Glass with alcohol

Vin eller Inget Vin, Det är Frågan


Glass with alcohol
Torah Portion HA´AZINU – Devarim (5 Moseboken) 32:1-52 Haftarah: Hosea 14:2-10

“Amen säger jag er: Jag skall inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike.” Markusevangeliet 14:25 SFB

Vi kan se att Yeshua inte motsatte sig att dricka vinstockens frukt, vilket felaktigt likställs med den kommersiella produkten du kan hitta i butiker nuförtiden. Vinet från den Bibliska eran var mycket svagare än det vin vi har idag. Medan en anledning till detta var tillsatsen av vatten, var en annan anledning att naturligt jäst vin (vin som inte har tillsatser) var det enda vinet som fanns tillgängligt under denna tid. Vin som gjordes på Biblisk tid genomgick en mycket enklare process, odlades och producerades naturligt utan kemisk bearbetning eller något tillsattes eller togs bort. Det skulle ha smakat helt annorlunda än det vin vi njuter av idag som är fullt av kemikalier och tillsatser men kanske mer liknade jäst druvsaft.

Varför Fick Yeshua Vin Blandat med Galla?

Gall hänvisar till ett ämne tillverkat av myrra, som blandades i vinet som erbjöds Yeshua första gången. Yeshua smakade på det och insåg att detta hopkok var avsett att döva Hans sinnen och lindra en del av smärtan från Hans korsfästelse. Bortsett från det är kombinationen narkotika, som kunde ha givits till Honom i ett försök att avsluta Hans liv och lidande tidigare.

Det andra vinet erbjöds Honom i en svamp, och vinet var surt. Surt vin under Romartiden användes som ett uppfriskande sätt att släcka sin törst. Det antas att åskådaren som erbjöd Honom detta sura vin gjorde det för att förlänga den tid Han var vaken och därmed Hans lidande.

Gammalt Vin och Nytt Vin

Gammalt vin är jäst och har en alkoholhalt. Det Nya Vinet som nämns i Bibeln är vanligtvis druvsaft och har liten eller ingen alkoholhalt.

Den starkaste alkoholhaltiga drycken som var tillgänglig för Nya testamentets författare och deras ursprungliga läsare var naturvin som hade en alkoholhalt på 11-12 procent (före utspädning). Dessutom späddes gammalt vin normalt innan det dracks, förmodligen till en alkoholhalt på 5-8%, både för att undvika berusning och för att få det att hålla.

Undrar du varför människor tycker att de är “lulliga” efter bara ett glas vin? Som det visar sig är vin starkare än det brukade vara, lika starkt som 14-20% alkohol, och människor som dricker späder inte ut det; således kan det orsaka mycket mer missbruk och alkoholism. Dessutom fann en gemensam studie av Cornell och Iowa State University att storleken och formen på ett glas kan påverka hur mycket människor häller i under olika omständigheter. Ett glas chardonnay kan vara allt som krävs för att orsaka en dödlig rattfylleri krasch. (https://usa-law.org/can-i-drive-after-one-glass-of-wine/)

Bibeln talar mycket om vinets fördelaktiga egenskaper såväl som dess faror när det missbrukas.

“De slår mig, men det gör inte ont, de ger mig stryk, men jag känner inget. När skall jag vakna, så att jag kan få tag i mer?” Ordspråksboken 23:35 SFB

Man with a bottle in hand pulled over by police

Många av bilolyckorna i USA idag beror på DUI, körning under påverkan av kommersiellt vin eller annan form av alkohol som är populär idag, till exempel öl eller andra spritdrycker. Många familjer över hela världen har slitits sönder på grund av alkoholism. Många barn har misshandlats och till och med våldtagits av alkoholiserade föräldrar under påverkan av vin eller annan form av alkohol.

En nyligen genomförd studie av Center för Sjukdomskontroll och Prevention (CDC) fann att medan vapen verkligen är ansvariga för fler dödsfall totalt sett, dödar rattfylleri faktiskt fler människor per capita. Med andra ord är det mer troligt att du dödas av en berusad förare än av en pistol. (https://www.davidazizipersonalinjury.com/is-it-more-dangerous-to-be-killed-by-a-drunk-driver-or-agun/#:~:text=A%20recent%20study%20by%20the,driver%20than%20by%20a%20gun.)

De flesta arbetsrelaterade olyckor orsakas av drog- eller alkoholmissbruk.

US Department of Labor hävdar att 65% av olyckorna på jobbet är relaterade till drog- och alkoholmissbruk på arbetsplatsen. Enligt Missbruks Center kan “dricka på jobbet också leda till grov misshandel och sexuell misshandel anklagelser”, vilket resulterar i högre sjukvårdskostnader för alla anställda som drabbats i andra hand. Inte bara kommer ditt företag att möta ekonomiska problem, men företagets anställda är i fara och upplever en lägre säkerhetsnivå på jobbet. (https://ondemandoccupationalmedicine.com/addiction-in-the-workplace/#:~:text=The%20U.S.%20Department%20of%20Labor,alcohol%20abuse%20in%20the%20workplace)

Enligt en uppsats från American Society of Addiction Medicine (ASAM) har olika studier funnit att missbruk av ämnen är inblandat i 40% till 60% av de rapporterade incidenterna av våld i hemmet. Dessutom rapporterar mer än 20% av manliga brottslingar att de använder alkohol före sina senaste och allvarliga våldshandlingar. (https://alcohol.org/women/domestic-abuse-and-alcoholism/#)

För de av er som ursäktar ert vin- eller alkoholberoende genom att säga att Bibeln sanktionerar att dricka vin, var medvetna om att ni har misstolkat Skriften och inte lyssnat på dess varningar. Ditt beroende av vin och alkohol kan kosta dig ditt rikes arv för evigt!

“Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.1 Korinthierbrevet 6:9-10 SFB

Vi har redan fastställt att vinet du dricker inte är detsamma som det Bibliska vinet. Om du insisterar på att dricka detta kommersiella ämne som kallas “vin” idag, gör åtminstone dig själv och dina nära och kära en tjänst: Späd det med två tredjedelar, så att du har en tredjedel kommersiellt vin och två tredjedelar vatten. Detta kommer att minska ditt beroende och förhindra allvarliga problem.

Kom ihåg att Yeshua inbjuder oss att bli en ny vinsäck för det nya vinet som inte berusar utan snarare ger näring, eftersom det antingen inte har någon alkoholhalt eller extremt låg alkoholhalt. Han sa dock att folk föredrar den höga alkoholhalten och avvisar det nya vinet.

Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. Han säger: Det gamla är bäst.” Lukasevangeliet 5:39 SFB

Squized grapes

Kom ihåg att gammalt vin var jäst druvsaft, medan nytt vin är vad vi kallar druvsaft idag.

“De skall äta men inte bli mätta, bedriva otukt men inte föröka sig, ty de har upphört att hålla sig till Adonai. Otukt och vin, gammalt eller nytt, tar bort förståndet.” Hosea 4:10-11 SFB

På Hebreiska är gammalt vin ordet Yain medan ordet för nytt vin är Tirosh, vilket är alkoholfri druvsaft. Den Helige Ande liknas vid detta nya vin. Vi måste fortsätta dricka av Honom för att hålla oss fräscha och levande i vår vandring med Honom. Vi varnas för att bli berusade av vin.

“Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,” Efesierbrevet 5:18 SFB

Det är inte synd att dricka en liten mängd jäst vin. Det är synd att missbruka det.

Några av oss är kallade, som Rechabs söner, att inte dricka någon alkohol.

“Det bud som Jonadab, Rekabs son, gav sina barn att de inte skulle dricka vin har de hållit och än i dag dricker de inte vin, eftersom de lyder sin faders befallning. Men själv har jag gång på gång talat till er och ni har inte lyssnat till mig.” Jeremia 35:14

Johannes döparen befalldes också att vara Nasir genom att inte dricka någon frukt av vinstocken. Jästen i luften kommer att orsaka jäsning och alkohol även i druvsaften.

“Tala till Israels barn och säg till dem: Om en man eller en kvinna avlägger ett löfte, ett nasirlöfte, att avskilja sig för YHVH, skall han avhålla sig från vin och starka drycker. Han får inte dricka någon syrad dryck av vin eller någon annan syrad stark dryck. Han får inte dricka druvsaft, och inte heller äta druvor, vare sig färska eller torra.” 4 Moseboken 6:2-3

Och kom ihåg att präster inte fick komma in på den Heliga Platsen efter att ha druckit någon form av vin eller alkohol.

“För att ni inte skall dö får varken du själv eller dina söner dricka vin eller starka drycker när ni skall gå in i uppenbarelsetältet. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte.” 3 Moseboken 10:9 SFB

Kungar råddes att inte styra när de drack jäst druvsaft eller andra starka drycker.

“Det anstår inte kungar, Lemuel, det anstår inte kungar att dricka vin, ej furstar att fråga efter starka drycker, så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn.” Ordspråksboken 31:4-5

Noa förlorade sin blygsamhet och värdighet när han gjorde sig jäst vin från druvorna han planterade. Detta förde in en förbannelse över hans son och hans generation.

Noa som var åkerbrukare var den förste som anlade en vingård. Men när han drack av vinet blev han berusad och låg blottad i sitt tält.1 Moseboken 9:20-21

När du överväger om du ska dricka eller inte dricka vin eller någon annan alkoholhaltig dryck, vänligen underkasta dig Ruach HaKodesh (Helige Ande) inom dig och se vad Hans ledning är över ditt liv.

“Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.” Romarbrevet 8:13-14

Stop alcohol

Och när du är osäker, drick inte. Det är säkrare på det sättet och du kommer inte att skadas om du inte dricker. Och om du tillåts av Yah att dricka ibland och ditt drickande får andra att falla, avstå då från att dricka alls framför dem.

“Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga.” 1 Korinthierbrevet 8:9

Den Bibliska typen av naturligt jäst druvsaft vin kan vara fördelaktigt i små mått. Paulus rådde Timoteus detta:

“(Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta..)” 1 Timotheosbrevet 5:23

Men kom ihåg att detta vin inte var dagens kommersiella produkt. Det var naturligt jästa druvor, och det späddes ut. Paulus sade att man kan lägga till lite jäst druvsaft i ditt vatten. Du måste vara ärlig mot dig själv och ledas av Anden, som på alla områden i ditt liv.

“… Så skulle lagens, Torans, krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Romarbrevet 8:4

Han kan leda dig till:

 1. Drick inte vin eller alkohol alls.
 2. Gör din egen jästa druvsaft hemma för att använda ibland.
 3. Han kan låta dig dricka en mycket liten mängd under fester och andra tillfällen.
 4. Han kan låta dig dricka ett super utspätt glas kommersiellt vin ibland.
 5. Han kanske bara låter dig laga mat med den.

Se till att du lyder Honom eftersom det kommer att rädda dig, dina nära och kära och mänskligheten som helhet från en outsäglig mängd förlägenheter och elände. Det kan till och med rädda dig från evig fördömelse.

“Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.” 1 Korinthierbrevet 6:12

Varning:

Om du är beroende och inte kan leva utan ditt vin, öl eller någon alkoholhaltig dryck, måste du STANNA upp och bekänna det för någon som vandrar med Yah i helighet och kraft och BE OM FÖRBÖN!

“Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” Jakob 5:16 SFB

Om du vill bli av med ditt beroende av vin och alkohol, knäböj där du är och be om förlåtelse till YHVH i Yeshuas namn. Avsäg dig sedan ditt beroende högt, ta bort allt vin och alkohol från ditt hus och motstå frestelsen tills den lämnar dig. Be Ruach HaKodesh att hjälpa dig och Han kommer göra det!

“Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er (så småningom).” Jakob 4:7

Jag rekommenderar starkt att du går vår GRM Bibelskola som jag kallar “Den Himmelska Tvättmaskinen”, eftersom den kommer att utrusta dig i tron och hjälpa dig att börja om på nytt.

“Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla YHVHs namn.” Psaltaren 116:13 SFB

Lechayim! Till liv!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga.” Jesaja 62:1

*Ansvarsfriskrivning: Jag är inte en läkare, och detta är inte en medicinsk instruktion, utan min andliga instruktion som en tjänare av Hans Ord.

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Studera på GRM Israeliska Bibelinstitut

Du behöver aldrig mer gå på Bibelskola igen. GRM Bibelinstitut är en tvättmaskin som leder dig till 1: a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka det ursprungliga Evangeliet skapat i Zion som har befriat många.

Anmäl Dig och Strta Dina Studier →

*Hel eller Del stipendier kan begäras vid extremt behov. Skicka dina förfrågningar till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.

GRM workbook cover

Så här skickar du dina Tionden & Offergåvor:

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på info@kad-esh.org för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på: Väktare på Muren Del Tre

 • Shabbat Letter ads
  För att få de senaste uppdateringarna från Israel, gå med i vår Telegram-kanal

  Telegram →

  Se våra senaste TV-program från Israel

  YouTube → Rumble →

  Be och Deklarera Ordet över Israel

  Böner för Israel →

  Gå med i FÖRENADE NATIONERNA FÖR ISRAEL – för en Tid Som Denna!

  Gå med i UNIFY →

  The Voice of These Ashes

  Skaffa min Nya Bok, The Voice of These Ashes/Rösten för Denna Aska!

  Restitution eller Dom

  Vad gråter askan för?
  Vad ropade Abels blod till skaparen om? Om vad Ropar blodet och askan från Judarna som utrotades under Shoah (Nazistisk Förintelsen), Ryska Pogromer, Spanska Inkvisitionen, Kristna korståg, Islamisk terror och mycket mer till universums Gud? Och varför skulle det spela någon roll för dig som läsare? Detta är vad du kommer att få reda på på sidorna i den här boken.

  Beställ nu →

  Följ med på kommande Israelresor med Dr Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

  Resurection Tour of Israel banner

  Uppståndelse Resa till Israel 2024

  Från Yom HaShoa till Yom Haatsmaut

  Från Förödelse till Uppståndelse

  3-15 Maj 2024

  12 dagar av förvandling som kulminerar i firandet av Israels 76-årsdag den 14 Maj.

  Mer information & för att registrera dig →

  The Roar of the Lion

  Lejonets rytande – Sukkotresa 5785/2024

  14-27 oktober

  Adonai ryter från Sion, han låter sin röst höras från Jerusalem så att himlen och jorden bävar. Men Adonai är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Joel 3:16

  Vi kallar alla vänner till Juda lejon att komma till Sion för att stå tillsammans med hans bröder, det judiska folket och nationen Israel. När vi sätter våra fötter i landet kommer det att bli en anmärkningsvärd tid av förbön på NYCKELPLATSER som påverkar historien!

  Mer information och anmälan →

  Våra Ministry och Resurser

  Beställ Nu →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under vår petition för att Förbjuda Nynazism Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  För att inbjuda de Judiska apostlarna att predika och betjäna i din stad och ditt land,

  skicka e-post till oss på info@kad-esh.org

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Kom med på våra Resor

  Kommande resor →

  GRM Bible Institute banner

  Studera vid GRM Israel Bibel Institut!

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår YouTube Kanal →

  Gå med i vår Rumble Kanal

  Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman

  Vår Rumble Kanal →

  MAP Prison Ministry

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  MAP fängelsetjänst som leds av rabbinen Baruch Bierman, har expanderat snabbt. Vi har över 600 interner som studerar GRM Bibelskola bakom galler och antalet fortsätter att växa varje vecka. Många elever har sänt vittnesbörd om sina förändrade liv.

  Vittnesbörd från våra intagna elever i fängelset:

  Jag har haft fel hela mitt liv, men nu förstår jag vad Gud vill ha av mig för första gången i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskola har räddat mitt liv! Jag mådde inte bra fysiskt, och mitt andliga liv hängde på en skör tråd eftersom allt byggde på falska läror och lögner. Nu har Jag en djup, hälsosam och blomstrande relation med Yeshua.
  – Deborah

  Jag behöver desperat Gud att komma in i mitt liv och rädda mig från detta förödande sätt att leva. Tack för den här boken. Be för mig, snälla, och jag hoppas att du kommer att fortsätta att undervisa mig; Jag behöver det här!
  – Jerred

  Sanningarna jag har lärt mig genom GRM Bibelskola har förändrat mig till att bli en bättre medborgare i Hans rike.
  – Scott

  Stöd detta livsförändrande Ministry genom böner och donationer/gåvor

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentar sektionen: “Prison/Fängelse Ministry”

  Läs mer & stöd vårt fängelse ministry →