Gate Authority and Strategy

Port Auktoritet och Strategi


Gate Authority and Strategy

UNIFY Uppdateringar – Januari 2023/Tevet 5783

Hata det onda och älska det goda och låt rätten härska i porten. Kanske skall Elohim, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva. Amos 5:15

Bli uppmuntrad och utrustad av Archbishop Dominiquae Biermans undervisning om Port Auktoritet, följt av inspirerande rapporter från många nationer!

Den auktoritet vi bär som UNIFY medlemmar är Port Auktoritet. Porten är där kungar och domare sitter. Det är därför Yah etablerar oss i Väktare Lägenheten i Jerusalem, eftersom det är världens port. Vi har placerats i St Augustine eftersom det är porten till Amerika. Om du inte redan sitter vid portarna till din nation kommer du att göra det. Abrahams Nyckel öppnar portarna, och vi bör gå in i dem enligt Psaltaren 100:4: Gå in i Hans portar med tacksägelse,
i Hans gårdar med lov.
Det var det som förde Hanukkah till en framträdande plats i staden St. Augustine, Florida, eftersom vi gjorde det enligt himlens strategi. Vi är rikets regering, som verkar genom lovprisning, tacksägelse, älskar det goda och hatar det onda och lever goda och rena liv. Vi behöver bära den smörjelsen som Deborah, Elia och profeterna före oss. Själva syftet med vårt GRM Bibelinstitut är att återställa oss tillbaka till rikets auktoritet, tillbaka till evangeliet som skapades i Zion.

När vi har port auktoritet kommer vi att avslöja ondska som har hänt vid nationernas portar och bryta ner den därefter. Absalom, i 2 Samuelsboken 15:2, brukade stiga upp tidigt och stå vid porten, och han tillskansade sig Davids auktoritet vid port nivå. Det är också där vår auktoritet tillskansas. Archbishop är porten, och Satan försöker tillskansa sig hennes auktoritet, antingen genom missmod, falska anklagelser etc. Det är därför vi är kallade att be så mycket för Archbishop och Rabbin. Varje gång någon i detta ministry har haft svek i sina hjärtan, har Yah alltid tagit bort dem.

Haman satt vid porten. Mordokaj var väktare vid muren och vakade över Ester och palatset. All Hamans auktoritet tillfredsställde honom inte så länge han såg Mordokaj sitta vid kungens port. (Ester 5:13) Det är därför vi behöver be anti-amalek böner. Vi kämpar mot Hamans och Absaloms. När porten blir en plats för orättvisa, säger Jesaja 29:21: ”de som genom sitt ord kom en människa att synda, som snärjde den som skulle skipa rätt i porten och åsidosatte rätten för den rättfärdige för ingenting.” När människor slösar bort sin tid på sysslolöshet, dumhet och dårskap, förnekar de YHVH:s existens vid porten, och det leder till förnekande av rättvisa.

“På den dagen skall Adonai Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten.” Jesaja 28:5-6. Så om vi vill ha styrka måste vi vara fast beslutna att vinna striden vid porten. Ha lovsångs- och lovsångs sessioner på din nations port nivå. På den platsen, vandra och lyd Yah på det sätt Han leder dig att övervinna striden, mörkrets kamp mot ljuset. Det måste övervinnas på postnivå.

UNIFY Rapporten 2022

UNIFY representerar 26 nationer: Australien, Österrike, Kanada, Chile, Kina, Columbia, Ecuador, Estland, Finland, Tyskland, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Namibia, Norge, Filippinerna, Peru, Papua, S, Afrika, Sverige, Taiwan, Storbritannien och USA.

Grattis till 39 nya medlemmar: 2 från Taiwan, 2 från Malaysia, 7 från Sverige, 9 från USA, 1 från Italien, 2 från PNG, 1 från Finland och 1 från Estland, 9 från Norge, 1 från Australien, 2 från Österrike, 1 från S. Afrika och 1 från Mexiko.

Vi har 14 delegater från USA, PNG, Finland, Norge, Estland, Peru, Taiwan, Ecuador, Malaysia, Mexiko, Sverige, Kina, Japan och Australien. Dessa delegater åter dedikerades under Sukkot resan. Överväg att ansöka om att bli delegat från din nation.

Plantering av Fruktträdgårdar, välvilliga handlingar och konstruktion i Israel

Fas ett av UNIFY Fruktträdgård fortskrider fint, och vi kommer snart att vara redo för fas två, Mitzpeh Yuval, som kommer att vara en utkikspunkt, bosättning och turistplats.

UNIFY skickade 2 500 dollar från en särskild “Chen & Chesed”-fond och våra UNIFY-medlemmar donerade ytterligare 2 500 dollar för att köpa filtar och varma vinterjackor till Ryska Judar som gjorde aliyah från Ukraina.

Golv installeras redan i Väktare Lägenheten. Be för favör med grannar och tillräckligt med donationer/gåvor så att det kommer att betalas till fullo när den är klar.

Insatser mot Antisemitism

Identitetsstöld boken och webbplatsen är nu översatta och tillgängliga på 8 språk: Kinesiska, Spanska, Estniska, Ryska, Norska, Finska, Franska, Engelska och Svenska. Tyska översättningar bör finnas tillgängliga om några veckor. Totalt har 606 böcker beställts från hemsidan. Detta inkluderar inte tusentals fler beställda via Jim Bakker showen och Amazon. 475 användare har konton. 30 användare har loggat in inom en månads tid och 19 användare har loggat in under de senaste 2 veckorna. Be att fler ska avsluta kursen.

Petitionen om att Förbjuda Nynazism i Amerika fortsätter att cirkulera. Vi har 1861 underskrifter, 2023-01-19, med 146 586 visningar av personer som åtminstone har blivit medvetna om det.

GRM Bibelinstitut Rapport

Det finns nu 49 Utexaminerade och 49 nya studenter, plus 336 studenter i fängelser!

Vi har en ny lärplattform på gång, snart lanserad! GRM är internationellt ackrediterad och motsvarar 90 kredit timmar.

Gate Authority and Strategy

Rapporter från Nationer

Yahs Rörelse i Fängelserna och Dedikation av Guvernören Ron DeSantis

Archbishop Dominiquae Bierman, USA

I början av 1960-talet togs de tio budorden och bönerna ur skolorna, aborter legaliserades och mycket mer ondska inträffade i USA. Utan rättfärdighet och rättvisa vid porten fängslades ett stort antal människor, varav några som inte ens var skyldiga. Amerika har nu 25% av världens fångar, med endast 5% av världens befolkning. Fängelserna är överbefolkade och underbemannade, vilket leder till upplopp. Det är därför vi går in i fängelser, för att föra ljuset in i mörkret. Vi har särskilt nått ut till en specifik sovsal i UCI, U-sovsalen för “okontrollerbar”.

Här är den senaste berörande rapporten från vårt senaste besök där:

Två vakter där var så tacksamma att vi kom och hjälpte oss att dela ut Frälsnings Flygblad. Sergeanten sa till och med Shalom när han gav broschyrerna till de intagna. Vi gav dem också Bibelförklaring Blad och Sabbats Brev. Alla ville ha dem; de var så desperata och hungriga.

Det är sammanlagt 150 interner i 4 sovsalar. Vi har nu besökt två sovsalar. En del interner läser redan våra böcker och skickar in bokrapporter.

Njut av Bok Rapporten om att Utrota Religions Cancern från en fånge som hade läst den tre gånger:

– Jag har läst boken tre gånger. Första gången kunde jag inte riktigt förstå vad jag just hade läst. Andra gången blev jag förbluffad och tredje gången förstod jag vad Archbishop Dominiquae sa till mig.

Från Adams och lustgårdens tid var Hans enda syfte en personlig relation med en man. Satan kom till lustgården och, trogen sin natur, förstörde människans förhållande till Gud. Allt blod genom Adam var syndigt, och ingen mängd blodsoffer kunde komma nära för att ta bort den synden. Gud sände sin Son, Sitt blod, för att dö, rädda världen och föra oss tillbaka till Honom. Religionen tog bort den personliga relationen med Gud, när allt Han ville ha av oss var enhet med Honom och sann kärlek och hängivenhet till Honom. Jag har haft fel hela mitt liv, men nu förstår jag för första gången vad Gud vill ha av mig! Jag kan inte tacka dig, Rabbin och Dr. Bierman, nog för den gåva ni har gett mig, gåvan att förstå och den sanna innebörden av kärlek. Jag vill verkligen fortsätta min strävan efter att ha en relation med Gud, som Archbishop förklarade i den här boken.”
-Ronald

Många fångar knackade på sina fönster och ropade på Rabbin. (De har bara små fönster i dörrarna och en låst öppning som vakter använder för att ge mat.) En av männen är döv och hade skrivit på en stor skylt på fönstret att han är Jude och vill lära sig om Toran och letar efter andlig rådgivning. Vi gav honom flygbladen, och Ja! Boken till att börja med.

BED för dessa desperata unga män och be om extraordinär ynnest för oss så att vi kan starta GRM Bibelskola där och vår Messianska grupp kan hjälpa till. Vi behöver en rörelse av Yah för att få detta att börja så att alla dessa män kan bli fria och hitta ett syfte med sina liv.

Archbishop, Rabbin och teamet deltog också i dedikationen av den 46:e Guvernören i Florida, Ron DeSantis. Archbishop blåste i shofaren och var den enda shofar blåsaren i evenemanget. Guvernör DeSantis höll ett tal där han citerade Bibeln och stod för Biblisk politik. Archbishop skickade honom ett speciellt brev, “Florida Statens Lösning”, som delade 12-stegsprogrammet för att genomföra Yahs vilja i staten. Låt oss be att han ska ta emot den och handla därefter!

Gate Authority and Strategy

Seger över Obligatoriska Covid Vacciner

Pastor D’vora Cheung och Hadassah Ping Jing, Kina/Hongkong

Hadassah bekände och gjorde restitution för Kinas antisemitism. Resultatet blev att en drakonisk covid lag upphävdes.

Pastor D’vorah hade ett vackert Hanukkah firande med Kehilat Hoshana Raba. Två deltagare åter dedikerade sig för att läsa GRM- och GRI-kurser.

På grund av sitt ställningstagande mot att ta covid vaccinet har Pastor D’vorah fått ta emot trakasserier och hot i Hongkong. Tro, Abrahams Nyckel, och restitution medförde en seger i hennes fall så att hon kunde behålla sitt jobb.

Hon gick också till porten i Hong Kong för att göra en omvändelse handling och tillbedjan med teamet. Medan de bad fick de se en vision av Israels flagga över staden.

Gate Authority and Strategy

Stående vid Porten

Pastor Terhi Laine, Finland

Vi stod i Finlands riksdagshus och tillbad Yah, och också vid en staty som hedrade arvet efter en tidigare President Kyösti Kallio, som ringde hela nationen via radiosändning för att be under vinterkriget med Sovjetunionen 1939. “Fader i himlen, se på vårt folk i Din barmhärtighet. Du har skapat vårt land och du älskar det. Man ser att det är i största fara. Därför ber vi att Du, Herre, hjälper oss i vår fara och inte låter oss gå under. Låt oss vända oss bort från syndens och laglöshetens vägar som leder vårt folk till undergång. Herre, förbarma dig över oss! Till och med i butiker och överallt i Finska hem knäböjde människor för att be och be om hjälp och frälsning från Herren för att vårt folk inte skulle gå under.

Vi omvände oss för Finlands dåliga behandling av Israel och för dess ogudaktiga lagar. Vi tände ljusen framför statyn av denna tidigare President och tackade YHVH för våra tidigare ledare och bad om att nästa ledare skall vara en rättfärdig ledare för vår nation. Sedan blåste vi i våra shofarer.

Öppnar Dörren för GRM i Japan

Yutong Tagawa, Japan

Yutong har gjort ett fantastiskt jobb med att översätta Archbishops böcker till Japanska, och med sin teammedlem Yvonne började de precis översätta GRM Bibelskola till Japanska också. Förbereder sig för en stor skörd!

Gate Authority and Strategy

Gudomligt Beskydd över Verket i Malaysia

Pastor David Lee, Malaysia

Översvämningar har drabbat tusentals människor, dödat 31 och förstört många hem. Prisad vare Yah för att ha skyddat deras nyligen köpta mark, som bara ligger 12 km från översvämningarna och håller på att rensas för ett tabernakel på 6400 kvm. Pastor David och hans team har också nått Vietnam med evangeliet från Zion genom att ta med Archbishops böcker till Ho Chi Min stad.

Gate Authority and Strategy

Förbön mot Förbannelser

Pastor Hanne Hansen, Norge

Norge valde att inte välsigna Israel och att undanhålla hjälp från henne och ställa nationen inför Guds vrede. UNIFY teamet omvände sig och skickade restitution offer för att söka förlåtelse för sitt land.

Gate Authority and Strategy

Andliga Välsignelser

Pastor Sonia, Peru

Peru har planterat AGIMAP (Spansk GRM Bibelskola) också i utlandet, Panama och Columbia, och eleverna delar vittnesbörd om djupgående inverkan av studierna. Syster Gilma Caballero från Bogota i Colombia har i 18 år varit ledare för en Messiansk församling men utan de ursprungliga Hebreiska grunderna i de Heliga Skrifterna. Nu när hon går AGIMAP har hon förstått att den ersättningsteologi som är inbäddad i kyrkorna inte lär ut en riktig Teshuva (omvändelse) för att kunna återvända till en nära relation med YHVH.

Gate Authority and Strategy

Mirakel i Mexiko

Pastor Cesar Silva, Mexiko

Torkan har brutits, själar har blivit frälsta och andra underverk har inträffat tack vare restitution offer och undervisning om evangeliet från Zion.

Församlingen har fått en gåva, en större mötesplats, eftersom den tidigare lägenheten de hyrde bara rymde trettio personer. De känner sig väldigt välsignade.

Gate Authority and Strategy

Översätta, Skriva och Bygga

Apostel Sana Enroos, Sverige

Den här månaden har de varit upptagna med att översätta och skriva restitution häftet.

Bishop Mikael ska ha en eloge för sitt arbete med att bygga struktur, strategi och teamarbete för att översätta GRM Bibelskola till Svenska. Det svenska teamet har också gjort flera Omvändelse handlingar och missioner i hanteringen av blodskuld, hemsökta aktiviteter, avgudadyrkan och omvändelse gällande Julfirande i Göteborg, Stockholm och på andra platser.

Gate Authority and Strategy

Planera Framåt

Eicha Lohmus, Estland

Eicha och det Estniska teamet höll ett vackert och mycket kallt Hanukkah-evenemang i år i sin ladugård, och för nästa år planerar de en offentlig fest inspirerad av Hanukkah som hölls i St. Augustine. Estland växer med sabbats möten i olika städer.

Gate Authority and Strategy

Ny Mötesplats

Perach Serena Yang, Taiwan

UNIFY gruppen vid porten till nationen Taiwan välsignades mirakulöst med en ny mötesplats, komplett med möbler och till och med ett el-piano, vilket är ett bönesvar.

******

Vi gläds återigen och är så tacksamma för det underbara och kraftfulla arbete som våra UNIFY delegater och medlemmar genomför i sina nationer! Låt oss fortsätta framåt med förnyad tro och mod – Han är trofast!

För Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman,

Glenda Shockley & UNIFY Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Gå med i de 70 Rättfärdiga i Nationerna

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvo alternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Stöd Missionen

  • Donera/Ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
  • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste. 202-412, St. Augustine, FL 32092, USA

UNIFY Banner

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel och gå med i vår månatliga medlems online konferens. Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester Kyrkan som står upp för Israel!

Gå med i UNIFY →

Online Konferens Förenade Nationerna för Israel – Januari

Tisdag 7 Februari , 2023 @ 12: 00 PM – 2: 00 PM (EDT) 18.00 – 20.00 (SVE)

Som medlem får du en personlig inbjudan med länk till konferensen via e-post.

Pesah Sheni Tour 2023

Pesach Sheni 2023

Andra chansens Gud Profetisk Resa i Israel

Vi Firar Israels 75-års Jubileum & Rabbi Baruchs 77-års Födelsedag

2-12 Maj 2023

Med Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman

“De skall då fira den i andra månaden, på fjortonde dagen, i skymningen. Med osyrat bröd och

bittra örter skall de äta Passover Lammet.” 4 Moseboken 9:11

Kom och fira den andra Passover när du besöker Israel med oss och påverkar Hans Land med din närvaro och dina böner. Ni kommer att njuta av en Hel Passover Seder tillsammans.

***Inga gröna pass eller Covid-tester behövs.

Lehitraot, Vi ses i Israel!

Mer information →

GRI Banner

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiska Messias

Skaffa Dominiquae Biermans senaste bok The Identity Theft/Identitets stölden & Studera GRI Mot Antisemitism online kurs

GRI Mot Antisemitism →

GRM Banner

Studera GRM Israeliska Bibelskola

GRM Bibelinstitut →

Gå med i vår Telegram Kanal

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg