Hvem vi er

Kad-Esh MAP (Messiansk Apostolisk Profetisk) Tjeneste

Det er tid for den største gjenopprettelsen gjennom alle tider: Det jødiske folket tilbake til sitt hjemland og sin Messias, og de kristne tilbake til det opprinnelige evangeliet som ble forkynt av de jødiske apostlene for 2000 år siden.

I nesten 2000 år har verden ventet på denne store gjenopprettelsen, englene følger med, demonene skjelver!

I det 21. århundre slik det var i det 1. århundre.

Dominiquae hørte Yeshua`s stemme som kalte på henne ved Galileasjøen. Han sa til henne: «Spring for ditt liv, bli døpt og bli frelst». Baruch var fortapt i fengsel i USA, og der viste den jødiske Messias seg for ham. De var begge født jødisk og var desperat fortapt, såret og de behøvde å vite at Israels Gud fremdeles LEVDE…

I dag er Erkebiskop Dominiquae direktør for Kad-Esh MAP Ministries International med hjelp av sin ektemann Rabbi Baruch Bierman. Tjenesten har spredt seg fra Israel til USA, Peru, Finland, Norge, Ecuador, Storbritannia og nå PNG, og mange flere er på trappene. Som jødiske apostler har Dominiquae og Baruch Bierman reist til mer enn 50 nasjoner der de har forkynt Evangeliet fra Sion, og tegn, under og mirakler har fulgt forkynnelsen!

Erkebiskop Dominiquae er også president for GRM Bibelskole, en bibelskole fri for erstatningsteologi, rik på kirkehistorie, troens Jødiske røtter og Israel. Skolen har blomstret gjennom nasjonene og forandret livet til mange.

Rabbi Baruch og Erkebiskop Dominiquae har vært flerkulturelle forkynnere av evangeliet, de har hatt en utbredt reisevirksomhet til nasjonene der de har forkynt evangeliet om Riket i dets opprinnelige jødiske sammenheng med apostolisk drivkraft og profetisk salvelse. De er uteksaminert fra Christ for the Nations i Dallas, Texas, og tilsluttet «TAPAC»- Trans Atlantic and Pacific Alliance of Churches (Trans Atlantisk og Stillehavs Allianse av Kirker) i London.

Rabbi Baruch er et underbart eksempel på trofasthet og tjenersinn slik han støtter sin kone, Erkebiskop Dominiquae, og ledsager henne som hennes personlige oppsynsmann og forbeder i de fleste av deres apostoliske reiser. Han bærer en underbar helbredelsesgave, og et glødende budskap om utfrielse for kvinner. Når han forkynner om «Kvinner i tjeneste» kommer mange menn og kvinner ut i frihet, og mange mottar helbredelser og mirakler fra uhelbredelige sykdommer.

Erkebiskop Dominiquae har skrevet mange bøker for å gjenopprette kirken til sine opprinnelige apostoliske jødiske grunnvoller og å kalle nasjonene til omvendelse. Hennes bøker gjenoppretter det sanne evangeliet slik det ble forkynt av de jødiske apostlene for 2000 år siden. Den mest velkjente av dem er «Røttenes helbredende kraft».

Hun har mottatt et æresdoktorat for livsverket som hun har bidratt med for å utbre Guds kongerike og oppnådd en PhD (filosofisk doktorgrad) i religiøs filosofi. 22. mars 2004 ble Dr. Dominiquae Bierman offisielt innviet til embetet av en biskop ved TAPAC, Trans Atlantic Pacific Alliance of Churches etablert i London, England. Hun ble opphøyd til posisjonen av erkebiskop 14. mars 2016 under TAPAC biskops forum som ble holdt i Jerusalem, Israel, hvor hun ble verdens første jødiske kvinnelige erkebiskop. Hennes tjeneste blir fulgt av tegn, under og mirakler av forsoning, utfrielse og gjenopprettelse, og hennes mandat er det triple mandatet til å: Reise opp kirken som en Ester, å velsigne Israel og å frelse nasjonene.

Som en del av mandatet har Erkebiskop Dominiquae vært en av spydspissene i bevegelsen for gjenopprettelse av de sefardiske jødene til deres identitet som gikk tapt under den spanske inkvisisjonen, og hun forbereder dem til å vende tilbake til deres utlovede hjem, Negev ørkenen. Mengder av dem blir gjenopprettet når hun forkynner Guds Ord.

Med hennes egne ord:

«Når Han sender meg til en nasjon er det Han som forbereder en bevegelse av Gud i denne nasjonen, og derfor også behovet for Abrahams nøkkel for velsignelsen av nasjonen som beskrevet i 1.Mosebok 12,3. Dette er nøkkelen som vender en hel nasjon til velsignelses posisjonen slik at den kan bli en SAUE NASJON ifølge Matteus 25,32. Måtte din nasjon være rede til å motta denne utrolig viktige nøkkelen, og måtte alle nasjonale forbannelser bli brutt når vi kommer i YAHVEH`s navn! Vi er begeistret! Vi håper at du har noen forbedere som ber!

Når vi går inn i endetids-salvelsen som Han har gitt til oss, ser vi mange familie- og nasjonale forbannelser som blir brutt, familier og enkeltpersoner blir gjenopprettet i ånd, sjel og kropp. Da vi forkynte i Peru mottok 11 familier som hadde mistet barna sine til gjenger og til og med til kidnapping, barna sine tilbake etter mindre enn 48 timer!! I Ecuador var det en soldat i hæren som var i ferd med å drepe sønnen sin fordi kona hadde forlatt ham, og han var rasende. Da han kom til møtet og forbannelser ble brutt, ble han forsonet med Gud og sønnen sin, og han ledet konen sin til Herren og hele familien ble gjenopprettet den kvelden etter møtet! I Frankrike ble en kvinne på over 60 år hindret fra å skille seg fra sin jødiske mann som hun hadde vært gift med i mer enn 30 år, etter et kunnskapsord! I Tyskland, da vi brøt en demonisk nasjonal pakt med nazist partiet, ble en kvinne satt fri fra mange demoner. På toppen av alle disse er det blinde øyne fra fødselen som har blitt åpnet, døve årer har blitt åpnet, klumpfot har blitt helbredet, deformerte kjønnsorganer har blitt gjenskapt, pengemirakler, utgytelse av gullstøv, operasjoner har blitt avlyst, de døde har blitt oppreist i Israel og mennesker i voldsomme smerter har blitt gjenopprettet. Jeg kunne si mye mer men det ville ta hele plassen. Måtte Yeshua`s navn bli herliggjort!!!

Erkebiskop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å gjøre «åndelig alyah» og KOMME OPP TIL SION!
Våre turer og trening i Israel er REVOLUSJONERENDE! De vil UTRUSTE deg og din menighet til å gå inn i Guds endetidsbevegelse. Våre bøker og materiale vil koble deg tilbake til troens jødiske røtter og du vil bli forvandlet!