Tooran osuus METZORA – Vayikra (3.Moos.) 14:1-15:33

Kerran pelastettu aina pelastettu?

Lapset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Joka noudattaa vanhurskautta, on vanhurskas, niin kuin hän on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta. 1 Joh 3:7

Shabbat shalom, rakkaat ystävät ja siunattua Pääsiäistä kaikille!

Yksi yleisimmistä kuolettavista petoksista on ”Kerran pelastettu, aina pelastettu”-oppi. Uskon, että juuri tämä oppi on tappanut liian monia ihmisiä!

Itse asiassa jotkut kristityt ja jotkut uskonnolliset juutalaiset hautovat mielessään samaa uskomusta, että VALINNALLA ei ole mitään tekemistä Pelastuksen kanssa. Toisin sanoen kaikki on ennalta määrättyä ja meillä ihmisillä ei ole mitään sanomista. Monet ortodoksijuutalaiset uskovat että:

”On yhdentekevää kuinka paljon teemme syntiä, me emme voi menettää ”Juutalaista Sieluamme.”” Moraalittomuus, homoseksuaalisuus ynnä muut sellaiset eivät voi saada meitä menettämään ”Juutalaista sieluamme.” Kuitenkin he sanovat, että Jeshuaan uskominen on ainoa asia, joka voi saada meidät menettämään tämän kallisarvoisen sielun! Sen tähden kun monet meistä juutalaisista ottavat vastaan Jeshuan, läheisimmät perheenjäsenemme istuvat SHIVA:ssa puolestamme, joka tarkoittaa, että he harjoittavat kuolleen suruseremoniaa ja istuvat syvän murheen valtaamina surren 7 päivän ajan lattialla ikään kuin me olisimme kuolleet!

Jotain hyvin samanlaista tapahtuu kristittyjen keskuudessa, kun monet uskovat että ei ole väliä sillä, mitä kristitty tekee kunhan hän vain ”uskoo” Jeesukseen. Tuo uskominen ilman mitään KATUMUKSEN tai PUHDISTUKSEN tarvetta riittää ”taivaaseen pääsemiseksi” ja ikuisen Elämän perimiseksi. Kristillisen petoksen tapauksessa ainoa asia, joka voi aiheuttaa kristityn pelastuksen menettämisen on JUDAISMI tai erityisesti minkä tahansa juutalaisen tavan seuraaminen. Usein he lainaavat Galatalaiskirjeen luvuista 3-5 tähän hyvin väärin ymmärrettyyn asiaan liittyen. Vaino henkilöä kohtaan, joka haluaa nauttia Juutalaisesta Messiaasta Hänen Juutalaisessa kontekstissaan, on vähintäänkin kiivasta.

Sekä kristityille että juutalaisille on yhteistä, että heillä on yleisiä harhakäsityksiä. Tämä aivan erityisellä tavalla osoittaa kuinka sidottuja kristityt ja juutalaiset ovat ja kuinka suuresti kuulummekaan yhteen!

Jew & GentileJumalan Sana on hyvin selvä siitä, että ei jokainen, joka pitää itseään juutalaisena pelastu. Sekä juutalaisten että kristittyjen tarvitsee KATUA ja ottaa vastaan syntien anteeksiantamus!

2000 vuotta sitten vain juutalaiset saattoivat pelastua, vain juutalaisilla oli Liitto Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa! Roomalaiskirjeessä Paavali tähdensi, että kansallinen tausta (että on juutalainen syntyperältään) ei riitä pelastukseen.

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen, ei ihmisiltä vaan Jumalalta. Room. 2: 28,29

Tämä on hyvin paljastava sanankohta, koska voisimme nyt muuttaa sen ja sanoa: ”Ei se ole kristitty, joka vain ulkonaisesti on kristitty, eikä ympärileikkaus ole pelkästään ulkoista ja fyysistä.” Se on kristitty, joka sisimmässään on kristitty, ja ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen, ei ihmisiltä vaan Jumalalta.

Paavali sanoi, että tarvittiin SYDÄMEN YMPÄRILEIKKAUS. Toisin sanoen sydämen LIHA tai LIHALLISUUS tuli POISTAA niin, että JHVH voisi kirjoittaa Käskynsä ja tiensä sinne!

Fyysisesti on SUURI ero ympärileikatun ja ei-ympärileikatun miehen välillä. Se on HAVAITTAVISSA! Samalla tavalla on suuri ero sydämeltään ympärileikatun Jeshuaan uskovan ja sydämeltään ja elämäntyyliltään muuttumattoman, uskonnollisen henkilön välillä!

Jeshua varoitti meitä uskomasta, että Pelastus tarkoittaisi vain sitä, että Jeshua kuoli syntiemme vuoksi ja että mitään PARANNUKSEN TEKOA ei tarvita. Hän tähdensi meille vakavasti, että todellinen uskova olisi myös KUULIAINEN henkilö! Hän sanoi selvästi, että tottelemattomat ”uskovat” eivät pelastuisi! Jeshua kutsui noita ”uskovia”, jotka eivät tottele HÄNTÄ, LAITTOMUUDEN TEKIJÖIKSI tai Pahoiksi ihmisiksi, jotka ovat LAITTOMIA! (Elävät ilman Lakia, Tooraa). Toisin sanoen heidän sydämiänsä ei ollut ympärileikattu eikä Korkeimman Käskyjä kirjoitettu sinne.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja? Silloin minä vastaan heille: ’Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.’” Matt. 7: 21-23

Jeshua sanoi selvästi, että noita ”uskovia”, jotka vaeltavat mielensä turhuudessa, jatkuvasti syntiä tehden ja ovat lihallisia, pidetään Hänen vihamiehinään ja he kuolevat ikuisesti!

sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Room.8: 13

Jos kerran tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös ymmärrätte, että jokainen joka noudattaa vanhurskautta, on syntynyt hänestä. 1 Joh.1: 29

Lapset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Joka noudattaa vanhurskautta, on vanhurskas, niin kuin hän on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot. 1.Joh. 3:7-8

PELASTUKSEN TÄYDELLINEN KULKU

3. Mooseksen kirjan luvussa 16 on kuvattuna mitä paljastavin PELASTUKSEN eteneminen.

Day of AtonementRaamatullisen kalenterin pyhimpänä päivänä, Sovintopäivänä eli Yom HaKipurimina Ylipapin tuli ottaa radikaaleja askeleita tuodakseen vuosittaisen pelastuksen koko Israelille. Nämä askeleet paljastavat hyvin LUNASTUKSEN tapahtuman.

Sinä päivänä teille näet toimitetaan sovitus teidän puhdistamiseksenne. Silloin te tulette Herran edessä puhtaiksi kaikista synneistänne. 3. Moos. 16: 30

Siihen kuului uhratun pukin veri Syntiuhrina sovittamaan Israelin synnit, ja toinen pukki, syntipukki, jonka päähän Ylipappi laski kätensä ja TUNNUSTI Israelin synnit ja lähetti sitten syntipukin kantamaan synnit autiomaahan.   Sitten Ylipapin tuli PESEYTYÄ, PUKETUA papillisiin vaatteisiinsa ja lopulta uhrata POLTTOUHRI.

Samalla tavalla Jeshuasta tuli tuo SYNTIpukki ja Hänen verensä toi syntien anteeksiantamuksen. (Ef.1:7).   Hän on myös syntipukki, joka OTTAA POIS syntimme. Joten ANTEEKSIANTAMUSTA (Veri ) seuraa SYNNIN POISTAMINEN (Tunnustus!) (1. Joh.1:9). Heti kun olemme saaneet anteeksi, ja tunnustaneet syntimme ja ne on poistettu, meidän tarvitsee nyt peseytyä Sanan vedessä (mikä tarkoittaa Sanan mietiskelyä päivin ja öin!) poistaaksemme kaiken synnin jättämän saastan. (Ef.5: 26) Pesusta seuraa, että meidän tulee pukea yllemme uusi ihminen, jolla on uudet Kuninkaalliset Papilliset vaatteet. (Ef.4:24) (1 Piet.2:9) jolloin voimme uhrata oman lihamme polttouhrina JHVH:lle! Meistä on tultava oman ruumiimme Ylipappi ja uhrattava se Elävänä Uhrina Elohim-Jumalalle, toisin sanoen ELÄÄ yksin Hänelle!

PALAVAN LIHAN IHMEELLINEN TUOKSU!

Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Room. 12:1

sacrificial givingKun lihasi palaa, tottelet Jumalaa kaikessa, mitä Hän pyytää sinua tekemään! Sisältää myös ANTAMISESI! Paavali kutsui uhraavaa antamista ”suloiseksi tuoksuksi” niin kuin Jerusalemin Pyhän Temppelin ja aikojen alun polttouhreja. 1. Moos.4:4,5

Olen saanut kaikkea, jopa runsaasti. Minulla on kaikkea yllin kyllin saatuani Epafroditokselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, kelvollinen, Jumalan mielen mukainen uhri. Fil4:18

Todellinen Pelastus vaikuttaa elämäämme KAIKESSA. Elämän tapamme radikaalisti MUUTTUU sopimaan yhteen Raamatun kulttuurin kanssa. Jos ei ole mitään muutosta, ei mitään KATUMUSTA, ei mitään KUULIAISUUTTA Hänen Pyhälle Hengelleen ja Sanalleen, Jeshuan Veri ei voi auttaa meitä enää.

Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä päästyämme tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria meidän syntiemme tähden, vaan kauhea tuomion odotus ja TULEN KIIVAUS, JOKA SYÖ VASTUSTAJAT. Joka hylkää Mooseksen lain, sen on armotta kuoltava kahden tai kolmen todistajan sanan nojalla. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! Hepr.10: 26-29

Todellinen pelastus johtaa meidät todelliseen vapautumiseen synnistä ja radikaaliin kuuliaisuuteen elämämme kaikilla alueilla, johon kuuluu ruumiimme, mielemme, asenteemme ja RAHA-ASIAMME! Palavan lihan tuoksu elämämme jokaisella alueella on miellyttävä JHVH:lle.

Mutta koska olet penseä, et kylmä etkä palava, minä oksennan sinut suustani. Ilm.3:16

Jos olemme TULESSA HERRALLE, liha PALAA ja tuoksumme hyvältä Hänelle!

Ainoa tapa olla jatkuvana hyvänä tuoksuna ja Pelastuksen Kaidalla Tiellä on sitä, että täytymme Hänen Pyhän Henkensä Tulella emmekä sammuta sitä synnillä ja tottelemattomuudella, nurinalla, valittamisella ja epäuskolla. Paavali sanoi, että hän ahkeroi pelolla ja vavistuksella, että pelastuisi, koska hän ei uskonut petolliseen oppiin ”kerran pelastettu, aina pelastettu”! Hän tiesi, että meidän tulee vaeltaa kuuliaisuuden ja pyhyyden radikaalia vaellusta joka ainoa päivä!

Siksi, rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani vaan vielä enemmän nyt kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Fil.2:12

Baptism of the Holy SpiritEnsiksi meidän tulee vastaan ottaa Pyhän Hengen ja Tulen kaste ja sitten meidän täytyy oppia lisäämään puita TULEEN uskon kuuliaisilla teoilla elämämme jokaisella alueella.

Evankeliumin ja Tooran – Jumalan Sanan täytyy vaikuttaa elämämme kaikkiin alueisiin! Kuuliaisuutemme vaeltaa pyhyydessä ei riipu mistään olosuhteista vaan Hänestä, joka kutsuu!   Meillä on IKUISUUS aikaa nauttia valinnoistamme, jotka teimme TÄSSÄ elämässä! (Raamattu sanoo, että elämme vain kerran ja sitten tulee tuomio! Jälleensyntyminen on toinen yleinen ja kuolettava petos!)

Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhuun. Dan.12:2

ELÄMÄN MUUTTAVA RUKOUS

Sanon KYLLÄ Adon (Herra) Jeshua (Jeesuksen oikea nimi), tule ja pelasta minut täysin! Annan elämäni kokonaan sinulle. Pyydän, anna anteeksi kaikki syntini ja kapinani. Otan sen vastaan. Olen ikuisesti sinun! Vuodata Pyhä Henkesi ja Tulesi ja tee minut palavaksi sinulle. AMEN!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Piispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

TULE PARTNERIKSEMME

Bishop Dominiquae BiermanKutsumme teitä auttamaan meitä tämä Suuren Heräämisen edistämiseksi Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. ”Kävelemme veden päällä” taloudellisesti jatkaaksemme TV-lähetyksiä. Miljoonat tulevat jatkuvasti kosketetuiksi! Haluamme jatkaa eteenpäin ja jopa aloittaa lähetykset myös espanjaksi. Rukouksillanne ja anteliailla uhreillanne on VALTAVAN SUURI VAIKUTUS! Te kylvätte PARHAIMPAAN mahdolliseen maaperään ja YHDESSÄ jaamme tämän sadonkorjuun ILON! Pyydän, että sitoudutte kuukausittaiseen lahjoitukseen, jokainen siemen on tärkeä!

Pyydän, että kysyt Abbalta(Isältä), mitä Hän haluaa sinun tekevän helpottaaksesi koko maailmaa kuulemaan Totuuden Israelista, Messiaan Juutalaisesta Identiteetistä ja todellisen ”Siionissa tehdyn” Evankeliumin. Tiedän, että Hän siunaa teidän kuuliaisuutenne mahtavasti!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. 5 Moos.28: 1, 2

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.

SUOMEN YHTEYSHENKILÖ

on Elisa Takala, puh. 045-2579802, sähköposti [email protected]

Elisalta voitte tilata Piispan kirjoja, musiikkia ja raamattukoulu DVD:n