Who broke my heart

Vem Krossade Mitt Hjärta?


Who broke my heart
Torah Delen CHUKAT – Bamidbar (4 Moseboken) 19:1-22:1. Haftarah: Domarboken 11:1-33

Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder Han. Psaltaren 147:3

Shabbat shalom, högt älskade!

Det finns inget som ett krossat hjärta som får dig att sluta springa loppet som ligger framför dig. Vi har alla upplevt ett brustet hjärta någon gång. Symtomen är att “känna sig död inuti”, sakna lust och motivation, hopplöshet, extrem trötthet och svaghet, gråter lätt, känna sig

“tömd”, deprimerad och liknande. Men jag har Goda Nyheter för dig! Yeshua är en Hjärtspecialist och en av Hans främsta Ministry är helandet av brustna hjärtan. Han definierade sitt Ministry i Synagogan i Nasaret när Han läste följande från Profeten Jesaja:

YHVH, Guds Ande är över mig, ty YHVH har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, Jesaja 61:1

Yeshua sändes av Abba Shebashamayim (Fader i Himlen) som en Hjärtats Apostel, en Hjärtspecialist Doktor, och det är Goda Nyheter! Normala läkare, psykologer och psykiatriker kan inte läka brustna hjärtan hur mycket de än försöker. Ingen medicin som uppfunnits av mänskligheten kan läka ett krossat hjärta. Det kan bedöva smärtan och till och med lugna symtomen, men hjärtat förblir trasigt tills en mycket kraftfullare och effektivare medicin kan hittas. Den medicinen är i Yeshuas Hand, Frälsaren och Hjärtats Doktor.

Lägg märke till att Ordet säger: Adonais Ande är över Mig, liksom Han har Smort mig. Med andra ord finns det en Smörjelse för helande av brustna hjärtan. Smörjelsen var gjord av olja och speciella kryddor, och den liknas vid den Helige Ande. Det är en övernaturlig medicinering. Faktum är att denna övernaturliga medicin frigörs av Smörjelsen (olja och balsam) av Hans Helige Ande när jag skriver, och du läser detta brev. Öppna ditt brustna hjärta för att ta emot Helandet genom tro!

Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Markusevangeliet 11:24

Läkning av ett brustet hjärta är kopplat till förlåtelse; både att ge och ta emot förlåtelse. Det är därför som i Markusevangeliet 11:24, som tar emot besvarad bön i detta fall – helande av brustna hjärtan, efterföljs med en befallning att förlåta.

Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er Himmelske Fader förlåta er era överträdelser.” Markusevangeliet 11:25

Who broke my heart

För det mesta blir våra hjärtan krossade på grund av följande en eller två anledningar,

 1. Någon syndade mot dig
 2. Du syndade mot någon (Gud eller människan)

För det mesta har hjärtats brustenhet en blandning av båda komponenterna och därför behövs både att ge och ta emot förlåtelse. När våra hjärtan verkligen är förkrossade behöver vi den levande Gudens Smörjelse för att uppenbara Hans Kärlek för oss. Mestadels av tiden är fienden upptagen med att övertyga oss om att det var Yah (Gud) som krossade våra hjärtan, så vi blir arga och besvikna på Honom. Även om Han kan låta dig under en tid gå igenom brustenhet för ditt eget bästa och för Guds Rikes skull, glöm inte bort det faktum att Han kom för att förbinda förkrossade hjärtan inte krossa dem. Men vi har en hård fiende som tar varje tillfälle han får att stjäla, döda och förstöra.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Johannesevangeliet 10:10

Yah kan dock tillåta satan att ett tag slå på oss så att vi lär oss att lita på Honom hela vägen. Ibland låter Han några jättar störa oss för att stärka oss. De spelar inte “rättvist” utan ger snarare slag där det gör mest ont. Om vi lär oss att övervinna dem blir vi starkare i slutet och kan göra mycket mer för Hans Rike.

Dessa var de folk som YHVH lät bli kvar för att med dem sätta alla de Israeliter på prov som inte hade varit med om alla krigen i Kanaan, detta för att Han skulle lära Israels (Bnei-Yisraels) barn att föra krig, men bara dem som förut inte hade varit med om sådana. Domarboken 3:1-2 SFB

När våra hjärtan krossas av några “jättar” kan vi känna att Herren gjorde det och på sätt och vis tillät Han det. Han lämnade dessa gigantiska prövningar i våra liv för att lära oss att kämpa trons kamp. Ibland är den enda kampen att tro på Hans Godhet när ditt hjärta blöder, att välja att lita på Hans löften när allt verkar förlorat och att fortsätta, även om allt i dig säger sluta! Jag har på dörren till mitt kylskåp en magnet som citerar Winston Churchills berömda citat:

Aldrig, aldrig, aldrig ge upp!

Who broke my heart

Ett Brustet/Krossat Hjärta Kan Orsaka en Invalid/Förfallen Ande

På Hebreiska får ett brustet hjärta vår Ande att bli invalid och på Hebreiska är en “bruten ande” Ruach Nechea som betyder en handikappad ande som om han satt i rullstol.

Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, på hjärtesorg följer modlöshet. Ordspråksboken 15:13

När vår ande är handikappad kan vi inte “ta oss samman” eller stå mitt i striden, så vi blir lätta byten för fienden som slår oss mer och mer. Det är anledningen till att problem verkar komma som ett skyfall. Det känns som om du är i en boxningsmatch och efter att ha fått knock-out-slaget fortsätter din motståndare att slå på dina brutna revben, käke eller ditt trasiga hjärta. När det händer kan din ande krossas, och du kommer att vara “oduglig” ett tag. Men var vid gott mod, Någon har inte glömt dig!

Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Psaltaren 51:19

När du ligger blödande på din tros “boxningsarena” och du tror att du är oduglig och det är dags för dig att lämna denna jord, säger Elohim-Gud till dig:

“Ge Mig dina trasiga bitar, ge Mig ditt trasiga hjärta och ande, jag kan lappa ihop dig och använda dig!”

Kom ihåg att Han är Specialisten, Hjärtats Doktor, så i stället för att vända sig mot Honom, vänd dig till Honom och ge Honom dina trasiga bitar. Lagningen kan ta ett tag, så vänta bara på Honom och Han kommer att läka ditt omöjliga brustna hjärta även om det är krossat i miljontals bitar och kommer att få din ande att sväva högre än tidigare!

Men de som hoppas på YHVH får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. Jesaja 40:31

Ett Brustet/Krossat Hjärta leder till en Bruten Ande och en Bruten Ande till Spröda Ben.

Mestadels då jag varje gång betjänar någon som kämpar med ett ihållande hälsoproblem är mina frågor,

 1. När började denna sjukdom?
 2. Vad hände då i ditt liv?

Svaren kan variera men mest började sjukdomen vid tidpunkten för någon fruktansvärd hjärtskärande omständighet, stor tragedi eller trauma. Guds ord säger oss tydligt att vårt hjärtas tillstånd påverkar våra bens tillstånd, och benmärgen är sätet för hela vårt immunförsvar som hjälper oss att bekämpa sjukdomar.

Glatt hjärta ger god läkedom, brutet mod suger märgen ur benen. Ordspråksboken 17:22

När benen torkar ut påverkar det de vita cellerna i benmärgen som bekämpar sjukdomar. Det kan också få våra ben att bli spröda och att bryta lätt. Det är orsaken till en sjukdom som kallas osteoporos som orsakar en minskning av kalcium i benen. Benen stöder hela vår kropp, så om vårt kroppsstöd och immunförsvar påverkas kan vi vara sjuka med olika sjukdomar. Allt detta på grund av ett icke helat Brustet Hjärta. Det är därför det är så viktigt att vända sig till Hjärtspecialisten Yeshua och vänta på att Han ska förbinda våra hjärtan. Det kan ta tid eller det kan ske omedelbart, men Han kommer inte att avvisa din vädjan om att ditt krossade hjärta ska botas så att du kan ha en stark ande som kan tjäna Honom alla dagar i ditt liv.

När du väntar på Honom; glöm inte att tillämpa den mest effektiva medicinen för själ och ben som någonsin har skapats,

Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Ordspråksboken 16:24

Hans löftesord är de mest behagliga orden i Universum! Medan du väntar på Honom, fortsätt att meditera, påminn dig själv, be och förkunna de ord som Han har lovat dig. Dessa behagliga ord kommer att läka ditt hjärta och återställa din ande och därmed också dina ben. Du kanske inte “känner för det” utan bara gör det genom tro så ser du de mirakulösa resultaten.

Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från Min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till Mig utan att ha verkat vad Jag vill, och utfört det vartill Jag har sänt ut det. Jesaja 55:10-11

Who broke my heart

Fruktan för YHVH (Gud) är den Bästa Medicinen

Guds Ord säger att vi ska vara noggranna med att vaka över våra hjärtan med allt flit, för allt livsflöde kommer därifrån. När vi lider av ett brustet hjärta kan vi ha en tendens att göra uppror mot Gud eftersom “Han tillät det i första taget”. Vi kan bli så besvikna att vi kan känna oss frestade att överge vår tro, vår livs kallelse och kanske till och med vilja ta våra egna liv. Vi kan rättfärdiga våra känslor på grund av vår enorma smärta. Hör Yahs Ord som varnar oss att vi behöver vara ödmjuka för att bli helade.

Håll dig inte själv för vis, frukta YHVH och fly det onda.Det skall ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ordspråksboken 3:7-8

Han lovade att även om de rättfärdigas vedermödor är många, har Han en lösning för dem alla så länge vi litar på Honom, fruktar Honom och fortsätter att lyda Honom genom tro efter bästa förmåga, kommer läkning snabbt att komma. Han är närmare dig än någonsin!

När de rättfärdiga ropar hör YHVH, Han räddar dem ur all nöd. YHVH är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men YHVH räddar honom ur allt. Psaltaren 34:18-20

Detta lidande test som du just nu går igenom kommer att göra dig stark i slutändan. Ett lagat hjärta av Mästaren är faktiskt ett säkrare och starkare hjärta och det kommer också era ben och er allmänna hälsa att vara.

Vi vet att för dem som älskar Elohim-Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut. Romarbrevet 8:28

Dina Israeliska Vänner och Mentorer

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga ” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

För att skicka dina Tionden och Offergåvor

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Följ oss i Sociala Medier

Titta på den senaste Undervisningen: De Första Turisterna Del 2

 • Shabbat Letter ads

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →

  Hanukkah Lights banner

  Hanukkah Ljus 2022

  GRATIS BÖN & TILLBEDJANS Event

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-25 December
  Varje Kväll @ 5-7 PM EST

  ÖPPEN FÖR ALLA

  “Då talade Yeshua åter till dem och sade: “Jag är världens ljus;” Johannesevangeliet 8:12

  Följ med oss till vårt Hanukkah-firande när vi tänder upp en stor Hanukkiah i centrala St Augustine varje kväll och presenterar Världens Ljus, YESHUA, i USA: s första stad!

  Ta med din egen campingstol!

  Adress:

  Gazebo, Plaza De La Constitución
  1 Cathedral PI, St Augustine, FL 32084

  För mer information:
  shalom@ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman