Winning attitudes

Vinnande Attityder


Winning attitudes
Torah Portion METSORA – Vayikra (3 Moseboken/Leviticus) 14:1-15:33

Visdomsserien – Del 7

Ty i Honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i Honom är ni uppfyllda, Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Kolosserbrevet 2: 9-10

YHVH har lagt ett brådskande budskap om Andlig Krigföring i mitt hjärta. Vi måste lära oss att utöva andlig auktoritet, annars kommer vi inte att klara det!

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Johannes Uppenbarelse 12:12

Jag märkte att de flesta människor har sin andliga urskiljning mycket dunkel, och de inser inte att de flesta “omständigheterna” faktiskt är attacker från fienden.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Johannesevangeliet 10:10

Inga köttsliga vapen hjälper oss i en andlig strid; Vi måste kämpa i Anden och från Anden få instruktioner och visdom att kämpa och segra.

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Messias. 2 Korinterbrevet 10:4

Winning attitudes

Våra Vinnande Attityder

 1. Barnslig tro. (Hebreerbrevet 11:6, Psaltaren 8:2, Matteusevangeliet 18:1-3)
 2. Andligt Våldsam! (Matteusevangeliet 11:12)
 3. Uthållighet och tålamod (Hebreerbrevet 6:12)
 4. Förlåtelse. (Matteusevangeliet 6:14-15)

Var i Den Offensiva Positionen – Be i Tungor

Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den Helige Ande, håll er kvar i Guds kärlek. Judas brev 1: 20-21a

Sluta dra dig tillbaka; stå stadigt och avancera! Varje gång satan vågar störa mig, kräver jag Helig Hämnd. Om du rör mig eller något som tillhör mig, satan, kräver jag ‘Helig Hämnd’: Mer själar räddade, mer utvidgning av ministry, mer styrka, mer ekonomi, mer ungdomlighet och så vidare…’ Yah lovade i Sitt Ord att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Honom!

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut. Romarbrevet 8:28

När jag fick den fullständiga uppenbarelsen av denna vers hade jag kommit och gått från sjukhuset med min dotter. Läkarna sa att hon aldrig skulle återhämta sig, och hon kommer inte att ha några kognitiva förmågor, ungefär som en slags grönsak. Jag sa till doktorn: “Du gör vad du vet att göra, och jag ska göra vad jag vet att göra, och MIN GUD kommer att ta henne ur detta!” Ett år senare grinade läkaren och sa: “Din Gud gjorde det!” och sedan släppte hon Adi “i full återhämtning!” Min dotter har nu en Magisterexamen i Kreativ Pedagogik! HalleluYah!

Elohims Ande hade sagt till mig: Satan måste samverka för ditt bästa i denna situation, för allt måste fungera för ditt bästa. Detta betyder allt som skapats, och satan är en skapad varelse, så han måste samverka för ditt bästa! Men den här versen är villkorlig; Denna vers blir bara verklighet för dem som ber i Anden eller ber i tungor.

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och Han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Romarbrevet 8:26-27

När Anden ber genom oss ber Han fullkomliga böner och inte våra ynkliga, otros böner. Du måste låta Anden be genom dig. Be i tungor när du inte vet hur man ber, och du kommer att uppleva att allt samverkar till det bästa för dig!

När du ber i Anden ber du i Elohims och Änglars tungor (1 Korintierbrevet 13:1), och du mobiliserar änglarna för din räkning – då händer mirakulösa resultat!

Därför bad Aposteln Paulus mer än någon annan. Han vandrade alltid i Yahs Kraft! Han hade inte råd att strida underifrån; han behövde kämpa uppifrån med hjälp av Änglarna.

De flesta människor ber för lite i tungor, och sedan kämpar de underifrån!

Winning attitudes

Använd Andens tveeggade svärd!

De flesta tror att Andens tveeggade svärd är i deras händer, men det är det inte – det är i deras munnar.

I sin högra hand höll Han sju stjärnor, och ur Hans mun gick ett tveeggat svärd; och Hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft. Johannes Uppenbarelse 1:16

Vad vi än säger kan användas av Änglar eller demoner, beroende på våra ord och övertygelse, inklusive tonfall. Om du fortsätter att upprepa de fruktansvärda saker som händer och letar efter människors sympati när du spelar “offret”, kommer du att ha djävulen som njuter av en fantastisk tid med dig. Han älskar människor som är fulla av självömkan och behöver “sympati”. Han kommer att skicka fler demoner för att hålla dem bundna! Men om du använder din mun för att deklarera Yahs Löftesord i stället för dina omständigheter, kommer YHVH Änglar som är dina tjänare att komma och slåss med dig.

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt. Ordspråksboken 18:21

Av barns och spädbarns mun har Du upprättat en makt för Dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare. Psaltaren 8:2

På Hebreiska står det att YHVH har etablerat sin makt i munnen på spädbarn (vad de sjunger och deklarerar med munnen) för att få fienden att hålla tyst och stoppa alla onda operationer. Du behöver inte vara bibelteolog eller en skicklig präst för att stoppa mörkrets verksamhet, bara ha en barnslig tro och förkunna Hans Ord.

Ordet Tveeggat Svärd är Dystomas på Grekiska. Det betyder “två munnars ord.”. YHVH talade Sitt ord först, och när du upprepar det blir det ett två munnars ord eller ett tveeggat svärd!

Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:17-18

Yeshua gick den vägen när Han bara upprepade vad Fadern sade; Han talade inte Sina egna ord. Om vi säger vad Yah säger om oss och vår situation, så är detta det Tveeggade Svärdet, och det är vårt enda offensiva vapen. Om du inte deklarerar Yahs Ord i stället för dina omständigheter, kommer du att dra dig tillbaka hela tiden och kommer att vara på defensiven hela tiden.

Winning attitudes

Vad Vi Gör

Därför ber jag er: bli mina efterföljare. 1 Korintierbrevet 4:16

När vi drabbas av något bakslag för vi med flit fram Riket lite mer, springer snabbare, utvidgar territoriet. När vi är motarbetade skrattar vi, deklarerar Yahs Ord, får Änglarna på vår sida och fortsätter springa. Det är anledningen till att satan inte har kunnat stoppa oss! Och tro mig, han har provat alla de smutsigaste trick som du kan tänka dig. Men vi kämpar uppifrån, inte underifrån. Vi känner till vår position och den attityd som krävs för att segra.

Nu vet du också; praktisera vad som står här och ta striden högre!

Kom överens i bön och genom att deklarera ordet med någon likasinnad och trosfylld.

Vidare säger jag er: om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av Min Fader i himlen. Matteusevangeliet 18:19

Vi är överens med din tro, kom nu överens med din man eller hustru, bror eller syster i Herren och gör ett försök att se satan bita i gräset i varje omständighet, HaleluYah!

Amen säger Jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Matteusevangeliet 18:18

Vad du än binder betyder vad du förbjuder. Det är hög tid att du förbjuder satans aktiviteter omkring dig. Gå vidare och lös ut Kungariket Elohim med varje steg och varje andetag du tar; använd din Konungsliga Auktoritet!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

 • Online: https://kad-esh.org/donations/
 • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: Israel och Filisteerna

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Underteckna vår Petition för att Förbjuda Neonazism, Nynazism, Ideologin i Amerika och dela den med alla dina kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post och textmeddelanden. Varje signatur räknas!

  Signera Nu →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

  Vi firar Israels 75 Årsdag och Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

  2-12 Maj 2023

  Med Archbishop Doiniquae & Rabbin Baruch Bierman

  “De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover lammet.”  4 Moseboken 9:11 SFB

  Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

  ***Inga gröna pass, inte heller Covid-tester behövs.

  Lehitraot, Vi ses i Israel!

  Mer information →

  GRM Banner

  Lär dig om trons Judiska rötter

  Du behöver aldrig gå en bibelskola någonsin igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder till 1:a århundradets sanning. Du kommer att upptäcka i det ursprungliga evangeliet som skapades i Zion som har befriat många.

  Anmäl Dig & Börja Dina Studier →

  *Hela eller Partiella Stipendier kan begäras vid extrema behov. Skicka in din förfrågan till info@grmbibleschool.com och förklara orsaken till din begäran.”

  The Identity Theft

  Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiske Messias

  Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

  Beställ Nu för att Börja Studera →

  *Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

  GRM prison

  Stöd vårt Fängelse Ministry!

  Vi har ett fängelse ministry i USA som leds av Rabbin Baruch Bierman. GRM Bibelskola studeras nu i flera mans- och kvinnofängelser. Steg för steg leds de intagna till evangeliet som skapades i Sion, och vi har sett många underverk ske i deras liv! När Rabbi Baruch och teamet besöker fängelser återvänder de alltid med rapporter om helanden och förvandling av liv. Yah har öppnat för oss en mäktig dörr!

  Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

  När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

  Donera/Ge online →

  Läs mer →

  UNIFY Banner

  Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel & delta i vår månatliga medlems online konferens.

  Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står för Israel!

  Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

  Gå med i De 70 Rättfärdiga i Nationerna!

  Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

  Gå med Nu →

  Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Prenumerera på vår YouTube Kanal!

  Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

  Vår YouTube Kanal →