Two Weddings and One Divorce

To bryllup og en skilsmisse

Hvorfor er det så viktig å bringe denne informasjonen? Yahveh er en Hellig Gud Anti-semittisme vokser til alarmerende proporsjoner i verden. Satan ønsker å ødelegge Israel gjennom palestinakonflikten. Erkebiskop Dominiquae fikk en besøkelse av Herren i Chile da Han viste …