Counting of the Omer

Omerin laskeminen


Counting of the Omer
Toora-osuus BECHUKOTAI – Vayikra (3.Moos.) 26:3-27:34

Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa, (seitsemän täyttä sapattia), 3. Moos. 23:15

Shabbat shalom, rakkaat!

Omerin laskeminen (hepreaksi Sefirat Ha’omer) tarkoittaa, että laskemme 49 päivää, jotka ovat Pääsiäisen ja Viikkojuhlan eli helluntain välissä. Tämä perinne juontaa Tooran käskystä laskea 49 päivää alkaen Omerin uhraamisesta (omer eli goomermitallinen ohria) Jerusalemin temppelissä aina Viikkojuhlaa, Shavuotia edeltävään päivään asti. Shavuot-Viikkojuhlana Temppeliin tuotiin vehnäuhri.

Rabbiinisten juutalaisten keskuudessa Omerin laskeminen alkaa Pääsiäisen toisena päivänä (ensimmäisen eli Nisan kuun 16. päivänä). Karaiitit (karaiittijuutalaiset) aloittavat laskemisen Pääsiäisenä olevan sapatin jälkeen. Laskeminen päättyy Shavuot-Viikkojuhlaa edeltävänä päivänä. Uskomme, että karaiittijuutalaisten laskutapa on oikea, koska se pitäytyy Tooran käskyyn eikä rabbiinisiin perinteisiin.

Keitä ovat karaiittijuutalaiset?

Karaiittijuutalaisuus eli karaismi, joka tarkoittaa “Heprealaisten Kirjoitusten lukijat”, on juutalainen liike, joka tunnustaa Tanakhin ainoaksi korkeimmaksi auktoriteetiksi niin käytännössä (Halakhah) kuin teologisesti. Se poikkeaa rabbinistisesta juutalaisuudesta, joka pitää suullista lakia, Talmudiin kirjoitettuja Sanhedrinin päätöksiä ja niitä seuraavia teoksia Tooran arvovaltaisina ja virallisina tulkintoina. Karaismin uskotaan syntyneen 600-800 luvuilla Bagdadissa ja ehkä Egyptissä.

Karaiitit uskovat, että kaikki ne Jumalan käskyt, jotka Elohim antoi Moosekselle, on talletettu kirjoitettuun Tooraan ilman mitään ylimääräisiä selityksiä tai suullista lakia. Sen vuoksi karaiitit eivät pidä Mishnaan tai Talmudiin koottuja suullisen perinteen kirjoituksia sitovina. Kun karaiitit tulkitsevat Tanakhia, he pyrkivät pitämään kiinni tekstin kaikkein ilmeisimmästä merkityksestä (peshat). Se ei välttämättä ole tekstin sananmukainen merkitys vaan pikemminkin se merkitys, jonka muinaiset israelilaiset olisivat ilman muuta ymmärtäneet tekstillä olevan. Peshat tarkoittaa yksinkertainen, vastakohtana monimutkaiselle.

”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Matt. 18:3

Counting of the Omer

Shavuot ja Helluntai

Shavuotia kutsutaan myös Viikkojuhlaksi, koska Pääsiäisestä lasketaan seitsemän viikkoa Shavuotiin. Kristittyjen piirissä sitä alettiin kutsua nimellä Helluntai. Sana Pentecost (Engl. Helluntai) tulee kreikan sanasta ‘viisikymmentä’. Ja todellakin, Shavuotin eli Viikkojuhlan aika koitti 50. päivänä Omerin laskemisesta. Jeshuan opetuslapset olivat silloin kaikki yhdessä koolla ja Pyhä Henki (Ruach Hakodesh) lankesi heidän ylleen tulisina kielinä!

Ja kun helluntaipäivä (Shavuot!)oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Apt. 2:1-4

Sekä Toora että Pyhän Hengen vuodatus alkuperäisessä Kehilassa (alkuseurakunta) tapahtuivat 50. päivää Pääsiäis-sapatin jälkeisen päivän jälkeen Viikkojuhlana eli helluntaina. Luku 50 edustaa täydellistä ennalleen asettamista, vapautta ja Riemuvuotta!

Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. 3.Moos. 25:10

Ottaessamme vastaan Sanan (Tooran) ja Hengen (Ruach) samana päivänä se tuo meille suunnattoman vapauden ja täydellisen ennalleen asettamisen! Shavuot on jännittävä täyttymyksen, vapauden ja ennalleen asettamisen juhla! Se on myös vehnänkorjuun uutisjuhla.

Ja vietä viikkojuhla, kun leikkaat nisusi uutisen. (vehnän ensilyhteen) 2. Moos. 34:22a

Counting of the Omer

Omerin laskemisen kätketty merkitys

Ja hän toimittakoon sen lyhteen (ohralyhde)heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; (Pääsiäisen)sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa, laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. (kaksi vehnäleipää Shavuotina) 3. Moos. 23:11, 15,16

Tämä jokaisen päivän laskeminen edustaa hengellistä valmistautumista sen Sanan (Tooran) vastaanottamiseen, jonka Jumala antoi Siinain vuorella toisen kuukauden (Sivan) alussa, juuri Shavuot-juhlan aikaan. Omerin laskeminen osoittaa miten suuresti juutalainen haluaa saada Tooran (Sanan) omaan elämäänsä; hän on kuin vanki, joka merkitsee jokaisen kuluneen päivän rastilla, aina vapautumiseensa asti. Ei kuningas Daavid turhaan kirjoittanut rakkauskirjettä Tooralle Raamatun pisimmässä psalmissa!

Minun sieluni hiukeaa (murtuu) ikävöidessäni alati sinun oikeuksiasi. Sinun todistuksesi ovat minun iloni, ne ovat minun neuvonantajani. Psalmi 119:20, 24

Sana Omer tarkoittaa siis ohramittaa (Goomer = 3,6l) ja sen lisäksi se tarkoittaa ‘puhetta’ tai ’puhuttua sanaa’. Taas näemme, miten heprean kielessä yksi sana voi tarkoittaa kokonaisia maailmoita!

Omerin laskeminen alkaa siitä, kun Omer-mitallinen uutisohria tuodaan temppeliin (Pääsiäisen aikana) ja päättyy siihen, kun kaksi vehnäleipää tuodaan uutislahjana temppeliin 50 päivää myöhemmin. Joten näiden 49 päivän aikana me laskemme päivät siihen asti, kunnes Elohimin OMER (puhuttu sana) tulee KIRJOITETUKSI TOORAKSI Siinain vuorella 50. päivänä!

Tässä on profetaalinen ohje, joka voi muuttaa elämäsi!

Onko sinulla jotain, minkä kanssa kamppailet, mutta jota et voi muuttaa? Julista JHVH :n Sanaa uskoen ja odottaen joka päivä 49 päivän ajan, ja usko lujasti, että 50. päivänä se on kirjoitettuna sydämeesi! Ota neuvon tai lupauksen sana, jonka hän on puhunut elämääsi ja julista sitä 49 päivän ajan joka päivä, ja näet, kuinka elämäsi muuttuu täysin!

Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaa, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Jes. 55:11

Kun “laskemme Omeria” julistaen hänen Sanaansa, pelko ja epäilys haihtuvat sydämistämme ja ihmeitä tapahtuu!

Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ’Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Mark. 11:23

Voisiko olla niin, että yläsaliin kokoontuneet opetuslapset laskivat Omeria rukouksessa toistaen yhä uudestaan Jeshuan heille puhumia sanoja?

vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apt. 1:8

Ja kun he toistelivat ja julistivat näitä sanoja, yhtäkkiä Pyhä Henki laskeutui. He odottivat ja rukoilivat kiihkeästi, uskoivat vahvasti ja julistivat Omeria (Jeshuan puhumaa sanaa silloin kun hän oli heidän kanssaan) ja silloin Väkevä Tuulispää…

Counting of the Omer

Ykseys-Echad tuo herätyksen!

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.

Apt. 2:1-2

He pitivät Isän käskyt (Omerin laskemisen) rukouksessa ja yksimielisinä, pitäen Pojan puhutun käskyn (Omer), ja silloin Ruach (Henki) laskeutui heidän ylleen! Tämä on todellisen yhteyden hedelmä – Echad-ykseyden (ykseys moninaisuudessa), joka perustuu totuuteen ja kuuliaisuuteen omerille eli käskylle. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat Echad- yhtä ja opetuslapset olivat Echad-yhtä! Isän kirjoitettu Omer (Toora) yhdessä Pojan puhutun Omerin kanssa sai Pyhän Hengen Voiman lankeamaan, ja se vahvisti molemmat omerit! Isän käsky laskea Omer ja pitää Shavuot (helluntai) 50. päivänä, sekä Pojan käskyn odottaa, kunnes ylhäältä annettaisiin voima vaeltaa kuuliaisuudessa (sekä Isän että Pojan omerille) toi vastauksen taivaasta!

Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.” Apt. 1:4, 5

Kun odotamme innokkaina Shavuot-helluntain tuloa Omeria laskien, muistaen ja julistaen Isän ja Pojan Sanoja, palkittakoon meidät uudella Pyhän Hengen vuodatuksella elämäämme! Ja todettakoon meidät uskollisiksi, rukoillessamme lakkaamatta HERÄTYSTÄ ISRAELILLE!

Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Jes. 62:1

Iloista ja siunattua Omerin laskemisen aikaa!

Ystävänne ja mentorinne Israelissa

Arkkipiispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Tänä vuonna Shavuot – helluntai on kesäkuun 8. päivän illasta 9. päivän iltaan. Laskekaa Omeria ja julistakaa Hänen Sanaansa ja lupauksiansa!

Siunaa tätä palvelutyötä:

KATSO Käskysi Sanan voima

Arkkipiispan Dominiquae Biermanin voimallinen opetus puhuttujen sanojen voimasta. Enkelit odottavat Pyhien Kirjoitusten mukaista käskysanaasi, joka saa heidät toimimaan Psalmin 103:20 mukaan. Meille on annettu auktoriteetti, jonka voimme aktivoida sanoillamme niin, että voimme menestyä niin hengen, sielun kuin ruumiin alueella, soveltaessamme Liiton Kirjoitusten totuuksia.

ISRAELIN MATKAT 2019

Kutsumme sinua liittymään seuraamme tuleville matkoillemme ja juhlillemme!
Shavuot-helluntai matka ja Pyhä Tuli konferenssi –7.-14. 6. 2019
Israelin Sukkot – Lehtimajajuhlan kiertomatka – Raamattukoulu Pyörillä 10.-23.10. 2019
Yhdistyneet Kansakunnat Israelin puolesta – Vuosittainen pyhä kokous Jerusalemissa – 13.-17. lokakuuta 2019

Lisätietoja:
https://kad-esh.org/fi/category/israel-matkat/
tai lähetä sähköpostia: tours@dominiquaebierman.com

Viikon kirja:

Öljypuuhun oksastettuna Arkkipiispa tri. Dominiquae Biermanilta

https://kad-esh.org/fi/kauppa/oljypuuhun-oksastettuna/

On kaikkien aikojen suurimman ennalleen asettamisen aika: juutalainen kansa takaisin Messiaansa luo ja kristityt takaisin siihen alkuperäiseen evankeliumiin, jota juutalaiset apostolit julistivat. Maailma on odottanut tätä mahtavaa ennalleen asettamista melkein 2000 vuotta; enkelit vartioivat ja demonit vapisevat. Tämä on loistava käytännön opas – pidä sitä raamattusi vierellä!  Se opettaa sinulle, miten juhlia Pyhiä juhlia ja miten opiskella Tooraa ja Käskyjä ja soveltaa niitä nauttiaksesi yltäkylläisestä elämästä ilman legalismia. Jokaisella uskovalla tulisi olla tämä kirja, joka on todellinen silmien avaaja!

Tilaa suomenkielisenä osoitteesta: tulenastiat@gmail.com

Liity Yhdistyneet Kansakunnat Israelin Puolesta – liikkeen jäseneksi:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/jasenyys/

Tule Jerusalemin suurlähetystömme ystäväksi

Liity Kansakuntien 70 Vanhurskaan joukkoon tukemalla UNIFY Suurlähetystöämme Jerusalemin kukkuloilla kuukausittain 100 dollarilla. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja valitse kuukausilahjoitus 100 dollarille kuussa.
Lisätietoa:info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/fi/lahjoitukset/
https://unitednationsforisrael.org/fi/suurlahetysto/

Opiskele GRM – Israelilainen Raamattukoulu

Opiskelutavat:

  1. Itsenäinen verkko-opiskelu. Voit rakentaa itse opiskelu-aikataulusi ja edetä omaan tahtiisi.http://www.grmbibleschool.com / grm@dominiquaebierman.com
  2. Osta GRM-Raamattukoulu, opiskele kotonasi tai perusta GRM-ryhmä. Tämä on oikea vaihtoehto niille, jotka haluavat istuttaa GRM-ryhmän tai opiskella yhdessä seurakunnan tai perheensä kanssa. https://www.grmbibleschool.com/fi/ / grm@dominiquaebierman.com
  3. Opintoryhmä verkossa. Tarjoaa viikoittaisen opiskeluohjelman ja mahdollistaa kommunikoinnin toisten verkko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: grm@dominiquaebierman.com tai soita USA:ssa +1-972-301-7087

Katso viimeisimmät mielenkiintoiset opetukset ja päivitykset Facebookista ja jaa niitä eteenpäin! https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/