People from PNG with Israeli symbols

Vändpunkter och Nya Strategier


UNIFY Uppdateringar – April 2023/Nisan 5783

People from PNG with Israeli symbols

Från Archbishop Dominiquae Bierman:

Detta år är en vändpunkt både i Israel och i alla nationer i vår tjänst. När vi gick in i 5783 profeterade jag att de gamla strategierna inte kommer att fungera längre, och att Yah kommer att ladda ner nya strategier till oss. Kom ihåg dessa ord: Vändpunkt och Nya Strategier. Ofta talar Yah till oss, knackar på vår dörr och knackar på vår axel, men eftersom vi är sådana vanedjur hör vi sällan direkt något som inte är bekant. Vi måste rensa våra sinnen och agendor så att vi kan höra något utanför parametrarna för våra antaganden. Synden är inte alltid uppenbar. Ibland tänker vi på synd som grov omoral eller uppror, men nej, synd eller surdeg är något som orsakar att degen höjs, kallad hametz på Hebreiska. Hametz kan också betyda surt eller acid, så det hänvisar till något som försurar våra liv. Det kan innefatta allt från bitterhet och oförlåtelse till otro, misstro, stress och ångest, dvs att försöka ta reda på saker på egen hand istället för att lyssna på den Helige Ande. Därför måste vi välja att “inte veta någonting” och offra våra förutfattade meningar för att ta emot Hans instruktioner. När vi hör Hans instruktioner måste vi genast lyda. Ibland säger Han åt oss att bara vila så att Han kan ladda ner information till oss. Det är vad som hände på vägen till att ladda ner GRM Bibelskolan. Om jag inte hade varit lydig hade ingen av er varit här i dag. Vi är i säsongen då vissa saker förmedlas till oss som ligger utanför våra parametrar. Det är därför vår snart startade Pesach Sheni Resa växte från 10 till 30 personer. Gud talade till dig och sa till dig att du behövde komma på denna mission.

Närvaro, Kraft och Favör/Provision

Vi är här för att blomstra, frodas, stå upp och lysa i tider av stort mörker. Jorden skall fyllas med kunskapen om YHVH:s Härlighet som vattnet täcker havet. Vi är jorden, och härlighet kommer att följa kunskap. Ibland har vi en surdeg av otro, rädsla och trångsynthet. Vi sätter begränsningar där YHVH inte har satt begränsningar. Låt oss istället vårda kunskapen om härligheten. Börja be på detta sätt: “Jag är jord, och jag är fylld av kunskapen om YHVH:s härlighet precis som vattnet täcker havet.”

Tre saker vi kommer att lysa med i ENANDET är hans närvaro, hans kraft och hans försörjning. Vi har sett många underverk, men fokus vi har haft under 33 års tjänst har varit att utöva hans närvaro och kraft, som kommer ur karaktär. Men det finns ett område där vi inte har förfinat tillräckligt, och det är försörjningsområdet. Israel borde blomstra och blomstra ekonomiskt på ett stort sätt. Jag visste för många år sedan att det skulle komma en tid då Yah skulle använda mig för att kanalisera finanser till viktiga Messianska verk i Israel. De 5 projekten i Israel som vi är involverade i är Messianska verk eftersom de påskyndar Messias Återkomst. Vi behöver pengar för att göra dem, så vi måste tro på försörjning.

Restitutionens Kraft

Jag skrev klart en bok som heter The Voice of These Ashes/Rösten från Denna Aska, som handlar om upprättelse/restitution genom pengar. Den har vittnesbörd från 3 av våra medlemmar som har donerat/sått frön av upprättelse/restitution. Yah kommer att orsaka en omvälvning av hela kroppen till att vara en Rut för Israel och en Ester för deras Nation. Vi måste vara öppna och lydiga mot den Helige Ande som aldrig förr. Yah vill välsigna dig eftersom du har satt Abrahams Nyckel i öppet läge. Du har gått utanför dina parametrar i tro för att ge. När allt kommer omkring, det vi har tillhör verkligen Honom, och Han kommer att lära oss hur vi ska lyckas. När vi gör honom till Herre över våra finanser lär Han oss hur vi ska investera den.

Kom ihåg liknelsen om talenterna i Matteusevangeliet 25 när den rike markägaren kom och gav en tjänare 10 talenter guld, en 5 talenter och en 2 talenter. Han sa till dem att gå och arbeta med det och investera det. Vi är som den liknelsen. Pengar som vi får är en talent och vi måste redovisa den. Yah förväntar sig att vi åtminstone fördubblar de finanser vi får. Det främsta sättet att föröka det vi har är genom att så in i Riket genom Tionde, Förstfruktlingsoffer och allmosor, så generöst och så frön enligt den Helige Andes anvisningar. Den andra saken är att vad Yah tillåter dig att behålla bör investeras. Be denna bön: “Adonai, gör gentemot mig vad Du sa i Ditt Ord.”

Det främsta ämnet i Bibeln är ekonomi. Det finns cirka 2 350 Bibelord om pengar eller rikedom. Vårt uppdrag är att bygga upp en bön med löften. Här är några för att komma igång.

Snarare ska du minnas YHVH, din Elohim, för det är Han som ger dig kraft att frambringa rikedom, för att upprätta Sitt förbund som Han svor till dina fäder – som det är idag. 5 Mosebok 8:18 STB

Sedan ledde Han ut sitt folk, lastat med silver och guld; bland Hans stammar snubblade inte en enda. Psaltaren 105:37

Belöningen för ödmjukhet och frukyan för YHVH är rikedom, ära och liv. Ordspråksboken 22:4 STB

Nu var Abraham mycket rik på boskap, silver och guld. 1 Moseboken 13:2

Vi kommer att få höra mer om Närvaron, Kraften och Försörjningen under de kommande dagarna.

Rapporter från Nationerna

Archbishop Dominiquae Bierman in front of correctional facility

Förvandlade liv, En Person i Taget

Archbishop Dominiquae Bierman, USA

Paulette Cowan: Uppdateringar om vårt Fängelse Minstry

Hadassah och jag gick till dödscellen för att besöka 3 män som var hungriga efter Ordet. GRM Bibelskola ger dem ljus, som en medicin som rensar blodomloppet.

Vi besökte också U-Dorm, där de mest “okontrollerbara” fångarna hålls, de flesta av dem mycket unga. Vi fick många bokrapporter från dem och gav dem nya böcker. De var ivriga och glada att se oss. En av fångarna hade letat efter sanningen i många år i Islam, men överlämnade nu sitt liv till Yeshua och skriver rörande bokrapporter som vittnar om den förvandling som nu sker i hans hjärta!

Han skriver i sin bok Rapporterad om Eradicating the Cancer of Religion:/Förinta Cancern av Religion

“För mig som utövar Islam gör det det svårt att vara öppen för allt, men jag måste bryta mig loss från det. Jag bad bönen i slutet av boken som kallade Yeshua in i mitt liv högt… Jag vill vara helt överlåten åt Gud.”

GRM gör verkligen skillnad i deras liv. Fortsätt be för våra internelever!

Kimberly Warrick: Framsteg i Morningside, USA

Trots de hinder vi mötte för att få igång GRM, gör vi stora framsteg. För det första har min syster och hennes familj kommit 100% in i rötterna. Flera personer har kommit till oss privat och bett om mer av Archbishops Undervisning, och vi har inte gett upp hoppet om att starta en GRM-grupp här. En av våra äldre Pastorer var mycket emot Archbishops undervisning; Men han och hans fru har nu studerat några av hennes böcker och undervisning. Hans fru är en Messiansk troende. På grund av hans frus hälsa kommer de att flytta ett par timmar bort och planerar att dela Archbishops undervisning om YHVH:s högtider och den Bibliska kalendern.

Woman with Israeli flag on her back

Spännande Framsteg i Sverige

Apostel Sana Enroos, Sverige

Vi är en ostoppbar UNIFY-armé! Även om djävulen vill stjäla, döda och förstöra (Joh 10:10) står vi fast vid den fasta grund som ärkebiskopen har lagt. För ingen kan lägga någon annan grund än den som redan är lagd – vilket är Yeshua Messias. 1. Kor 3:11 TLV.

Allt som kan skakas har skakats om under denna månad så att det som finns kvar är orubbligt. Den här månaden har varit mycket utmanande på många sätt. Vi har förlorat en av våra älskade hängivna vänner och lärjungar, Aster Yosef. Det var en sådan sorg, och sorgen fortsätter. Jag ser också att Yah har tagit bort saker och människor som hade hindrat hälsosam och Yah-född expansion ibland och genom oss. Före utvidgningen måste det finnas rensning och rening både i mig som ledare och i mina lärjungar. Det har varit både behövligt och smärtsamt.

Sverige fortsätter att påminna svenskarna om Shoa, vilket är en rättfärdig sak att göra. Den nya antologin “Någonstans i Sverige” lyfter fram berättelser om hur Shoas historia har påverkat lokala platser och människor i Sverige.

Marie-Louise besökte och bad för Israels ambassad i Stockholm, välsignade platsen och bad om beskydd och för att Sverige skulle hedra Judarna. Hon gjorde också en Omvändelsehandling, och efter bön och shofar blåsning blev himlen blå och solen sken över Israels ambassad.

Marie-Louise skickade också mejl till SVT och TV4 och frågade varför de inte hade sänt något om terrordåden i Tel Aviv, Israel, och hon fick ett beklagligt svar från SVT. Hon lade en Davidsstjärna av salt på marken vid SVT och TV4 och gjorde en Omvändelsehandling för SVT och TV4 eftersom de tar lätt på Israel och stöder den Palestinska Saken.

Susanne har varit på mission i Narvik i Nordnorge. Hon gjorde Omvändelsehandlingar för Judisk blodskuld under Andra Världskriget och Ersättningsteologi i Narvik.

Vi träffade Rabbin Chaim i Hanukkah Firander 2022 i Stockholm och bestämde att Mikael skulle kontakta honom, vilket resulterade i att de två träffades denna månad. Mikael berättade om vår kärlek till det Judiska folket och Shoa överlevare. Rabbinen var imponerad och fascinerad. Någon form av samarbete är på väg, eftersom han är villig. Prisa den levande Yah!

Den Helige Ande ledde Marie, vår UNIFY vice delegat, att besöka One Heart Church i Stockholm och ge Identitetsstöldboken till deras Pastor. Det var hennes födelsedag, och hon blev positivt överraskad av gåvan den här dagen.

GRM:s översättningsarbete fortsätter. Det finns ett nytt projekt på vårt bord: att översätta Mäktiga kvinnor i Bibelns TV-serie till svenska och tro att Yah ska tillhandahålla finansiering för att sända programmen i Sverige.

Elderly woman sitting on couch

Omvändelse och Välsignelse av Shoa Överlevande

Pastor Hanne Hansen, Norge

Jag fortsätter att delta i veckolunchen i Synagogan och ber och blåser shofar på olika viktiga platser i min stad i Trondheim. Den här månaden tänkte jag att jag skulle be några fler böner utanför Stadshuset. När jag började be kände jag Ruach leda mig att gå 7 gånger runt byggnaden och be i tungor. Jag bad också på Norska om Ånger och förlåtelse för Antisemitisk politik, Socialism och andra frågor. Den andliga atmosfären kändes lättare för varje runda. Efter den sjunde rundan blåste jag i shofaren, och då fylldes jag av djup glädje i mitt hjärta. Jag vet att Yah har hört detta och demoniskt inflytande har brutits.

Jag besökte Shoa Överlevaren i min stad, Chana, som en del av det Skandinaviska initiativet för att välsigna Shoa Överlevande. Jag gav henne en fin bukett blommor och förklarade att hon fick den för att vi på Förenade Nationerna för Israel i Skandinavien vill hedra Shoa Överlevande i våra länder denna månad. Jag berättade lite om UNIFY och gav henne webbadressen. Hon tillät mig att be för henne och jag välsignade henne. Det rörde hennes hjärta att uppleva mitt innerliga intresse.

Restitution i Finland

Pastor Terhi Laine, Finland

Den här månaden hedrade vi en 92-årig Shoa Överlevare. Hon var mindre än 10 år gammal när hon först fördes med sin familj till Slobodka getto i Litauen varifrån de senare fördes till dödslägret Stutthof. Hon berättade att Litauerna var ännu grymmare än tyskarna. Hon är den enda överlevande från sin egen familj. Hon säger: “Ingenting kan få mig att tro på Gud eller människans godhet. Jag har sett så mycket ondska att jag inte ens kunde föreställa mig att sådan ondska skulle existera.” Vi skickade blommor till Sabbaten med ett kort brev. Vi ska be för att hon ska möta sin egen Messias.

Min dotters man hade ett gammalt hus till salu på landet. Det fanns väldigt få köpare. En köpare märkte att det fanns vattenskador inne i huset, så försäljningen fick avbrytas. Allt verkade hopplöst! Vem skulle vilja köpa den här typen av gammalt hus! De hade själva ingen möjlighet att reparera huset. Böneämnen skickades till många för denna fråga. Mitt i min bön fick jag ett ord: Restitutionsoffer. Jag skickade ett Offer till Nachala, och efter 5 dagar informerades jag om att ett köperbjudande hade givits och min dotters man hade accepterat det. Yah är trogen! HalleluYah!

Group of people with UNIFY flag

Kehilat Hoshana Rabba

Pastor D’vora Cheung, Hongkong

Under Purimfirandet berättade vi om återställandet av Esters identitet och om Ruts liv i upprättelse. Efter Purim anslöt sig en medlem till de 70 rättfärdiga av nationerna som varje månad skickade offer till UNIFY som ett åtagande till Ruth. Adina ägnade sig åt att studera GRI-kurs och GRM Bibelskola och blev lärjunge till Yeshua.

Vi blåste i shofar för detta Nya Bibliska år och delade hur man förbereder sig för den kommande Pesach. Många var inbjudna till Pesach Seder vi hade den 4/4.

Sju anslöt sig till 40-dagars fasta och 3-dagars Esther Fasta. Två klarade till slutet av Ester fastan. Några stoppade, åt lite mat eller dryck och fortsatte sedan. Vi kommer att fasta igen på Tisha B’Av.

Efter fastan kom den lokala Rabbinens fru Rachel till mig och gav mig den Gyllene Spiran i form av en Purimgåva och en inbjudan till deras dotters Bat Mitzvah. HalleluYAH! Var kloka som ormar och ofarliga som duvor. Matteusevangeliet 10:16

Porten öppnades för mig att delta i Jewish Community Center och synagogan. Nu har jag kunnat gå till synagogan för att ångra mig och blåsa i shofaren.

Dörren öppnas och ingen kommer att kunna stänga den.. Uppenbarelseboken 3:8

Group of people with Yeshua flag

Ett Andra Chans Mirakel

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Efter att ha fastat för expansion / utvidgning i 40 dagar hade vi Shema’d (lydde) Stilla lilla Rösten för att avancera och gå upp till Yerushalayim för Pesach Sheni Resan. Vi åkte till det Israeliska Konsulatet i Singapore för att lämna in vår visumansökan. Under visumintervjun kunde vi dela med oss av Evangeliet från Zion till dem. En kvinnlig tjänsteman på konsulatet frågade mig: “Pastor! Varför satte hon “ingen” på religionsavsnittet? Jag svarade: “Eftersom vi är kallade att bygga en relation med Herren är vi varken Kristna eller praktiserar Judendom.” Hon nickade med huvudet i överensstämelse. Vi fick särskild nåd och favör från ovan och Generalkonsulatet godkände vårt visum omedelbart. Detta är verkligen ett Andra Chans Mirakel, ett tecken på Hans godkännande att åka till Pesach Sheni.

Group of people on the field in Israel

Pesach Sheni Vision

Pastor Perach Serena Yang, Taiwan

Den 3/13 såg jag en vision av Röda havet som splittrades. Yah kommer att göra mäktiga saker och hjälpa. Vi öppnar vägen och besegrar fiender. (2 Moseboken 14:13)

Nästa dag ansökte Malaysia om visum i Singapore. Det var första gången de

fick en sådan service som de fick den samma dag; Visumet utfärdades omedelbart!

Senare samma dag vid midnatt hörde jag orden “Pesach Sheni” om och om igen.

Sedan i midnattsvakan kallade Ima till Omvändelse för olydnad. Många ångrade sig för att inte ha lytt Yah genom att registrera sig Till resan. I slutet av bönemötet såg jag en vision: “en mycket stark Amerikansk fotbollsspelare rörde bollen till marken – en touchdown. Yah uppmanade oss att åka med i Pesach Sheni resan. Nu ser vi fram emot att kliva in i Hans Heliga Land och tillsammans med vår UNIFY-familj igen, och träffa de Ortodoxa Judiska bosättarna när vi går för att se på våra UNIFY Fruktträdgårdar.

People from PNG with Israeli symbols in front of the stage

Purim Segrar

Pastor Mollie George, Papua Nya Guinea

Vi besökte Daru i Västprovinsen för Purimkonferensen. Daru är den enda Provinsen som Teshuvah MAP Ministries inte hade besökt tidigare. Vi var mycket välsignade att se hungern efter YAH i folket, särskilt hos små barn.

Ärade Sekie Agisah MP, medlem för South Fly och minister för boskap, sponsrade denna Purim-konferens i sin väljarkår. Vi ser många PNG-Politikers hjärtan vända sig till Evangeliet som skapades i Zion och bereda vägen. Vi tror att Regeringen (och politikerna) ska söka, betjäna och främja folkets bästa. Romarbrevet 13: 4 säger också att Regeringen aldrig får förhindra framsteg för samhället och samhällets Shalom och välstånd, och bör stödja Evangeliet som skapats i Zion, så att laglöshet kan avskaffas och mänskligt liv kan få uppleva värdighet. Våra böner har skapat ett sätt för Yah att röra vid våra myndigheter för att också komma till kunskap om den uppenbarade sanningen. All ära till YESHUA.

En stor dörr öppnades för oss att besöka fångarna på Daru. Fängelsechefen är en MAP-ledare och Pastor, som omedelbart bjöd in oss att träffa de intagna. Yah gav mig utrymme att tala till fångarna, och alla tog emot Yeshua i sina hjärtan.

Group of people dancing dressed in Israeli symbols

Gudomligt beskydd och besvarad bön

Pastor Marcelo Corral Martinez, Ecuador

Under denna månad fortsatte vi med AMI Grupps bön varje dag, som en välsignelse för vårt ministry, förbön gällande antisemitism, för Israel, för paren, ungdomarna i vårt ninistry och för nationen Ecuador i allmänhet eftersom den har skakats av jordbävningar, översvämningar, vulkanutbrott och regn över hela landet.

Vår Purim dagsfest var en stor fest. Efter att ha fastat i 3 dagar slutade hela församlingen med en Ande av glädje, dans och Lovprisning av Adonai i 4 timmar.

På den sista Sabbaten i det Bibliska Året när vi firade den Heiga Måltiden med församlingen, precis när jag delade ut brödet och vinet, var det en jordbävning på 6,5 som nådde hela södra Ecuador och orsakade 13 dödsfall. I det ögonblick som väggar och tak rörde sig från sida till sida, beordrade jag församlingen att prisa Adonai med tillbe starkt i himmelska tungor, och att ingen skulle springa ut ur bönehuset, och att YHVH skyddar oss och ingenting kommer att hända. Ruah HaKodesh förmedlade Psaltaren 46: 2-3 till mitt sinne: Gud är vår tillflykt och starkhet, en hjälp i nöden. Därför skall vi inte att frukta, även om jorden skakar och bergen försvinner ner in i havets djup; även om dess vatten brusar och skummar,

Även om bergen skälver vid sin svällande stolthet. Och så hände det sig att inte ens ett glas krossades, inte ens bilderna av Jerusalem som finns på väggarna föll – allt var helt normalt. Ära vare Honom.

Denna upplevelse fick mig att be alla att tänka över om de var redo att dö och om de var förberedda om det ögonblicket kom, och om inte, uppmanade jag dem att förbereda sig för Pesach med äkta ånger från sina synder.

Senare, i en annan stad i Ecuador som heter Alausí, föll ett berg på 100 hus och många människor dog, och vulkanen Tungurahua spyr mycket aska över de närliggande städerna. Guayaquil är översvämmad och broar har fallit på vägen till kusten. Det finns andra jordskred som isolerar vissa städer, brottsligheten har ökat kraftigt och vi ropar till Adonai för Ecuador.

Den 1:a Nisan, som var den 23 Mars, hade vi en Nattvaka till ljudet av våra shofarer och för att fira det Nya Bibliska Året med hela församlingen, och Ruah HaKodesh översköljde över oss för en ny början. Vi deklarerade ut en väckelse för Kad-Esh M AP Ministries. Det var en välsignelse för alla och nu väntar vi på att få se Yeshua föra fram en Tredje dagens Väckelse till Ecuador!

Group of people with Israeli and Yeshua flags

Kraften i Böner och Shofarer

Pastor Sonia Gotelli Gonzales, Peru

IMA BAT AMI-gruppen har en ny medlem som har varit ett vittne om kraften i förenade böner. Hennes dotter krossades av en bil och var mycket skadad och på IVA. Hela gruppen började be för hennes återhämtning och hon kunde stå emot operationen och är nu i återhämtningsprocessen.

Blåsning i shofarer fortsätter att öppna dörrar för att leverera Evangeliet skapat i Zion. Våra ledare Carmen Lupuche och Maribel Carbajal var inbjudna att i blåsa shofar i kommunen Quilmana, Cañete i Centrala kusten av Peru. Detta område har drabbats av kraftiga regn, jordskred och översvämningar som har påverkat skolor, sjukhus och hus. Majoren uppskattade närvaron av det sociala teamet som leddes av fru Mariluz Alvarez. YHVH har gett nåd och favör för vårt shofar-team, så de har inkluderats i varje kampanj för social hjälp.

Man blowing shofar

Övervinna Torka Fysiskt och Andligt

Pastor Cesar Silva, Mexiko

Den 4 mars var vi i byn Guadalupe Mainero, där bönder bjöd in oss att be om vatten för sina kommande grödor. Genom Yahvehs nåd kunde vi tala öppet om att återvända till trons hebreiska rötter och ansluta oss till Israel genom Abrahams K ey (1 Mos 12:3). Det var en tid av omvändelse. vi såg bönder ödmjuka sig inför Adonai och be om vatten för sina grödor. Två veckor senare föll det första vattnet, och fyra veckor senare var vattenfårorna helt fyllda. Efter vårt möte där skickade fler bönder besked om att de ville ha en annan tjänst eftersom de inte gick till den första, men de lyssnade på ordet och prayers i sina hem.

Under vår vistelse i Yucatan kunde vi göra några profetiska handlingar av Teshuva (ånger) för att nå denna Yucatan halvön för Yah! 7-9 mars gick vi till flera viktiga portar, var och en en gammal port som behövde öppnas för evangeliet gjort i Sion. I var och en av dem delade vi, blåste shofar och betjänade dem som Fadern förde till oss. Vi åkte också till Playa del Carmen, Cozumel och Valladolid i Yucatan. En plats i taget, en person i taget!

******

När jag utarbetade den här rapporten fylldes mitt hjärta av kärlek och tacksamhet för dessa helgon över hela världen. Min familj och jag ser ivrigt fram emot att träffa många av er i Israel under Pesach Sheni Resan. Vi går alla i tro och litar på att YHVH går före oss för att bereda vägen. YHVH är den som går före dig; Han skall vara med dig; Han kommer inte att svika dig eller överge dig. Var inte rädda eller förfärade.” 5 Mosebok 31:8 STB

För Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman,

Glenda Shockley och UNIFY Teamet

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Stöd Misssionen

  • Donera/Ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
  • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions &; Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste. 202-412, St. Augustine, FL 32092, USA

UNIFY Banner

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel och gå med i vår månatliga medlems online konferens. Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad och vara en del av Ester kyrkan som står upp för Israel!

Gå med i UNIFY →

Onlinekonferens med Förenta Nationerna för Israel – Maj

Tisdag 16 Maj, 2023 @ 12:00 – 14:00 (EDT) 18.00-20.00 (SVE)

Som medlem får du en personlig inbjudan med länk till konferensen via e-post.

Gå med i de 70 Rättfärdiga av Nationerna

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att åta dig att ge en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Sukkot Tour 2023

Blås i Din Shofar i Zion!

Sukkot 5784

Sukkot resa & Helig Sammankomst

27 September – 9 Oktober, 2023 (13 Dagar)

Med Archbishop Dominiquae &; Rabbin Baruch Bierman
“Blås shofar i Sion! Slå larm på Mitt heliga berg!” Joel 2:1

Kom och fira Sukkot, blås i era shofarer genom Israel med oss, påverka Hans Heliga Land med er Närvaro och era böner.

Vi kommer att besöka Jerusalem, Samarien, Döda havets helande vatten och marschera genom Jerusalem med glada troende från många nationer. Vår resa kommer även att segla på Galileiska sjön – och så mycket mer, inklusive valfritt dop i Jordanfloden. Missa inte det!

Mer Information & För att Registrera Dig →

GRI Banner

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiska Messias

Dominiquae Biermans senaste bok: The Identity Theft/Identitetsstölden & Studera en GRI Mot Antisemitism onlinekurs

GRI mot Antisemitism →

GRM Banner

Studera GRM Israelska Bibelskola

GRM Bibel Institut →

Gå med i vår Telegram Kanal

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg