Tooran osuus NASSO – Bamidbar (4.Moos.) 4:21-7:89

(Seitsemäs pasuuna: Valtakunta julistetaan)   Sitten seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan: ja taivaassa kuului voimakkaita ääniä, jotka sanoivat: ”Tämän maailman valtakunnista on tullut Herramme ja Messiaamme valtakuntia ja Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti!” Ilm.11: 15 NKJV (Kristus muutettu Messiaaksi)

Shabbat shalom, suuresti rakastetut!

ArchbishopRiemuvuonna gregoriaanisen kalenterin toukokuun 14. päivänä 2016 ja Israelin Ihmevaltion perustamisen 68. vuosipäivänä minut korotettiin TAPAC:in Arkkipiispaksi (Trans-Atlantic and Pacific Alliance of Churches) Jerusalemin Pyhässä Kaupungissa, Israelissa monien kristittyjen ja juutalaisten todistajien edessä. Tämä on korkein papillinen auktoriteetti- asema tässä järjestössä ja kristikunnan useimmissa kirkkokunnissa. Tämä asema kantaa mukanaan Kuninkaallista Auktoriteettia kristinuskon uskonnollisen systeemin valtakunnassa. Tämän myötä minusta on tullut ensimmäinen juutalais-israelilainen Nais-arkkipiispa maailmassa ja sikäli kuin tiedän, ehkä historiassa. Sanon tämän Jahven kunniaksi, jota olen palvellut koko monien koettelemusten ja jännittävien hetkien ajan vuodesta 1988 lähtien!

Kristinusko, judaismi, islam ja monet muut ovat esimerkkejä ”Tämän Maailman Valtakunnista.” Ne eivät ole täysin Jumalan Valtakunta. Vaikkakin niissä on aineksia, jotka sopivat Jahven Valtakunnan periaatteisiin, kuitenkin kutsuisin niitä ”sekoituksen valtakunniksi” ja täten luokiteltavaksi ”Tämän Maailman Valtakunniksi”. Eräänä päivänä kaikki tämän Maailman Valtakunnat liitetään Jumalan valtakuntaan! Jotta se voi tapahtua on välttämätöntä, että niiden SISÄLTÖ ja TOIMINTA YHDISTYVÄT Jahven Sanaan ja Henkeen.   Toisin sanoen jokaisen uskonnollisen kirkkokunnan, systeemin tai valtakunnan, taloudellisen tai kansallisen, ja minkä muun tahansa tämän maailman valtakunnan, täytyy todella MUUTTUA sisältäpäin. Tämä muutos tekee heille mahdolliseksi alistua ja antautua Kuninkaitten Kuninkaalle ja Herrojen Herralle (Adon Haadonim), Jeshualle, Juutalaiselle Messiaalle ja Juudan heimon Leijonalle.

Valta vaikuttaa

Koska minut on asetettu kristinuskon Kuninkaalliseen Auktoriteetti asemaan, minulla on valta vaikuttaa sisältäpäin niin, että tämä muutos voi tapahtua ja Kirjoitukset toteutua. Olemme todella aikakauden lopussa ja kaikki valtakunnat tuomitaan. Tämä on erityisen totta Jumalan huoneeseen liittyen.

Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia. 1 Piet.4: 17

Jumalan huone ovat ne, jotka pitävät itseään sen Vapahtajan seuraajina, joka ristiinnaulittiin, haudattiin ja nousi ylös kuolleista yli 2000 vuotta sitten Jerusalemissa, Israelissa.   Hänen oikea nimensä on Jeshua, vaikka monet vielä kutsuvat Häntä kreikkalaisella nimellä, Jeesus Kristus. Hän oli, on ja tulee olemaan JUUTALAINEN. Juutalaisen kautta maailma pelastuu ja Juutalaisen kautta maailma tuomitaan!

Silloin yksi vanhimmista sanoi minulle. ”Älä itke! Leijona Juudan heimosta, Daavidin juurivesa, on voittanut. Hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä.” Ilm.5:5

Pure BrideKaikkiin eri kirkkokuntiin ja uskonnollisiin valtakuntiin tulevasta pakollisesta tuomiosta selvinneistä, Puhdistettu Morsian kootaan. Tämä Puhdistettu Morsian johtaa kuolevan maailman Pyhän Hengen Voimalla, Elävän Veden Lähteen, Itsensä Jeshuan luo.

Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Joka kuulee, sanokoon. ”Tule!” Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä. Ilmestysk.22: 17

Totuuden Henki YHDISTÄÄ tämän Morsiamen ja se täyttää Messiaan Joh 17 olevan rukouksen, kun Hän rukoili, että juutalainen ja pakana tulisivat YHDEKSI (Echad!), jotta maailma uskoisi! Echad on Ykseys monikossa, joka tarkoittaa, että tämä Morsian koostuu eri elämän aloilta olevista ihmisistä, jokaisesta valtakunnasta ja jokaisesta uskonnollisesta systeemistä, joka kielestä, heimosta ja kansasta!

He lauloivat uutta laulua: ” Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Ilm.5: 9

YKSEYS TOTUUDEN HENGEN KAUTTA

Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kansanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Joh.14: 16-18

Se, mikä yhdistää tämän Voimakkaan, Puhtaan Morsiamen, on Totuuden Henki.   Ihon väri, mikään maailmallinen pukukoodi tai mitkään kulttuuriperinteet eivät yhdistä häntä.   Hänet yhdistää vain Totuuden Henki, hänet pyhitetään Jahven totuuden Sanalla, Totuuden Hengen, RUACH HAEMET, tulkitsemana. Ja Totuus ei ole ”totuuksia”.

Pyhitä heidät totuudessa, Sinun sanasi on totuus. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Joh. 17: 17, 20, 21

Holy ScripturesEhkä monet tiet johtavat Roomaan, mutta vain YKSI tie johtaa Jumalan Valtakuntaan!

Jeshua vastasi: ”Minä olen tie totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani. Joh.14:6

Ja Jeshua , joka on Tie, Totuus ja Elämä on JUUTALAINEN! Suurimmaksi osaksi Heprealaiset Pyhät Kirjoitukset ovat Kaikkivaltiaan kanssa Tooran ja Käskyjen kautta liitossa olevien heprealaisten kirjoittamat. Kaikkivaltias antoi ne heille jaettavaksi koko ihmiskunnalle! Niinpä tämä Puhdistettu Morsian tulee olemaan raamatullisten Heprealaisten Perustusten Totuudessa hyljäten roomalaisen sekoituksen, joka kiemurteli Seurakuntaan 300-luvulla. Itä-Rooman keisari Konstantinus, ja Nikean kirkolliskokous erottivat hänet juutalaisista ja kaikesta juutalaisesta mukaan lukien Vapahtajan – Jeshuan nimenkin, joka tarkoittaa Pelastusta!

KRISTILLISEN KIRKON MUUTTAMINEN

Sen tähden, jotta Jahve voisi käyttää minua muuttamaan kristinuskon uskonnollisen valtakunnan, olen totellut Häntä ja paljon rukoiltuani suostunut Arkkipiispan asemaan. Sen tehtyäni minulle annettiin vapaus Juutalaisena Arkkipiispana muuttaa tämän vaikuttavan seremonian liturgia niin, että lupaukseni sopisivat yhteen Uskon Periaatteideni kanssa Lopun ajan Messiaanisena, apostolisena, profetaalisena Apostoli-profeettana.  Minut on otettu vastaan tähän kunnioitettavaan asemaan täysin sellaisena kuka minä olen, mitä minä uskon, ja mitä minä olen edustanut siitä lähtien kun olen totellut Apostolisen Palvelutyön Jumalallista kutsua, joka annettiin minulle Jerusalemista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta vuonna 1989!

Queen EstherJos sinä vaikenet tällaisena aikana, apu ja pelastus tulevat juutalaisille muualta, mutta sinua ja isäsi perhettä kohtaa tuho. Kuka tietää, että olet päässyt kuninkaalliseen arvoon juuri tällaista aikaa varten.” Est.4:14

Jahven Suosio on ollut ylläni kuten se oli kuningatar Esterin yllä Persiassa, profeetta Danielin yllä Babylonissa ja Joosefin yllä Egyptissä. Heidän ei tarvinnut tehdä myönnytyksiä Jumalan mielenmukaisen Uskonsa Periaatteissa pannessaan toimeen historiallisen muutoksen aikansa tärkeimmissä maailmanvalloissa.   Ja siitä olen kiitollinen ja annan kaiken Kunnian Jahvelle!

MESSIAANINEN APOSTOLINEN PROFETAALINEN USKON TUNNUSTUKSENI

Tässä on tiivistelmä lupauksistani sellaisena kuin olen julistanut ne TAPAC:in Arkkipiispaksi vihkimis-seremoniassani.

Arkkipiispa – ehdokas sanoo:

Minä, Adriana Dominiquae Bierman, näin vakuuttaen, julistan uskoni siihen uskoon, joka on paljastettu Pyhissä Kirjoituksissa, ja jonka Jeshua ja hänen juutalaiset Apostolinsa toimeen panivat.  Harjoitan ainoastaan niitä palvelun muotoja, jotka ovat Messiaanisen tradition vahvistamia, Pyhän Hengen voitelemana, ja jotka juureutuvat ja ovat perustetut Pyhien Kirjoitusten periaatteiden mukaisesti, täysin ymmärtäen, että kirkko on ennalleen asettamisen prosessissa takaisin uskon alkuperäisille Heprealaisille perustuksille, oksastetuksi Öljypuuhun Israelin Kansan kanssa. Jokaisessa sukupolvessa on ennalleen asettamisen liikkeitä, kaiken ennalleen asettamiseksi, kuten Apostolien tekojen kolmannen luvun jakeessa 21 on kirjoitettu, ja minä sitoudun, Jahven armosta, kaikkiin Hänen valtuuttamiinsa ennalleen asettamisen liikkeisiin, ja vaeltamaan Hänen Valtakuntansa koko Totuudessa.

ENSIMMÄINEN OPETUKSENI JA TEHTÄVÄNI ARKKIPIISPANA

Ensimmäinen opetukseni Vihkimisseremoniani jälkeen Jerusalemin Piispojen Foorumin aikana oli kristinuskon omaksumien pakanallisten juhlien vertaaminen alkuperäisiin ja Ikuisiin raamatullisiin Pyhiin juhliin, Moadimeihin, sellaisina kuin ne on kuvattu 3. Mooseksen kirjassa.

TAPACTAPAC:in Presidentti, Kunnioitettava Arkkipiispa J. Paul Hackman antoi minulle ensimmäisen tehtäväni Arkkipiispana Jerusalemin Piispojen Foorumin aikana. Tehtävä on kirjoittaa kirja ”TAPAC, YKSEYDEN KUVA”, joka on TAPAC-kirkkojen liiton näky. Kirjassa tulen paljastamaan korvausteologian ja kutsumaan parannuksentekoon, TESHUVAAN, kaikista sen muodoista sen Todellisen Yhteyden saamiseksi, jota Jeshua rukoili Joh 17. Tätä YHTEYTTÄ on ollut mahdoton saavuttaa siitä lähtien kun Nikean kirkolliskokous perustettiin se vuoksi, että se erotti Seurakunnan sen Juutalaisilta Juuriltaan ja Heprealaisilta Perustuksiltaan ja aloitti juutalaisvastaiset vainot, jotka ovat jatkuneet melkein koko viimeisten 1700 vuoden ajan!

Koska me TAPAC:in Piispoina ja Arkkipiispoina olemme yhdessä Tunnustettujen Piispojen maailmanlaajuisessa Lontoon Neuvostossa, jotka JOKAINEN kristikunnan kirkkokunta on tunnustanut, kirjani tullaan antamaan Neuvoston kaikille vaikutusvaltaisille Piispoille ja Arkkipiispoille. Siionissa tehdyn Evankeliumin Totuus tulee vaikuttamaan kristinuskon jokaiseen kirkkokuntaan saaden aikaan heti välttämätöntä KATUMUSTA korvausteologiasta. On välttämätöntä hylätä korvausteologia kokonaan kiireesti, sillä Seurakunnan Tuomio kolkuttelee jokaisen tämän maailman valtakunnan ja jokaisen uskonnollisen kirkkokunnan ovilla! Tämän tulevan Tuomion keskellä Mahtava Herätys ja Suurin Sadonkorjuu, mitä on koskaan nähty, on puhkeamaisillaan!

Pidän itseäni etuoikeutettuna ja olen nöyrällä paikalla, että minut on nähty arvolliseksi palvelemaan Kuningastamme, Jeshuaa tällä tavalla. Toivon ja rukoilen, että te kaikki Opetuslapsemme, Partnerimme ja Ystävämme olette yhdessä kanssani rukouksin ja tukien KUNNES TÄMÄN MAAILMAN KAIKKI VALTAKUNNAT OVAT KUULIAISIA JUUTALAISELLE MESSIAALLEMME JESHUALLE!

Archbishop Dr. Dominiquae BiermanJahven kunniaksi Siionin tähden en voi vaieta! Jes.62:1

Arkkipiispa toht. Dominiquae Bierman
Kad-Esh MAP Palvelutyön Johtaja
Herätys Israelista Kansakuntiin
www.kad-esh.org

print-btn

TULE PARTNERIKSEMME

Bishop Dominiquae BiermanKutsumme teitä auttamaan meitä tämä Suuren Heräämisen edistämiseksi Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. ”Kävelemme veden päällä” taloudellisesti jatkaaksemme TV-lähetyksiä. Miljoonat tulevat jatkuvasti kosketetuiksi! Haluamme jatkaa eteenpäin ja jopa aloittaa lähetykset myös espanjaksi. Rukouksillanne ja anteliailla uhreillanne on VALTAVAN SUURI VAIKUTUS! Te kylvätte PARHAIMPAAN mahdolliseen maaperään ja YHDESSÄ jaamme tämän sadonkorjuun ILON! Pyydän, että sitoudutte kuukausittaiseen lahjoitukseen, jokainen siemen on tärkeä!

Pyydän, että kysyt Abbalta(Isältä), mitä Hän haluaa sinun tekevän helpottaaksesi koko maailmaa kuulemaan Totuuden Israelista, Messiaan Juutalaisesta Identiteetistä ja todellisen ”Siionissa tehdyn” Evankeliumin. Tiedän, että Hän siunaa teidän kuuliaisuutenne mahtavasti!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. 5 Moos.28: 1, 2

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.