Hva vi tror

UNIVERSETS SKAPER

Vi tror på skaperen av universet og at Hans navn er Yahveh, slik det ble åpenbart til Moses. Han er den store JEG ER; Abraham, Isaks og Jakobs Gud; og Israel og det jødiske folkets Gud.

HANS ORD

Vi tror på helheten av Hans ord, Hans hellige torah (De fem mosebøkene), De profetiske skriftene og skriftene, og på det nye testamente, som er de apostoliske skriftene.

DEN JØDISKE MESSIAS

Vi tror at Yeshua (Jesus) er den jødiske Messias, den siste Adam, Yahveh`s Sønn, og at Han er Gud som kom i kjødet som en jøde til Israel for å oppfylle de messianske orofetiene, for å vise oss Faderen og å tolke torahen til det fulle, og for å vise oss hvordan vi skal vandre i rettferdig lydighet mot Yahveh.

SYNDFRITT LAM

Vi tror Yeshua var et syndfritt Lam, og at betalte med Sitt blod og kropp for at hvert menneske skal bli tilgitt og forsonet med Gud. Vi tror at Yeshua stod opp fra de døde etter å ha vært tre netter og dager i graven som et menneske og sitter nå ved Faderens høyre side, der han er i forbønn for Sine Hellige.

FULLKOMMENT OFFER

Vi tror at Yeshua, med et engangs offer, har betalt prisen for synden en gang for alle både for jøde og hedning, og at det ikke er behov for noe annet offer eller handling for å forløse mennesket tilbake til Den Allmektige Gud.

ANDRE KOMME

Vi tror at Yeshua kommer snart tilbake for å etablere Sin tusenårs regjering i Jerusalem.

DEN HELLIGE ÅND

Vi tror på fullheten av oppfyllelsen og manifestasjonen av Den Hellige Ånd, som er Hellighets Ånd, inkludert alle åpenbaringsgavene, tegn, under og mirakler og en fullkommen, åpen samhandling mellom himmel og jord.

KIRKEN

Vi tror på ecclesia (kirken), som er Messias` kropp, den herliggjorte Lammets brud, og de helliges samfunn fra Israel og alle nasjoner. Disse som er forløst ved Lammets blod, og er fullstendig podet inn i og en del av og som står sammen med nasjonen Israel gjennom den jødiske Messias.

FORNYET PAKT

Vi tror at den sanne definisjonen på den fornyede pakt, Brit Hadasha, finnes i Jeremia 31, 31-34 som inkluderer Yahveh`s lov, Guds TORAH skrevet i hjertene til de troende/disiplene til Yeshua. Derfor tror vi på betydningen av å undervise Guds lover, forskrifter og dommer til ecclesia, til Israel og til nasjonene ifølge Matteus 5, 17-20.

FORLØSNING AV ISRAEL

Vi tror på den fulle gjenopprettelsen, frelsen og forløsningen av Israel, det jødiske folket og på betydningen av aliyah (immigrasjon til Israel) fra alle fire verdenshjørner, inkludert aliyah av de sefardiske jødene, disse som mistet sin identitet på grunn av den Spanske inkvisasjonen og oppfyllelsen av Obadja 20.

TROENS JØDISKE RØTTER

Vi tror på viktigheten av at ecclesia (kirken) vender tilbake til de apostoliske, bibelske og jødiske røttene for troen og vender tilbake til den betingelsesløse kjærligheten og støtten av Israel som Yahveh`s øyensten og ifølge Salme 122,6 og Salme 137,5-6 og som de åndelige foreldrene til den verdensvide ecclesia (kirken).

EKTESKAP

Vi tror at Gud på en vidunderlig og uforanderlig måte skaper hver person som mann eller kvinne og at benevnelsen ekteskap har bare en betydning: foreningen av en mann og en kvinne i en enkelt, eksklusiv forening ifølge 1.Mosebok 2, 18-23.

MISJONSBEFALINGEN

Vi tror på å oppfylle misjonsbefalingen og å gjøre disipler av alle nasjoner ifølge Matteus 28, 18-20.

GJENOPPRETTELSEN AV ALLE TING

Vi tror på gjenopprettelsen av alle ting, inkludert den komplette fungerende femfoldige tjenesten ifølge Efeserne 4, 11-16.

GUD ER KJÆRLIGHET

Vi tror at GUD ER KJÆRLIGHET og at KJÆRLIGHETEN aldri svikter.