Toora portsjon KI TISA – Shmot (2 Moosese) 30:11-34:35

Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. 2 Timoteuse 4:2

Shabbat shalom armsad!

JHVH on mu südamele pannud, et on vaja taastada vaimse juhtimise ja jüngerluse taevane valem. Sellel 21. sajandil on liiga paljudest jutlustajatest saanud ülesõhutavad kõnelejad, kes laenavad maailmalikke, humanistlikke ja new age põhimõtteid, et karja enda juures hoida. On üks vana ütlus, mis kõlab umbes selliselt: “natuke mett aitab kibedal rohul paremini alla minna”. See on täpselt taevane valem õpetamise ja õpilaseks olemise kohta:NATUKE METT

Kui sa leiad mett, siis söö mõõdukalt, et sa sellest ei küllastuks ja seda välja ei oksendaks! Õpetussõnad 25:16

Sõna manitseb meid mett “mõõdukalt sööma”, et see ei tooks esile vastupidist reaktsiooni. Jäta rahule rafineeritud suhkur, milles ei ole toitaineid ega ensüüme nagu neid on looduslikus mees.

Siiski enamus jutlustajaid, keda olen kuulanud annavad PALJU SUHKRUT (isegi mitte mett) ja mitte ühtegi kibedat ravimit! Enamus sõnumid on suunatud raha annetuste suurendamiseks, kasvatades järgijate arvu ja suurendades eelarveid, mis tegelikult võrdub inimestele plaastri andmisega, mis ongi suhkrust tablett. Toitumisspetsialistina tunnen ma suhkru laastavat toimet. Väikestes kogustes on see kasulik, aga kõik suhkruga toidud lõhuvad meie ihusid, mädandavad hambaid ja murravad maha meie immuunsüsteemi. Kõrge suhrusisaldusega toidud (kaasa arvatud rohke mee sisaldusega!) põhjustavad diabeeti, südamehaigusi, ülekaalulisust ja isegi vähki! Miks me arvame, et me pääseme samast asjast vaimus?  

Enamus inimesi tänapäeval vajavad head ja tervet vastandamist (silmitsi seadmist inimese enda pattudega) halva käitumise ja halbade harjumustega- õlale patsutamise asemel vajavad nad püha noomimist. Nad vajavad JUHISEID! Heebreakeelne sõna juhise jaoks on TOORA!

Me oleme loonud suhkru narkomaanide ühiskonna nii loomulikus kui vaimses sfääris.

SugarKuid nüüd on aeg teadlikuks mõistmiseks, et suhkruga laetud jutlused, mille sihiks on ainult julgustamine, ei saa oma tööga hakkama! Me vajame samuti vastandamisi, väljakutseid ja noomimist. Suurim julgustus uskliku elus lähtub sellest, et ta elu on JHVH’le meelepärane. Siin on LÜHIKE nimekiri sellest, kuidas Talle meeldida ning saada väga JULGUSTATUD!

Meie käimine meeldib Temale,

Kui me käime usus ja usalduses. Heebrealastele 11:6

Kui me käime eraldatuses Temale (pühaduses) ja puhtuses. Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Jhvh’d. Heebrtealastele 12:14

Kui me andestame teistele ja hoiame oma südame puhta. Heebrealastele 12:15

Kui me VIIBIME/OLEME Temas. Johannese 15:7

Kui me kuuletume Tema seadustele. Johannese 15:12

Kui me oleme tänulikud. 1 Tessalooniklsatele 5:18

Kui me peame oma sõna. Matteuse 5:37

Kui me oleme kohusetundlikud ja hoolsad oma töödes. Õpetussõnad 12:24

Kui me oleme helded ja rõõmsad andjad. 2 Korintlastele 9:6-8

Kui me väriseme Tema Sõna ees. Jesaja 66:2

Ja see nimekiri jätkub ja jätkub….

Kui me oleme JHVH-le meelepärased oma teedel, töödes ja sõnades, siis Vaim, kes elab meis, RÕÕMUTSEB ja Tema on meie julgustaja! Palun saage aru, et Püha Vaim ei saa julgustada patust käitumist ja halbu hoiakuid! See kurvastab Ruah Hakodesh`i, Püha Vaimu! Kui me tõsiselt tahame julgustatud saada, siis peame esmalt seisma silmitsi oma pattudega ning kuulma noomitust, selleks, et võiksime muutuda Tema kuju sarnaseks, sest meie lihas ei ela midagi head!

Kes siis lihameeles on, need ei või olla Elohimile meelepärased. Roomlastele 8:8

Taevane retsept on 2/3 ja 1/3

2/3 parandust ja korrigeerimist ning 1/3 julgustust!

Heavenly FormulaJärgmisel korral, kui sa lähed õpetust kuulama, siis palu Jah`l saata end õpetajate juurde, kes suudavad sulle vastu astuda ja noomida, niisamuti nagu ka julgustada! Toeta neid õpetajaid, kes toovad tõelist ELU Messia ihusse ja lõpeta mesistesse sõnumitesse investeerimine, mis aitavad sul end hästi tunda selle asemel, et osutada su pattudele ja eksimustele ning aidata meelt parandada ja oma eluviise muuta! Ja siis alles tunned sa end tõeliselt ja siiralt hästi! Kuid mitte ainult ei “tunne hästi”, vaid pigem oled saanud terviklikuks! Sul on siis tõeline SHALOM-heaolu-terviklikkus-täiuslikkus ja sa TEAD, et oled ARMASTATUD! Jah, armastatud piisavalt, et sulle vastu astuda ja sind korrigeerida!

Ja olete unustanud manitsuse, mis teile otsekui lastele ütleb: “Mu poeg, ära põlga Jhvh karistust ja ära saa araks, kui tema sind noomib! Sest keda Jhvh armastab, seda ta karistab; ta peksab igat poega, keda ta vastu võtab.” Heebrealastele 12:5-6

Pea meeles Sõna, kus on öeldud, et viimseil päevil tulevad rasked ajad ja inimesed valivad ENDILE õpetajaid, kes ei jutlusta neile puhast õpetust, vaid seda, mis kõditaks inimeste kõrvu! See laostab inimesed! See lõhub nende vaimset immuunsüsteemi ning põhjustab nõrkust ja vaimset vähkkasvajat Messia ihus!

Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad, ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole. 2 Timoteosele 4:3-4

PrayPalun paluge seda palvet koos minuga:

Abba Shebashamaim (Taevane Isa), palun anna mulle andeks, et olen taga ajanud “suhkurdatud” sõnumeid ning otsinud ja toetanud õpetajaid, kes lasevad mul end alati “hästi tunda”, kuid kes ei sea mind silmitsi mu pattude ja eksimustega ega noomi mind. Ma parandan meelt soovist elada lihalikku ja mugavat elu. Palun ava mu silmad nägemaks õigeid õpetajaid, pastoreid ja jutlustajaid, kes kasutavad taevalikku retsepti: vastandamine- noomimine-julgustamine. Ma võtan nende kaudu vastu SINU korrigeerimise ning lasen end muuta sinu kuju sarnaseks J’shua nimes. Aamen!

Jhvh annab teile küll hädaleiba ja viletsusevett, kuid su õpetajad ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad näha su õpetajaid. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: “See on tee, käige seda!” Jesaja 30:20,21

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Nõnda ütleb Jhvh Tsevaot (vägede): neil päevil sünnib, et kümme meest igakeelsete paganate hulgast haaravad kinni Juuda mehe hõlmast ja ütlevad: “Meie tahame minna ühes teiega, sest me oleme kuulnud, et Elohim on teiega!” Sakarja 8:23

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

JUUBELI Paasapüha 2016

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.