Hvem vi er

Kad-Esh MAP (Messiansk Apostolisk Profetisk) Ministries

Det er tid for den største gjenopprettelsen gjennom tidene: Det jødiske folket tilbake til sitt hjemland og deres Messias – og de kristne tilbake til det opprinnelige evangeliet, som ble forkynt av de jødiske apostlene for 2000 år siden.

I nesten 2000 år har verden ventet på denne store gjenopprettelsen; englene ser på, demonene skjelver!

I det 21. århundre slik det var i det 1. århundre.

Dominiquae hørte Yeshuas røst kalle på henne ved Genesaretsjøen, og han fortalte henne: “Løp for livet, bli døpt og bli frelst.” Baruch var fortapt, satt i et fengsel i USA, og der viste den jødiske Messias seg for ham. De ble begge født jødiske og var desperat fortapt, såret, og de trengte å vite at Israels Gud fortsatt LEVDE …

I dag er Apostel Dominiquae Bierman direktør for Kad-Esh MAP Ministries og Forente Nasjoner for Israel (UNIFY), basert i St. Augustine, Florida, med hjelp av hennes mann Rabbi Baruch Bierman. Som jødiske apostler har Dominiquae og Baruch Bierman reist til over 50 nasjoner og forkynt Evangeliet fra Sion med tegn, under og mirakler som følger dem!

I tillegg er Apostel Dominiquae president for GRM bibelskole, en bibelskole fri for erstatningsteologi, rik på kirkehistorie, troens jødiske røtter og kjærlighet til Israel. Skolen har fremgang gjennom nasjonene, og endrer manges liv.

Rabbi Baruch og Apostel Dominiquae har vært tverrkulturelle forkynnere av evangeliet, reist mye til nasjonene og forkynt evangeliet om Riket i sin opprinnelige jødiske sammenheng, med apostolisk kraft og profetisk salvelse. De er uteksaminert fra Kristus for Nasjonene Institutt i Dallas, Texas, og tilknyttet TAPAC – Trans-Atlantisk og Pacific (Stillehavs) Allianse av Kirker i London.

Rabbi Baruch er et vidunderlig eksempel på trofasthet og tjenerskap når han støtter sin kone, Apostel Dominiquae, og følger henne som hennes personlige tilsynsmann og forbeder på de fleste av deres apostoliske reiser. Han bærer en vidunderlig gave av helbredelse, og et inderlig budskap om utfrielse til kvinner. Når han forkynner om “Kvinner i tjeneste” kommer mange menn og kvinner ut i frihet, og mange mottar mirakler og helbredelser fra uhelbredelige sykdommer.

Apostel Dominiquae har skrevet mange bøker for å gjenopprette menigheten tilbake til dens opprinnelige apostoliske jødiske grunnvoller og for å kalle nasjonene til omvendelse. Bøkene hennes gjenoppretter det sanne evangeliet slik det ble forkynt av de jødiske apostlene for 2000 år siden. Hennes siste bok er Identitets-tyveriet, som gjenoppretter Messias’ jødiske identitet.

Apostel Dominiquae er også tv-kringkaster og sanger. Hennes TV-program, From Israel to the Nations (Fra Israel til nasjonene), sendes på flere TV-stasjoner i USA, internasjonalt og på sosiale medier. Hun har spilt inn fem musikkalbum, det siste er Tribute to the Jew in You (hyllest til jøden i deg).

Hun er også en lisensiert israelsk turguide, og hun har organisert hundrevis av Israel-turer kalt “Bible School on Wheels (Bibelskole på hjul)”, hvor folk fra hele verden lærer om Messias Yeshua og troens jødiske røtter mens de reiser rundt i det vakre Hellige Land.

Dr. Dominiquae har mottatt et æresdoktorgrad fra Tabernacle Bible College and Seminary i Tampa, Florida, på grunn av hennes livsverk i å fremme Guds rike, og hun har også en doktorgrad i religiøs filosofi fra Tabernacle Bible College and Seminary. I mars 2004 ble Dr. Dominiquae Bierman offisielt innviet til embetet Biskop av TAPAC (Trans-Atlantic and Pacific Alliance of Churches) basert i London, England. I mai 2016 ble hun forfremmet til Erkebiskop under TAPAC Biskops Forum i Jerusalem, Israel, og ble dermed den første jødiske kvinnelige Erkebiskop i verden. Hennes tjenestegjerning etterfølges av tegn, under og mirakler av forsoning, utfrielse og gjenopprettelse. Hennes mandat er det trefoldige mandatet: å oppdra Menigheten som en Ester, velsigne Israel og frelse nasjonene.

Som en del av dette mandatet har Apostel Dominiquae vært en av spydspissene i bevegelsen for å gjenopprette de sefardiske jødene tilbake til  sin identitet, som gikk tapt under den spanske inkvisisjonen. Ved dette forbereder hun dem på å vende tilbake til deres lovede hjem i Negev-ørkenen. Mengder av sefardiske jøder blir gjenopprettet når hun forkynner Guds Ord.

Med hennes egne ord:

“Når Han sender meg til en nasjon, forbereder Han en bevegelse av  Gud i denne nasjonen, og dermed behovet for å motta Abrahams nøkkel for nasjonens velsignelse som nevnt i 1 Mosebok 12:3. Dette er nøkkelen som vender en hel nasjon til velsignelsesposisjonen, for at den kan bli en sauenasjon ifølge Matteus 25:32. Måtte din nasjon være rede til å motta denne viktigste nøkkelen, og måtte alle nasjonale forbannelser bli brutt når vi kommer i YHVHs navn! Vi er begeistret! Vi håper at du har noen forbedere som ber!

Når vi går inn i endetids-salvelsen som Han har gitt oss, ser vi mange familie- og nasjonale forbannelser bli brutt, familier og enkeltpersoner bli gjenopprettet til ånd, sjel og kropp. Da vi forkynte i Peru, mottok 11 familier som hadde mistet sine barn til gjenger og kidnappinger sine barn tilbake på mindre enn 48 timer!

I Ecuador var en militærsoldat i ferd med å drepe sin sønn fordi hans kone hadde forlatt ham, og han var rasende. Da han kom til møtet og forbannelser ble brutt, ble han forsonet med sin Gud og sin sønn, og han ledet sin hustru til Herren. Hele familien ble gjenopprettet den kvelden etter møtet.

I Frankrike, gjennom kunnskapsord, ble en dame på mer enn 60 år forhindret fra å skille seg fra sin jødiske ektemann i over 30 år!

I Tyskland, da vi brøt en demonisk nasjonal pakt med nazistpartiet, ble en kvinne satt fri fra mange demoner. På toppen av alle disse vitnesbyrdene  har vi hatt blinde øyne fra fødselen åpnet, døve ører åpnet, klumpføtter helbredet, deformerte kjønnsorganer gjenskapt, pengemirakler, en utgytelse av gullstøv, operasjoner kansellert, de døde oppvekt i Israel, og de plagede gjenopprettet.

Jeg kunne sagt mye mer, men det ville ta hele plassen. Måtte Yeshuas navn bli herliggjort!”