YHVH Perazim is indeed on the move

YHVH Perazim är verkligen i rörelse!


YHVH Perazim is indeed on the move

UNIFY UPPDATERINGAR – Augusti 2022/ Av 5782

Av betyder “Fader”

UNIFY Månatliga Globala möte inleddes med en segerviss blåsning av shofarer. När Ruach Ha Kodeshs milda/mjuka närvaro kom in bland trogna UNIFY Globala partners och familj som gladde sig åt att sjunga “Shema” som deklarerades över Israel och våra nationer i sådana farliga tider. UNIFY Teamet fick direkt från Archbishop Dominiquae förbön och uppmuntran, hon bröt fiendens uppdrag och täckte teamet med Yeshuas kraftfulla blod. När hon ledde vacker sång deklarerade hon djärvt: “Fokusera på vad YHVH gör och inte vad den nya Världsordningen gör.” Dessa månatliga möten är specifikt upplyftande, inspirerande och utlöser en eld som påminner teamet om vem YHVH är! Oavsett vad våra ögon ser i nationerna, genom lydnad och ihållande bön är YHVH Perazim i rörelse.

GRM Bibelskola Rapport – Frihet i Fängelset

“Fienden kommer att försöka distrahera dig, men du är specialstyrkorna för en tid som denna och specialstyrkor måste hålla sitt fokus.” Det var Archbishops ord när hon välkomnade och gratulerade fyra nya GRM utexaminerade den här månaden. UNIFY bygger på de liv som är lydiga och som är villiga att vara Yahs ägodel. Vi växer och etablerar Får Nationer, en person i taget. Våra globala möten handlar om de goda nyheterna om vad YHVH Perazim gör. Han flyttar in i fängelsesystem som främjar Kungariket i Florida och Texas. Fångar förvandlas av ordet genom GRM, fängelsepopulationens förvandlingen drar andra fängelser till sig för att ge plats för GRM på deras platser. Vi har för närvarande Storbritannien i samarbete med Pastor Hanne från Norge, för att GRM ska underlättas i deras fängelser. Att föra in upprättelse och frihet i dessa fängelseceller! Totalt 188 studenter sitter nu bakom galler i USA.

Vid en sådan historisk tidpunkt är årets Israel resa i Oktober lagom till Sukkot och vi är glada att kunna meddela att Apostel Sana Enroos Ordination/avskiljning/Prästvigning kommer att äga rum, det kommer att bli speciellt och kraftfullt eftersom hon har plöjt fälten i Sverige som växer och sprider det sanna evangeliet från Zion och uppfyller ordet skrivet i Mika 4:2, “Många nationer kommer och säger: “Kom och låt oss gå upp till YHVH:s Berg och till Jakobs Guds hus, så att Han kan lära oss sina vägar så att vi kan vandra på Hans stigar.” Ty från Zion skall Lagen och YHVH:s ord från Jerusalem gå ut.”

Rapporter från Nationerna

YHVH Perazim is indeed on the move

YHVH i rörelse i Wyoming & Återuppuppdykandet av “Kvinno Faktorn/Woman Factor”

Archbishop Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman, USA & Israel

“Håll dig nära, och smörjelsen kommer att smitta av sig på dig, och du kommer att börja växa. Det kommer att bli en kedjereaktion”, Var de kraftfulla orden som Archbishop Dominiquae deklarerade över June Lake och Robert Heron från den vackra staten Wyoming. June användes av Yah för att öppna dörrar i Wyoming. Archbishop tillsammans med Rabbin Baruch öppnade sin första dag med en mycket smord Shabbats gudstjänst med tillbedjan och Kiddush. Många helanden och genombrott rapporterades under den här missionen. Vi fick nya GRM-studenter tillagda och de kommer nu att påbörja sin resa i MAP Revolutionen. Människor i alla åldrar blev betjänade, djupt berörda och rörda till tårar, befriade och fick tröst.

YHVH Perazim is indeed on the move

När Archbishop och teamet var på väg hem passerade de genom Colorado. De stannade vid Johnsons Corner/Hörna, ett välkänt lastbilsstopp med ett litet kapell. Avsikten var att Hadassah snabbt skulle leverera några kort med boken Identitetsstölden till kapellet. Hon kämpade för att öppna dörren till den grad att hon fick tvinga upp den. Hon befann sig då mitt i ett bönemöte. När Hadassah presenterade sig, Archbishop och Rabbin Biermans ministry. Bönegruppen i kapellet blev plötsligt väldigt exalterade. Liksom år tidigare hade de påverkats av Rabbi Biermans bok som heter; Kvinno Faktorn till den grad att de hade börjat lära ut den här boken själva. Hadassah förklarade att Archbishop och Rabbin var i närheten i bilen men hade bråttom att hinna med flyget hem. Snabbt samlades de alla och Archbishop betjänade dem. Det var fantastiskt. Det har gått 9 år sedan dessa pastorer först stötte på Rabbin Baruchs bok, som nyligen började bära frukt. Archbishop betonade att det ibland tar år innan frukten dyker upp. Fortsätt förtrösta, fortsätt hålla ut. Ibland måste du gå igenom dörrar som kan verka svåra att öppna. Yah öppnar dörrar, och Han är i rörelse!

YHVH Perazim is indeed on the move

Nahala Rörelsen i Israel

Medan vi nyligen var i Israel har en dörr av möjligheter öppnats för UNIFY-teamet. Nahala rörelsen ger en spännande och uppvaknande resa till Israel i år. Denna rörelse väcker landet. NAHALA (som betyder ARV) kommer nu att ta den bibliska marken i områden där det är utmanande att bygga bosättningar. UNIFY stöder och ber för detta initiativ

De går in med en attityd som Kaleb. Vem sa i 4 Moseboken 13:30 att “landet är gott, och vi är kapabla att ta det!” Vi stöder familjen Shatz, släkt med vår Archbishop. För närvarande flyttar de (i värmen) till en etablerad bosättning i Shiloh som heter Alonei Shiloh. “Därifrån kommer de att behålla tron och arbeta för att etablera sig.” Denna rörelse är stark och går framåt som dess föregångare gjorde vid tiden för det Brittiska Mandatet. Dessa Pionjärer behöver vår hjälp i form av böner, ekonomi och närvaro (när de är i landet) för att hjälpa familjen Shatz och andra (en familj i taget) i denna rörelse. Skicka dina donationer/gåvor till www.unitednationsforisrael.org (Skriv på kommentaravsnitt: Arv). Det här är ett annat sätt att välsigna Israel enligt 1 Mosebok 12:3 och att förmedla Yeshuas kärlek. Under Sukkot Resan kommer vi att ansluta oss till dem och se vad som händer på marken. “Det här är spännande och ger mig Hatikvah (hopp)”, tillade Archbishop medan hon delade om Israel och Sukkot Rese uppdateringar.

YHVH Perazim is indeed on the move

Krigs Minnesmärke och överraskningen med Australiensiska Ljus Ryttarna

Mathilda Cuthberthson, Australien

Mathilda och hennes lilla familj körde ut ur området och kände igen en obelisk med orden Palestina. Omedelbart var den första tanken negativ eftersom obelisken är känd som en symbol för frimureri. Mathilda upptäckte då att Australiensiska Ljus Häst mannen försvarade Beersheba under 1:a världskriget (1914-1918). De Australiensiska Ljus Ryttarna förvirrade Turkarna med sina hästar, fångade Beersheba och störtade de härskande Turkarna i Beersheba. Mathilda förkunnade: “Solgudens dagar är räknade!” Archbishop uppmuntrade Mathilda och UNIFY teamet. Denna upptäckt är en kontaktpunkt för Abrahams nyckel. Om vi påminner Yah om att våra nationer har spelat en roll för Hans Judiska Folks räkning, kan Han visa barmhärtighet. Omvändelse leder till upprättelse. Archbishop uppmanade oss att vara på vår vakt och stänga varje dörr för fienden. Ibland känner vi oss ensamma men föraktar inte de små sakernas; en ny början är i horisonten!

YHVH Perazim is indeed on the move

Övernaturlig Multiplikation trots motstånd

D’vora Cheung, Hongkong och Kina

Trots Covid, vaccin mandat och en ny Kinesisk regering växer församlingen, och de förstår evangeliet som skapades i Zion. D’vora, som började ensam i Hongkong, vittnar och berättar hur hon mot många odds sett YHVH Perazims genombrott i Hongkong. Eftersom D’vora, full av tro, vägrade att ta Covid-vaccinet så fick hon mirakulöst arbeta hemifrån och blev placerad att hjälpa till på möten i Synagogan där hon är anställd. En ny tyfon hotade att störa en av deras Shabbats möten. Och de var tillsagda att gå hem; men de fortsatte med sitt möte och kunde avsluta och återvända till sina hem utan att något regn föll! Archbishop förklarade att D’voras tro, uthållighet och omvändelse handlingar flyttar berg i Hong Kong och ger favör och skydd i hennes liv och arbete. Och nu tränar hon upp en växande armé. D’vora och hennes team fortsätter att be och omvända sig för sin regering och ser förändringar på grund av deras böner. Vi måste nu be för att dörrarna öppnas för Hongkong och Kina för Sukkot resan.

YHVH Perazim rör sig i dem som tjänar

Yutong Tagawa, Japan

YHVH bröt igenom via en pionjär, Yutong Tagawa. Yutong är den Japanska översättaren som används av Yah för att översätta fyra böcker skrivna av Archbishop Dominiquae. Hon arbetar med den femte boken som heter; Besegra Depression. Hon har introducerat återställelse, återlösning och befrielse till Japan. När hon tjänade Yah, gjorde Yah henne fri från depression! Befrielsen flödade över till hennes man och befriade honom från alkoholism!

Med detta var den stora nyheten Archbishop delade om sina böcker som handlar om missbruk och depression med titeln Guden av Shalom Serien, tillgänglig på vår webbplats, www.zionsgospel.com.

YHVH Perazim is indeed on the move

Söker bekräftelse genom bön

Pastor Serena Yang, Taiwan

Yih Wen Chiou gick med i UNIFY och registrerade sig för GRM den här månaden. Hon är den första frukten av Ima Bat Ami och den första GRM online studenten i Taiwan. Pastor Serena förklarade att Yih Wen Chious första kontakt med evangeliet som skapades i Zion var genom Archbishop Dominiquaes bok Rötternas Helande Kraft/The Healing Power of the Roots. Detta budskap skilde sig mycket från det Kristendomens Budskap som hon hade känt till. Ursprungligen ville Yih Wen Chiou fly från det. Men hon bestämde sig för att fråga Yah om det istället. Yah svarade med en dröm som bekräftade att Han ville att hon skulle följa kost buden. YHVH Perazim ingrep övernaturligt för att ändra timmarna för Ima gruppens möten och Shabbats gudstjänsterna. Med detta ingripande hade Yih Wen Chiou ingen anledning att inte delta. Genom allt detta bekräftade Yah för Yih Wen Chiou att Han vill att hon ska vara en del av Map-revolutionen i den sista tiden. Archbishop Dominiquae talade under inspiration “Ofta vill vi springa i väg, men när vi väljer att söka Yah, bekräftar Han sin vilja för oss och vår väg.” Så många genombrott och trogna verk av Yah, vi meddelar glatt att sex studenter har anmält sig till den kommande Sukkot Resan. Det är spännande att se ytterligare sex från Taiwan. YHVH Perazim är i rörelse i Taiwan och multiplicerar skörden.

YHVH öppnar dörrar, var redo att gå igenom dem

Pastor Sonia Gotelli, Peru

Pastor Sonia upplevde nyligen ett bakslag som blev en dörr till möjligheter att tjäna de behövande. Hon skickade ut en av dem i församlingar, Yvonne, som var indragen i missbruk och nu är en Apostel som har blivit sänd till missbrukarna och som leder lovsång i rehabiliteringscentret, där hon återhämtade sig. Med Yah, blev det som först kan se ut som ett nederlag en enorm välsignelse för många! Peru växer i sin tjänst. Ima Bat Ami Kvinno Bönegrupp har väckt en önskan även hos männen att mötas och samlas för bön, och Israel är huvudfokus. De ber också att männen ska inta sina präst roller i sina hem med sina familjer. Archbishop förkunnade att deras ministry i Peru har tecken på tro, gudomlig ordning och fruktbarhet.

YHVH Perazim is indeed on the move

Fjärran Östern Galopperar

Pastor Dawid Lee, Malaysia – Region Ledare för Fjärran Östern

UNIFY Malaysia fortsätter att delta i Globalt Midnatt Vak och MAP mans böner. Ima Bat Ami-gruppen träffas varje Onsdag på Zoom, ledd av Khasseh Yen, och Shabbat-mötet fortsätter. Översättningar av fem av Archbishop Dominiquaes böcker till traditionell Kinesiska började i Juni 2022. Och från och med Juli har korrekturläsningen slutförts för följande böcker:

  1. Besegra Depression
  2. Från Sjukologi till Hälsosam Logik
  3. Tredje Dagens Väckelse

UNIFY Malaysia har arbetat med ett projekt för akvaponisk odling av grönsaker med fisk! Detta har inte bara blomstrat framgångsrikt, utan det har också öppnat dörrar till att börja med uppsökande verksamhet till Muslimska familjer. Genom detta projekt har de gett hjälp och gett dem en Indonesisk Bibel som använder de ursprungliga namnen Yeshua och YHVH (i stället för “Allah” i de Malaysiska Bibelöversättningarna). Ett utmärkt exempel på att övervinna det onda med det goda, en familj i taget.

YHVH Perazim is indeed on the move

Uthållighet orsakar tillväxt

Pastor Hanne Hansen, Norge

Även om viss början är tuff, om vi håller fast vid Yah, utvecklas vi i tillväxt och upplever genombrott. Allt började med en person, Pastor Hanne Hansen. Archbishop delade med UNIFY teamet en liten bakgrundshistoria om Pastor Hanne, som nyligen blev änka när hon gick med i detta Ministry. I stället för att ge efter för sorg och depression, dök hon helhjärtat in i famnen på Yah och tjänade Honom konsekvent, och har skördat mycket frukt i Norge! Nya GRM studenter och UNIFY-medlemmar har lagts till. Förutom tillväxten i Norge var ett par som nyligen anslöt sig närvarande på mötet. De vittnade om hur Yah är i rörelse i deras liv och Han kallade dem att betjäna de trasiga och avvisade “svarta fåren”, så att säga. Vi är så glada att se och höra YHVH Perazim bryta igenom på Norges marker!

YHVH Perazim is indeed on the move

Nå ut till familjen

Pastor Terhi Laine, Finland

Goda nyheter från Finland då Pastor Terhi berättade hur hon upplevde mycket familjekontakter. Hon bevittnade hur de förhärdade hjärtana mjukades upp av evangeliet i Zion, och ordet togs emot. Pastor Terhi upplevde nyligen en stor familjesammankomst. Yah är i rörelse, berör hjärtan och ger plats för familjemedlemmar att ta emot en förmedling av ordet. Team medlemmarna i Uleåborg går frimodigt ut på gatorna en gång i veckan och delar med sig av evangeliet till många. Shabbats gudstjänster hålls och även om många i teamet har upplevt mindre influensasymtom och covid denna månad, har Yeshua gensvarat som en helare! “Det är bra”, sa Archbishop, “Nu kommer de att ha antikroppar, be om murar av beskydd.” Medan fienden försöker anfalla med svaghet, förlöser Yah fram Väckelse i Finland.

YHVH Perazim is indeed on the move

Knyta Yeshuas sandaler & Exakt Lydnad

Apostel Sana, Sverige – Regional ledare för Skandinavien & Europa

Genom Yahs nåd växer Sveriges UNIFY Team som leds av Hans Ruach och åstadkommer fantastiska saker. De har ökat med sex nya GRM studenter som snabbt växer och mognar genom undervisning och gör utmärkta framsteg. Yah talade med Apostel Sana när hon sökte Honom för svar och anvisningar om sin nuvarande mission, att städa de Judiska gravarna. “Du låser upp välsignelser när du gör det här”, sa Han till henne, och “Att rengöra en Judisk grav är som att knyta mina sandaler.” Exakt lydnad är att vandra i Yeshuas fotspår! Apostel Sana utövade lydnad. Och Hon har blivit mer bekant med djup insikt om Sverige och hur dess involvering i Nazityskland var mer än hon visste om. Abrahams Nyckel kan vara i full effekt i denna situation. Archbishop Dominiquae betonade att “det som exponeras kan tas bort”. Utöva 1 Moseboken 12:3. Marie-Louise och Marie har gjort djupgående missioner, inklusive en handling av omvändelse och bön mot abort och demontering av Molech-altaret med salt och olivolja enligt Yahs anvisningar. Dessa kvinnor har fått kraft att komma emot Amaleks ande. Efter många av dessa profetiska missioner uttalade Ruach dessa ord; “Detta land är plattformen för väckelse, en väckelse som aldrig kommer att ta slut, en väckelse som är helt olik alla andra.” YHVH Perazim är säkerligen på väg! Archbishop bekräftade sedan att detta var djupgående vittnesbörd, hon talade dessa ord till Sverige, “det mesta av det profetiska arbetet är ett otacksamt arbete där du går ensam, och du kan finna dig inlåst i en kyrka rädd utan någon utväg (som Marie hade upplevt under en av sina missioner). Men var trofasta att tränga in i antisemitismens mörker, så öppnas dörrar.” HalleluYah för Sverige.

Regn för Torka

Pastor Cesar Silva, Mexico

Mexiko UNIFY teamet har varit upptagen med Yah på sociala medier, gått samman med Peru och utökat sitt territorium som aldrig förr. De har etablerat två nya studenter för att studera GRM i en annan stad i ett Maya Samhälle. GRM växer! När Mexico-teamet växer genom bön har Yah lett teamet till profetiska omvändelse handlingar i ett område som upplever en fruktansvärd torka. Som ett resultat bekräftade rapporterna att Yah var i rörelse i Mexiko, eftersom floder sprang fram i staden från så mycket regn som friskar upp landet. Torkan försöker sprida sig, men regnet faller, vilket visar att Yah svarar på böner och profetiska handlingar i Mexiko.

YHVH Perazim is indeed on the move

Väktare Lägenhet Uppdatering

Byggarna och arkitekterna arbetar verkligen och avancerar snabbt; men Yah rör sig precis lika snabbt. När Archbishop bad och sökte Yah för den hela skatt som skulle betalas på Väktare Lägenheten, fick hon också ett snabbt svar! Ett kreditkort anlände till hennes hem, utan att några ränteavgifter tillämpas om de betalades inom 18 månader. Ett genombrott, skatterna har betalats av. Och vi tillhandahåller också denna Väktare Lägenhet för våra Judiska andliga föräldrar, med utsikt över denna djupaste punkt på jorden: Tempelberget och Olivberget. Byggandet kan slutföras tidigare än väntat, så be om ekonomiska mirakel för att betala 2.000.000 shekel (cirka $ 600,000.). Varje offer räknas och Yah kan multiplicera som bröden och fiskarna! Vi stå i tro! Så ditt restitutionsfrö på https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/.

Vi hoppas att du uppmuntras av alla dessa rapporter och inspireras av Honom att agera. Det är en glädje att se allt som görs för vår Konungs återkomst och för Hans Rike att komma!

Vi riktar ett hjärtligt tack till alla för att ni är trofasta mot missionen och fruktbara i de nationer ni representerar. Fortsätt framåt, med styrka över våra fiender, när YHVH ger oss kraft och leder oss att se fler och fler Får Nationer uppstå.

Vi öppnar och återtar territorier i Israel och våra nationer, UNIFY:s mandat. Den hårda striden som väntar är vunnen! Yahveh Perazim, Genombrottets Herre, är på väg och besegrar varje motståndare som motsätter sig Hans mission i oss. Må vi alla förbli trofasta och engagerade i generöst givande och att främja Hans Rike i UNIFY genom kärlek och lydnad.

För Archbishop Dr. Dominiquae & Rabbin Baruch Bierman,

Erika Mendoza, Hilary Anderson och UNIFY Teamet

Stöd missionen:

  • Donera/Ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
  • Vänligen mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA på 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar eller Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Paulette Cowan, 52 Toscan Way Ste.

UNIFY Banner

Bli medlem i Förenade Nationerna för Israel och gå med i vår månatliga medlems online konferens. Du kommer att få nya uppdateringar, instruktioner och profetisk undervisning live varje månad, och vara en del av Ester Kyrkan som står upp för Israel!

Gå med i UNIFY →

Förenade Nationerna för Israels Online Konferens – September
Tisdag 6 September 2022 @ 12:00 – 14:00 (EDT) 18.00 – 20.00 (SVENSK TID)

Som medlem får du en personlig inbjudan med länk till konferensen via e-post.

Sukkot Tour

Slut på Shmita Israel Resan

Att ägna de kommande 7 åren åt Israels Kung
Förbered Vägen!

6 – 18 Oktober 2022

Med Archbishop Dominiquae och Rabbin Baruch Bierman

Man skall säga:”Bana väg, bana och bered väg! Tag bort stötestenarna från mitt folks väg!” Jesaja 57:14

Följ med oss när vi avslutar Shemitah-året och inviger den nya sjuårscykeln. Detta är den mest avgörande tiden i historien för Israel och nationerna, när vi inleder Messias återkomst till Jerusalem.

Greppa tag i din shofar och bli en av de 120 shofarer som blåser över hela landet!

***Inga gröna pass behövs

Missa inte denna livsförändrande upplevelse i landet!

Lehitraot, Vi ses i Israel!

Läs mer:

tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext. 2

GRI Banner

Övervinn Antisemitism – Upptäck den Judiska Messias

Upptäck din identitet i Messias genom att återställa Hans identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Biermans senaste bok Identitetsstölden – GRI:s onlinekurs besegrar antisemitismen genom att visa dig Messias Judiska identitet. Du kommer att lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu för att Börja Studera →

*Kurs Åtkomst följer endast med boken när boken beställs via webbplatsen www.against-antisemitism.com

GRM Banner

Gå med i Nationernas 70 Rättfärdiga!

Bli en special partner till Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig till en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få fler donations/gåvo alternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Gå med i vår Telegram Kanal för att få de senaste uppdateringarna från Archbishop Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på de senaste sändningarna med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

https://www.youtube.com/channel/UCpYddpF0nftGv6uLwEu5ARg