Israel Tour participants holding UNIFY flag

Jag kommer att göra som du säger


AB and Israel tour participants holding UNIFY flag

UNIFY-Uppdateringar – Maj 2023/Iyar 5783

Hadassah, Archbishop Dominiquaes assistent, ledde vårt UNIFY-möte för henne den här månaden, och vi var välsignade att ha med Archbishop som också kom in för att dela med oss sin kraftfulla rapport direkt från Israels land!

Hadassah öppnade mötet med en bibelläsning av Lukasevangeliet 5:1-11, den inspirerande berättelsen om Yeshua som kallade Petrus att vara en människofiskare.

En gång när Yeshua stod vid sjön Gennesaret och folket trängde sig inpå Honom för att höra Guds ord, fick Han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Yeshua steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte Han sig ner och undervisade folket från båten. När Han hade slutat tala, sade Han till Simon: “Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” Simon svarade: “Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något.” ” Men på din befallning vill jag lägga ut näten.” De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det, föll han ner för Yeshua och sade: “Gå bort ifrån mig, Mästare, jag är en syndig människa.” Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått, också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Yeshua sade till Simon: “Frukta inte.” ” Härefter skall du fånga människor.” Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde Honom.

Enkla steg av lydnad sker snabbt. Petrus gick med på att hjälpa Yeshua, utan dröjsmål, även efter att han måste ha varit trött och frustrerad efter en lång natt av fiske utan fångst. Petrus lydde helt enkelt för att hjälpa Yeshua, och sedan lydde han igen när Yeshua befallde honom att släppa ner sina nät en gång till. Han valde att lägga sina egna känslor och åsikter åt sidan. Dessa steg av lydnad ledde till ett enormt mirakel, som fick Honom att inse att Yeshua inte var någon vanlig Rabbin utan HERREN. Petrus var en “ja”-man och han lämnade allt och följde Honom. Detta är receptet på ett mirakel: ödmjukhet och lydnad. Var inte rädda för att ta dessa steg av lydnad, för ni kommer att få den mirakulösa fångsten av fisk för er egen nation. Vi har gjorts till lärjungar av Archbishop och Rabbin, och nu är det vår tur att göra lärjungar. Vi måste göra detta val varje dag, säga ja till Yeshua och lyda.

Korta Uppdateringar och Bönepunkter

 • UNIFY har nu 170 aktiva medlemmar, med 3 nya medlemmar från Kina, Hong Kong och Nya Zeeland. Tjugoåtta länder är representerade. Det finns 31 personer av målet “70 Rättfärdiga” som donerar/ger minst $100 / månad. Gå med i de 70 Rättfärdiga här!
 • UNIFY-webbplatsen förnyas och uppdateras, och vi ser fram emot att göra den mer attraktiv för att locka människor.
 • Archbishop Dominiquaes nya bok, The Voice of These Ashes/Rösten av denna Aska talar om vikten av upprättelse och kommer snart att lanseras.
 • Vår petition för att förbjuda Nynazism i Amerika gör skillnad. Hittills har 5 309 undertecknat den. Fortsätt med bönerna och delningen!
 • Miljontals Kristna troende deltar för närvarande i Jesaja 62 21-dagars fastan. UNIFY har anmält sig som ett bönecentrum och gått med i fastan. Välkommen med!
 • Vi börjar sända vårt TV-program Från Israel till Nationerna i MET, Mellan Östern TV den 25 Juni. Be om en enorm framgång och en mirakulös fångst av fisk från Mellanöstern och Muslimska nationer.

GRM Bible School graduates

GRM och vårt Fängelse Ministry

Vi höll också en GRM Examen i Jerusalem med 7 kandidater, 5 från Malaysia och 2 från USA, och vi har 14 nya studenter i vårt vanliga GRM.

Vårt Fängelse Ministry i USA fortsätter att förändra liv bakom galler. I UCI:s speciella högsäkerhetssovsalar överlämnar fångarna sina liv till Yeshua, läser Archbishops böcker och skriver bokrapporter. Många är seriösa och vill verkligen ha Yeshua.
Archbishops TV-program kommer mycket snart att finnas tillgängliga för fångar gratis i sina surfplattor. Alla fångar har nu också tillgång till våra veckovisa Sabbats Brev och är mycket berörda av dem.

Vårt Fängelse Ministry växer exceptionellt. Vi har för närvarande 506 studenter, nästan en ökning med 100 studenter den senaste månaden. Fångar uppmuntrar sina medfångar att gå med.

Israel tour participants

Rapporter från Nationerna

Placerad vid Portarna

Archbishopop Dominiquae Bierman, ISRAEL

UNIFY placeras vid Zions portar.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Adonais ansikte och Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Yeshua. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Apostlagärningarna 3:19-21 SFB

Detta är den tid då Israels folk ropar efter Yeshua, även om de inte inser att det är Honom de ropar efter. Yeshua kommer inte att återvända förrän Israel är återupprättat. Vi är portvakter i landet.

På den dagen skall Adonai Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt
och en styrka för dem som driver fienden på porten.
Jesaja 28:5-6 SFB

Information board about trees planted by UNIFY

Det kommer att finnas styrka för dem som bosätter Israel och står i portarna så att de blir befästa.

Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans Konung kan tåga in. Vem är denne ärans Konung? Det är Adonai, stark och väldig, Adonai, väldig i strid. Höj, ni portar, era huvuden, er, ni eviga dörrar, så att ärans Konung kan tåga in. Vem är denne ärans Konung? Det är Adonai Sebaot, – Han är ärans Konung. Sela. Psaltaren 24:7-10

Det finns många gamla portar, hela vägen från foten av Berget Hermon till den heliga bassängen i Jerusalem till Olivberget och andra, och de senaste 3 resorna har handlat om att vända tillbaka striden vid portarna med böner, tillbedjan, shofar blåsning, stödja, plantera och positionera.

Det finns en möjlighet att placera vårt huvudkontor i Gilgal där vår UNIFY-fruktträdgård planteras. Vi har en mirakulös historia med Erna, “Kvinna av Jericho”, som bor där. Det var här vi leddes att plantera den första dadelpalm odlingen, och det finns en annan på väg så snart vi får tillstånd för det. När vi besökte denna fruktträdgård frågade vår guide Avner, en icke-troende, skämtsamt varför han inte hade den Helige Ande också. Archbishop lade händerna på honom och bad att Anden skulle komma över honom. När han såg hur samhället har vuxit efter att ha planterat palmträdgården, sa Avner: “Varför placerar du inte ditt huvudkontor här?” Samtidigt sa någon annan samma sak. Det känns som att vi blir berörda för att ha en närvaro vid porten till landet. Ett möte har satts upp med Erna för att diskutera möjligheten att sätta upp ett tält sponsrat av UNIFY för en ambassad. Tidigare var alla som ägde landet tvungna att äga det både genom löfte och syfte. Be att Yah kommer att göra det klart och tydligt om hur man ska gå vidare med detta och att det kommer att bli stor smörjelse och stor ynnest när vi möts på Yom Rishon med Erna. Detta kan leda till ett återställande av ren Messiansk, Apostolisk och Profetisk tillbedjan i Israel.

Israel tour participants

Vittnesbörd från Pesach Sheni Resan i Israel

Glenda Shockley genomförde resan för första gången. Hon berättade hur mycket hon och hennes familj tyckte om det. Archbishops undervisning belyste varje plats, vilket gjorde den så meningsfull. Hon sa att de blev kär i sin nya familj.

Apostel Sana Enroos sade att hon förnyades som person och tjänare, och upplevde verkligen hur Jerusalem tröstade henne. Som en mor tröstar, så skall Jag trösta er, så att ni blir tröstade i Jerusalem. Jesaja 66:13 Hon blev helad från saker som hon inte ens insåg att hon hade. Uppenbarelser under natten, öppna syner, profetior och lärdomar prydde resan. Vi fick stor Rikesdisciplin.

Erika Mendoza: Det var en fantastisk tid, särskilt för de unga där. Sabbats Gudstjänsten var en stor överraskning när den mäktige Ruach fokuserade på den yngre generationen och gav oss gåvan att ha andliga fäder och mödrar inom UNIFY. Det var något varje dag från det ögonblick vi vaknade tills vi somnade.

Pastor Dawid Lee rapporterade om våra planteringsprojekt. Vi besökte de 3 fruktträdgårdar som planterats av UNIFY. Shave Darom där UNIFY har planterat olivträd går bra, med träd ca 2,5-3 meter höga nu. I Samarien finns det alla typer av fruktträd som är cirka 3 meter höga. För det tredje, Beit Hogla, där växer det redan dadlar på växterna, som är cirka 4,5-5 meter höga. Alla växer mycket bra. Det var glädjande att se folket ta i besittning det land som Abraham, Isak och Jakob gav dem.

Runner in UNIFY t-shirt jumping with joy

Maraton i Israel för Pesach Sheni Förbön

Eicha Lohmus, Estland

Eicha sprang ett andligt, profetiskt 21 km maraton till Berget Tabor för genombrott i Pesach Sheni-resan, liksom för att Israeliska bosättare skulle kunna etablera sina hem i Galileen i norr. Det var verkligen ett mirakel att hon kunde avsluta det eftersom hennes förberedelser var noll. Det var en av de varmaste dagarna i Maj, men hon klarade sig med Yahs hjälp. En tjur blockerade hennes väg vid ett tillfälle, så hon blåste i shofaren och tjuren vände sig bort (En tjur representerar Baal, vilket indikerar att han inte ville att hon skulle avsluta loppet).

I Estland firade teamet Pesach tillsammans med Estniska Judar i Synagogan i Tallinn. Innan de gick in i Synagogan blåste de i shofarer och kände att den andliga atmosfären under denna Pesach seder var mer öppen och Ruach Hakodesh var närvarande. Eicha kunde prata med några lokala Judar om Yeshua och gav UNIFY flygblad som de mottog med uppskattning.

Portraits of Shoah victims

Heders månad Gentemot det Judiska folket

Apostel Sana Enroos, Sverige

Heder har varit månadens tema i allt vi har gjort. “Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som YHVH, din Gud, ger dig. 2 Mos 20:12 Vi har knutit särskilda kontakter och hedrat våra Judiska bröder i Umeå (norr), Malmö (söder), Göteborg (väst) och Stockholm (öst).

Dansens Kraft

På den första dagen av Pesach hade vi ett profetiskt Pesach-möte. Jag kände mig manad att dansa för att hedra Israel och det Judiska folket. Jag vet bara att dans offentligt kommer att dra många människor hem till Zion. Dans är ett kraftfullt vapen som talar högt även utan ord!

Jag har länge velat göra minnes dans för Shoah. Vi hittade en plats nära oss som passade för ändamålet och på en Sabbat filmades denna dans. Jag ville förmedla en bit av Shoahs verklighet, total förödelse, genom rörelse och bakgrund. Jag kände att jag i rörelsen kunde fånga lite sorg, förlust, desperation och till och med ett hopp om en ny morgon genom Yahs nåd. Mikael grät hela tiden han filmade. Det var en djup upplevelse för honom.

Three women in front of a large building

Att nå Parlamentet

Pastor Terhi Laine, Finland

En riksdagsledamot, Pastor Antero Laukkanen, bjöd in Finländare till ett böneevenemang utanför Riksdagshuset och de prisade och omvände sig enligt Daniel 9. I början av evenemanget kallades Antero Laukkanens och pastorernas bönegrupp uppför trappan. Ruach lade på mitt hjärta att jag skulle välsigna Israel, Finland, och för en nyvald Riksdag genom Aronitiska välsignelsen och blåsa i shofaren, och möjligheten öppnades att göra det eftersom alla Pastorer kallades att be.

Arrangören Antero Laukkanen var nyligen tvungen att lämna Riksdagen på grund av sin hälsa. Han har tidigare fått boken Identitetsstölden. Några deltagare gav honom, profetiskt, “en Nyckel till Finland”, och jag sa till honom att nu behöver du också Abrahams Nyckel och gav honom boken. Han tillhör organisationen Israels vänner och har kärlek till landet och Israels folk.

Woman holding Norwegian flag next to UNIFY flag

Förstör Antisemitismens Rötter

Pastor Hanne Hansen, Norge

Vi gjorde en omvändelse handling i Eidsvoll, den plats där vi fick vår konstitution 1814. Vid den tiden gjorde ledarna i Norge som skrev konstitutionen en lag som förbjöd Judar att komma in i Norge, den så kallade Judeparagrafen. Gro hade innan missionen sett en stor brun/svart stubbe med djupa rötter mitt i möteslokalen i Eidsvoll-byggnaden. Vi visste att det var Antisemitism från Judeparagrafen, som påverkade hela nationen, så vi förkunnade Yeshuas renande blod på byggnaden, Judeparagrafen och rötterna som hade spridit sig över hela Norge. Vi bad också att antisemitismens murar skulle rivas. Vi bad om enhet mellan Israel och Norge, och att Norge ska bli en nation som välsignar Israel, en får Nation. Unni hade bett för oss och såg ett stort träd med en tjock stam och långa rötter. Sedan såg hon en stor hand lyfta hela trädet, med alla rötter. När rötterna hängde i luften smulades de sönder och försvann! Prisa Yah!

Group of people holding UNIFY flag

Be för Utvidgningen i Hongkong

Pastor D’vora Cheung, Hongkong

Vi hade en smord seder baserad på Jesaja 54:2-3, Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. YHVH utvidgade territoriet för oss och Ruach guidade oss att hyra en restaurang för Seder. Det var första gången de icke-troende (restaurangpersonalen) hörde Evangeliet från Zion. De drack också nattvard med oss.

När vi deltog i en Shoah Minnesgudstjänst med det Judiska samfundet, närmade sig Anthony Fong, som gör en serie Judiska TV-program, oss och frågade varför en grupp lokalbefolkningen gick med i Shoah-Minnesmärket. Han uttryckte intresse för att träffa oss, och han kommer att kontakta mig efter resan. Bed att denna gudomliga koppling ger oss en öppen dörr att dela om UNIFY.

People working in a field

Plantera Träd & fira GRM Kandidaters Examen

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Vårt Malaysiska team har nu planterat 97 träd i marken vi köpte för vårt ministry, och de växer snabbt!

Av våra 6 deltagare på Pesach Sheni-resan firade 5 sin GRM-examen!

Vi har också två nya GRM online Bibelskola Elevers examen denna månad, nämligen Yafa Yip & Benjamin Lo.

Översättningens Framsteg

Yutong Tagawa, Japan

Under de senaste tre månaderna har vi avslutat översättningen av Vision of Negev/Vision Negev och Stormy Weather/Stormigt Väder.

Vår översättare har också avslutat korrekturläsningen av lektionerna 1-22 i GRM Bibelskola.

Yvonne hade en profetisk dröm om en Japansk man som pratade med henne i drömmen om

GRM. Hon kände att Ruach berättade för henne genom denna dröm att vi måste fortsätta arbeta hårt och troget på översättningen.

The University of Adelaide building

Att äga våra Universitet och Rena vår Nation

Mathilda Cuthbertson, Australien

Att äga Statliga Institutioner som universitet i andevärlden är nyckeln till att demontera varje falsk lära om staten Israel.

Adelaide University hamnade i skottgluggen förra året för att ha Antisemitisk litteratur, särskilt inom journalisthögskolan. Vi bad, omvände oss och gick genom campus och blåste i Shofar!

Som väktare för Australien inledde vi en andlig rensning av denna nation varje vecka. Vi hällde smörjelseolja över själva marken i vårt hem och förkunnar profetiskt detta skriftställe över vår nation och Israel: Jesaja 10:27 På den dagen skall hans börda tas bort ifrån din skuldra
och hans ok ifrån din nacke. Ty oket skall brista på grund av fetman

Det är vår önskan att se denna nation renas från varje form av avgudadyrkan. Australien kommer snart att vara en Får nation.

Woman in white dress standing between two men in elegant suits

Förnya Löften, Andligt och Fysiskt

Pastor Marcelo Corral Martinez, Ecuador

Vi firade Pesach-högtiden den första dagen. Närvaron av Ruach HaKodesh förlöstes ut mycket, och folket tröttnade inte på att tillbe i 3 timmar. I slutet av denna vackra tillbedjan blev många berörda och nedbrutna och grät med en sann Ande av ånger för sina synder. Efter att vi tagit matzah och vinet med hela församlingen, kände vi fullständig frihet och att Yeshua förlät oss med sitt blod för alla våra synder. Det var en vacker tid som fyllde oss med Hans shekinah-härlighet.

Den 16 April beslutade ett gift par som firade 50 års äktenskap att förnya sina bröllopslöften i Yeshuas namn, gifta sig under chuppan och avstå från de löften som gjordes i katolicismen där de först gifte sig för ett halvt sekel sedan. Ceremonin var mycket vacker och gav möjlighet att undervisa om de Hebreiska rötterna och betydelsen av att gifta sig under en chuppah, liksom åtagandet att lyda YHVHs bud. Deras döttrar kommer nu att döpas för att avsäga sig all Ersättningsteologi i Maj månad.

Woman with four little girls in Peru

Expanderar till Argentina

Pastor Sonia Gotelli Gonzales, Peru

Den 5 april firade vi vår Pesach seder. Vi bad om en plats att fira Pesach och till vår glädje fick vi svaret när syster Zoila Tudela erbjöd sitt hus för vårt firande. YAH välsignade henne eftersom hela hennes familj deltog i firandet (det var fyra generationer närvarande) och lyssnade uppmärksamt på YHVHs heliga sammankomst. Hela Kad-Esh MAP Peru deklarerade i enhet om en stor tid av befrielse i våra liv och Israel och nationerna genom vår Återlösare Yeshuas heliga blod. Det är glädjande att se hur våra AGIMAP (Spanska GRM Bibelskola) studenter och akademiker nu har en bättre förståelse för de heliga sammankomsterna.

Vi samordnar ett zoom-möte med våra bröder i Mar de Plata, Argentina så att de kan lyssna på vittnesbörden från AGIMAP-studenterna i Colombia och Panama. Vårt projekt är att starta AGIMAP skolan i Mar de Plata med deltagande av vår examen ledare Walter Morales som bor i Buenos Aires, Argentina. Med stor tro förkunnar vi att YHVH Perazim utsträcker våra territorier i de Sydamerikanska länderna till Hans namns ära!

******

När jag läste igenom dessa rapporter tänkte jag på Jabez bön i 1 Krönikeboken 4:10. Jabes ropade till Israels Gud och sade: “O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!””O, att du vill välsigna mig och utvidga mitt territorium! Låt din hand vara med mig och bevara mig från skada så att jag blir fri från smärta.” Liksom Jabez vet dessa heliga att YHVH verkligen är källan till deras välsignelser. De kommer frimodigt till YHVH och ber Honom att utvidga deras territorium, precis som Han gjorde. Vers 11 säger, “Gud beviljade vad han bad om.” Må det vara så.

För Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman,

Glenda Shockley och UNIFY-teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Stöd Missionen

 • Donera/Ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
 • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
 • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
 • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions &; Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste. 202-412, St. Augustine, FL 32092, USA

UNIFY Banner

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel och gå med i vår månatliga medlems online konferens. Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester Kyrkan som står upp för Israel!

Gå med i UNIFY →

Online konferens med Förenade Nationerna för Israel – Juni

Tisdag 6 Juni, 2022 @ 12:00 – 14:00 (EDT) 18.00-20.00 (SVE)

Som medlem får du en personlig inbjudan med länk till konferensen via e-post.

Gå med i de 70 Rättfärdiga i Nationerna

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvo alternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Sukkot Tour 2023

Blås i din Shofar i Zion!

Sukkot 5784

Sukkot Resa & Helig Sammankomst

27 September – 9 Oktober 2023 (13 Dagar)

 

Med Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

“Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg,” Joel 2:1 SFB

Kom och fira Sukkot, blås i din shofar genom Israel med oss, påverka Hans Heliga Land med er Närvaro och era böner.

Vi kommer att besöka Jerusalem, Samarien, Döda havets helande vatten och marschera genom Jerusalem med glada troende från många nationer. Resan kommer även att segla på Galileiska sjön – och så mycket mer, inklusive valfritt dop i Jordanfloden. Missa inte det!

Mer Information & för att Registrera Dig →

GRI Banner

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiska Messias

Dominiquae Biermans senaste bok: The Identity Theft &; Study GRI Against Antisemitism onlinekurs

GRI mot Antisemitism →

GRM Banner

Studera GRM Israeliska Bibelskola

GRM Bibel Institut →

Gå med i vår Telegram Kanal

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg