Light is overtaking darkness

Ljuset Övervinner Mörkret!


Light is overtaking darkness

UNIFY Uppdateringar – December 2022 / Kislev/Tevet 5783

Se, Jag är YHVH, allt kötts Gud – finns det något som är för svårt för Mig? Jeremia 32:27

Det är här hela UNIFY armén träffas varje månad för att få en förmedling och för att höra om vad som händer i nationerna. Varje månad har enorma vittnesbörd. Dessa rapporter är som att läsa Apostlagärningarna, eftersom vi påverkar nationer och regeringar. Många av våra UNIFY-medlemmar gör också profetiska handlingar, som jag ser kommer att påverka era nationer i kommande generationer.

Vi genom för närvarande vår “Förbjud Nynazister i Amerika”-Petitionen på Change.org, som en handling av Restitution, som också kommer att ge efterklang i hela nationen härifrån. Statistik visar att Antisemitismen har ökat med 120%, vilket är allvarligt i denna nation. Namn Insamlingens Kommentarer på sociala medier har varit avvisande och splittrande och ofta spelat ett politiskt skuld spel. Över 110 000 har sett Petitionen; mindre än 2% av dem som utsätts för detta är oroliga – liknande det som hände i Nazityskland före Andra Världskriget. Ett ljummet tillstånd råder nu som då, så vi måste bli besvärande och förbinda oss att kontinuerligt dela denna fråga varje dag.

Denna ansträngning uppfyller 2 saker jag lovade i Auschwitz, när Yahveh talade om att “denna plats är din predikstol, ditt altare”. Eftersom jag inte levde då är jag ansvarig i den här generationen för att en sådan orättvisa aldrig kommer att hända igen. Åtgärder för medborgerlig och social rättvisa kombineras med denna petition. Fortsätt att förmedla detta framåt, personligen varje dag och genom donationer/gåvor till petitionen för att fördubbla dess exponering och det kommer att bryta igenom förnekandet hos miljoner som kommer att se det. Dela, be och ge!

Vi kommer inte att tillåta att detta monster av Antisemitism döljs längre.

Skriv under uppropet här och Dela, Dela, Dela!

Light is overtaking darkness

Rapporter från Nationerna

Sändning över Hela Världen & Hanukkah vid Port

Archbishop Dominiquae Bierman, USA

Vår Jim Bakker-sändning Turning the Church to the Key of Abraham/Vända Kyrkan till Abrahams Nyckel fördes fram i November skarpt och tydligt. En radiosändning från Vero Beach nyligen ville också höra mitt vittnesbörd och det gav till och med utrymme för mig att förkunna sanningar om Antisemitism. Be om att fler plattformar ska öppnas och för Zions skull kommer jag inte att hålla tyst. Vi måste vara djärva som ett lejon, kloka som en orm och ofarliga som en duva – för att bryta bedrägeriet med sanningen.

Intressant nog skickades tidigare offergåvor till dessa två plattformar av vårt ministry medan de båda var desperata och sjunkande – det har gjort skillnad för att skapa dessa öppna dörrar. Vi är ett fantastiskt ministry team eftersom vi är givare – vi har nyligen tagit med 60 filtar för Nya Olim i Israel. Chen and Chesed Fund tillät oss att fortsätta göra gott för välgörenhets behov. Be om ett ekonomiskt genombrott i vårt ministry så att vi kan fortsätta producera fler TV-program, eftersom vi för närvarande behöver $ 13,000 för att betala för de som gjorts under Sukkot Resan. Prata också med andra om att så frön av restitutions offer för att välsigna Israel, så att de också kan uppleva genombrott i sina områden av behov. Att ge, be och agera är våra nycklar till seger.

En tacksägelse akt gjordes gentemot fängelsevakterna och personalen vid UCI-fängelset – eftersom vissa student fångar upplevde antisemitism och hindrades från att studera GRM. Vi påverkade 80 anställda där – många blev synligt berörda. Vi förväntar oss en skörd av denna insats.

Vi tror också på en skörd från vår Petition, att även Nynazister kommer att komma och göra restitutions handlingar genom UNIFY också.

Light is overtaking darkness

Historiska Hanukkah Ljus 2022 Evenemanget, Öppna Amerikas Port för 3:e Dagens Väckelse och Evangeliet som skapades i Zion, hölls i Gazebo på det Centrala torget i St Augustine, FL, alla åtta kvällar under Hanukkah! Antisemitismen konfronterades och avslöjades, liksom lögnen om Julen och dess bundenhet, vilket förde människor till Yeshua. Apatin bröts; många blev berörda, sade JA till Yeshua och förkastade mörker, synd och uppror. Vi tillbad Yah med shofar, sång, bön och tände Hanukkiah varje kväll. Många tog våra flygblad och lärde känna oss. Vi har gjort vårt BÄSTA, och YHVH kommer att göra RESTEN!

Light is overtaking darkness

Handling av Restitution Bär Omedelbar Frukt

Mathilda Cuthbertson, Australien

Och jag hörde Herrens röst. Han sade: “Vem ska Jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!” Jesaja 6:8

Vi gjorde en väg resa under Sukkot veckan, vi passerade genom åtta städer och blåste i shofar – och återtog dem för Yeshua. Och precis när Sukkot var på väg att ta slut drog Australien tillbaka sitt erkännande av Västra Jerusalem som Israels huvudstad. Vi hade bett och omvänt oss men gjorde inte omedelbart restitution som vi borde, och nu skickades vårt restitution offer till UNIFY November 2022 när vi sponsrade ytterligare en Dadelpalm som skulle planteras i Judéen/Samarien. Omedelbart såg vi en förändring i den senaste FN-omröstningen där Australien bara var ett av få länder som inte röstade för att föra Israel till Haagtribunalen för påstådd “ockupation” av Judéen och Samarien.

Den 21 November 2022 får vi den Helige Andens maning att samordna en shofar Blåsning klockan 18.00 över Södra Australien inom Messianska Gemenskapen (vissa tidigare med I Kad-Esh MAP). Detta efter två helger med ovanliga vädermönster som orsakade så mycket förstörelse av många hem i Södra Australien. Vi gjorde en omvändelse handling och vädjade om Hans nåd för södra Australien och kom emot alla demoniska planer på att manipulera väder mönstren.

Efteråt inträffade INTE en annan storm som förutspåddes drabba vårt område för tredje helgen i rad. HalleluYah!

Light is overtaking darkness

Påverkar Peruanska Regeringen, inklusive Presidenten

Pastor Sonia Gotelli, Peru

Vi har tänkt att varje familj ska deklarera både SHEMA och 5 Mosebok 6:4-6 utantill, eftersom föräldrar flitigt har undervisat sina barn dessa. Manliga medlemmar har också bestämt sig för att tillsammans med sina barn delta i lovsångerna under Sabbaten.

Våra tre elever från utlandet började dela sina vittnesbörd om AGIMAP:s inverkan i deras liv genom meditation av temat som de fick i sina veckokurser. Det är en stor välsignelse för alla våra studenter. Fyra AGIMAP studenter har också slutfört kursen och vi kommer snart att organisera deras Examensceremoni.

Ima Bat Ami och Shofar ledare var inbjudna att delta i en hälsokampanj organiserad av en kongresskvinna Maruja Alvarez, medlem i den egentliga Peruanska Presidentens politiska parti. De deltog och kunde betjäna henne om behovet av att återvända till Evangeliet som skapades i Zion och att ha kärlek till Israel. Hon berättade för dem att hon samordnade ett bönemöte för att inkludera den faktiska Peruanska Presidenten, Pedro Castillo, att närvara – och frågade sedan om samma ledare skulle kunna delta i det mötet för att blåsa i Shofar och dela om Israel! Prisa Yah!

Hannukah Firandet planeras på flera offentliga platser i Lima med budskapet: YESHUA, VÄRLDENS LJUS!

Light is overtaking darkness

Trofast Fånge är Beskyddad och Frigiven!

Pastor Dr. Marcello Corral, Ecuador

Mina besök hos den tidigare Vice Presidenten Jorge Glas, som fortfarande sitter fängslad, har fortsatt. Jag reser från Cuenca till Quito varje vecka och fortsätter att stödja honom i bön. Vid Sukkot högtiden kunde jag blåsa i shofaren inne i fängelset och jag sa till honom att jag kände att något stort kommer att hända de närmaste dagarna. Han bröt ut i tårar vid ljudet av shofaren och kom ihåg att för 4 år sedan blåste jag också i shofaren i det fängelset och den natten överfördes han till ett högre säkerhetsfängelse i Latacunga, en stad 1 timme från Quito där bara jag kunde komma in för att besöka (Adonai gjorde detta för att skilja honom från allt och alla så att han kunde studera). Han stannade där tills detta år 2022, då han återigen transporterades tillbaka till ett Quito-fängelse, och jag fortsatte att undervisa honom om Evangeliet i det nya fängelset.

Detta var Yahs Gudomliga befrielse plan, eftersom det under de första dagarna av år 2022 var ett stort upplopp inne i det högsäkerhetsfängelset i Latacunga och de mördade cirka 35 personer. De gick till och med in i cellen där han hade varit och styckade en som låg i hans säng. Visst var de omedvetna om att han inte längre var där eftersom det var på natten och i fullständigt mörker; denna våldshandling var rikstäckande, med cirka 200 människor mördade i många fängelser, men Adonai behöll Eng. Glas på ett säkert ställe. Ingenting hände honom eftersom han inte slutade be för sitt liv.

Fyra dagar efter att Sukkot Shofaren ljöd kom en pastor från Argentina för att besöka någon i hans fängelse. Han kände inte Eng. Glas, men när Eng. plötsligt kom förbi honom gav pastorn honom ett ord om att han kommer ut fri om 40 dagar. Jag frågade honom nästa vecka och frågade vad som hände efter att shofaren ljöd (för jag kände att något var på väg att hända) och han berättade den här nyheten. Vi bad tillsammans i hans cell för att be om bekräftelse av detta ord, och Adonai visade mig att han i verkligheten skulle lämna under de närmaste dagarna. Och så hände det: han kom ut redan Måndagen den 29 November och är nu tillbaka i sitt hus. Ära vare Adonai när Han visar oss kraften i shofarens Ljud!

(Obs: Han släpptes efter att ha avtjänat 5 år i fängelse utan att ha hittat några bevis för vad han anklagades för – och hans politiska fiender försöker återigen låsa in honom. Han förföljs politiskt av vår nuvarande korrupta regering, som inte vill se honom förbli fri. De försöker till och med förvrida konstitutionens lagar för att upphäva hans frigivning. Jag har bett honom att gå på en 3-dagars Ester Fasta under de närmaste dagarna, att förstöra varje fälla som fienden sätter ut och att återigen få se Hans Härlighet.)

Låt oss alla ha honom i våra böner och deklarera att Ecuadors regering störtas!

Light is overtaking darkness

Gudomliga Väderförhållanden och en Vision ger Helande Mirakel

Pastor Cesar Silva, Mexiko

Blåser i Shofar för Yeshúa ochTeshuvá i Merida City och Pomuch Campeche

Vi besökte Merida och Pomuch Campeche 1 & 2 November, när den sataniska seden med dödsdyrkan inträffar. Innan jag gick på denna andliga mission skickade jag mitt seger restitution offer. Första dagen åkte vi till torget Plaza of Merida där det var mycket folk, turister samt gatuförsäljare – där spelade vi Shofar med Teshuva och för att Yeshua skall komma på besök. Medan vi var där var en orkan på väg rakt mot halvön, men Adonai har makt över vindarna – under kvällen stoppade orkanen och bara vatten återstod, så vi kunde fortsätta vår Mission.

Den 2 November åkte vi till staden Pomuch Campeche för att besöka en grupp lärjungar som studerar GRM och läser Apostel Dominiquae Biermans böcker. Broder Francisco Naal (far till en kvinnlig lärjunge) låg i sängen sjuk i något som tydligen var cancer i levern eller magen. Kvällen innan jag besökte honom hade min fru Nelda en dröm där hon befallde någon som var allvarligt sjuk i sängen, och hennes Ord till personen i drömmen var att hitta något material att göra en Israel Stjärna (Magen David) och lägga den vid hans huvud och Herren kommer att hela honom över natten. När vi var hemma hos bror Francisco var han mycket sjuk: han åt inte och kunde inte gå upp för att gå. Sedan delade Nelda den här drömmen och vi bad.

Han reste sig genast från sängen och gick till badrummet. Han satt där i sin säng en stund och sedan sa vi hejdå; Nästa dag skickade de oss ett meddelande att brodern börjat äta. Sedan gjorde de tester, och ingenting visade på cancer – så de gjorde fler tester, och de visade inte heller någon cancer. Idag är han helt helad!

Restitution av Teshuva på grund av Mexikos röst i FN

Det var den 13 november som Mexiko tyvärr röstade för den Palestinska saken, och mot Israel. Så Apostel Dominiquae uppmanade oss att göra Teshuva för vår nation och att skicka ett restitutions offer för att hedra Israel. I vår församling sände vi ett restitutions offer för detta ändamål och Faderns välsignelse utgöts i vårt område, vilket gav oss rikliga regn under denna vintersäsong. Jordbrukarna är mycket glada eftersom de kommer att kunna så marken utan att behöva betala för bevattningsvatten. allt Tack vare den Evige som har sänt oss rikligt med regn för jorden.

Light is overtaking darkness

Gudomligt Helande genom GRI & Restitution Ger Regn

Pastor D’vora Cheung och Hadassah Ping Jing, Kina/Hongkong

Helande Vittnesbörd genom GRI kurs – Flower Peng (äldre syster till Hadassah)

Jag är mycket tacksam mot Abba Himmelske Fader för att Han gav mig möjlighet att studera GRl-kursen av Ima Archbishop. Innan jag tittade på GRI kursens videor från den Tredje Porten, “Tackla det Fem hövdade Monstret”, hade min högra fotled allergiska symtom. Vid den tiden var huden på den allergiska platsen mycket röd och kliande. I videon “Helande i Namnet Yeshua” bad lma för systern i Papua Nya Guinea om helande – och jag såg att den röda färgen på den allergiska huden på min fot gradvis blekna och inte heller klia. Prisa den Levande YAH! Efter att ha tittat på den här videon helades allergin utan att applicera salva eller ta någon medicin! HalleluYah!

Restitution ger Regn – Chen Yanyi

Tack YHVH för att du gav mig en dröm i processen med handens helande för att bekänna mina synder och omvända mig för Kina. I min dröm såg jag att landet var på väg att vändas upp och ner. Jag uppmanade folk att knäböja med mig och be YHVH att förlåta oss, men bara ett litet antal människor gjorde det med mig. Andra saker fanns i drömmen som jag inte kunde förstå förrän jag bad i tungor nästa morgon. Jag gjorde en omvändelse handling direkt för de människor som bor i det här landet och för min familj, som inte har haft något arbete på några månader. Jag använde de återstående 1/3 av min avgift till läkare för att göra restitution. Tre timmar senare regnade det! Och det har inte regnat i mitt område på mer än 100 dagar, trots att vår regering använder konstgjorda åtgärder för att skapa nederbörd. Detta är löftet YHVH gav oss i 2 Krönikeboken 7:14. Människorna runt omkring var förvånade över hur det plötsligt regnade i bra väder – och det fortsatte i några dagar. Nästa vår kommer det att finnas tillräckligt med vatten för jordbruksodling. YHVH håller Sina löften! Jesaja 55:6-13, 1 Mos 12:3

Vår församlingsmedlem Hanokh översatte dina sånger (Hyllning till Juden i Dig) till Mandarin. Vi sjöng dem under Sabbaten och med Kina under veckans Zoom bönemöte.

Vittnesbörd: Vid ankomsten till Hong Kong efter resan behövde vi genomföra COVID 19-test och ytterligare tester i 3 dagar. Jag kom ihåg att du förlöste över oss “YHVH la Kadosh” innan vi lämnade resan och vi ville inte smutsa ner vad du förlöst över oss. Vi gjorde 1:a testet för att komma in genom gaten vid gränsen. Vi gjorde inte resten av dessa tester eftersom det helt klart var Nya Världsordningen. Underlåtenhet att följa sådana tester åberopade böter och fängelse. Några fick besked om att ytterligare tester krävdes, men vi tog kommandot/ herraväldet i kraftfull tillbedjan – bad för Israel först, med fasta och trodde att alla dataregister skulle förstöras. Då fick man en vision om att alla register hade förstörts. Inga ytterligare påminnelser mottogs för ytterligare tester! De bröt aldrig mot lagen som infördes av regeringen. Men med YHVH Peratzim utkämpade vi denna strid och vann seger: Inga böter eller fängelse. Prisa YHVH! Vi var alla präglade av YHVH la Kadosh.

Uppdatering från Kina: Shanghai protesterade mot COVID 19 och branden i Xinjiang antände allmänhetens klagomål mot blockad och kontroll. Folk bad President Xi att avgå och ville ha demokrati och frihet! Toda Raba, Ima, för din kasta ner från tronen Bön under Midnatts Vakan och för din kärlek till Kina. Det kommer att bli verklig förändring i Kina!

Light is overtaking darkness

Omvändelse och Restitution å Malaysias Vägnar

Pastor David Lee, Malaysia

Restitution på 900 USD skickades av 18 medlemmar i det Malaysiska UNIFY GRM teamet till UNIFY på Sabbaten 12 November 2022. Innan vi skickade restitutionen gjorde vi en resa till Premiärministerns kansli i Putrajaya. Det regnade kraftigt och vi lyckades parkera våra tre fordon i anslutning till huvudentrén till PM:s kontor. När vi satt i våra bilar, med Zoom inspelning av oss, bekände vi och gjorde en omvändelse handling för synden Anti-Mesitojuz, synden att ta lätt på Israel (Landet och det Judiska Folket) – för att vi avvisat en diplomatisk relation med Israel, men istället kämpar för Palestinas sak. I slutet lät vi våra shofarer uppmana till omvändelse.

Light is overtaking darkness

Shofar Blåsning orsakar Vändning i Val

Perach Serena Yang, Taiwan

Den 12 & 15 November har vi blåst i shofar i fem städer, framför stadshusen. Vi bad anti-Amalek bönen och anti-MESITOJUZ bönen om omvändelse och tog nattvarden, sedan blåste vi i shofar. Vi deklarerade att alla människors och kyrkors hjärtan skall vakna och bad att alla falska anklagelser bland de politiska partierna och förtal och rykten på internet inte skulle lyckas och inte ha någon makt under valperioden – de som hörde dem skulle ha urskiljning och inte bli lurade. Vi bad att Yah ska välja rätt kandidater för att välsigna Guds Rike för att fortsätta att avancera i Taiwan. Röstningsresultatet kom ut den 26:e och det fanns verkligen en mycket uppenbar vändning: de som allvarligt förtalade andra valdes inte.

Syster Adina och Hsiu-Han blåste i sina shofarer i Tainan. Historien i Tainan undersöktes sedan:

Tainan var början på Kristendomen (införd av Holländare) i Taiwan – jag fick att Tainan är en port för Taiwan och påminde mig om Vision Negev på sidan 30-31:

“Portarna är strategiska platser, och det är av yttersta vikt att råda över dem med bön, lovprisning, tillbedjan, profetia och rättfärdiga gärningar för att kontrollera vem som passerar genom dem. Portarna är myndighets platser. Israels äldste sitter vid portarna för att döma vanligt folk. Eftersom stadsporten är så känslig både i andevärlden och i den naturliga världen är det nödvändigt att skydda porten för att förhindra inkräktare. Det är som din ytterdörr: du måste låsa den och bara släppa in vänner!

Namnet Amalek och Ersättningsteologin kommer att utplånas och försvinna från Taiwan, och alla kyrkor kommer att besitta Zions Evangelium. Precis som Kristendomen kom in i Siraya-området från Tainan, och nu kommer Zions Evangelium också in i Siraya-området från Tainan.

Zions Evangelium måste återställas i Taiwan för att störta Ersättningsteologin.

Efter shofar blåsningen i Tainan leddes Orah av Ruach att flytta till Tainan för att

starta ett nytt arbete tillsammans med Adina. Detta kommer nu att vara ett Zions altare i Taiwans port. HalleluYah!

Light is overtaking darkness

Hedra Minnet av Shoa i Norge

Pastor Hanne Hansen, Norge

Vi ser en positiv utveckling på vissa områden i vårt samhälle, som tros bero på våra omvändelse handlingar och restitutions offer som gavs till Israel/UNIFY. Vi har omvänt oss för Norge och gett ett restitutions offer eftersom Norge förblev tyst och inte röstade för ISRAEL (Samarien och Judéen) utan tog lätt på Israel och inte ställde upp för henne i FN.

Två monument till minne av Shoa i Norge har skyddats som ett Norskt arvs minnesmärke denna månad: Cissi Klein monumentet som skapades för att hedra och minnas arvet från den unga Judiska flickan på 13 år som togs ut ur sitt klassrum och transporterades till sin död i Auschwitz i Pastor Hannes hemstad Trondheim, och monumentet vid hamnen i vår huvudstad Oslo dit de Norska Judarna skickades till Auschwitz med båten “Donau” 26 november 1942. Det är första gången som annat än byggnader skyddas på det här sättet, eftersom Regeringarna anser att det är så viktigt att komma ihåg detta. Vårt team deltog också i sammankomsterna till minne av Kristallnatten på olika platser i Norge, både i Synagogan i Trondheim och i kyrkor.

Norrmännen har skickat identitetsstöld boken till 11 ledare för kyrkor/ministry/Kristna TV-stationer.

Apostel Sana har också haft Zoom-möten för de personer som är kopplade till Kad-Esh i Europa varannan vecka.

Light is overtaking darkness

Berörande Liv i Finland

Pastor Terhi Laine, Finland

Vi firar att vi har en ny GRM student.

Skandinavien Koalitionen hade ännu ett upplyftande möte med Apostel Sana via Zoom.

Ett enskilt möte med några Jehovas vittnen bar frukt. Paret jublade för att de hade hittat en likasinnad person, och den yngre frågade mig “Vad sa du att Han heter?” Jag svarade: Yeshua och förklarade innebörden. Den yngre kvinnan tog namnet i munnen och började lära sig att säga det. Vi fortsatte prata och då och då bad hon om ursäkt för att hon inte kom ihåg att säga Yeshua i stället för Jesus. Det var uppmuntrande när de lämnade med The Identity Theft flyer/Identitetsstölds flygposten också.

Finlands självständighets dags firande visade att Nynazistisk närvaro får makt i Finland, eftersom de är pro-Palestinska. Sinikka och jag var i Helsingfors och gjorde en omvändelse handling i Riksdagshuset och omvände oss för hur vår regering har behandlat Israel. Yah talade till mig om siffran 3 (som betyder Fader, Son och den Helig Ande – Vägen, Sanningen och Livet). Jag hade 3 ljus och tände dem vid statyn av vår tidigare President som hade kallat Finland till bön. Vi blåste också i shofar och bad Yahveh att göra detta igen genom vårt ledarskap. Ingenting är för svårt för Yah! Alla omvändelse handlingar sätter något i rörelse, i åratal och i generationer framåt, för helighet.

Andra vittnesbördet (Sinikka): Eftersom jag inte kunde gå och plocka lingon på hösten såg min Abba mitt hjärtas längtan och kopplade mig till en mormor som heter Stefanie från Ukraina som säljer en hink lingon. (Ukrainska flyktingar plockade mycket bär för att tjäna mer pengar). Jag kände stor medkänsla för den här mormorn. Hennes bror hade just dött i Ukraina. Jag bad för henne och jag fick trösta henne.

Light is overtaking darkness

En Månad av Restitutioner, Ge Vidare och Gudomliga Förbindelser!

Apostel Sana Enroos, Sverige

I början av denna månad instruerade och talade Ruach att den här månaden är en månad med gudomliga förbindelser, utnämningar och att ge vidare! Vi tog det på största allvar och prioriterade det. Jag och min man Mikael har fått uppleva många gudomliga möten och delat mycket material till personer som Ruach har visat oss. Vi och speciellt Mikael har många kontakter över hela världen. Ruach började påpeka dessa samband och vi började dela och dela. Under den här månaden har vi gett bort elva Identitetsstölds böcker, fem GRI-onlinekurser och en Rysk ”Rötternas helande Kraft” bok. En av böckerna gick till Partiledaren för Sverigedemokraterna, vars politiska parti mirakulöst nog har kommit från botten till toppen under de år vi har bett för att förändringen ska ske. Vi har också pratat med två Biskopar som Mikael känt i många år från Ghana och Kenya. Hela vårt team har varit involverat i detta flöde av anslutningar, ut givanden och möten med goda resultat. Människor är vidöppna för Yeshuas namn och Evangeliet som skapades i Zion, särskilt icke-troende!

Marie-Louise gjorde en omvändelse akt i Sveriges riksdag eftersom Sverige, de Nordiska länderna (utom Danmark) röstade Ja i FN att Israel måste flytta sina kärnvapen från Israel. FN röstade om en resolution som kräver att Israel ska göra sig av med sina kärnvapen och överföra kärntekniska anläggningar till IAEA. Både Ukraina och Ryssland röstade emot Israel.

Vi gjorde en omvändelse handling för Riksdagens handling eftersom Sverige inte röstade för Israel i denna fråga, eftersom de påverkas av den så kallade ockupationen, och kommer att ta frågan vidare till tribunalen. Vi har skickat ett restitution offer på 1656$ till UNIFY för Sverige, Norge och Finland. Vi planterade också fyra Palmer i Gilgal, vilket gav ett omedelbart genombrott i vår dotters ekonomi. Prisa den Levande Yah!

Jag nämnde för Mikael att GRM måste vara på Svenska inklusive alla böcker. Sen sa jag bara: “Du kan göra det!” När jag tänkte GRM på Svenska hörde jag bara orden: “Du bygger ett Altare.” Mikael hade tidigare fått i sin anda “Zions Altare”. Den kvällen dök en ängel upp inför Mikael och bekräftade att han skulle översätta GRM-videor till Svenska. Nästa morgon var smörjelsen så stark i vår bön för Archbishop och Rabbin – Yah avslöjade att GRM på Svenska kommer att vara en bakdörr som öppnas för Muslimska nationer av Muslimska invandrare som bor i Sverige, särskilt andra generationen som talar flytande svenska. Han talade om att detta är ett Altare i en byggnad som kommer att sätta en ny standard för Femfaldiga Tjänare att komma in och utrustas och omskolas av Evangeliet som skapades i Zion.

GRM är prioritet nu! Det är basen och grunden. Det är arvet och arvet vi kan ge till Sverige!

_____________

Det händer enorma saker. Tack alla för att ni är trogna kallelsen – ni är en pärla och en juvel i Yeshuas Krona. Jag är ödmjuk inför att se ert gensvar och lydnad i det ni har blivit lärjunga tränade i, att se er generositet och auktoritet att verkligen vara UNIFY i er nation. Något djupt händer i den här världen!

Jag utmanar er alla att förbinda er till att be 5 minuter om dagen och att under 5 minuter dela och betala för att främja Ban Neo Nazism Petition/Bannlys Nynazismen Uppropet.

Ska vi ersätta FN? Absolut, eftersom detta är en förening av Fårnationer, den Enda Nya Mannen – Jude och Hedning som delar samma rötter och samma Torah. I den enigheten fortsätter vi att göra det vi gör. Makter och furstendömen uppmärksammar, och nu uppmärksammar människor också.

Vi kommer att fortsätta att lyckas om vi är precis som små barn som ‘shema’ och Lyder vår Fader, med djup ödmjukhet och djärvhet i barnslig tro. Må välsignelser överflöda i ert liv – att bli mer fruktbar, ekonomiskt stark, full av styrka, smörjelse och härlighet för Hans namns skull.

För Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman,

Pastor Debra Barnes & UNIFY Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Gå med i de 70 Rättfärdiga i Nationerna

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations Gåvo alternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Stöd Missionen

  • Donera/ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
  • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresserade till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste. 202-412, St. Augustine, FL 32092, USA

UNIFY Banner

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel och gå med i vår månatliga medlems online konferens. Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester Kyrkan som står upp för Israel!

Gå med i UNIFY →

Online Konferens Förenade Nationerna för Israel – Januari

Tisdag 10 Januari, 2022 @ 18:00 – 20:00 (SVENSK TID)

Som medlem får du en personlig inbjudan med länk till konferensen via e-post.

Pesah Sheni Tour 2023

Pesach Sheni 2023

Andra chansens Gud Profetisk Resa i Israel

Vi Firar Israels 75-års Jubileum & Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

2-12 Maj 2023

Med Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

“De ska då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och bittra örter ska de äta Passover Lammet.” 4 Moseboken 9:11

Kom och fira den Andra Passover när du reser runt i Israel med oss och påverkar Hans Land med din närvaro och böner. Ni kommer att njuta av en Hel Passover Seder tillsammans.

***Inga gröna pass eller Covid-tester behövs.

Lehitraot, Vi ses i Israel!

Mer information →

GRI Banner

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiska Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden & GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kurs Åtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i vår Telegram Kanal

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg