Vilka vi är

Kad-Esh MAP (Messianska Apostoliska Profetiska) Ministry

Det är dags för den största återställelsen genom tiderna: Det Judiska folket tillbaka till sitt Hemland och sin Messias – och de Kristna tillbaka till det ursprungliga Evangeliet, som predikades av de Judiska Apostlarna för 2000 år sedan.

I nästan 2000 år har världen väntat på denna stora restaurering; änglarna tittar på, demonerna darrar!

Det 21:a Århundradet som 1:a Århundradet.

Dominiquae hörde Yeshuas röst kalla henne nära vattnen vid Galileiska sjön och sade till henne: “Spring för ditt liv, bli döpt och bli frälst.” Baruch var förlorad och satt i ett fängelse i USA, och där visade sig den Judiska Messias för honom. De föddes båda Judiska och var desperat förlorade, sårade och behövde veta att Israels Gud fortfarande LEVDE …

Idag är Archbishop Dominiquae Bierman chef för Kad-Esh MAP Ministries och Förenade Nationerna för Israel/United Nations for Israel (UNIFY), baserat i St. Augustine, Florida, med hjälp av sin man Rabbi Baruch Bierman. Som Judiska Apostlar har Dominiquae och Baruch Bierman rest till över 50 nationer och predikat Evangeliet Skapat i Zion med efterföljande tecken, under och mirakel!

Dessutom är Archbishop Dominiquae President för GRM Bibelskola, en bibelskola fri från ersättningsteologi, rik på kyrkohistoria, trons Judiska rötter och kärlek till Israel. Skolan har blomstrat överallt i nationerna och förändrat många människors liv.

Rabbi Baruch och Archbishop Dominiquae har varit tvärkulturella predikanter av Evangeliet, rest till nationerna i stor utsträckning och predikat Rikets Evangelium i sitt ursprungliga Judiska sammanhang, med Apostolisk dragkraft och Profetisk smörjelse. De är utexaminerade från Christ for the Nations Institute i Dallas, Texas, och anslutna till TAPAC – Trans-Atlantic and Pacific Alliance of Churches i London.

Rabbi Baruch är ett underbart exempel på trofasthet och tjänande när han stöder sin fru, Archbishop Dominiquae, och följer med henne som hennes personliga övervakare och förebedjare på de flesta av deras Apostoliska Resor. Han bär en underbar gåva av helande och ett innerligt budskap om befrielse till kvinnor. När han predikar om “Kvinnor i Tjänst” kommer många män och kvinnor ut i frihet, och många upplever mirakel och helanden från obotliga sjukdomar.

Archbishop Dominiquae har skrivit många böcker för att återställa Kyrkan till dess Ursprungliga Apostoliska Judiska Grund och för att kalla nationerna till omvändelse. Hennes böcker återställer det sanna Evangeliet så som det predikades av de Judiska Apostlarna för 2000 år sedan. Hennes senaste bok är Identitetsstölden, som återställer Messias Judiska identitet.

Archbishop Dominiquae sänder också TV-program och är en sångerska. Hennes TV-program, From Israel to the Nations/Från Israel till Nationerna, sänds på flera TV-stationer i USA, internationellt och på sociala medier. Hon har spelat in fem musikalbum, det senaste är Hyllningen till juden i dig.

Som också en licensierad Israelisk Reseguide har hon organiserat hundratals Israel resor som kallas “Bible School on Wheels/Bibelskola på Hjul”, där människor från hela världen lär sig om Messias Yeshua och de Judiska rötterna av tro medan de reser runt i det vackra Heliga Landet.

Dr. Dominiquae har fått en Hedersdoktor från Tabernacle Bible College och Seminary i Tampa, Florida, på grund av sitt livsverk för att främja Guds Rike och har också fått en Doktorsexamen i Religiös Filosofi från Tabernacle Bible College och Seminar. Den 22 Mars 2004 var Dr. Dominiquae Bierman officiellt avskild till Bishops ämbetet av TAPAC (Trans-Atlantic and Pacific Alliance of Churches) baserat i London, England. I Maj 2016 befordrades hon till Archbishop under TAPAC Bishops Forum som hölls i Jerusalem, Israel, och blev därmed den första Judiska kvinnliga Archbishop i världen. Hennes ministry följs av tecken, under och mirakel i form av försoning, befrielse och återställelse. Hennes mandat är det Tredubbla Mandatet: att Resa upp Kyrkan som en Ester, Välsigna Israel och Frälsa Nationerna.

Som en del av det mandatet har Archbishop Dominiquae varit en av spjutspetsarna i rörelsen för att återställa de Sefardiska Judarna till sin identitet, som förlorades under den Spanska Inkvisitionen och därmed förbereda dem för att återvända till sitt utlovade hem i Negevöknen. Mängder av Sefardiska Judar upprättas när hon predikar Guds Ord.

Med hennes egna ord:

“När Han sänder mig till en nation förbereder Han Rörelse från Gud i den nationen, alltså behovet av att få Abrahams Nyckel för nationens välsignelse som nämns i Första Moseboken 12:3. Det är Nyckeln som förvandlar en hel nation till att hamna i en Välsignelse Position för att bli en Får Nation enligt Matteusevangeliet 25:32. Må din nation vara redo att ta emot denna viktigaste Nyckel och må alla nationella förbannelser brytas när vi kommer i YHVH:s namn! Vi är exalterade! Vi hoppas att du har några förebedjare som ber!

När vi går i denna Ändetidens smörjelse som Han har gett oss, ser vi många familje och nationella förbannelser krossas, familjer och individer återställs i ande, själ och kropp. När vi predikade i Peru fick 11 familjer som hade förlorat sina barn till gäng och kidnappningar tillbaka sina barn på mindre än 48 timmar!

I Ecuador var en armésoldat på väg att mörda sin son eftersom hans fru hade lämnat honom, och han var rasande. När han kom till mötet och förbannelser bröts försonades han med sin Gud och sin son, och han ledde sin hustru till Herren. hela familjen återställdes den kvällen efter mötet.

I Frankrike, genom Kunskapens Ord, hindrades en dam, på mer än 60 år, från att skilja sig från sin Judiska man som hon varit gift med i över 30 år!

I Tyskland, när vi bröt ett demoniskt nationellt förbund med Nazistpartiet, befriades en kvinna från många demoner. Ovanpå allt detta har vi fått se blinda ögon från födseln öppnade, döva öron öppnade, klubb fötter läkta, deformerade könsorgan återskapade, pengamirakel, ett ut gjutande av guld damm, operationer inställda, de döda uppväckta i Israel och de plågade återhämta sig.

Jag skulle kunna säga mycket mer, men det skulle ta hela utrymmet. Må Yeshuas namn förhärligas!”