Torah lesing METZORA – Vayikra (3.Mosebok) 14,1-15,33

En gang frelst, alltid frelst?

1 Joh 3,7-8a Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. Den som gjør synden, er av djevelen,

Shabbat shalom du høyt elskede og en velsignet påske (passover) til alle!

Et av de vanligste dødelige bedrag er «En gang frelst, alltid frelst» doktrinen. Jeg tror denne spesielle doktrinen har drept for mange mennesker!

Faktisk, noen kristne og noen religiøse jøder huser den samme farlige troen at VALG har ingen ting å gjøre med frelse. Med andre ord er alt forutbestemt og vi mennesker har ikke noe vi skal ha sagt. Blant mange ortodokse jøder er troen:

«Det spiller ingen rolle hvor mye vi synder, vi kan ikke miste vår «jødiske sjel»». Umoral, homoseksualitet og liknende kan ikke gjøre at vi mister vår «jødiske sjel». Men, de sier, troen på Yeshua er det eneste som kan få oss til å miste denne dyrebare sjelen! Dette er årsaken til at når mange av oss jøder tar imot Messias; så sitter vår nærmeste familie SHIVA for oss som betyr at de har en seremoni der de sørger over de døde og sitter i ensomhet og sørger i 7 dager på gulvet som om vi døde!

Blant de kristne skjer det noe veldig likt når mange tror at det spiller ingen rolle hva en kristen gjør så lenge som han «tror» på Jesus. Denne troen som ikke har behov for OMVENDELSE eller RENSELSE er nok til å «gå til himmelen» og arve evig liv. I tilfellet med det kristne bedraget er det bare en ting som kan få en kristen til å miste hans/hennes frelse og det er JUDAISERING eller spesielt å følge noe jødisk. De siterer ofte fra Galaterne 3-5 om dette veldig misforståtte temaet. Forfølgelsen mot en person som ønsker å glede seg ved den jødiske Messias i Hans jødiske sammenheng er voldsom, for å si det mildt.

Både kristne og jøder deler felles bedrag. Dette viser på en særegen måte hvor bundet de kristne og jødene er og hvor mye vi hører sammen!

Jew & GentileGuds Ord er veldig klart på at ikke alle som regner seg som en jøde er frelst. Både jøder og hedninger trenger å OMVENDE SEG og ta imot tilgivelse for synder!

For 2000 år siden kunne bare jøder bli frelst, bare jøder hadde en pakt med den Allmektige Gud! Paulus påpekte i Romerbrevet at etnisitet (å være etnisk jøde av fødsel) er ikke nok for frelse.

Rom 2,28-29 For jøde er ikke den som er det i det ytre, og omskjærelsen er ikke den som er gjort i det ytre, på kjødet. Men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. Denne har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud.

Dette er et veldig avslørende skriftsted siden vi nå kunne endre det og si, «En person er ikke en kristen som bare er det i det ytre, eller er omskåret bare på det ytre og fysiske.» Nei, en person er en kristen som er det i det indre; og omskjærelse er omskjærelse på hjertet, ved Ånden, ikke ved bokstaven. Denne har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud.

Paulus sa at OMSKJÆRELSEN på HJERTET var nødvendig. Med andre ord KJØDET eller KJØDELIGHETEN i hjertet måtte bli FJERNET slik at YHVH kunne skrive Sine Bud og veger der!

Det er en STOR forskjell i det naturlige mellom en mann som er omskåret og en mann som ikke er det. Det er TYDELIG! På samme måte er det en stor forskjell mellom en som tror på Yeshua og er omskåret på hjertet og den som er religiøs og ikke viser noen forandring av hjerte og livsstil!

Yeshua advarte oss mot troen på at frelse bare betyr at Yeshua døde for våre synder og at OMVELDELSE ikke er nødvendig. Han advarte oss alvorlig om at en sann troende ville også være en LYDIG person! Han sa klart at de ulydige «troende» ikke ville bli frelst! Han kalte disse «troende» som var ulydige mot Ham – UGJERNINGSMENN eller onde mennesker som er LOVLØSE! Med andre ord hadde ikke hjertene deres blitt omskåret og den Høyeste`s Bud er ikke skrevet der!

Matt 7,21-23 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!»

Han sa klart at disse «troende» som vandrer i deres sinns unyttighet og tomhet, som fortsetter å synde og er kjødelige, disse regnes som Hans fiender og kommer under evig død!

Rom8,13 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve.

1 Joh2,29 Når dere vet at Han er rettferdig, så forstår dere også at hver den som gjør rettferdigheten, er født av Ham.

1 Joh 3,7-8 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.

DEN FULLE PROGRESJON AV FRELSE

I 3.Mosebok kapittel 16 har vi en veldig avslørende progresjon av FRELSE!

Day of AtonementUnder den helligste dagen i den Bibelske kalender, Forsoningsdagen eller Yom HaKipurim, behøvde Ypperstepresten å ta noen radikale steg for å bringe årlig frelse til hele Israel. Disse stegene er veldig avslørende i prosessen av FORLØSNING.

3 Mos16,30 For på den dagen skal det gjøres soning for dere, så dere blir renset fra alle deres synder og dere kan være rene for YHVHs åsyn.

Det inkluderte blodet av en ofret geit som et synd offer for å sone for Israels synder. Ypperstepresten BEKJENTE deretter Israels synder over en annen geit, en syndebukk, og sendte syndebukken som bar syndene til ødemarken. Deretter måtte Ypperstepresten VASKE SEG og KLE SEG i Hans prestelige klær, og til slutt måtte han ofre BRENNOFFERET!

På samme måte ble Yeshua denne geiten for SYND og Hans blod brakte tilgivelse for synd (Efeserne 1,7). Han er også syndebukken som FJERNER vår synd. Så, etter TILGIVELSE (blod) kommer FJERNING AV SYND (bekjennelse!) (1.Johannes 1,9). Når vi har blitt tilgitt og våre synder er bekjente og fjernet; nå trenger vi å vaske oss ved vannbadet i Ordet (dette betyr å meditere på Ordet dag og natt!) for å fjerne all skitt som ennå kan være igjen ved synd (Efeserne 5,26). Etter at vi har blitt vasket må vi kle oss i det Nye Menneske i våre nye Kongelige Presteskaps klær (Efeserne 4,24) (1.Peter 2,9) slik at vi kan ofre vårt eget kjød som et brennoffer foran YHVH! Vi må bli Ypperstepresten for vår egen kropp og ofre den som et Levende Offer for Elohim-Gud, med andre ord å LEVE for Ham alene!

DEN UNDERBARE DUFTEN AV BRENNENDE KJØTT!

Rom12,1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.

sacrificial givingNår ditt kjøtt brenner vil du adlyde Gud i alt som Han ber deg om å gjøre! Inkludert din GIVERTJENESTE! Paulus kalte givertjenesten et offer som en «søt, god duft» som i tilfellet med brennoffer i det Hellige Tempelet i Jerusalem og fra begynnelsen av tiden! (1.Mosebok 4,4-5)

Fil4,18 Men nå har jeg alt, og jeg har også overflod. Jeg har i rikt mål, etter å ha mottatt fra Epafroditus de tingene som ble sendt fra dere, en god duft, et kjærkomment (eng: akseptabelt) offer, et offer til Guds behag.

Sann frelse vil påvirke livene våre på ENHVER måte. Den måten vi lever vil radikalt FORANDRE SEG for å matche den Bibelske kultur. Hvis det ikke er noen forandring, ingen OMVENDELSE, ingen LYDIGHET til Hans Hellige Ånd og Ord, kan ikke Yeshua`s blod hjelpe oss mer!

Hebr 10,26-29 For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder, men bare en viss, skremmende forventning om dom og EN BRENNENDE NIDKJÆRHET (eng: raseriet av en ild) SOM SKAL ØDELEGGE DEM SOM STÅR IMOT. Enhver som har brutt Moseloven, skal dø uten barmhjertighet på to eller tre vitners utsagn. Hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til, som har trampet Guds Sønns blod under fot, vanhelliget paktsblodet som han ble helliget ved, og spottet nådens Ånd?

Sann frelse vil lede oss til sann utfrielse fra synd og til radikal lydighet på ethvert område av våre liv, inkludert vår kropp, sinn, holdninger og ØKONOMI! Duften av brent kjøtt på ethvert område av våre liv vil være velbehagelig for YHVH!

Åp3,16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av Min munn.

Hvis vi er VARM vil kjøttet BRENNE og vi vil lukte godt for Herren!

Den eneste måten som vi kan fortsette å lukte godt og være på frelsens smale vei er å være fylt med Hans Hellige Ånds Ild og ikke kvele den med synd og ulydighet, med murring og klaging og vantro! Paulus sa at han arbeidet på sin frelse med frykt og beven fordi han ikke trodde på den bedragerske doktrinen av «en gang frelst, alltid frelst!» Han visste at vi behøvde å vandre en radikal vandring i lydighet og hellighet hver eneste dag!

Fil2,12 Derfor, mine kjære, slik dere alltid har vært lydige, ikke bare da jeg var hos dere, men mye mer nå ved mitt fravær, så arbeid på deres egen frelse med frykt og beven!

Baptism of the Holy SpiritFørst må vi motta dåpen i den Hellige Ånd og Ild, og deretter må vi lære å mate ILDEN med lydige tros-handlinger på ethvert område av våre liv.

Evangeliet og Torahen- Guds Ord må påvirke alle områder av våre liv! Vår lydighet mot å vandre i hellighet er ikke avhengig av noen omstendigheter men av Ham som kaller! Vi har en EVIGHET å glede oss over valgene som vi gjorde i DETTE livet! (Bibelen sier at vi lever bare en gang og deretter dom! Reinkarnasjon er et annet vanlig og dødelig bedrag!)

Dan12,2 Mange som sover i jordens støv, skal våkne, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky.

EN LIVSFORVANDLENDE BØNN

Jeg sier JA Adon (Herre) Yeshua (det sanne navnet på Jesus) kom og frels meg i aller høyeste grad! Jeg gir livet mitt fullt ut til deg. Jeg ber om tilgivelse for alle mine synder og opprør og jeg mottar det. Jeg er din for evig! Utøs din Hellige Ånd og Ild og få meg til å brenne for deg! AMEN!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for fullt ut å betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales månedlig i tillegg.

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com