Toora-osuus VAYETZE – B’reisheet (1.Moos.) 28:10-32:3(2)

UUSI ISRAELISSA SYNTYNYT JAH:n VALTAKUNNAN SOTILAS Osa 2

new-israeli-born-soldier

Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Hes. 36:26-28

TÄTÄ JOHDANTOA SEURAA JUVALIN SANOMAN TOINEN OSA, AIHEENA PAHOLAISEN VASTUSTAMINEN

Shabbat shalom rakkaat:

Minulla on suuri ilo antaa poikani Juvalin kirjoittaa suurin osa tästä sapattikirjeestä; tiedän että tulet siitä todella siunatuksi! Siinä on sellaisen uuden uskovan tuoreutta, joka ei ole koskaan ollut korvausteologian vaikutuspiirissä, vaan uskoo JAH:n Sanaan ja Jeshuan evankeliumiin ilman hämmennystä tai monimutkaisia tulkintoja, jotka ovat niin yleisiä kristillisyyden piirissä. Poikani Juval on 21. vuosisadan messiaaninen-apostolinen-profetaalinen uskova ja tuleva johtaja parhaillaan esiin nousevaan mahtavaan valtakunnan sotilaiden armeijaan! Hän syntyi Israelissa, joten hän on meidän ensimmäistä isiemme maassa syntynyttä sukupolvea.

Ennen kuin luet hänen kirjoituksensa, haluan että ymmärrät jotain hänen taustastaan. Voit lukea hänen todistuksestaan kirjastani Psykologiasta Terveeseen Logiikkaan. Uskon että kaikkien ihmisten pitäisi lukea tuo kirja! Löydät sen nettikaupastamme: www.kad-esh.org/shop


PAHOLAISEN VASTUSTAMINEN

2Emme näe paholaista tai saatanaa luonnollisilla silmillämme, mutta saatana ei kuitenkaan ole mikään mielikuvitusolento, vaan todellinen hengellinen olento, joka tulee tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Messias Jeshua sen sijaan tuo elämää:

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Joh. 10:10

Olemme uskovia tai emme, eräs asia on meille yhteinen – saatana on vihollisemme. Vihollinen aiheuttaa aktiivisesti, taukoamatta, tuhoa ja sekasortoa ihmiskunnalle. Saatana on kuin armeijan komentaja, joka käskee demoneja sotilaallisin strategioin etsimään agressiivisesti heikkouksia uskossamme ja hengellisessä elämässämme. Saatana hyökkää kimppuumme pettäen, kiusaten ja painostaen. Hän on kaiken pahuuden toimeenpanija.

Miten me hyökkäämme tämän vihollisen kimppuun? Ensiksi, meidän täytyy ymmärtää että taistelumme ei ole verta ja lihaa vastaan, vaan henkivaltoja vastaan:

Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ef. 6:12

Vaikka saatana on voimakas, hän on kuitenkin vain valehtelija ja pettäjä ja hän haluaa meidän uskovan, että me olemme avuttomia häntä vastaan, mikä on täysi valhe. Tosiasiassa saatanalla ei ole mitään oikeudellista auktoriteettia ylitsemme, koska Jeshua antoi elämänsä ristillä uhriksi maailman syntien tähden, ja Hän myös vapautti meidät saatanan vallasta:

Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Kol. 2:15

Saatana ei pysty vastustamaan Jeshuaa, joka tuli maailmaan tuhoamaan paholaisen (saatanan) työt:

Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 1 Joh. 3:8

Vaikka Jeshua voitti saatanan ristillä, meidän täytyy silti aktiivisesti harjoittaa Jumalan meille Jeshuan kautta antamaa auktoriteettia voittaaksemme saatanan ja tehdäksemme tyhjäksi hänen suunnitelmansa. Uskovina meidän ei tule pelätä saatanaa, vaan käyttää kaikkea meille annettua voimaa ja auktoriteettia, erityisesti kohdatessamme kiusauksia tai painostusta:

Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Luuk. 10:19

3Kaikkein voimallisin Jumalan meille antama ase saatanaa vastaan on hyvin yksinkertainen – Jeshuan nimi! Meillä on oikeus käyttää Jeshuan nimen auktoriteettia ajaaksemme saatanan pakoon alueeltamme.

Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Jaak. 4:7

Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: “Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden.” Luuk. 10:17

Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan. San. 18:10

Saatana vihaa Jeshuan nimeä ja pelkää ylistyksen ja palvonnan ilmapiiriä, missä Jeshuan nimeä korotetaan. Sen tähden, kokoontuessamme yhteen taistelemaan saatanaa vastaan näitä aseita käyttäen olemme voittamattomia.

Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.” Matt. 18:20

4Jeshuan läsnäolo keskellämme ja Jeshuan ja Jah:n korottaminen ylistäen ajaa saatanan kauas meistä. Kuitenkin, sen lisäksi, meidän täytyy jatkuvasti elää elämäämme puhtaina, nöyrinä, vanhurskaina, kuuliaisina ja pyhinä, mikäli haluamme pitää saatanan poissa. Meidän täytyy totella Jah:n lakia ja käskyjä. Vihollinen on kaikkein aktiivisin niissä, jotka ovat synnillisiä, tottelemattomia  ja kapinallisia. Anteeksiantamattomuus muita kohtaan on myös alue, jota saatana rakastaa käyttää ja jossa se kukoistaa. Meidän täytyy tunnistaa onko elämässämme aluetta, joka on jäänyt avoimeksi saatanalle tulla sisään harjoittamaan omaa tahtoaan vahingoittaakseen meitä. Meidän täytyy olla viisaampia kuin paholainen:

…ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. 2 Kor. 2:11

5Eräs voimallisimmista käytössämme olevista työkaluista saatanaa vastaan on Jumalan Sana. Kun paholainen kiusasi Jeshuaa autiomaassa, Jeshua pysyi lujana ja vastasi saatanaan kiusauksiin Sanan voimalla:
Mutta hän vastasi ja sanoi: “Kirjoitettu on: ‘Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'” Matt. 4:46

 Efesolaiskirjeen kuudennesta luvusta opimme, että Jah:n Sanan voiman kautta voimme pukea yllemme Jumalan täydet sotavarusteet, joilla voimme puolustautua kaikkia vihollisen hyökkäyksiä vastaan:
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Ef. 6:11

Sen lisäksi että suojaamme itsemme Jumalan sota-asulla, meidän täytyy myös hyökätä vihollista vastaan käyttäen Hengen Miekkaa, joka on Jumalan Sana:
ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ef. 6:17

Lyhyesti sanottuna, ainoa tapa vastustaa paholaista on olla täysin alamainen Jumalalle ja Hänen Sanalleen eläen Hänelle pyhitettyä elämää ylistäen, palvoen ja harjoittaen kuuliaisuutta ja käyttäen kaikkea sinulle Jeshuan ja Hänen nimensä kautta annettua auktoriteettia kaikkien saatanan pahojen suunnitelmien tyhjäksi tekemiseen. Se on sinun oikeutesi uskovana – sinun tulee vain harjoittaa sitä.
Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. Tess. 3:3

yes-finnish

TILAA TÄNÄÄN ARKKIPIISPA DOMINIQUAEN UUSI KIRJA “PSYKOLOGIASTA TERVEESEEN LOGIIKKAAN” (nyt vain englannin kielisenä, tulossa suomenkielisenä) JA “KYLLÄ!”, Arkkipiispa Dominiquaen ja Hänen poikansa Juvalin todistustarina. Voit tilata kirjat osoitteesta www.kad-esh.org klikkaa “SHOP”.  sikology-front-cover

PSYKOLOGIASTA TERVEESEEN LOGIIKKAAN
Olen kulkenut 18 vuoden ajan psykiatrisissa sairaaloissa hoivaamassa rakkaitani. Siitä kokemuksesta on
syntynyt tämä kirja. Olen nähnyt, rukoillut ja vieraillut lukemattomia kertoja mieleltään sairaiden potilaiden luona. Olen keskustellut monien psykiatrien ja psykologien kanssa. Minun on täytynyt taistella useiden rakkaitteni, kuten äitini, veljeni, lasteni sekä joidenkin hengellisten lasteni ja opetuslasteni mielenterveyden puolesta.

Kuitenkaan henkilöko
htaiset kokemukseni eivät olisi riittäneet tämän kirjan kirjoittamiseen, sillä yksin Jumalan Sana on Korkein Auktoriteetti ihmismielen oppikirjaksi. Elohim, Taivaan ja Maan Luoja Itse, loi meidän mielemme! Tietenkään Hän ei jättänyt meitä ilman käyttö-opasta! Jumalan Sana on kaiken psykologian ja minkä tahansa muun ”logian” yläpuolella. Sieltä löytyvät kaikki vastaukset ihmiskunnan murheisiin ja sairauksiin. Hyvä uutinen on, että tämä Ikuinen Kirja sisältää myös LÄÄKKEEN, ja tarkoitukseni onkin, että löydät tuon pettämättömän ja ikuisen lääkkeen kaikkeen mielen levottomuuteen.

Israelilaiset Mentorisi ja Ystäväsi
Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Siionin tähden en voi vaieta. Jesaja 62:1