Profound Advancement, Exposure, and Miracles

Djupgående Framsteg, Avslöjanden och Mirakler


Profound Advancement, Exposure, and Miracles

UNIFY UPPDATERINGAR – September 2022 / Elul 5782

Se, YHVHs ögon ser till dem som fruktar Honom, till dem som väntar på Hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på YHVH, Han är vår hjälp och vår sköld. I Honom gläder sig vårt hjärta, på Hans heliga namn förtröstar vi. Låt Din nåd vila över oss, YHVH, ty vi sätter vårt hopp till Dig. Psaltaren 33:18-22

Archbishop Dominiquae Bierman öppnade UNIFY:s Online Konferens med en shofar blåsning. Hon delade detta kraftfulla löfte eftersom den nya 7-åriga cykeln har börjat, och bland många saker som händer är en prognostisk hungersnöd under år 2023. Yah säger, “Jag kommer inte bara att befria dig från döden, utan Jag kommer att hålla dig vid liv i hungersnöd;” med andra ord, YHVH kommer att vara vår försörjare i tider av hungersnöd. För Shmitah året, ger YHVH till dem som fruktar Honom, tre års skörd i förväg: Han ger mat för 6:e året, 7:e året och 8:e året, när vi börjar så igen. Det tar ungefär ett år för säden att gro, så YHVH ger Sitt folk mat tre år i förväg. När vi börjar denna nya 7-åriga cykel börjar vi så igen. Många av oss sådde in i landet i Israel precis innan Shmita-året började, och vår UNIFY-Fruktträdgård växer underbart i Shavei Darom. Men många hedrade inte Smitah året genom att låta landet vila, men de fortsatte att så och skörda emot Yahs instruktioner, och nu projiceras en hungersnöd. Men Han kommer att hålla oss vid liv och välsigna oss även under en hungersnöd. Sätt dig själv i en välsignad position eftersom vi kommer att bli välsignade under denna nya 7-åriga cykel; Jag förväntar mig en expansion! Jag tror att Väckelsen och Domen sker samtidigt.

När vi hör rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar och svårigheter och ser hur antikrist försöker etablera sig på tronen, låt oss komma ihåg att YHVH gör skillnad mellan dem som fruktar och tjänar Honom och dem som inte tjänar Honom. Alla som hjälper oss och stöder denna Messianska, Apostoliska, Profetiska rörelse kommer att bli välsignade! De kommer att vara skyddade under tider av skakningar och kommer att bemötas med vänlighet och godhet av YHVH i de levandes land.

Rapporter från Nationerna

Profound Advancement, Exposure, and Miracles

Morningside USA – En Radikal Tro för att Förbereda Marken för Väckelse

Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman, USA & Israel

För tredje gången har Evangeliet som skapades i Zion delats i Morningside! Vi började med Identitetsstöldboken, kom sedan med en Yes/Ja-boken, och nu var det dags för The Women Factor/Kvinno Faktorn. Vi spelade in två Jim Bakker Shower och Life with Lori/Livet med Lori med Pastor Lori Bakker. Hon blev särskilt kär i boken, och vi tror att många mäktiga kvinnor kommer att resa sig upp i ny frihet efter att ha läst den, och många män kommer också att bli fria!

I efterglöden efter inspelningen av Life with Lori/Livet med Lori började den Helige Ande röra sig, och Profetians Ande flödade genom Archbishop och frambringade ett kraftfullt, profetiskt ord om kommande väckelse och kallade människor att omvända sig och vara förberedda. Många fick uppleva helande. Pastor Jim Bakker bjöd in Archbiskop och Rabbin att betjäna under en vecka av väckelsemöten. Således kommer vi att återvända till Morningside igen i November för att ha evenemanget Restoring the Altar of Revival/Återställa Väckelsens Altare.

Archbishop berättade också om den Heliga Maten/Dieten i Morgon Gudstjänsten, vilket fick många att omvända sig från att ha ätit orent kött. Många drogs till GRM Bibelskola, och vår första utexaminerade där, Kimberley, kommer att vara upptagen med att hjälpa dem att komma i gång!

YHVH Perazim är på väg att Återställa Väckelsens Altare i Morningside. Kyrkan har tillbett Yah på Baals och Asherahs altare, som har gömts i Kyrkan genom Påsk- och Julfirande och andra hedniska traditioner, inklusive att ersätta Shabbat med Söndag och ta bort Yeshuas identitet som Jude genom att göra honom till en Romersk Jesus Kristus. Ersättnings Teologins altare blottläggs nu, och de faller ner! Yah förbereder en landningsplats för Hans Härlighet!

Titta på programmen

Jim Bakker Show, Dag 1:

Vad menade egentligen Aposteln Paulus när han skrev om kvinnor i Kyrkan? Många verser har varit kontroversiella i århundraden! Idag hjälper Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman oss att förstå den sanna innebörden av Paulus ord från originaltexten. Följ med oss när vi gräver i Ordet och får ta del av fakta!

Titta nu

Jim Bakker Show, Dag 2: Archbishop och Rabbin Bierman är tillbaka idag för att fortsätta vår diskussion om kvinnor i tjänst. Rabbi Bierman lär oss om hur de tidiga kyrkofäderna misstolkade den ursprungliga grekiskan och lät sin tids fördomar påverka översättningen. Visste du att Aposteln Paulus hade en kvinnlig Pastor? Att det fanns kvinnliga Pastorer och Diakoner på Paulus tid? Du vill inte missa denna fascinerande djupdykning i sanningen om kvinnor i Kyrkan!

Titta nu

Life with Lori/Livet med Lori

Lori välkomnar Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman idag för att prata om sin bok The Woman Factor/Kvinno Faktorn. Det här är en bok för både män och kvinnor, och den kommer att befria dig från falsk undervisning om kvinnors roller i Kyrkan som har resulterat i tragiska situationer för kvinnor genom århundradena! Ta reda på sanningen från dessa enastående lärare och predikanter av Ordet.

Titta nu

Profound Advancement, Exposure, and Miracles

Vatten ger Liv! Rening och Helande Av Australien Genom Salt Förbundet

Mathilda Cuthbertson, Australien

Djupgående avslöjanden händer i Australien! Mathilda Cuthbertson berättade hur hon kände hur den Helige Ande fick henne att beröra nationen Australien genom vattensystemet. När hon tänkte på hur det skulle vara möjligt kom hon att tänka på ett skriftställe i Bibeln där vattnet renades med salt, vilket förmedlade helande och återställelse. Men hur kan en åtgärd att hälla salt i vattnet beröra hela nationen, tänkte hon för sig själv. Då fann hon 2 Kungaboken 2:19-22:

Männen i staden sade till Elisa: “Staden har ett bra läge, som min herre ser, men vattnet är dåligt och jorden bär ingen frukt.”Han sade: “Hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den.” Och de hämtade en sådan åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: “Så säger Herren: Jag har nu gjort detta vatten hälsosamt. Det skall inte längre komma död och ofruktsamhet av det.” Och vattnet blev hälsosamt och är så än i dag enligt det ord Elisa talade.”

Vatten är tillgängligt i varje enskilt hem; en enda handling kan flöda tvärs över Australien eftersom jorden är grundad på vatten. Första Moseboken 1: 2: “Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.”

Mathilda hällde inte bara salt i vattnet utan också smörjelseolja och deklarerade Jesaja 10:27:

På den dagen skall hans börda tas bort ifrån din skuldra och hans ok ifrån din nacke. Ty oket skall brista på grund av fetman.

Hon deklarerade att Baals och Molechs altare och makt skulle brytas i Yeshuas namn och för frihet för de fångna! När Australien helas och renas från allt som är knutet till Baal dyrkan förväntas Väckelse ske – en person i taget.

Profound Advancement, Exposure, and Miracles

Mirakel och Framsteg genom Fasta

D’vora Cheung, Hongkong och Kina

Det första mirakulösa genombrottet i avancemanget i Hongkong och Kina var att hitta en plats för Sabbats Mötena, utan några extra avgifter. Det var många motgångar, men teamet lärde sig att vara stilla, växa i tålamod och vara vänliga och kärleksfulla, vad som än händer. Genom denna lydnad trädde YHVH:s trofasthet fram. Under studiet av Torah Delen i Devarim (5 Moseboken) blev de upplivade att se löftet om ett “Utlovat Land” gällande Kina.

Alla de ogudaktigas horn skall Jag hugga av, men den rättfärdiges horn skall bli upphöjt. Psaltaren 75:11

Det här Skriftstället uppfylldes verkligen när teamet böjde sig. De leddes till att göra en 21-dagars fasta. Som ett resultat av denna fasta väcktes själar, onda andar avlägsnades, och de fick ökad kärlek till Kina och Israel, och mycket helande. Missbruk och felaktiga ät mönster bröts. Sedan fortsatte hela teamet i 40 dagar fasta fram till Yom Kippur. Denna radikala fasta skapar uppriktig kapitulation, framsteg och mirakel. Deras fokus har varit omvändelse och intimitet med Yeshua och att tro på att dörrar ska öppnas för dem att komma med på Sukkot resan och sedan återvända utan bevis på vaccinationer eller karantän. Som ett resultat öppnade Yah dörren i sista minuten! Direkt efter att de hade köpt sina flygresor i tro ändrades lagen nästa dag, och nu kommer de att kunna återvända till Hongkong utan vaccinationer. HalleluYah!

Profound Advancement, Exposure, and Miracles

En Månad Av Genombrotts Missioner

Apostel Sana Enroos, Sverige och Skandinavien

Det har varit både en spännande och utmanande månad med motstånd, svårigheter och genombrott. Yah gjorde ett fantastiskt ekonomiskt mirakel som gav allt på ett häpnadsväckande sätt till oss tre för att vi skulle kunna delta i Sukkot resan!

Yah har genom sin makt och härlighet lett teamet att åstadkomma djupgående saker! Det har varit fler missioner, omvändelse handlingar, heders handlingar och att stå i en gapet för Sverige mer än någonsin tidigare – totalt 47 stycken. Att se hur teamet växer i mognad, visdom, andliga egenskaper och auktoritet är imponerande. De verkar i ödmjukhet och enkelhet och litar på att Yah leder dem genom Sin Ruach. Jag har övervakat och stöttat missionerna och utbildat teamet om den Bibliska grunden om blodskuld och hanterat den genom att stå i gapet.

Städning av Judiska kyrkogården har etablerats som en månatlig heders handling gentemot det Judiska folket i Sverige på många olika platser. Varje gång vi gör detta känner vi oss upplivade, välsignade och fyllda av djup Shalom. Det berör Faderns Hjärta och behagar Honom när vi först praktiserar principen för Judarna.

Ett av de många missionerna var en Omvändelse Handling vid Riksdagen på grund av den ruttna roten till Nazismens inflytande över Sverige. Nu har vi ingen blodskuld längre för vad Statsminister Per Albin Hanson och Socialdemokraterna tillät, som tåg- och fartygstrafik med Nazister, soldater, vapen och krigsmateriel under Andra Världskriget.

Ruach har avslöjat mycket, och vi har upplevt förvandling och förändringar i atmosfären efter att ha Omvänt oss för Judisk blodskuld som har vilat tung över Sverige. En vecka efter att vi gjort många missioner i Jönköping ställdes Prideparaden in. Halleluyah!

Profound Advancement, Exposure, and Miracles

Blåser i Shofar i Estland

Eicha Lohmus, Estland

UNIFY:s vice Delegat Shlomit har pollinerat de goda nyheterna från Zion genom goda gärningar. För några år sedan brukade hon kommunicera med en Kristen kvinna som heter Varje, en änka som kämpar med sin inkomst och sin hälsa. Vid något tillfälle tog Varje avstånd från Shlomit eftersom andra hade varnat henne för att Shlomit får människor att komma in under lagen och Judendomen. I somras, när Shlomit gick förbi Varjes hus, märkte hon att hennes trädgård var försummad och mycket torr. Shlomit erbjöd hjälp med att vattna och städa trädgården. Efter några veckors regelbunden utflykt till Varje och hjälp med trädgårdsarbete blev hon intresserad av Sabbaten och bjöd in Shlomit på fredagen att blåsa Shofar och läsa Sabbats Breven för henne. Förra veckan hade Varje städat upp ett litet rum i bastun för att kunna bjuda shlomit och andra på Sabbat hemma hos henne. YHVH berör hjärtan genom ljudet av den kraftfulla Shofaren och uppriktiga tjänandet!

“Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” Matteusevangeliet 5:16

“Och i dagar av glädje, vid era högtider och nymånader, skall ni stöta i trumpeterna vid era brännoffer och gemenskapsoffer.” 4 Moseboken 10:10

Skriftställen i Bibeln blir levande när de omsätts i praktiken. I början av den nya Hebreiska Bibliska månaden Elul, gick Eicha och Silver, nyligen utexaminerad från GRM Bibelskolan, för att be och blåsa Shofar på viktiga platser i den Estniska huvudstaden Tallinn. Framför den Estniska Parlamentsbyggnaden märkte de att mellan två Estniska flaggor fanns en Ukrainsk flagga. Det är ganska ovanligt att Estland flaggar för andra länder, förutom EU-flaggan. De bad och förkunnade att detta skulle bereda vägen för att den Israeliska flaggan också skulle hissas, för Juda Lejon kommer att besegra antisemitismens onda lejon (som på Estlands Nationella Emblem) och ljumma inställning till Israel. De står i tro och tror att ingenting är omöjligt för YHVH eftersom de har sett YHVH Perazim i rörelse, vilket orsakar expansion och mycket framsteg.

Familj Försoning mellan Bröder

Pastor Terhi Laine, Finland

Den finska teammedlemmen Sinikka har stått och proklamerat ordet “Hine ma tovu ma naim” över sina söner, som har fjärmat sig från varandra, med massor av bitterhet och oförlåtelse mellan sig. Hon har bett och deklarerat Ordet och sänt ett restitution offer för deras räkning. I juli firade de sin dotters bröllop, och en annan av sönerna sa att om hans bror kom till bröllopet skulle han inte komma! Men ett mirakel hände: båda bröderna dök upp och en ny koppling upprättades mellan dem. Vilket underbart bröllop det blev!

Några personer har också börjat samlas i Uleåborg för en studie som heter “Återvända till evangeliet som skapades i Zion”. Vi prisar Yah för Hans verk i Finland!

Profound Advancement, Exposure, and Miracles

Kraftfulla Omvändelse Handlingar i Norge

Pastor Hanne Hansen, Norge

Unni, vice-Delegat för Norge, har gjort viktiga missioner denna månaden i huvudstaden Oslo. Hon säger: Den 26 november 1942 fördes 529 Judar ombord på fartyget Donau och deporterades till Auschwitz-Birkenau från detta område. Den 25 februari 1943 skickades ytterligare 158 Judar från Filipstads kaj med fartyget Gotenland. Andra transporter förde det totala antalet deporterade Judar på 773 från Norge. Av dessa överlevde 35. Totalt utplånades 230 familjer.

Jag reste genom Oslo och kände mig manad att besöka Minnesmärket för de deporterade Norska Judarna under 2:a Världskriget. Jag har känt Ruachs maning att göra en “omvändelse handling” för de deporterade Norrmännen, och jag vill hedra och välsigna dem och deras ättlingar. Jag har länge känt stor sorg i mitt hjärta över att många av dem har sådan smärta att de inte vill ha något att göra med Yah. Jag ber för dem att Abba ska öppna deras hjärtan och att de ska ha ett möte med Yeshua och Zions rena Evangelium.

På “Akershus fästning”, ett monument som restes till minne av de Norska Judar som deporterades och dödades i denna mörka tid i Norges historia, bad jag om förlåtelse för Norge och om nåd för det Norska folket att göra Teshuva-Omvändelse. Jag bad också att Norge skulle bli en Får Nation. Jag bad om helande, återställelse och välsignelser för Judarna i vårt land och att Yah lägger en stark längtan i deras hjärtan efter frälsning.

Jag gjorde en Davidsstjärna och spelade Israels och Norges nationalsånger och “Ett blod tvättat Norge”-låt. På slutet blåste jag i shofar och kände att Shalom hade kommit.

Pastor Hanne har varit flitig med att betjäna de lokala Judarna i sin hemstad. Hon bjöd in en gammal Shoah-överlevare Chana till Sabbats Middag och deltog i sommarresan i Synagogan. Hon håller i många bönegrupper och studie möten som stärker enigheten bland de Norska följarna av Yeshua.

Profound Advancement, Exposure, and Miracles

Teshuvah MAP Ministries Tar Över PNG

Pastor Mollie George, Papua Nya Guinea

Under de senaste månaderna har vi bett och fastat för våra ledare under PNG:s nationella Val i Papua Nya Guinea. Spänningarna var höga och blodspillan i Höglandsregionen PNG blev normen. Medan PNG Valet var på höjden av politisk krigföring, kom två personer från vårt Messianska team igenom detta Val: Kessy Sawang, medlem av Rai Coast i Madang Provinsen, och Hon. Premiärminister James Marape är återigen Premiärminister i Papua Nya Guinea.

Genom blodsutgjutelse och många motgångar kommer Yah fortfarande att hedra bönerna och de lydiga kärlen i detta land som berör Israel! Vi upprätthåller vår Regering i böner och litar på Yah för den nya början som kommer genom våra böner och givande.

Vår nya GRM student, Jennifer Matkale, lägger bakom sig många år av arbete inom det medicinska området för att bli en MAP-lärjunge genom att registrera sig till GRM Bibelskola under Pastor Charlie och Mollie. Hon skriver:

“För det första vill jag ta tillfället i akt att tacka Pastor Mollie för att hon sponsrade mig att starta dessa GRM-studier eftersom hon ser en hunger att tjäna Yah i mig. Det är en sådan välsignelse, och jag kommer föralltid att vara tacksam mot Yah för henne. Sedan jag öppnade den första CD-undervisningen och började gå igenom min första lektion började jag få veta och förstå mer och ha en djupare hunger efter Elohims Ord. Jag är helt såld för Yah för Hans verk och kan inte se tillbaka. Till Archbishop Dominiquae: Jag tackar dig för din lydnad och djupgående, smorda undervisning.

Archbishops böcker skickas nu också till Filippinerna. Pastor Mollie har också utmanat de Filippinska Pastorerna att börja översätta böckerna till Filippinska, vilket de glatt gick med på. Fler uppdateringar kommer!

Vi är också glada att meddela att Teshuvah International Ministries Inc officiellt kommer att ändras till Teshuvah MAP Ministries!

Frimodighet och Mod i Tjänandet

Yutong Tagawa, Japan

När översättningarna av Archbishop Dominiquaes böcker fortsätter i Japan, kommer mer och mer mod och djärvhet över Yutong, en Delegat för Japan. Hon har kunnat betjäna icke-troende som fortfarande är djupt rotade i Japansk religion. Hon arbetar tillsammans med Pastor Serena, håller deras bönemöten, assisterar troget och ber att YHVH:s hand skall komma i rörelse. Medan andra omkring henne har fått många doser av covid vaccinerna och upplever fruktansvärda biverkningar, fortsätter Yutong att dela Evangeliet och förväntar sig förvandling av hjärtan, helanden och restaurering.

Profound Advancement, Exposure, and Miracles

Yeshuas Regeringstid i Taiwan!

Pastor Perach Yang, Taiwan

Två systrar blev nedsänkta i vatten i namnet Yeshua i Keelung, den nordligaste hamnstaden i Taiwan. En av dem var Yih, som ville genomföra ett Mikveh efter att ha fått en avslöjande dröm.

I drömmen såg hon möss i en blå låda. När hon öppnade lådan och körde ut dem sa hon: “Det här är inte er värld!” Men mössen kom tillbaka. Sedan tillrättavisade hon dem i Yeshuas namn, och omedelbart försvann de! Efter det bestämde sig Yih att hon ville genomföra ett Mikveh i Yeshuas namn. Senare hörde vi att Archbishop skulle ha en helande och befrielse session den 16 Augusti. Det var samma datum Yih skulle genomföra sitt Mikveh, så hon fick sitt helande och sin befrielse på morgonen och hennes Mikveh på eftermiddagen. YHVHs timing var så perfekt; Guds ledning är så underbar; HalleluYah!

Det Taiwanesiska teamet har också gjort missioner genom att be och blåsa i shofar, lyfta Yeshua- och Lejonet av Juda-flaggorna högt och deklarera att Lejonet har besegrat draken och Yeshua regerar i Taiwan!

Profound Advancement, Exposure, and Miracles

Shofaren som Levererar

Pastor Cesar Silva, Mexiko

Mexiko teamet publicerade ett inlägg där Archbishop Dominiquae blåser i Shofar och säger att djävulen darrar och att om de berörs av smörjelsen kommer det att ske helanden, mirakel och mycket mer. Detta inlägg har över 25 100 visningar! Något händer med människor via sociala medier. Ett inlägg handlade om Nahal Rörelsen, som bosätter sig i Samarien. Efter att Pastor Cesar hade lagt upp det märkte han plötsligt att ytterligare två bilder hade dykt upp på inlägget tillsammans med bilder av Nahala som han hade valt. Det fanns bilder av ett eldsvärd och Kotel bredvid bilden av bosättarna! Bara Yah kan göra detta!

För Archbishop Dr.Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman,

UNIFY Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Stöd Missionen:

  • Donera online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donatjoner/
  • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresserat till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste.

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel och gå med i vår månatliga medlems online konferens. Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester Kyrkan som står upp för Israel!

Gå med i UNIFY →

Online Konferens för Förenade Nationerna för Israel – September

Tisdagen den 1 November, 2022 @ 12:00 PM – 2:00 PM (EDT) 18.00-20.00 (SVENSK TID)

Som medlem får du en personlig inbjudan med länk till konferensen via e-post.

Sheni Pesah Tour

Pesach Sheni 2023

Andra Chansens Gud Profetisk Resa i Israel

Vi firar Rabbin Baruchs 77-års Födelsedag

2-12 Maj 2023

Med Archbishop Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman

“De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter skall de äta Passover Lammet.” 4 Moseboken 9:11 SFB

Kom och fira den Andra Passover när du reser i Israel med oss och påverkar Hans Land med din Närvaro och dina Böner. Ni kommer att njuta av en hel Passover Seder tillsammans.

***Inga gröna pass eller Covid-tester behövs.

Lehitraot, Vi ses i Israel!

Mer information →

GRI Banner

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiska Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden – GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kursåtkomst kommer med boken först när boken beställs via hemsidan www.against-antisemitism.com

UNIFY Banner

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg