Next Chapter of the Book of Acts

Nästa Kapitel i Apostlagärningarna


Next Chapter of the Book of Acts

UNIFY UPPDATERINGAR – Juli 2022 / Tammuz–Av 5782

Han gjorde sitt folk mycket fruktbart och gjorde dem talrikare än sina fiender. Psaltaren 105:24 SFB

En kraftfull Shofar blåsning öppnade det månatliga UNIFY Mötet från St. Augustine, FL. Varje månad får vi se vad som händer i nationerna. Vi bekantar oss med varandra; det är här den globala familjen bildas, och vi blir uppmuntrade och inspirerade.

Archbishop gråter och skrattar närhelst hon får era Rapporter från Nationerna: det är verkligen ett suveränt drag av Yah! Det är inte i vår kontroll, men det händer inom våra val. Av dessa Rapporter är det tydligt att många har gjort val att lyda, att lägga ner sina liv – och “för det är jag så tacksam och stolt över deras prestationer”, sa hon.

Vi har djupgående Rapporter den här månaden – det känns som om vi skriver nästa Kapitel i Apostlagärningarna. Den är skriven med vårt blod, mitt i vår kamp och segrar i striden.

Det Skriftställe som Yah gav för detta möte (gavs innan jag läste era rapporter) var Psaltaren 105:24. Den hänvisar till det 1000-åriga Förbundet med Israel: det talar om att göra dem starkare än sina motståndare, talrikare och mer fruktsamma. Detta beskriver verkligen våra UNIFY-Rapporter den här månaden!

Next Chapter of the Book of Acts

Rapport om vad som hände på Shavuot Resan i Israel: det var en genombrott resa på alla sätt, för att bryta igenom djupt mörker i Israel. Det var attackerat, liksom vi – före, under och efter denna mission. Det har fått enorma återverkningar – men efter att ha sett fruktsamheten i det inser vi nu att eftersom Israel har tagits till fånga av NVO och av det Kommunistiska Kina, gjorde vi skillnad genom vår närvaro och våra böner.

På Oljeberget möttes vi alla av en attack av en svärm med flugor – men vi fortsatte att tillbe med banderoller, och Rabbin tillrättavisade dem för att framgångsrikt avvärja attacken. I två år rensades inte denna portal med sann tillbedjan eftersom det inte har funnits någon turism och ingen tillbedjan där uppe på grund av covid-restriktionerna. Något djupt hände när Archbishop slutade predika och kallade fram de 5 Nationella Delegaterna (från Taiwan, Norge, Estland, Japan, USA och Israel). Då föll Helige Ande på henne, när hon hörde “Öppna portalen för Min Återkomst” – så Archbishop pekade och befallde: “Portal öppna för Messias återkomst!” Det orsakade ett skifte i andan. Många andra portal platser besöktes – till exempel Banias (där Rikets Nycklar gavs och Beth El där Abrahams första Altare upprättades).

Till och med värmen, som kom från öknen, svepte över Israel under vår resa. Den Muslimska myndigheten krävde att kvinnorna skulle ta på sig tunga kläder som täckte dem på Tempelberget. Trots den fruktansvärda värmen klagade de inte utan var en riktig trupp! Kraftfulla deklarationen gjordes: “Yahveh Perazim Detronisera Baal på Tempelberget”. Vi tror att andan i Baal/Ala-dyrkan har besegrats på Tempelberget! Prisa Yah för en sådan kommandoenhet som samlats för denna mission!

Vårt Taiwanesiska Team satt i karantän i Det Heliga Landet i 7 dagar efter denna resa – denna försening förvandlades till en välsignelse, vilket gjorde det möjligt för dem att absorbera allt som hade hänt och för att ytterligare befrielse skulle ske. Fortsätt be när Rabbin och Archbishop drabbades hårt hälsomässigt (och på andra sätt också).

Det fanns nästan inga turister i Landet än. Vi rensade och öppnade portaler över hela landet, mitt i stor krigföring. Varje deltagares liv har förändrats i grunden på grund av denna resa. Det var den mest fantastiska, underbara, fruktbara resa Archbishop någonsin har gjort. Pastor Hanne har kommit upp en högre nivå av Smörjelse i sin tillbedjan på piano och har tagit oss in i 3:e Himlen. Böner klockan 6 på morgonen gav ett viktigt genombrott. Archbishops predikan gällande uppenbarelse har också kommit upp på en högre nivå, under detta år av Shmita, trots mycket svårigheter.

Vi kom upp till en högre nivå av härlighet, expansion och besittning, på grund av sann enhet i gruppen. Archbishop säger: Jag förväntar mig att Sukkot Resan kommer att ta oss ännu högre.

Kommande Sukkot Resa Mission: vi återtar Landet. Vårt mandat i UNIFY ÄR ATT HA FÖTTERNA, STÅENDE PÅ HELIG MARK, ÅTERTA LANDET FRÅN FIENDEN. Vi står med Israel, eftersom det inte kan stå för sig själv mot den Nya Världsordningen (NVO).

Stå inte emot den Helige Ande om du vet att du ska Registrera dig för denna Sukkot Resan – det handlar om Riket. Jag räknar med att alla soldater i UNIFY svarar på kallelsen. En resa som denna kommer verkligen att förvandla dig, som det hände under Shavuot. Många deltagare gav sina vittnesbörd: Till exempel – en av damerna blev helt botad från depression och långvarig familj smärta, Prisa Yah! Det andliga Riket påverkades så att efter att vi bett och blåst i shofar vid Pangudens altare i Banias-Caesarea Filippi-området, skedde en jordbävning i närheten av nämnda altaret i norra Israel med en magnitud på 5 på Richterskalan följande morgon. Vid gränsen till Syrien i närheten av samma altare var mycket aktivitet när Israel attackerade den Syriska flygplatsen och förstörde ett plan fullt av ammunition från Iran avsett för Israels förstörelse.

Vi firar alla missioner som utförts den senaste månaden när Psaltaren 105:24 lever i UNIFY: läs hur “de blev starkare och mer fruktsamma än sina motståndare” det syns i alla Nationers Rapporter.

Rapporter från Nationerna

Firar Livet i USA

Archbishop Dominiquae Bierman, USA

4 Juli firandet skulle inte vara en “mission” först, men det blev en: vi firade helt enkelt och började sedan deklarera att YHVH Perazim skall bryta igenom i Floridas statliga abortlag. Tre unga kvinnor samlades runt omkring när Archbishop sände i sociala medier, och det slutade med att hon profeterade och bad över dem. De hade kommit till St. Augustine som firade den 4 juli från Orlando, 3 timmar bort, och en av dem hade bett Yah att få en annan upplevelse den 4 juli i år. Hon blev tillsagd att “gå till St. Augustine och hon kommer att se ljuset”. Det var en enorm befrielse för henne, hennes son och hennes två unga vänner – djup inre läkning ägde rum, de grät alla. Det är så viktigt att vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt och vara tillgänglig för Ruach.

Archbishop berättar: “Även om jag sa “Nej” till att betjäna först, ville bara vila och njuta av firandet, komma ihåg min senaste goda tid med min avlidne son Yuval där 2018, så svävade min ande och det blev “Ja!” när budskapet Yah gav mig släpptes kraftfullt via sociala medier och shofaren blåstes.” (titta på video).

Triumfera över Prövningar

Pastor Marcello Corral, Ecuador

Vi firar en enorm rapport om att övervinna mitt i ett berg av kamp.

Under detta år har Pastor Marcello gått igenom fruktansvärda prövningar (ekonomi, hälsa, äktenskap, en ryggskada i Purim), men han fortsatte att fira högtider och fasta och be. Han åkte till den högsta vulkanen med två busslaster av tillbedjare och höll en Shavuot högtid uppe på denna plats. När de gjorde deklarationer om att förgöra Baal i Ecuador, dansa, tillbe och vifta med Israeliska flaggor, kom några Israeliska vandrare till området. De var häpna – sedan anslöt de sig med hedningarna som firade! Den Helige Ande rörde sig mäktigt i deras hjärtan.

Före detta firande rånades deras församling (en vecka före resan). De samlade in finanser, genomförde en helig hämnd och köpte en ny ljudutrustning – och spelade högt lovsång från denna vulkan höga plats. När fienden kommer in som en översvämmande flod höjer vi standarden!

Trots de många motgångarna är församlingen nu i väckelse; vi firar denna seger med dem! Pastor Marcello är en fantastisk krigare för YHVH. Hans församling blir starkare och starkare, sade han, och hela församlingen brinner.

En Uppmaning till Alla: Vi behöver inte lida i utmaningar ensamma; UNIFY Medlemmar finns här som en gemenskap, en andlig familj. Om du har ett behov, vänligen dela med dig till oss och till våra Ledare och Team så att vi kan stå med dig i bön för att övervinna och uppnå seger för Hans Ära. Kontakta våra Regionala Ledare: Apostel Sana (Skandinavien), Pastor David (Fjärran Östern), Pastor Cesar (Latinamerika). Det är viktigt att ha regional bön. Kom också ihåg att bära alla våra ledare i bön: att stå i frontlinjen, gör att de tar alla smällar för oss alla.

Next Chapter of the Book of Acts

Seger över Missbruk

Pastor Sonia Gotelli, Peru

Ansträngningarna fortsätter att inta territorium i Peru. Ett vittnesbörd om seger över missbruk delades: den här situationen om vår syster Yvonne krävde att vi vidtog åtgärder när det gäller hennes rehabilitering från droger. Vi såg i anden, inte efter köttet och kom ihåg Archbishops undervisning om tuff kärlek. Mitt folk samlades i enhet för att hjälpa till och lägga fram några villkor: Yvonne behövde lyda alla instruktioner vi skulle ge henne.

Hon är en GRM-utexaminerad inte sedd som ett offer, men vi såg henne som en som togs till fånga av fienden, som vi behövde ta tillbaka. Vi hittade ett center i Lima, ett som inte använder meditation – ett som bygger på psykoterapi och Ordet. Hennes första 6-månaders kurs är nu klar i rehabilitering. Vi hade för avsikt att kärleksfullt fasta och be under den här tiden för att Yah skulle röra sig i hennes liv. Föreståndaren och Pastor Sonia var i ständig kontakt – Yvonne tog sin Bibel och sitt tangentbord (hon är gudstjänstfirare) – och de är förvånade över hur seriös hon var. Efter två månader började hon leda Tillbedjan: Ruach befriade henne dag för dag, liksom använda henne där i det rehabcentret.

Tillbedjan var Omvändelse Tillbedjan, uppriktiga hjärtan som bad om förlåtelse och befrielse förlöstes över hela centret. Folket bröt ihop när det var Omvändelse Tillbedjan – föreståndaren var så imponerad att hon bad henne att inkludera männen i centret i denna smorda Gudstjänst Upplevelse.

Efter avslutad kurs bad de henne att fortsätta komma tillbaka för att dela Ordet och tillbe. Det är Romarbrevet 8:28 i aktion igen. Direktören sa att vi är så tacksamma för att kunna bryta igenom i dessa människors liv. Vi har en apostel till missbrukarna – och som den här flickan attackerades för att förstöras, men det vände och fler fångar räddas av Evangeliet som skapades i Zion. Toran skriven i deras hjärtan gör skillnaden.

Yvonne som kallade Hans Namn Yeshua (istället för Jesus) bekymrade direktören – så hon fick Archbishops böcker att hjälpa till att förklara och nu öppnas dörrarna på vid gavel för fortsatt betjäning om detta sanna Evangeliets budskap för hela centret!

Sändningen med Archbishops undervisning fortsätter i hela Peru och territoriet fortsätter att expandera.

Fiendens Midnatts Terrorplan Omintetgjord!

Pastor Cesar Silva, Mexiko

Nyligen kom en ung man till Pastor Cesars hem i berusat tillstånd och uppgav att chefen för drogkartellen instruerade honom att ta bort deras elmätare. De blev tillsagda att evakuera om 20 minuter. Han kände igen honom som en som tidigare varit medlem i hans församling. Pastorns fru hörde detta och ringde familjemedlemmar som var involverade i säkerheten – de anlände på 5 minuter till denna intensiva situation. Inom 20 minuter anlände kartellen till huset, beväpnade med vapen. Men situationen vände: de sa att de inte skickat den unge mannen – så nu talade kartellen med den berusade mannen. Kartellens chef sa att han skulle döda honom eftersom han talade lögn i kartellens namn.

Så nu började den onda kartellen försvara dem! Och Pastorns grupp bad sedan för den unge mannens liv. När Yael, Pastorns dotter (som lider av depression) började be för honom, upplevde hon till och med ett personligt genombrott. Alla Tackar Yah för att Han skyddar dem! Hans svåger är bekant med att arbeta med kartellen, så ingen blodsutgjutelse inträffade den natten. Den djävulska planen omintetgjordes, och kartellen har nu respekt för Pastor Cesars hem. Vad fienden planerade till ont vände sig till gott (Rom 8:28)!

Next Chapter of the Book of Acts

Nästa Generations Påverkan & Bok Översättning Fortsätter

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Teamet är för närvarande upptagen med att översätta fem böcker till Kinesiska, vilket maximerar de resurser som vi har tillgängliga.

Pastor Davids dotter JoJo (nu 14 år) kom på Sukkot Resan 2019. På ett Sabbats Möte nyligen delade vi Archbishops Sabbats Brev, och nu kände hon sig dragen till och vill starta GRM Bibelskolan. Hans dotter Amelia har redan slutfört den, och alla hans tre barn är involverade i deras ministry (17-årige Jethro kommer att starta GRM i höst). Det är viktigt att börja med din egen familj först, som medarbetare i denna skörd.

Next Chapter of the Book of Acts

Ett Ljus i Mörkret

Av D`vorah Cheung, Hongkong

Det är anmärkningsvärt att D’vorah var ensam fram till 2019, och nu har hon planterat en församling i Hongkong och firat en glad Shavuot. Kraftfull befrielse från depression förmedlades till en medlem som deltog, och hon tog också med sig sin far. Hon firade Shavuot i den Sefardiska Synagogan och fick möjlighet att diskutera Aliyah. Några kom från Israel under Shavuot, och de hade en återförening och använde den här tiden för att koppla dem till sina egna Judiska Heliga Skrifter. D’vorah är ett ljus i Hongkong, trogen kallelsen, mitt i mycket mörker.

Ledare måste lysa, men viktigast av allt hjälper de till att få andra att lysa – det är deras uppgift.

Next Chapter of the Book of Acts

Pastoral Ordination & Vittnesbörd från Resan

Perach Serena Yang, Taiwan

Vi firar att Perach har ordinerats till Pastor under Shavuot Resan i Israel – hon är kallad och utvald till Taiwan, för en tid som denna. Tillsammans med 7 medlemmar från Taiwan delade Perach sitt djupaste ögonblick från resan: personligen var det för mig vid Olivberget och öppnandet av portalen för att förbereda för Yeshuas återkomst. Dessutom kan jag nu verkligen känna Archbishops kärlek som min Judiska mor. Effekten av hennes undervisning att visa mig hur jag ska använda min tallit och vara ett exempel för mig gör mina böner för henne mer hjärtliga.

Ett annat vittnesbörd: Oras mormor gick bort medan vi var i Israel i slutet av resan. Hennes familj dyrkar fortfarande avgudar, så de hade en familj ceremoni för sin mormor. Men Yah ordnade så att Ora stannade 7 dagar till i Israel (i karantän) och så missade hon den avguda dyrkande ceremonin hemma och satt i stället shiva (7 dagars sorg enligt Judisk tradition) i Landet.

Budskapet om föräldra demonisering som Archbishop delade om sin sons tragiska historia förändrade Oras hjärta och sinne, vilket ledde till en personlig uppenbarelse och ett genombrott. Hon fick uppenbarelsen om hur hennes familj demoniserades – och skapade ett hjärta av sten – och efter mormors död kunde hon nu gråta, eftersom hennes hjärta förändrades. Ett sådant djupt verk utfördes genom en Omvändelse Handling! Det botade henne. Hon är nu inte längre rädd för äktenskap och att ha en familj när Yah så leder henne; hon hade till och med en dröm den natten om att gifta sig.

Vi ser nu hur Konstantin och kyrkofäder demoniserade det Judiska Folket – och hur det har påverkat oss fram till idag. Det orsakar snedvridning av tänkandet. Efter omvändelse kommer helande och frihet!

Next Chapter of the Book of Acts

Shavuot Resans Uppenbarelser

Yutong Tagawa, Japan

Yutong träffade Archbishop och Rabbin, hennes andliga föräldrar, för första gången på resan. Två budskap var mest effektfulla för henne: Först vid Beth El, talade Archbishop om hur vi är fångade i Jerobeams synd fram till idag. På Berget Hermon såg hon hur en Bysantinsk kyrka (400-talet – Kristendomens början) införlivade ett altare till Pan-guden och till Jupiter. Hon såg att det Kristna kyrko systemet fungerade från början mot Yahs vilja. Ersättningsteologin blev mycket tydlig för henne.

För det andra, vid Yad Vashem: de demoniserade affischerna av Judar öppnade hennes ögon. Hennes egna föräldrars ord indikerar att de demoniserades, och det härdade hennes hjärta. Shan är så glad att deras grupp stannade de extra 7 dagarna så att de kunde ledas till omvändelse, baserat på vad de lärde sig på Resan. Adoptionens Ande mottogs – hennes fysiska föräldrars och de Judiska andliga föräldrarnas relationer är nu helade.

Next Chapter of the Book of Acts

Bryta Självmordens Förbannelse

Pastor Terhi Laine, Finland

Jag och mitt Team besökte en gammal Judisk Begravningsplats som vanhelgades den 29 April 2020, bekände denna synd och bad för att de onda skulle omvända sig. Som en restitution hade vi 23 stenar med oss, målade med Davids Sköld på varje – och stenarna placerades i det övre hörnet av varje grav. Sedan blåste vi i shofar. När vi först kom in genom porten upplevde vi tomhet och rastlöshet i anden, men vi fick uppleva hur atmosfären förändrades helt. Vi kände nu Ruach härliga närvaro, som fyllde hela den lilla begravningsplatsen.

En annan mission tog oss till Imatrankoski. Yah började prata med oss om denna plats för första gången i slutet av Februari: det finns en minnesstaty till minne av 70 personer som begick självmord genom att hoppa in i fallen. Adonai sade i mitt hjärta ordet “saltförbund” – fallen måste renas med salt. Vi kände en ande som gjorde motstånd där, så vi blåste i shofarer och började förkunna Israels Helige Konungslighet, trofastheten i YHVH:s Förbunds Hållande och övervinnande i blodets kraft. När vi prisade Honom började andan bryta igenom. Den Helige Ande ledde oss till 7 olika platser längs fallen där vi kastade salt i vattnet och bekände självmorden som en synd. Vi band upp dödens ande, förkunnade vad den Helige Ande gav oss och bad om frälsning bland familjemedlemmarna till dem som begått självmord.

Senare flödade en lovsångs- och tillbedjans dans genom Pastor Terhi baserad på “Lejonet har Utplånat Draken”. De helgade platsen, bad YHVH att förlösa sina mäktiga, kraftfulla änglar för att skydda den och tackade Honom för Hans stora barmhärtighet.

De besökte också två gränsövergångar och öppnade vägen i andevärlden för Judarnas återkomst från Ryssland. De bad om skydd över Finlands gränser.

Next Chapter of the Book of Acts

Strategiska Omvändelse Handlingar

Pastor Hanne Hanson, Norge

Den Norska UNIFY-Delegaten och Vice Delegaten deltog i Shavuot resan i Israel.

Vi höll en 4-dagars sommarsamling för det Norska folket kopplat till Kad-Esh MAP/UNIFY på ett hotell i södra Norge där Apostel Sana från Sverige predikade och betjänade oss. Varje gång vi har våra sammankomster upplever vi mer echad (enhet) och kärlek i vår gemenskap, och vi kan se att deltagarna blir mer och mer etablerade i Zions Evangelium. Nu är nästan alla GRM-studenter, och fler blir UNIFY-medlemmar! Vi hade också ett Mikveh Dop – nu döptes vi alla till Yeshuas namn!

Apostel Sana, Pastor Hanne, Profet Unni och Virginija gjorde några viktiga Omvändelse Handlingar, först på en gammal Judisk Kyrkogård i Oslo, vår huvudstad. Vi lade en vit sten på var och en av de 197 gravarna, och vi gjorde en Magen David av vita stenar. Vi bad om förlåtelse för antisemitism och för att vi inte hedrade Judarna i Norge.

Därefter var det platsen för en terrorattack där 77 personer (de flesta under 20 år) dödades av en enda terrorist utanför Regeringskvarteret, där Premiärministern och andra tjänstemän hade sitt kontor. En Omvändelse Handling gjordes där: vi gjorde en Magen David av salt och hällde olivolja i mitten. Medan vi bad om förlåtelse för antisemitismen från vår regering som föregick denna terrorattack (pro-Palestinsk agenda), kom en kraftfull närvaro av Yahs härlighet efter att Sana sedan placerat en sten som hon hade tagit från Tempelberget för många år sedan. Vi bad också om ett förbund mellan Norge och Israel.

Därifrån fortsatte vi till Minnesplatsen för terrorattacken vid stranden framför Utøya där färjan till ön låg. Vi utförde en Omvändelse Handling för blodskuld, vikinga gudsdyrkan, antisemitism och nazism, som hade varit mycket utbredd på Ön Utøya – en plats som användes för ungdomsläger för de Socialistiska politiska organisationerna i Norge. De hade banat väg för det Norska Arbeiderpartiet att förändras från att vara Israels bästa vänner till att underlätta för Osloavtalet, vilket gjorde Norge till en av de mest antisemitiska nationerna i världen på bara 40 år. Vi kände en mörk närvaro där när vi kom, men det lyfte och Shalom kom efter att vi hade spelat den Israeliska och Norska Nationalsången och hade blåst i våra shofarer. Apostel Sana kände att Israel sträckte ut sina händer till Utøya i förlåtelse, och att Magen David var Yahs uttryck för kärlek till Norge.

Dessa var mycket stora Omvändelse Handlingar för vår nation, helt ledda av Yah. Många andra bad för oss när vi reste, och deras böner kunde kännas. Vi var alla lika viktiga för att dessa missioner skulle lyckas!

Next Chapter of the Book of Acts

Intar Skandinavien och Europa till Hans Ära

Apostel Sana Enroos, Sverige – Regional Ledare i Skandinavien

Skandinaviska Koalitionen (Sverige, Norge och Finland) är på frammarsch! Yah använder Apostel Sana för att nå Skandinavien och Europa (se rapporter ovan). En Österrikisk kontakt inleddes för att översätta Identity Theft/Identitetsstölden till Tyska. Den är nu klar och korrekturläst. Hon är nu medlem i UNIFY utöver en annan Österrikare (vi har också en ny USA-medlem och en från PNG).

En lärjunge skickades till Danmark (mycket antisemitiskt) för att öppna upp ett nytt land – där de till och med hade tagit bort “Israel” från sin nya Danska Bibel. En reste till Kroatien och Bosnien (Jugoslavien) som är mycket viktiga områden.

Andlig auktoritet har getts Apostel Sana över Europa. Och det är Archbishops önskan att alla lärjungar ska bära frukt och röra sig i samma auktoritet för sina länder. Vi proklamerar över Danmark och Island att deras territorium ska öppnas – ett svårt område som handlar om ett starkt Islamiskt fäste i Danmark, där vi har att göra med Judisk blodskuld.

Marie-Louise har outtröttligt verkat för Sveriges räkning och gjort flera Omvändelse Handlingar för den Svenska Regeringen och hela nationen. Hon ber också om att svensk politik ska vända sig bort från att ta lätt på Israel och ljuga om henne. Hennes ansträngningar visar att hon är djupt hängiven att arbeta för det Judiska folket och för Kungariket med en speciell nåd som Yah har gett henne. Vi uppskattar hennes många översättningar gjorda för Kad-Esh MAP Ministries och UNIFY.

Team enhet är vår kraft: vissa går, och andra är i bön för dem som ger seger. En kan driva tusen på flykten, två fördriver tiotusen på flykten. Teamarbete är nyckeln!

Vårt Finska Team vandrar nu i större enhet, och de avancerar igen med Sanas hjälp. Detta är en global gemenskap, eftersom vi ser den Skandinaviska Koalitionen expandera in i Europa. Det är en andlig gemenskap, men det är också en armé – mer och mer enad. Vi lever drömmen om Yeshua. Vi har inte anlänt, men vi är definitivt i färd med att uppfylla Johannes 17: “Helga dem i sanningen” – detta skapar enhet. Och skörden kommer att bli stor!

Next Chapter of the Book of Acts

Ny Arbetsgrupp för Sociala Medier är på Frammarsch

Särskilt tack till vårt nya Sociala Media Team som arbetar tillsammans för att föra vår mission framåt och slå igenom på Sociala Medier: Yosef, Yen, Erika, Hadassah, Pastor Cesar, Pastor Hanne och Mathilda. Vi är mer energiska, publicerar och lär oss nya sätt att engagera fler människor, som också innefattar mer delning av inlägg för att hjälpa till att främja Kungariket YHVH.

Erika Mendoza vittnade om att hon har varit borta från sociala medier i 5 år – för att istället fokusera på att bygga relationer. En förlösning kom strax före Shavuot Resan, och nu är hon på sociala medier med ett högre syfte, att inte slösa bort tid, utan att förhärliga Honom.

Sociala medier som används av Anden är när smörjelsen träder in och tar gåvorna dit de behöver gå. Vissa kanske vill ge lite av sin tid att gå med i att använda detta sociala medieverktyg för att nå massor. Vi måste expandera till andra språk också. Pastor Cesar har studerat videoredigering tidigare och vet nu varför han leddes att göra detta. Pastor Hanne sa att detta verktyg har getts för att sprida Evangeliet som skapades i Zion runt om i världen. Kyrkorna dör – de söker livet; Det här är en plats där de kan finna Hans liv.

Next Chapter of the Book of Acts

Vi hoppas att ni uppmuntras av alla dessa rapporter och inspireras av Honom att vidta åtgärder. Det är en fröjd att se allt som görs för vår Kungs återkomst och för att Hans Rike ska komma!

Innerligt tack till alla för att ni är trogna missionen och fruktbärande i de nationer som ni representerar. Fortsätt framåt, starkare än våra fiender, när YHVH stärker och leder oss till att få se fler och fler Får Nationer uppstå.

Kommande fasta och bön: Väktare på Murarna – 3 veckor, från 17 av 5:e månaden till 9:e av 6:e månaden enligt Jesaja 62: 6-7 SFB. Vi kommer att be som Nehemja, fasta som Daniel och kriga som David! Titta i din inkorg för mer detaljerade instruktioner.

Tack till alla som ger till Väktare Lägenheten och för att hjälpa Ukraina (vi stöder 2 Pastorer som arbetar med Ukrainsk omlokalisering i landet, så ditt givande är mycket viktigt). Skatter på $ 60K måste betalas nästa vecka och vi tror att Yah kommer att bana en väg för varje steg.

Besökte Väktare Lägenheten under Resan

Efter Shavuot betjäningen på Olivberget för att öppna portalen för Messias återkomst, besökte vi lägenhets platsen och träffade en Ortodox mamma med tre små barn. Vi beskrev UNIFY:s önskan att be om att återta hela detta område för det Judiska folket. Hon var förväntansfull – vår grupp och vår mission blev ett tecken på hopp för henne. Detta lägenhetsområde är så profetiskt, kallas “Helig Skål” och är riktat till religiösa Zionistiska Judar för att ta tillbaka mark från fienden.

Att ge till denna lägenhet är en handling av restitution för det Judiska Folket när vi hjälper till med återuppbyggnaden av Zion, liksom att tillhandahålla ett Vakttorn för våra andliga Judiska föräldrar med utsikt över denna djupaste punkt på jorden: Tempelberget och Olivberget. Byggandet kan slutföras tidigare än väntat, så be om ekonomiska mirakel att betala 2.000.000 shekel (cirka $600.000.), varje offergåva räknas och Yah kan föröka den som bröden och fiskarna! Vi står i tro!

Vi öppnar och återtar territorier i Israel och i våra nationer, vilket är UNIFY:s mandat. Striden framåt är hård, men den är redan vunnen! Yahveh Perazim, Genombrottets Herre, är på väg och besegrar varje motståndare som motsätter sig Hans mission i oss. Må vi alla förbli trofasta och hängivna att ge generöst och att främja Hans Rike i ENHET genom kärlek och lydnad.

För Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbi Baruch Bierman,

Pastor Debra Barnes och UNIFY Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel och delta i vår månatliga medlems online Konferens. Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester Kyrkan som står upp för Israel!

Gå med i UNIFY →

Online Konferens med Förenade Nationerna för Israel – Augusti

Tisdagen den 2 Augusti 2022 @ 12:00 – 14:00 (EDT) 18:00 – 20:00 (SVENSK TID)

Som medlem får du en personlig inbjudan med en länk till konferensen via e-post.

Stöd Missionen:

  • Donera/Ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
  • Vänligen mejla till oss till info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste. 202-412, St. Augustinus, FL 32092, USA

Sukkot Tour

Slutet på Shmita Israel Resa

Dedikerar de kommande 7 åren till Israels Kung
Förbered Vägen!

6 – 18 Oktober 2022

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

“Man skall säga: ”Bana väg, bana och bered väg! Tag bort stötestenarna från Mitt Folks väg!” Jesaja 57:14 SFB

Följ med oss när vi avslutar Shemitah-året och inviger den nya sjuårscykeln. Detta är den mest avgörande tiden i historien för Israel och nationerna, när vi inleder Messias återkomst till Jerusalem.

Greppa tag i din shofar och bli en av de 120 shofarer som blåser och ljuder över hela Landet!

***Inga gröna pass behövs

Missa inte denna livsförändrande upplevelse i Landet!

Lehitraot, vi ses i Israel!

Ytterligare information:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext.

Registrera dig Online →

The Identity Theft

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiska Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok The Identity Theft/Identitetsstölden & GRI onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kurs Åtkomst kommer med boken endast när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

Gå med i de 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste Uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg