Israeli flag

Vem Litar Du På?


Israeli flag
Torah portion VAYAK’HEL/PEKUDEI – shemot (2 Moseboken) 35:1–40:38

Bibliskt Nyår Abib 5781/Mars 2021

En vallfärdssång. Den som förtröstar på YHVH är som Zions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg, och YHVH omger sitt folk från nu och till evig tid. Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, för att de rättfärdiga inte skall räcka ut sina händer till orättfärdighet. Psalm 125:1–3 SFB

Shabbat shalom, kära älskade och ett välsignat Nytt År till dig!

Vad? Nytt År i Mars? Ja, och Ja! Detta är det sanna Bibliska Nyåret som etablerades från tiden för Utvandringen från Egypten när den Heliga Högtids Kalendern gavs till Israels folk. När månaden av Abib (betyder VÅR) som också är månaden av Nissan (Babyloniskt namn) startar, startar också det Nya Året.

YHVH sade till Mose och Aron i Egyptens land: ”Denna månad skall vara den främsta hos er. Den skall hos er vara den första av årets månader.” 2 Moseboken 12:1–2 SFB

Vårstädningen börjar nu!

Den 14:e denna månad Abib är det Passover när vi befalls/uppmanas äta osyrat bröd eller Matsa. Vår städa ut all surdeg/jäst startar nu på Abib 1 (infaller den 14 mars i år). Vi börjar skifta från att köpa eller baka bröd till att förbereda oss för Matsa (osyrat bröd). Det är inte bara fysisk surdeg som kastas bort utan också känslomässig och andlig surdeg. Surdeg liknas vid SYND, bedrägeri och falska läror. Särskilt religiös undervisning som inte är Rikets undervisning och därför inte kan befria dig från synd, demoner och sjukdom.

När lärjungarna kom över till andra sidan sjön, märkte de att de hade glömt att ta med bröd. Yeshua sade till dem: ”Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg! ”Hur kunde ni tro att Jag talade till er om bröd? Jag sade ju att ni skulle akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg.” Då förstod de att Han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära. Matteusevangeliet 16:5, 6, 11, 12 SFB

Vi befinner oss i en tid där många röster och budskap konkurrerar om våra öron. Min bön är att du skall rena ditt sinne och dina tankar från all andlig och känslomässig surdeg så att du bara kan höra En röst. Yeshuas röst!

Mina får lyssnar till Min röst, och Jag känner dem, och de följer Mig. Johannesevangeliet 10:27 SFB

Archbishop sowing

Ny Sådd och Trefaldig Portion av Skörd!

Detta är också tiden för en Ny Sådd och för en Ny Skörd. Det är dags att så i våra fält med det bästa av frön eftersom de kalla månaderna är över. På samma sätt är det också dags att GE och så våra finanser i en god andlig grund, eftersom den som sår rikligt kommer att skörda rikligt. Särskilt i år vill vi ha en stor skörd eftersom Shmita-Året sker på Trumpet Högtiden som också heter Rosh Hashana (Nya Året) som infaller på kvällen den 6 september i år och Yah lovade att välsigna sitt folk med en TREFALDIG PORTION skörd före Shmita-Året!

“Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla Sabbat åt YHVH. Om ni frågar: ”vad skall vi äta under det sjunde året, om vi varken får så eller bärga vår gröda?” så må ni veta att Jag skall befalla Min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för tre år.” 3 Moseboken 25:2, 20,21 SFB

Shmita-året är det Sjunde året i en Sjuårig cykel och det är Sabbatsåret, Året av VILA för landet. Rosh Hashana (Trumpet Högtiden) på Hösten är det Nya Året för alla civila affärer relaterade till Toran, inklusive fastigheter och ekonomi. Medan det Bibliska Nyåret på Våren (månaden Abib) är det Nya Året för Jordbrukets Heliga Högtidskalender. Det är en tid av förnyelse för Hans TILLBEDJARE! Vi kan förvänta oss att bli förälskade i Messias på ett nytt sätt när vi tillber i bön, ger, hyllar och firar Honom trots de svåra nutida omständigheterna.

Du kröner året med ditt goda, dina fotspår dryper av fetma. Psaltaren 65:12 SFB

Det Bibliska Nyåret på Våren bestäms av kornet när det börjar gro, och sedan vid Passover förs kornskördens Första Frukter till prästen.

”Det första av förstlingsfrukterna och alla slags offergåvor, vad ni än bär fram som offergåva, skall tillhöra kohanim (prästen eller minister). Det första av ert mjöl skall ni ge åt kohen (prästen eller minister), för att välsignelse skall vila över ditt hus.” Hesekiel 44:30 SFB

Grapes

Han är vår Försörjare!

Vi befinner oss i en tid då de flesta invånare i världen är rädda för framtiden, för en lågkonjunktur, för en börskrasch och i allmänhet en kollaps av ekonomin efter ett år av covid-nedstängningar och liknande. Många människor har rusat iväg för att få ett oprövat “vaccin” för att ekonomin skall kunna komma igång igen. Men i stället för att springa iväg för att ta emot en substans i din kropp, som du inte helt känner till, som är den Helige Andes tempel, föreslår jag att du litar på Yah (Gud). Han är vår herde, och inget skall fattas oss. Han sade att våra finanser inte är beroende av världssystemet utan snarare av vår trofasthet mot Honom, i kombination med ekonomisk sådd och skörd.

Det säger jag: ”Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge som han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller med tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.” 2 Korintierbrevet 9:6-8 SFB

Isak sådde i ett år av hungersnöd, som utstött och flykting i Filistéernas land. Allt var emot honom, men han sådde ändå och litade på att Elohim välsignade honom och han skördade hundrafalt!

Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, ty YHVH välsignade honom. Han blev en mäktig man, och hans egendom växte mer och mer, så att han till slut var mycket rik. 1 Mosebok 26:12,13 SFB

De som lär sig att lita på Israels Gud, vår Abba Fader, kommer att kunna rida på vågen av ogynnsamma omständigheter och kommer att uppleva försörjningsmirakel som aldrig förr!

Nej, sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteusevangeliet 6:33 SFB

Ett Glatt och välsignat Bibliskt Nytt År till alla er som väljer att lita på YHVH framför världens system, vacciner och framför de ständiga lögnerna som kommer från vanliga-medier! Kom alltid ihåg att Han är trofast till att vara Herde för Sina egna med stor omsorg.

En psalm av David. YHVH är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, Han leder mig på rätta vägar för sitt Namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty Du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i YHVH:s hus evinnerligen. Psalm 23 SFB

Dina Israeliska mentorer och vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

För Zions skull vill jag inte tiga. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Hjälp till att stödja vår verksamhet med dina tionden och offergåvor!

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla oss till kad_esh_map@msn.com för bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skall skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på Förra Veckans Undervisning:

Discerning the Times/Att Urskilja Tiderna
https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/270628077958549/

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA, lett av Rabbin Baruch Bierman, en GRM-Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat en mäktig dörr!

För närvarande utvecklar vi GRM i en plattform som skulle göra det tillgängligt för alla fångar i det Amerikanska fängelsesystemet att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna satsning att introducera Yeshua, den Judiska Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din gåva/donation, skriv till kommentar avsnittet: “Prison Ministry/Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitets Stölden/The Identity Theft & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att gå i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu och Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu känner till många fakta relaterade till Kyrkans historia, om tillskansandet gällande identitetsstölden, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad var Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Denna bok är en tsunami av uppenbarelse av vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den första kyrkan, men denna kraft stals från de troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitets Stöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögonen och ge svar på många frågor, återställa vår sanna grund av tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ nu →

*Kursåtkomst kommer endast med boken när boken beställs via www.against-antisemitism.com

Lär dig om Trons Judiska rötter.

Du behöver aldrig mer gå en Bibelskola igen. GRM Bibel Skola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning, som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

Registrera Dig & Starta Dina Studier →

Följ med på vår Sukkot Tour av Israel 2021!

Boka din plats till vår Tour 2021, tema på Sabbatsåret. Det sjunde året är känt som Sabbatsåret, eller “Shmita”. Sabbatsåret handlar om vila, förlåtelse och förnyelse.

Läs och lär dig mer →

Förvandla Nationer till Får Nationer.

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar styrka att stå upp för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i Nationernas 70 rättfärdiga!

Stöd driften av United Nations for Israel/Förenade Nationerna för Israel Ambassaden i Jerusalem Hills med $ 100 per månad. Tryck på knappen nedan eller mejla oss för fler gåvor/donations alternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med →

https://unitednationsforisrael.org/embassy/

Titta på vad som är nytt från oss på Facebook!

Håll dig uppdaterad med aktuella projekt och uppdateringar i realtid från församlingen genom att klicka på knappen nedan för att följa vår Facebook!

Följ oss →