Torah lesing: BECHUKOTAI – Vayikra (3.Mosebok) 26,3-27,34

Gal6,7 Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.

Shabbat shalom du høyt elskede!

Så mange mennesker som påstår at de elsker Elohim-Gud spotter Ham faktisk daglig, ukentlig, månedlig eller årlig og de vet ikke en gang at de gjør det! Dette kan kanskje forbause deg siden du ikke hadde noen anelse om dette eller kanskje du hadde det, men religion har stengt ørene på mange! Adonai`s Ord forteller oss at UVITENHET er en morder og en ødelegger!

Hos4,6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.

Mangel på kunnskap om ET HVILKET SOM HELST tema om Yah`s Lover kan ødelegge oss. Det første som skjer er at det kongelige presteskapets salvelse blir fjernet fra oss!

1 Pet2,9 Men dere er en UTVALGT ÆTT, et kongelig PRESTESKAP, ET HELLIG FOLK, ET FOLK TIL EIENDOM, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys,

Uvitenhet om Elohim`s bud vil føre til at vi bryter dem til høyre og venstre, og i stedet for å være Hans kongelige prester er vi som enhver annen synder!

Det andre som skjer er at Han GLEMMER våre barn! Dette er et tegn på en brutt pakt!

5 Mos 7,9-10 Så skal du vite at YHVH din Elohim, han er Gud, den trofaste Elohim, som holder sin pakt og bevarer sin miskunn i tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud. Men han gjengjelder dem som hater ham, og det gjør han åpenlyst, så han lar dem omkomme. Han er ikke sen når det gjelder den som hater ham. Like opp i hans øyne gjengjelder han ham.

Nå er dette katastrofalt, fordi i vårt samfunn i dag er satans største voldsomme angrep rettet mot barna våre. Angrepet er så voldsomt at hvis YHVH glemmer barna våre vil de ikke ha noe håp om frelse, de vil være fullstendig fortapt! Midt i denne enorme krigen i et samfunn fullt av smuss, vil jeg sikre meg at Elohim HUSKER PÅ barna mine!

Så, å «elske Gud» er ikke en romantisk affære, det er et LYDIGHETS spørsmål! Mange mennesker påstår at de elsker Ham men de LYDER Ham ikke. Yeshua gjentok Faderens ord angående dette på en klar måte i Johannes!

Joh15,10 Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.

I Galaterne 6,7 sier apostelen Saulus-Paulus noen veldig sterke ord til Galaterne. Han sa SLUTT Å SPOTTE GUD! SLUTT Å BLI BEDRADD!

Religious ChurchDu husker kanskje at Galaterne var en «religiøs gjeng» som falt inn i loviskhet. Så, de var veldig religiøse, men de fortsatte faktisk å bryte Elohims bud slik alle religiøse mennesker gjør. De hadde en «form for gudsfrykt» men fornektet kraften i den!

Paulus irettesatte disse loviske troende på mange områder, men en av de sterkeste områdene er i området av ØKONOMI og ÆRE!

Gal 6,6-7 Den som blir undervist i Ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham. Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.

Herren blir spottet når mennesker ikke støtter sine pastorer og lærere i Ordet med alt godt.

Med andre ord når du spiser åndelig mat, trenger du å gi tilbake med en økonomisk velsignelse. De fleste mennesker vanærer Yah (Gud) og Hans tjenere ved å IKKE gi deres tiender og offer! Dette er en veldig alvorlig ting som forårsaker FORDERVELSE over hele Yeshua`s kropp!

Gal6,8 Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

MentorNår noen veileder deg og hjelper deg åndelig og du ikke gjengjelder økonomisk «enhver god ting», vil du ikke til fulle være i stand til å dra nytte av den åndelige formidlingen! Dette betyr at du setter ditt kjød FØRST! Du er villig til å BETALE for dine kjøttslige behov og kjøpe et måltid til deg selv, men er ikke villig til å ære din lærer/mentor/pastor med pengene dine slik at han/hun er godt sørget for. Paulus kaller dette å SPOTTE GUD!

Ingen kan betale for Ordet eller for salvelsen men det Bibelske prinsippet er ALLTID: Åndelig for materielt!

Dette er Yah`s lov og det er slik helt fra SKAPELSEN!

Når vi omvender oss og vender tilbake til den Allmektige er det FØRSTE uttrykket for omvendelse og tilbakevending til Hans veger det at vi gir tiende og offer!

Mal1,6 En sønn ærer sin far og tjener sin herre. Er nå jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frykten for meg? sier Herren, hærskarenes Gud til dere prester – dere som forakter mitt navn. Men dere sier: Hvordan har vi vist forakt for ditt navn?

Hvordan har vi vist forakt for deg Abba?

Mal1,8 Når dere kommer med et blindt dyr for å ofre det, er det da intet ondt i det? Og når dere bringer et dyr som halter eller er sykt, er det da ikke noe ondt i det? Kom med slike gaver til din stattholder! Tror du han vil være tilfreds med deg, eller ta nådig imot deg? sier Herren, hærskarenes Gud.

Noen mennesker gir, men det behager ikke Yah. De gir ikke deres tiende, førstefrukter eller beste offer. De gir det som er «til overs» og de gjør Gud en «tjeneste». Dette er veldig MOTBYDELIG for den Levende Gud!

Mal1,9 Og bønnfall nå Gud at han må være oss nådig! – Med egne hender har dere gjort dette, kan han da være nådig mot dere? sier Herren, hærskarenes Gud.

Og vi lurer på hvorfor bønnene våre ikke blir besvarte og hvorfor ordet som blir forkynt fra talerstolen ikke gagner oss? Helt enkelt fordi mange SPOTTER GUD!

Noen mennesker bruker mere penger på å kjøpe en hamburger til seg selv enn å velsigne en forkynner som underviser dem i Ordet!

IsraelPå samme måte har hele kirken en gjeld å betale: Til forkynnerne som forkynner/underviser/skriver og formaner oss med Yah`s Ord! Og også til Israel! Israel er den åndelige mor for alle nasjoner! Fra troende Israelske menn og kvinner har nasjonene mottatt Elohim`s Ord og frelseren Messias Yeshua. Det samme prinsippet av gjengjeldelse kan anvendes her, ÅNDELIG FOR MATERIELT.

Rom 15,26-27 For Makedonia og Akaia har villet samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv villet dette, og de står også i gjeld til dem. For har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige.

Dette er det profetiske ord for denne tid,

SLUTT Å SPOTTE GUD OG BETAL DIN GJELD TIL HAM!

Begynn fra I DAG å ære dine pastorer og lærere av Ordet hvor enn de måtte være. Og begynn å tilbakebetal GJELDEN til Israel med din finansielle GIVERTJENESTE til de troende i Landet!

Føler du deg KRENKET av dette? Eller er dette SANNHETEN som forårsaker at du OMVENDER deg?

SANNHETEN åpenbarer alltid hvor HJERTET vårt er!

Matt6,21 For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

Matt 6,22-23 Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!

Et sykt øye er et Hebraisk uttrykk som betyr en GJERRIG PERSON!

SupportNår vi er gjerrige mot den Allmektige ved å ikke støtte Hans tjenere er kroppen vår full av mørke, og fordervelse setter inn slik Galaterne 6,8 forteller oss. Vi har ingen autoritet mot fienden!

For den som sår i sitt eget kjød vil høste fordervelse fra kjødet, men den som sår i Ånden vil høste evig liv.

Når du har omsorg for deg selv og dine egne behov men ikke ærer Yah`s tjenere er dette kalt: «Å så i kjødet». Og du vil høste fordervelse fra kjødet. Ordet som blir talt vil ikke hjelpe deg fordi du har ikke æret Gud ved å ikke ære Hans tjenere!

Den høyeste avgudsdyrkelse er «kjærlighet til Mammon», både fattig og rik synder i dette. Den fattige fordi han ikke ærer Elohims tjenere ved å gi tiende og offer som enkens lille skjerv! Og den rike fordi de kan gi overflødende, men de ærer ikke Yah med sin økonomi!

Matt6,24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.

Det er på høy tid å OMVENDE seg for å ha SPOTTET GUD i Yeshua`s kropp og for å elske mammon og ære kjøttet MER enn å ære Hans Ord og Hans tjenere som ofrer sine liv for å bringe det!

Det er også tid for å OMVENDE seg og begynne å betale tilbake gjelden mot Israel, synes du ikke?

Dette vil bringe gjennombrudd i vår åndelige vandring, i vår økonomi, i våre barn og familier og vi vil begynne å erfare en fornyet SALVELSE og VEKKELSE!

Gal6,9 Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com