Böner för Israel

BÖNER FÖR ISRAEL

Anti-Amalek Bön

** Declare morning and night as many times as you feel led to during the day! **

“Just as you did not obey YHVH and did not execute His fierce wrath on Amalek, so YHVH has done this thing to you this day.”

1 Samuel 28:18

Abba Shebashamayim (Fader i himlen) Mighty Elohim, YHVH Tzva’ot (Härskarornas Herre) vi förkunnar att Du har en strid med Amalek från generation till generation och vi ber Dig att genomföra denna strid idag i vår generation, så att Du kan utplåna namnet Amalek under himlen!

Hineni (här är jag) Yahveh för att föra krig mot Amalek som har varit mycket ond i att attackera våra liv och Israel bakifrån och smyger sig mot de svaga, barnen, kvinnorna och alla våra svaga delar. Vår kamp är inte mot kött och blod och vi för Ditt krig mot Amalek med Bönens, Fastans och Lovsångens andliga vapen. Du utkämpar denna strid och vi säger, ‘låt Yahveh stå upp och låt alla Dina fiender, Amalekiterna och alla deras vänner och allierade skingras på sju vägar bort från oss, från Din Brud och från Israel i Yeshuas Mäktiga Namn!’

YHVH vi ber Dig att utföra Din våldsamma Vrede mot Amalek idag och vi utövar Din våldsamma Vrede mot Amalek idag. Vi fullständigt förintar och förgör dig Amalek från allas våra liv, familjer, affärer, ekonomi, ministry, församlingar och i hela Israel i Yeshuas Namn! Vi deklarerar att vi kommer att fortsätta och vi kommer med säkerhet att överta och återställa allt du har stulit Amalek! Med det tveeggade svärdet (Guds ord) i våra händer och Elohims lov och pris i våra munnar binder vi dig Amalek med kedjor och alla dina vänner och allierade med järnbojor – vi tillfogar straffet och verkställer domen och hämnden som redan är nedskriven mot dig Amalek, idag! I Yeshuas namn.

Vi tar tillbaka alla själar som har fallit offer för dig Amalek i Ersättningsteologi Kristendomen! Vi tar tillbaka hela Israels land som har stulits genom de falska Osloavtalen och “Land för fred”-avtalen – för Du har ett Land Avtal med Israel upp till 1000 generationer! Vi tar tillbaka all rikedom som har stulits på grund av antisemitism, anti-Judiskhet och förföljelse mot Judarna genom Kristna korståg, Spanska inkvisitionen, Pogromer, Nazistiska Shoa (Förintelsen) och liknande!

Vi fortsätter sträva och vi tar tillbaka allt territorium som stulits i våra liv, våra familjer och våra ministry UNIFY och Kad-Esh MAP Ministries. Vi bryter din makt Amalek i varje församling av den levande YHVH i Israel och i alla nationer på grund av bedrägeriet i Ersättningsteologin! Vi rycker upp all Ersättningsteologi i vårt liv, ministry och i hela Messias Kropp och att själva namnet Amalek och Ersättningsteologin kommer att utplånas från jordens yta och under himlen. Vi tar tillbaka alla troende som är fångna i Ersättningsteologin i Yeshuas mäktiga namn!

Vi rycker upp och förintar dig Amalek i vår ekonomi, vår hälsa, våra barn och våra äktenskap! Vi utför YHVH:s Våldsamma Vrede mot dig Amalek på alla områden i våra liv och ministry! Vi utför YHVH:s Våldsamma Vrede och totala förintelse av alla Amalek-inducerade sjukdomar som borrelia, fibromyalgi, cancer, hjärtsjukdomar, blodtryck, diabetes, demens, MS, Parkinsons, depression, bipolär, ADHD, schizofreni, autoimmuna sjukdomar och plågor (och alla deras derivat) som attackerar människans svaga delar!

Vi utför YHVH:s Våldsamma Vrede mot dig Amalek i hela Israels land (och i min stad och nation) och rycker upp all terror, dold terror, terrorceller i Gaza, Samarien, Judéen och allt Israeliskt territorium från floden Nilen i Egypten till stora Eufratfloden.

YHVH, Du förföljer Amalek och alla hans vänner med Din Storm och fyller deras ansikten med skam så att alla kommer att veta att Ditt namn, YHVH Elohim, är den Högste över hela jorden! Vi utövar Din Våldsamma Vrede mot Amalek i kyrkans och vår Nations regering __________[ditt land], och varje nation som är representerad i Förenta Nationerna för Israel och vi tar tillbaka våra regeringar och nationer till att bli Får Nationer, tillbedjare av Yeshua och som älskar Israel!

Vi utför Din Våldsamma Vrede mot Amalek i Förenta Nationerna och vi utplånar varje Amalekit och anti-Israel eller anti-Zionist agenda som kommer ut ifrån det onda FN:s råd och vi deklarerar företräde för Förenade Nationerna för Israel över FN i Yeshuas Mäktiga Namn. YHVH, du utför Din Våldsamma Vrede mot Amalek i Islam och rycker upp och utplånar minnet av Islam under Himlen och vi tar tillbaka alla själar som har varit fångar i Amalek-Islam i Yeshuas Mäktiga Namn.

YHVH, du utför Din Hårda Vrede mot Amalek mot alla förföljare av de Messianska, Apostoliska, Profetiska Judarna och Inympade (hedningarna) i Israel och i alla nationer, särskilt från andra Kristna eller Messianska troende som motsätter sig Din Ändetidens Återupprättelse Rörelse – inklusive Yad L’achim-organisationen som försöker förinta de Messianska Judarna som är sanna anhängare av Messias. Vi utför Din Våldsamma Vrede YHVH mot Amalek och varje ande av Anti-Messias i Judendomen, Kristendomen, Islam, Frimureri och varje religion och religiöst system i Yeshuas Mäktiga Namn!

Vi bryter din makt Amalek i Negev, Beer Sheva, Eilat, Bergen i Edom, Mevaseret Zyon, Yerushalayim, Herzliya, Raanana, Kfar Saba, Oriad, Shavei Darom, Beit Hogla, Samaria, Hebron,______________ (din Stad) och över hela Israel och vi lämnar ingen rest kvar! I Yeshuas Mäktiga Namn ber vi, förkunnar, utför, rycker upp och tar tillbaka allt som har stulits av dig Amalek i våra liv, våra familjer, ministry, ekonomi, relationer, affärer, församlingar, nationer och i hela Israel och vi tar tillbaka det som plundrats för att främja YHVHs Kungarike med överflödande vision, provision, hälsa, favör och framgång i Yeshua HaMashiachs mäktiga Kraftfulla Namn!

Skriftställen

1 Moseboken 36:12,16, 2 Mos 17:8-16, 4 Mos 13:29, 24:20, 5 Mos 25:17-20, Josua 1:4, Domarboken 3:13; 5:14, 1 Sam 15:2-20; 28:18, 1 Sam 30, Psaltaren 83:7, Psaltaren 105:8-11, Psaltaren 149:5-9, Matteusevangeliet 18:18-20, Lukasevangeliet 10:19, Efesierbrevet 6:10-18

Sakarja 12:6-10
Himmelske Fader, vi ber er att göra Juda klaner till en eldkanna bland bitar av trä och en brinnande fackla bland skivor, så att de kommer att förtära på höger sida och till vänster alla omgivande folk, medan Jerusalems invånare återigen bor på sina egna platser i Jerusalem.

YHVH, rädda Israelernas boningar så att Davids hus och Jerusalems invånares ära kan visas för världen. På denna dag, YHVH, var en sköld för dem som bor i Jerusalem och i hela Israel, så att de svagaste bland dem kommer att vara som David, och Davids hus kommer att vara som Elohim, som YHVH:s ängel som går före dem. Kom, YHVH ELOHIM, och förgör alla nationer som attackerar Israel!

Kom YHVH och utgjut över Davids hus och Jerusalems invånare en Ande av nåd och ödmjuk bön. Låt dem se på Dig, Den som de har genomborrat. Då sörjer de Dig som när man sörjer sitt enda barn och sörjer bittert över Dig som man sörjer sin förstfödde son.

Psaltaren 83
O Elohim, tig inte; Var inte tyst O Elohim, var inte stilla. Se hur Dina fiender är i rörelse, hur Dina fiender lyfter upp sina fula huvuden. Med list konspirerar de mot Ditt folk; de konspirerar mot dem som Du värnar om. De säger: “Låt oss förgöra dem som en nation, så att Israels namn inte blir ihågkommet mer.” Med ett sinne konspirerar de tillsammans; De bildar en allians mot Dig, dessa Muslimska terroristgrupper i hela Mellanöstern. Till och med Ryssland och Kina har anslutit sig till dem för att ge styrka till ättlingarna till Lot.

Vi uppmanar Dig, O Elohim, att göra med dem som Du gjorde mot Midian, som du gjorde med Sisera och Jabin vid floden Kishon, som omkom vid Endor och blev som dynga på marken. Gör deras ledare som Oreb och Zeeb, alla deras prinsar som Zebah och Zalmunna, som sa: “Låt oss ta i besittning YHVH:s betesmarker.” Gör dem till en ökenbuske, O Elohim, som agnar för vinden. När elden förtär skogen eller en låga sätter bergen i brand, så förfölj dem med Din storm och skräm dem med Din storm. Täck deras ansikten med skam så att män söker Ditt Namn, O YHVH. Må dem skämmas och förfäras; må de förgås i vanära. Låt dem veta att Du, vars Namn är YHVH ELOHIM , att Du ensam är den Högste över hela jorden.

Psaltaren 2:1-6
Varför rasar nationerna i uppror och varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens konungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot YHVH och Hans smorde Yeshua HaMashiach och säger: “Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen från oss!” YHVH, Du sitter i himlen och Du skrattar – Du hånar dem. Du talar till dem i Din vrede och skrämmer dem i Din vrede och säger: “Men vad gäller mig, YHVH Elohim, har jag installerat Min Kung, Yeshua HaMashiach på Zion, Mitt heliga berg.”

Hesekiel 35:2-4,15
Människosonen, vänd ditt ansikte mot Seirberget och profetera mot det och säg till det: ‘Så säger YHVH Elohim: “Se, Jag är emot dig, Mount Seir, och jag ska sträcka ut Min hand mot dig och göra dig till en ödemark och en ödeläggelse. Jag ska ödelägga era städer, och ni kommer att bli en ödemark. Då vet ni att Jag är YHVH. För att ni gladde er över Israels hus arvedel därför att det var obebott, ödsligt, så skall Jag göra mot er. Du kommer att bli en ödemark, O Berg Seir, och hela Edom (Amalek), ALLT av det.” Då kommer de veta att Jag är YHVH.

Jesaja 41:12-16
”Israel, hör din Elohims ord säga till dig: Du skall söka efter dina motståndare men inte finna dem. De som strider mot dig skall gå under och bli till intet. Ty Jag är YHVH, din Elohim (Gud), som fattar din högra hand och som säger till dig: Frukta inte, Jag hjälper dig. Frukta därför inte, du mask Jakob ni Israels män. Jag hjälper dig, säger YHVH. Israels Helige är Din Återlösare.”

Jesaja 49:1-3
Lyssna till YHVH:s ord alla ni nationer: Redan innan Israel föddes kallade YHVH henne; från hennes födelse har Han nämnt Israels namn. Han gjorde hennes mun som ett vässat svärd, i skuggan av Hans hand gömde Han henne; Han gjorde Israel till en polerad pil och gömde henne i sitt koger. Han sade till Israel: “Du är Min tjänare Israel, i vilken jag skall visa Min prakt.” Himmelske FADER, vi ropar till Dig just nu, för att Du skall visa Din prakt över Din tjänare Israel, så att hela världen kommer att se att Din härlighet vilar över henne.

Jeremia 12:14-17
YHVH ELOHIM, Du säger i Ditt Ord att: “Vad gäller alla Mina onda grannar som förgriper sig på det arv Jag gav Mitt folk Israel, skall jag rycka upp dem från deras land och Jag skall rycka upp Juda hus bland dem. Men när jag har ryckt upp dem kommer Jag åter förbarma Mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land.” Nu är det dags YHVH för Ditt Folk att föras tillbaka till sitt eget land, till den arvedel som Du har för dem. Må de lära sig Dina vägar väl, Toran, så att de kan etableras i sitt eget land, tryggt och säkert. ” Men om någon nation inte lyssnar, kommer jag helt att rycka upp och förstöra det”, förklarar YHVH ELOHIM.

Jesaja 54:14-17
YHVH, vi ropar till Dig att etablera Israel i rättfärdighet så att tyranniet kommer att vara långt ifrån henne, och folket kommer inte att ha något att frukta. Vi förklarar att terrorn kommer att vara långt borta. Det kommer inte att komma nära Israel, och om någon attackerar dig, Israel, kommer det inte att vara YHVH:s verk och den som attackerar dig kommer att överlämna sig till dig. Hör YHVH:s ord, O Israel: “Se, det är jag som har skapat smeden, som blåser upp kolelden och tillverkar ett vapen som är utformat till att döda. Och det är Jag som har skapat fördärvaren för att skapa förödelse; Inget vapen som smids mot dig kommer att ha framgång Israel, och du kommer att motbevisa varje tunga som anklagar dig. Detta är arvet för Yeshuas tjänare, och det här är deras upprättelse från Mig,” förklarar YHVH ELOHIM.

Psaltaren 121:1-4
Himmelske FADER, när Ditt Folk Israel ser på och undrar vem som skall hjälpa dem i deras tid av svårigheter, må de bara se på Dig, himlens och jordens Skapare. Du kommer inte att låta deras fot slinta. Du tar aldrig Dina ögon från dem. Du, Israels väktare, varken slumrar eller sover.

Jesaja 40:1-2; Jesaja 49:13
Vi ropar till Dig att trösta Ditt folk YHVH ELOHIM. Ge Din rika välsignelse och favör till alla Messianska grupper såväl som alla gudfruktiga organisationer som ger tröst, hjälp och kärlek till Ditt folk. Leverera allt de behöver för att bringa Din kärleksfulla vänlighet till det Judiska Folket. Låt dem som har lidit förlusten av nära och kära och vänner, och alla som sörjer, liksom de som har gjort aliyah och som har lämnat sina tidigare liv, få mycket styrka och tröst. Skicka Ruach Ha Chodesh, den Store Tröstaren för att trösta alla som sörjer. YHVH ELOHIM, Ditt Ord säger oss, “Sjung himlen! Gläd dig, jorden! Bryt ut i sång, ni berg! För YHVH tröstar Sitt Folk och förbarmar Sig över sina egna som har lidit.” Vi tackar dig, O YHVH, för Du verkligen bryr dig så mycket om Ditt Folk och tröstar ständigt dem som fortfarande lider.

Psaltaren 33:20-22
Himmelske FADER, vi ber att Israel ska vilja lära känna Yeshua HaMashiach, och att de vänder sig till Dig för att få hjälp och för att upptäcka att de kan lita på Ditt Heliga Namn. YHVH, låt dem se Din nåd över dem, Din befrielse, Din gudomliga visdom i deras Regerings beslut och Ditt beskydd mot deras fiender. När de ser Din omisskännliga bestämmelse och beskydd, må detta göra det möjligt för dem att sätta allt sitt hopp till Dig. Må de se Din trofasthet mot dem och att de börjar att lita på Dig av hela sina hjärtan, med hela deras själ och med allt deras förstånd.

Psaltaren 20:7; Jeremia 20:13
Himmelske Fader, låt dem innerst inne veta att Du ensam ger Dina smorda seger, att Du besvarar deras rop från himlen och att Din högra hand inte bara frambringar seger utan mäktig seger. YHVH, befria ditt Judiska folk från de ondas händer. Vi ropar nu till Dig att komma snabbt och rädda de behövande från sina fiendes klor. Dröj inte YHVH ELOHIM. Hör Ditt Folks rop och skingra deras fiender. Förvirra fiendelägret. Ta bort deras ekonomi. Låt deras datorer krascha. Undanhåll från dem de delar av formeln som behövs för att de ska detonera kärnladdningar. Låt alla vapen som formas mot Israel krångla, misstända, explodera före start och missa sina mål. Skydda Ditt Folk i dessa dagar av problem

Himmelske FADER, vi kallar på Din stora barmhärtighet att rädda dem av Israel´s fiender som omvänder sig inför Dig och som ropar till Dig om att få förlåtelse i Yeshua HaMashiachs namn.

Psaltaren 102:13, 16-17
YHVH, den tid som Du bestämde har kommit. Det är dags för Dig att stå upp och visa medlidande för Zion. Det är dags för Dig att visa barmhärtighet mot henne. Det är dags, YHVH ELOHIM, att nationerna börjar frukta Ditt Namn när de ser att Du har hört de fattigas rop, att Du har hört Ditt folks böner stiga upp till himlen och att Du är på väg att etablera Din Eviga Tron, på Tempelberget i Jerusalem. Visa upp Din härlighet YHVH.

Jesaja 46:13
O Israels Hus, Vi deklarerar att er Elohim säger till er: “Jag för fram Min rättvisa närmare, den är inte långt borta; Min Frälsning kommer inte att bli försenad, Jag skall placera Min Frälsning, Yeshua HaMashiach, i Zion för Israel Min härlighet.” Israel, hör YHVH:s Ord; din frälsning är nära till hands. Din Messias Yeshua kommer snart att uppenbara sig. Gör dig redo för Honom!

Jesaja 41:8-13
FADERN till våra fäder – Abraham, Isak och Jakob – säger till er: “Jag har tagit er från jordens ände, kallat er från dess mest avlägsna delar och sagt till er: ‘Ni är Mina tjänare’ – Jag har valt er, inte förkastat er. Var inte rädd, för Jag är med dig; Var inte bedrövad, för Jag är din Elohim. Jag ger dig styrka; Jag ger dig hjälp. Jag stöder dig med Min segerrika högra hand. Alla som är arga på er kommer att skämmas, och bli utskämda. De som strider mot er kommer förgöras och bli till intet, intet alls. Du kommer att söka efter dem men inte hitta dem, de som strider mot dig; Ja, de som strider mot dig kommer bli förintade, bli till ingenting. För jag, YHVH, Din Elohim, säger till dig när Jag håller din högra hand: “Var inte rädd; Jag ska hjälpa dig. Din Återlösare är Israels Helige.” O Israels Hus, ta tag i YHVH:s Ord; Han kommer att svara dig snabbt, så var stark och mycket modig.

Psaltaren 97:1-9 Återigen, O Israel, hör YHVH:s ord: “YHVH ELOHIM är Kung, låt jorden glädjas, låt de många kusterna och öarna vara glada. Moln och tjockt töcken omger Honom; rättfärdighet och rättvisa är grunden för Hans Tron. Elden går framför Honom och sätter eld på Hans fiender på varje sida. Hans blixtar lyser upp världen; jorden ser dem och darrar. Bergen smälter som vax vid närvaron av YHVH, i närvaro av vår Elohim av hela jorden. Himlarna förkunnar Hans rättfärdighet, och alla folk ser Hans härlighet. Alla som tillber images/bilder kommer att skämmas och de som skryter om sina värdelösa avgudar. Böj er ner för Honom, alla ni gudar! Zion hör och är glad YHVH; Juda döttrar gläds åt Dina beslut. För Du, YHVH ELOHIM, är den Högste över hela jorden, Du är upphöjd högt över alla gudar.” Amen.

Obadja 20
Abba, öppna dörren för de Sefardiska Judarnas Stora återkomst som förlorade sin identitet på grund av den Spanska Inkvisitionen. Låt dem äga städerna i Negevöknen i Israel som du lovat. Låt dörren vara öppen utan behov av kraftfulla Ortodoxa omvändelser i Yeshua´s namn! Låt det ske med ljusets hastighet!

Hesekiel 36:24-28
YHVH Du skall föra Ditt folk tillbaka till Israels land; Du tvättar oss med rent vatten. Du ska rena oss från all vår smuts och alla våra avgudar. Du ska ta ut vårt hjärta av sten och ge oss ett hjärta av kött. Du ska fylla oss med Ruach HaChodesh. Du kommer att få oss att vandra efter Dina stadgar och i Dina förordningar; då, och först då, kommer vi att vara Ditt folk, och Du kommer att bli vår YHVH.