denna uppmaning till TESHUVA, omvändelse och återvändande för Restaurering/Återupprättelse inte skulle följas, skulle endast domen komma.

”Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden!” Lukasevangeliet 3:9 SFB

Att förkasta de Goda Nyheterna som varnade och uppmanade människor att vända tillbaka till Yah´s vägar kommer leda till mycket dåliga nyheter gällande Hans vrede. Det här är enkel matematik. Yah´s hjärta är för mänsklighetens frälsning, men om Hans hjärtrop avvisas måste Han döma, och ingen ersättnings New Age eller annat religiöst program kommer fungera.

What is good news

Han skickade inte Sin Son att dö för oss så att vi kan vara lyckliga och ha lägre skatter. Han skickade Yeshua, vår Judiska Messias att dö för oss så att vi kan återställas till intim och LYDIG gemenskap med vår Skapare. Olydnad mot Hans befallningar bröt gemenskapen. Genom att följa Yeshua som var lydig till döden återställs vår gemenskap med Abba så länge vi fortsätter att följa i Yeshua´s fotspår i tro och lydnad.

”Men hos den som håller fast vid Hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i Honom. Den som säger sig förbli i Honom är skyldig att själv leva som Han levde.” 1 Johannesevangeliet 2:5–6 SFB

Det är intressant att Israels folk behövde göra sig redo för Messias genom att avsätta girighet och kärleken till mammon från tronen. Bland annat behövde de sluta klaga på sina låga löner och lära sig att dela med sig av vad de hade.

”Folket frågade Honom, ”Vad ska vi då göra?” Han svarade dem: ”Den som har två livklädnader, skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt.” Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: Mästare, vad skall vi göra? Han svarade dem: ”Kräv inte mer än vad som fastställt.” Även soldater frågade honom: Och vi, vad skall vi göra? Han svarade dem: Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön.” Lukasevangeliet 3:10-14 SFB

Giriga hjärtan som dyrkar pengar – för att de har brist eller på grund av att de har mycket, kommer alltid att drunkna och kväva de GODA NYHETERNA om Omvändelse som leder till Frälsning.

”Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men värdsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt.” Matteusevangeliet 13:22 SFB

Abba vill att vi ska blomstra på alla sätt men utan avgudadyrkan! Nuförtiden faller människor till höger och vänster under NVO: s kontroll genom farliga injektioner som förbereder för Vilddjurets Märke. De gör det, kompromissar med sina samveten och skrupler för att få ”friheten” att leva sina liv, att behålla sitt jobb, att köpa eller sälja.

What is good news

”så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” Uppenbarelseboken 13:17 SFB

Det är kärleken till pengar som får folk att falla för Vilddjurets Märke.

”Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.” 1 Timoteusbrevet 6:10 SFB

Vår Abba vet att vi behöver försörjning, och Han är väl kapabel att förse, att göra oss till huvud och inte till svans när vi lyder Honom.

”Om du lyssnar till YHVH, din Guds röst, genom att noggrant följa alla Hans bud som jag idag ger dig, så skall YHVH, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till YHVH, din Guds, röst.” 5 Moseboken 28:1–2 SFB

Men om vi förråder sanningen och kompromissar väntar bara sorger. Det är då förkastandet av de Goda Nyheterna om Omvändelse ger dom och sorg.

”Eller föraktar du Hans godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är Hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över Juden och även över Greken, men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över Juden och även över Greken, ty Gud är inte partisk.” Romarbrevet 2:4-11 SFB

Uthållighet i att göra gott, innebär att fortsätta göra det som är rätt även när det är obekvämt och kostsamt.

Detta är en GOD NYHET, uppmaning, en varning och en brådskande vädjan! Må det finnas härlighet, ära och shalom till alla som lyssnar och som ger ett positivt gensvar i Yeshua´s namn!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbiskop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

”För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina tionde och erbjudanden:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202–412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Vad Är Goda Nyheter?/What Are Good News?

Lär dig om trons Judiska rötter

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1: a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

Uppdatering från GRM Bibel Skola:

GRM:s onlinekurs (tillgänglig på Engelska och Spanska) har uppdaterats och formaterats om.

Frågesporterna som krävs vid varje lektion består nu av flervalsalternativ att fylla i; Denna metod gäller även för frågesporter gällande var och en av de böcker som listats för att läsas (som tidigare krävde en skriftlig uppgift).

Systemet registrerar automatiskt dina val och informerar dig om hur många korrekta svar som skickades in vid varje frågesport. De enda skriftliga uppgifter som krävs är de 3 Uppsatserna som lämnas in i slutet av varje Nivå.

Vi är glada över att kunna erbjuda detta nya strömlinjeformade system i GRM!

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot anti-Semitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och anti-Semitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yah´s folk. – Archbiskop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidig/första kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Gå med i vår nya Telegramkanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Se de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på United Nations for Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

Vi har just lanserat GRM i en plattform som gör det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: ”Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar trupp att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Stöd driften av Förenade Nationerna för Israels Ambassad i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå Med Nu →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/