The wisdom of restitution

Visdomen i Restitution


The wisdom of restitution
Torah Portion PEKUDEI – Shemot (2 Moseboken/Exodus) 38:21- 40:38

Visdomsserien – Del 4

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade, så tider av vederkvickelse kommer från YHVH:s ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apostlagärningarna 3:19-21

Shabbat shalom, kära älskade!

Ett av de viktigaste ämnena i Bibeln är ämnet Restitution. De flesta människor är helt okunniga om det och kan därför inte förstå den Allsmäktiges vägar i dess fullhet.

Restitution/Återställande

Oavkortad Ordlista Online

  1. Gottgörelse som görs genom att ge en likvärdig ersättning för förlust, skada eller orsakad skada. skadeersättning.
  2. Återställande av egendom eller rättigheter som tidigare tagits bort, förmedlats eller överlämnats.
  3. Återställande till det tidigare eller ursprungliga tillståndet eller positionen.
  4. Fysik; återgång till ett ursprungligt fysiskt tillstånd, särskilt efter kroppslig deformation.

Synonymer: Ersättning, ändring, ersättning, gengäld, tillfredsställelse, återbetalning

När folk beställer något från vårt Ministry och av någon anledning det skadas genom posten, eller det var något misstag vid sändningen, är det vår Ministry policy att skicka den personen en ny oskadad artikel PLUS en extra gåva på grund av missödet. Restitution/Återbetalning återbetalar alltid extra för missödet! Det är anledningen till att Toran talar mycket om ersättning för skador som orsakats våra medmänniskor.

“Om det blir fråga om olagligt tillgrepp – det kan gälla oxe eller åsna, får eller kläder eller något annat som har gått förlorat – och någon påstår att det är så, skall båda parternas sak komma inför Gud. Den som Gud då dömer skyldig skall ersätta den andre dubbelt.” 2 Moseboken 22:9

The wisdom of restitution

Restitution gentemot Israel kan avvärja dom över nationerna!

YHVH sade i Sitt ord att de som söker Honom skulle förstå allt! Omvändelse med Restitution kommer att föra Messias tillbaka till jorden, till Jerusalem!

Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apostlagärningarna 3:21

Innan det kan ske är nationerna kallade att omvända sig och göra Restitution/Gottgörelse gentemot Israel och det Judiska folket på grund av alla synder som begåtts mot dem. Bara detta kan avvärja en dom!

Och ängeln som talade med mig sade sedan: “Ropa ut: Så säger YHVH Sebaot: “Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Zion. Jag är mycket vred på hednafolken som sitter så säkra, ty medan Jag endast var lite vred hjälpte de ondskan att förökas. Därför säger YHVH så: “Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall byggas där, säger YHVH Sebaot, och mätsnöret skall spännas över Jerusalem“. Sakarja 1:14-16

”Ty så säger YHVH Sebaot, Han som för sin härlighets skull har sänt mig till hednafolken som har plundrat er: den som rör vid er, rör vid Hans ögonsten. Se, Jag lyfter min hand mot dem, och de skall bli ett byte för sina slavar. Ni skall då förstå att YHVH Sebaot har sänt mig. Jubla och gläd dig, du Zions dotter, ty se, Jag kommer och Jag skall bo i dig. Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till YHVH och bli Mitt folk, och Jag skall bo i dig. Du skall förstå att YHVH Sebaot har sänt Mig till dig. YHVH skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång, skall Han utvälja Jerusalem. Var stilla inför YHVH, allt kött, ty Han har trätt fram ur sin heliga boning. ” Sakarja 2:8-13

Till och med Abimelek, den Hedniska Kungen av Gerar, förstod att det inte räckte att upprätta Sarah, Abrahams hustru, till honom. Han behövde också ge honom gåvor av restitution eftersom han hade kränkt Abrahams heder genom att ta hans hustru från honom. Restitution i hela Bibeln kan göras genom att återbetala en skuld materiellt eller liv för liv. När Abimelek återupprättade Sarah och bad om ursäkt för att ha tagit henne, var ursäkten inte bara verbal, utan det krävde en Handling av Restitution. Det var därför Abimelek gav tillbaka till Abraham, inte bara hans hustru utan gav honom också många ägodelar!

Då tog Abimelek får och nötboskap, tjänare och tjänarinnor och gav dem åt Abraham. Han gav honom också tillbaka hans hustru Sara. 1 Moseboken 20:14

Nationerna och särskilt Kyrkan har plundrat det Judiska folket i många generationer och fram till idag genom den anti-Bibliska planen att dela Jerusalem och ge stora delar av det Heliga Landet i händerna på Israels fiender. Det är bara Omvändelse och Restitution å den tidigare generationens och vår generations vägnar som kommer att avvärja den Allsmäktiges dom mot nationerna på grund av Zions Sak!

Ty dagen för YHVH:s hämnd kommer, ett vedergällningens år då Han utför Zions sak. Jesaja 34:8

The wisdom of restitution

Yeshuas Offer är den Största Restitutionsakten

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Messias Yeshua, vår Herre. Romarbrevet 6:13

YHVH förlorade hela mänskligheten på grund av Adams Synd (man och kvinna) i Edens Lustgård. Yeshuas lydnad att betala priset för synden gör att hela mänskligheten återställs till sin Skapare. Varje människa är Skaparens rättvisa belöning. Om det inte hade varit för Yeshuas blod att gottgöra synden som leder till döden, skulle endast dom och Yahs vrede vara hela mänsklighetens del. Den enda rätta restitutionen/återupprättelsen som kallas Försoning för att bryta mot Yahs Budord är Blod. Blodet från ett felfritt djur fram till 2000 år sedan under Yom Hakippurim, Försoningsdagen, men sedan 2000 år sedan blodet från YHVH Själv genom sin Son Yeshua Messias!

Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. 3 Moseboken 17:11

Varje människa är skyldig sitt liv till livets Skapare. Vi är skyldiga Honom för varje minut, dag och år som vi har styrt våra egna liv. Vi är skyldiga Honom för våra förfäder och deras avgudadyrkan och intrång eftersom synderna fortsätter upp till tredje, fjärde och till och med tionde släktled! Läkarna vet om detta och kallar det “Genetiskt Arv”; Bibeln beskriver det som Familjeförbannelser! Hur kan vi gottgöra alla de synder som vi har begått mot Skaparen och mot andra folk? Hur många goda gärningar, “Mitzvoth” måste vi göra, och hur mycket pengar behövs för att betala för alla våra misstag, intrång och brott? Yeshua betalade allt!

Ni var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har Han gjort levande med Messias, Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. efter att ha upphävt skuldintyget bestående av dekret mot oss, som var fientligt inställda till oss; Det har Han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när Han på korset triumferade över dem. Kolosserbrevet 2:13-15

The wisdom of restitution

Gensvaret gällande Restitution

Jag är korsfäst med Messias och nu lever inte längre jag, utan Messias lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Galaterbrevet 2:20

Aposteln Paulus ägnade sitt liv åt att ge restitution för att ha förföljt de Judiska troende före sitt Gudomliga Möte med Yeshua. Han blev förlåten, men han förstod helt principen om Restitution genom att tillbringa sitt liv med att göra det motsatta som han gjorde innan han omvände sig. Hans Restitution/Gottgörelse var att predika Evangeliet för varje varelse, för Juden först, och att bygga upp den Gemenskap av Troende som han tidigare hade försökt förgöra.

Men YHVH sade till honom: “Gå, Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram Mitt namn inför Israels barn. Och jag skall själv visa honom hur mycket han måste lida för Mitt namns skull.” Apostlagärningarna 9:15-16

Saul-Paulus kunde inte betala för att få syndens och frälsningens förlåtelse, och ändå tillbringade han hela sitt liv med att betala tillbaka denna kärleksskuld till Messias.

Vi har alla en kärleksskuld att betala tillbaka, och alla vi som har förlåtits även om vi inte förtjänade det kallas att spendera hela våra liv på att återbetala denna kärleksskuld genom att tjäna YHVH genom Yeshua HaMashiach. Vår lydnad mot Honom är en Handling av Restitution och ett korrekt gensvar på en sådan stor frälsning.

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Romarbrevet 13:8

KÄRLEK tvingar oss att förlora våra liv för Hans skull och lägga ner våra liv för andra!

Har du någonsin betraktat ditt liv som troende som en Restitution mot YHVH och mänskligheten? Om inte, kanske du är otacksam och självisk och förstår inte att vi inte är frälsta för oss själva. Yeshua gjorde historiens största restitution så att Fadern kunde få sin ersättning. Du och jag är Hans lön; Vi tillhör inte oss själva! Om vi tror att vi gör det, är vi faktiskt i bedrägeri.

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. 1 Korintierbrevet 6:19-20

Ty den som var slav när han blev kallad av YHVH, är en YHVH:s frigivne, och den som var fri när han blev kallad, är en Yeshua slav. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor. 1 Korintierbrevet 7:22-23

Sann frihet kommer från att leva ett liv i Restitution eller, som Paulus beskriver det: Att vara Messias slav.

Är det något du håller tillbaka från Yah? Ditt liv, hur du äter, din familj, dina pengar, allt tillhör Honom som köpte dig med Sin Sons Blod!

Ett liv i Restitution är ett liv för en Sann Tillbedjare av Yah och Tjänare av Yeshua. Han har tillgång till allt vi har och allt vi är. Skillnaden mellan Elohim och de Europeiska slavmästarna från det förflutna är att vår slavmästare har köpt oss för att befria oss. För att befria oss från synd, själviskhet, död, graven och den kommande vreden! Vår slavmästare som vi är skyldiga en Kärleksrestitution är Kärleken Själv!

Vi har en kärleksskuld att betala tillbaka. Vår belöning för detta är Tusen Generationer av Välsignelse och Favör eller en Evighet av Överflödande Liv!

Så skall du veta att endast YHVH, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled, när man älskar Honom och håller Hans Bud. 5 Moseboken 7:9

Vårt liv av lydnad, Restitution frigör oräkneliga och eviga välsignelser!

Dina Israeliska Mentorer och Vänner

Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“För Zions skull vill jag inte tiga” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Så här skickar du dina tionden och offergåvor:

  • Online: https://kad-esh.org/donations/
  • Mejla till oss på kad_esh_map@msn.com för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Titta på den senaste Undervisningen: UNIFY – Stå Upp, Var Ljus!

Lär dig trons Judiska rötter

Du behöver aldrig gå en bibelskola igen. GRM Bibelskola är en tvättmaskin som leder dig till 1:a århundradets sanning som leder dig in i det ursprungliga Evangeliet som skapades i Zion som har gjort många fria.

Anmäl Dig & Starta Dina Studier →

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte Romare. Archbishop Dominiquae Biermans nya bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradet kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

Från läsarna:

Jag vill säga att jag nu vet en hel del fakta relaterad till Kyrkans historia, om ocker/tillskansandet med identitetsstöld, om hela det Judiska folkets historia och antisemitism: den här boken är otroligt rik! En sann källa av information och uppenbarelser: Prisad vare Gud! – François Foisil, Frankrike

När du läser denna otroliga bok av Archbishop Bierman kommer du att upptäcka chockerande sanningar som har tystats ner och gömts av historiker och teologer i generationer. Den här boken är en tsunami av uppenbarelse om vårt förflutna, nutid och framtid för Yahs folk. – Archbishop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan, men denna kraft stals från troende. Hur? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Det kommer att öppna ögon och svara på många frågor och återställa vår sanna grund till tro som gavs till lärjungarna i Yeshua, vår Judiska Messias. – Pastor Debra Barnes, USA

Beställ Nu →

*Kursåtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Nya Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna från Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →

GRM prison

Stöd vårt Fängelse Ministry!

Vi har öppnat ett fängelse ministry i USA under ledning av Rabbin Baruch Bierman, en GRM Bibelskolegrupp i UCI-fängelset i Florida. Steg för steg leds de till evangeliet som skapades i Zion, och vi har sett många mirakel hända i deras liv! När Rabbin Baruch besöker dem i fängelset återvänder han alltid med rapporter om helande och förvandling av liv. Yah har öppnat oss en mäktig dörr!

Vi har lanserat GRM i en plattform som gör den tillgänglig för alla fångar att studera med sina surfplattor. Vi inbjuder er att stödja detta viktiga ministry genom böner och donationer/gåvor för att utvidga denna ansträngning att introducera Yeshua, den Judiske Messias till fängelsesystemet över hela USA!

När du skickar in din donation/gåva, skriv till kommentaravsnittet: “Fängelse Ministry”

Donera/Ge online →

Läs mer →

Gå med i Förenade Nationerna för Israel!

Du är kallad att vara en Ester för Israel. Var en del av en ostoppbar kraft att stå för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Gå med i De 70 Rättfärdiga av Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →