Bønne-emner

Midtøsten regionen (Jesaja 19)
 • Be om trygghet og beskyttelse for kristne og jøder som blir torturert og forfulgt i Midtøsten regionen akkurat nå.
 • Om at Gud skal reise opp forbedere som vil be Hans hjerte for hver nasjon og folkegruppe.
 • Be om en forent styrke (Fysisk hær og åndelige forbedere) som skal kjempe mot evangeliets fiender. Be om at Jesaja 19 visjonen skal finne sted.
 • Be om at Gud skal gi overnaturlig visdom til den forente styrken.
 • Be om at alle nasjoner skal komme til en forståelse av fiendens demoniske krigføring, at de skal våkne opp for islams planer og hvordan de har posisjonert seg for å kjempe og for å utføre terrorangrep i hvert land.
 • Be om at regjeringsledere fra nasjonene skal innse den kritiske betydningen for denne tiden, og ha frykt for Gud, ikke mennesker eller populære synspunkter.
 • Be om at media skal rapportere bare sannferdige fakta, ikke deres egne personlige meninger.
Regjering

«Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» (1.Timoteus 2, 1-4)

 • Be om at vårt Knesset skal innse ansvaret som er lagt på dem av Gud for deres del i sikkerheten og frelsen for folket.
 • Be om at ikke noe press eller innblanding fra andre land skal lykkes.
 • Be om at de rette menneskene som Gud ønsker skal bli valgt.
 • Be om trygghet og beskyttelse for våre ledere, hæren og innbyggerne.
 • Be om sosial rettferdighet i Landet, og avsløring av umoral og korrupsjon på alle nivå av samfunnet.
 • Be om beskyttelse for enker, foreldreløse og fremmede iblant oss.
Hamaayan

«Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.» (Apostlenes gjerninger 2,42)

 • Be om at lederskap og eldste skal bli styrket og fatte vise beslutninger, høre direkte fra Guds hjerte og hensikter. (1.Peter 5, 1.Korinterbrev 10)
 • Be om at den oppvoksende generasjon skal ha et hjerte for Ordet og en rettferdig frykt for Herren, og kjenne sitt kall. (Ordspråkene 3-7)
 • Be om at Gud skal gi de fysiske og økonomiske ressursene til å kjøpe og renovere hele vår bygning inkludert bomberommet.
 • Be om en fornyet vekkelse for våre medlemmer, utrustning av de hellige for tjenestens arbeid, og en kjærlighet til de fortapte. (Efeserne 4)
 • Be om dyp helbredelse og gjenopprettelse for våre medlemmer slik at de kan bære mye frukt og forstå betydningen av øyeblikkelig omvendelse og tilgivelse.
 • Be om at vi skal vende oss til Gud i alle situasjoner, legge bort offer mentaliteten, og ha hjerte til hjerte møter med den levende Gud. Dette vil bringe dyp omvendelse.
Løfte sløret

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, … nemlig at forherdelse (eng: et slør) …og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet: UTFRIEREN SKAL KOMMER FRA SION, OG HAN SKAL VENDE UGUDELIGHET BORT FRA JAKOB. FOR DETTE ER MIN PAKT MED DEM, NÅR JEG TAR BORT DERES SYNDER.» (Romerne 11,25-27)

 • Be om en ånd av åpenbaring og at øynene til Israels folk skal bli åpnet for Yeshua, Israels Messias. (Sakarja 12,10)
 • Be om at Messias` Kropp skal bli utrustet for innhøstningen, be om at høstens Herre skal drive arbeidere ut til Sin høst (Matteus 9,38, 2.Korinterbrev 3,14-18)
 • Be om at jødene i diasporaen skal komme til Israel fordi de ønsker det heller enn som et resultat av forfølgelse. Be nå spesielt for de franske og ukrainske jødene.
 • Be om at hedninge-kirken skal reise seg og støtte Israel midt i deres isolasjon. (Jeremia 31,7-10)