What are we made of?

Vad är vi gjorda av?


What are we made of?

UNIFY UPPDATERING – Oktober 2021 / Tishrei 5782

Den rättfärdige måste lida mycket, men YHVH räddar honom ur allt. Psaltaren 34:20

Låt oss ta en stund för att tacka för de oförutsedda händelserna. Omständigheter, förändringar och skakningar händer. Många svårigheter har ofta skakat mig, men varje gång har du sett mig komma tillbaka igen.

I tider av lidande får vi veta vilka vi är – vilken typ av karaktär vi har. Beror vår karaktär på omständigheterna, eller är det karaktären av trohet som Messias Yeshua så längtar efter att finna?

Men skall Människosonen, när Han kommer, finna tro på Jorden? Lukasevangeliet 18:8b

Under tider av oförutsedda händelser får vi veta vad vi är gjorda av. Det kan leda till ett vittnesbörd, beroende på vår inställning. Vår attityd avgör vår altitud. Må vår inställning trots motgångar, fortfarande vara en tro, när vi väljer att tro att YHVS:s profetiska ord kommer att förverkligas genom skakningen. I Josefs fall säger Bibeln:

Till den tid då Hans ord uppfylldes [profetia gällande hans bror]och YHVS tal bevisade hans oskuld. Psaltaren 105:19 SFB

Vi kommer alla att prövas, och alla profetiska ord kommer att prövas. Jag har upptäckt att testningen kommer i vågor, och då väljer vi om vår inställning är tro och trofasthet. Svek uppstår alltid ur otro. Det finns ett direkt samband mellan tro och trohet – det handlar om tillit, som på Hebreiska är Emunah. Grundordet är Em eller Ima, som betyder mamma. Det tar oss till min favoritpsalm – Psaltaren 131. Den löser så många saker när vi har frågor och inga svar.

En vallfartssång av David. Adonai, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på YHVH, Israel, från nu och till evig tid! Psaltaren 131

What are we made of?

Att lita på YHVH i en situation som vi inte förstår är som ett barn som litar på en mamma för att få mjölk och helt enkelt lägger sig på mammas bröst, där barnet kan vila från att oroa sig för sitt liv. Den beskriver orden Emun, Emunah och Emanut – tillit, tro och trofasthet. Psaltaren 131 börjar med ett faktum: “Adonai, mitt hjärta är inte högmodiga, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting., med sådant som är mig för svårt”. Ett av de största tecknen på ett stolt hjärta är när vi kan lista ut allt. När vi ser någon bli angripen eller attackerad (särskilt någon i församlingen) och vi kom på varför, genom att säga ”förvisso är de i synd och har öppnat dörren till fienden”, är det ett tecken på stolthet. Vi vet inget säkert. Vi strävar bara efter att lära känna Honom. Så under tider av skakningar och förändringar måste vi vara försiktiga så att vi inte är stolta eller högmodiga, eftersom vi kommer att dömas med samma dom som vi dömer.

Shmittah År Test

Speciellt under Smittah-året, som är året av oförutsedda händelser, blir allt plötsligt nedmonterat och skakat. Det är det största testet. Smittah årets test är provet på tillit och trofasthet: hur kan vi förbli orubbliga i Honom och Hans Ord när allt skakar och vi känner att Yah är lika långt ifrån oss som öst är från väst? När Israel var i exil deklarerade de varje Passover: “Nästa år i Jerusalem,” till och med det kändes som så långt österut är från väst! De fortsatte att hålla fast vid den Seder-proklamationen och…plötsligt hände det, efter 2000 år av svårigheter, lidande och prövningar!

Rabbi and jag kom tillbaka från Texas och Mexiko mycket sjuka, men vi har inte tappat tron för ett ögonblick; till och med fienden har försökt sitt bästa att åstadkomma det. Vi har stått på Ordet mitt bland alla covid-symtom. Många andra runt omkring oss drabbades också efter den missionen, och den främsta anledningen till hela missionsresan var att bekämpa rädslan för covid så att människor skall stå i tro – tjocka lager av otro och rädsla bröts.

När vi drabbas av något börjar vi ifrågasätta varför. Jag fick nyligen besök av den Helige Ande som sa, “detta är svaret: det enda motgiftet mot covid19 är Yeshua´s blod.” Jag vaknade och tog nattvarden, Yeshua´s kropp och blod.

Abba kan tillåta oss att testas precis som Han tillät Job att testas. Liksom Job har vi haft ett skydd av Rabbin Baruch. Tidigare då vi åkte till så många nationer, har vi inte varit sjuka. Och nu, plötsligt, blev vi angripna. När jag ställde frågor till Fadern öppnades Bibeln från Jobs bok.

Då sade Adonai till åklagaren: “Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Adonai sade till åklagaren: Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.” Satan gick då bort från Adonai´s ansikte. Job 1:8-12 SFB

Yah visade mig att vi gick igenom ett sådant test som Job. Jobs vänner, som försökte hitta orsaker till att han blev angripen, testades också. De blev helt vilseledda, eftersom de inte visste att Yah hade låtit skyddet tas bort så att de alla kunde testas. I slutet av boken säger YHVH till Jobs vänner att de inte handlat rättfärdigt. Och sen kommer Job att offra offer och be om nåd för dem, eftersom de hade rört vid Yah´s smorde genom att kritisera Yah´s tjänare och tro att de var mer andliga än Job. Detta tar oss tillbaka till Psaltaren 131 – det är så viktigt att våra hjärtan inte är stolta när testet sker.

Jag har förstått under de senaste två veckorna av att vara sjuk att jag i två år har stått emot rädslan för covid – utan att veta vad människor går igenom. Nu vet jag. Och min heliga hämnd är att hjälpa många andra att komma ur det!

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut. Romarbrevet 8:28

Allt betyder allt skapat, också satan är skapad – därför måste även satan arbeta för vårt bästa! Vi kan deklarera: satan, du arbetar för mig idag!

Det är vad jag deklarerar under alla utmaningar. Ingen av oss är immuna mot skakningar, och det här är tider då vi upptäcker:

 1. Vad vi är gjorda av
 2. Vem har vi litat på
 3. Vilka är våra riktiga vänner

Under hela vårt liv och vårt ministry, när vi går igenom skakningar och svek, får vi reda på att de som finns kvar är de riktiga vännerna.

Ambassad Testet

Ambassaden är också ett test – ett viktigt sådant. Förenade Nationerna för Israel föddes inte som Ambassaden, utan som en idé skapad i himlen för att bilda en global gemenskap av framtida Fårnationer. Det är en profetisk vision, och ibland skakar Yah om den för att omforma och skifta den så att vi går i enlighet med profetians ande, och inte följer våra egna idéer om hur saker och ting ska vara. Det var Han som öppnade Ambassaden, och det var Han som stängde den. Vi måste lära oss att vila i det. Yah öppnade Förenade Nationerna för Israel, och den har inte stängts; Han stängde bara stenbyggnaden. Men Han har inte stängt byggnaden som inte är gjord av människor utan av levande stenar. Den är fortfarande fast och säker på de Judiska apostlarna och profeternas grund och evangeliet som skapats i Zion där uppenbarelsen fortsätter att utvecklas.

Vi måste alltid vara redo för förändringar, justeringar och mer uppenbarelse. Att gå från styrka till klarhet och från härlighet till härlighet tar oss ofta genom svaghet och skakningar. När vi är på väg att uppleva befordran kommer vi ofta möta vissa svårigheter då behöver vi försäkra oss om att Psaltaren 131 är de vi är – så att vi går å ena sidan i fullständig auktoritet, men å andra sidan är helt beroende av Honom och vilar som ett barn på mammas bröst. På det sättet kan ingenting ta oss bort från Yah´s vilja – ingen stolthet, ingen upphöjdhet – och vi kan vara i full tillit till att Han gör vad Han vill.

Vår Gud är i himlen,—Han gör vad Han vill. Psaltaren 115:3

Nationella Rapporter från UNIFY Delegater

What are we made of?

Ima Bat Ami Mirakel!

Pastora Sonia Gotelli, Peru

Under alla Sabbater i Augusti, förberedde vi för firandena av de Heliga Högtiderna, med målet att våra AGIMAP (Spanska GRM Bibel Skola) studenter förstår det andliga budskapet gällande varje Högtid. Vi firade Yom Teruah och AGIMAP studenternas familjer som deltog i programmet var inbjudna. Varje familj spelade shofar i deras hem. Sedan firade vi Yom Kippur och alla deltagare bad sina böner och tackade YHVH för Hans Nåd. Sukkot firades genom att förbereda två sukkahs: en i norr och en i söder av Lima, lägligt för medlemmar att vara med i firandet. Maribel Puchoc bjöd in en pastor från en Kristen kyrka och hennes äldste – båda var mycket påverkade när de fick veta att vi firade Yeshua’s födelsedag. Hon gick med på att gå med i en IMA BAT AMI grupp med hennes två äldste!

IMA BAT AMI reste till Villa Rica (en stad i Peruanska djungeln) där två personer accepterade en inbjudan att gå med i gruppen, trots att internetuppkopplingen var dålig. Vi hjälpte en familj med stora behov i Villa Rica.

Vår IMA BAT AMI bevittnade ett mirakel: en av Maribel Carbajals systrar, Elida, var mycket motvillig att ta emot förböner. Men en dag hade hon en hemsk smärta i magen och frågade sin syster Maribel om hjälp: Hon bad, smorde henne med helig olja och spelade shofar – och smärtan försvann! Hon var tacksam till YHVH och firade till och med åtta dagars Sukkot i familjens hem.

Tack till Tzedaka fonden, då vi hade också möjlighet att dela ut livsmedel till fattiga familjer i Pucusana (Limas södra distrikt).

What are we made of?

Marsch för Livet i Helsingfors

Pastor Terhi Laine, Finland

Teamet Eldskkärl deltog i Marschera för Livet i Helsingfors, vilken var en marsch för de ofödda barnen och mot ”fri vilja” lagen (vilket skulle göra att man skulle kunna göra abort lättare än tidigare). Marschen slutade framför Parlamentshuset och efter talen stannade vi där ett tag som team, och omvände oss för de tusen aborter som genomförts i vårt land.

Våra Sabbat möten har flyttat till ett nytt ställe, som öppnades för oss genom en Kristen affärskvinna. Inom 2-3 veckor efter att vi mötts där, tog denna kvinna emot en donation/gåva på 2000 euros (tilldelat till att främja barns välbefinnande). HalleluYah – att vi kunde få vara del av en välsignelse för detta företag!

Oförmögen att resa till Israel på Sukkot Högtiden detta år, byggde vi vår egen sukkah inne och utanför våra hem på minst tre olika platser. Sinikka och hennes make (förnyad i tron) byggde en på deras gård och han var starkt påverkad i processen. Det har varit en stor välsignelse att bygga en Sukkah och känna Yahs´s näraro inomhus – så mycket att vi inte ville ta ner den!

Vittnesbörd från vår kära Anneli, som har lidit av sömnlöshet i åratal: vi gläds att det var “dold oförlåtelse” uppenbarad genom kunskapens ord, som förlöste befrielse och frihet att tjäna YHVH med hela hennes hjärta. Hennes seger hjälpte mig att komma över saker från mitt förflutna. Prisat vare YHVH, då Hans Helige Ande gör ett stort arbete inom oss, för att vi skall bli renade för att användas av Honom!

Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Predikaren 3:1

What are we made of?

Omvändelsehandling i Stockholm

Apostel Sana Enroos, Sverige

Vi gick en Judisk Stadsvandring i Stockholm, för att samla in mer detaljer om Sveriges Judiska historia, speciellt under Andra Världskriget. Sverige hade förkastat 17,000 Judiska flyktingar och sänt dem tillbaka under Andra Världskriget, vilket orsakade deras förintelse. Den stora blodskulden var i min nations händer, som förlöste en förbannelse över Utrikesdepartementet, som också påverkade Riksdagen och Kungahuset. En Omvändelsehandling gjordes av Marie-Louise på grund av det Judiska blodet på Sveriges händer.

Under Yom Teruah blåste jag i Shofar 200 gånger på den högsta platsen i vårt samhälle. Vi hade en speciell Shofar Blåsning och förbön med Lärjungagruppen som höll på i 14 timmar, för frälsning och Återupprättelse av Israel och det Judiska folket under Yom HaKippurim.

Som en före detta Lutheran leddes jag att göra en Omvändelsehandling för Martin Luther’s specifika lögner om Judarna, som han fördömde på så många sätt. Denna process hade börjat i Tyskland år 2019 och nu var jag ledd att fortsätta att hitta mer lögner och göra omvändelse å Lutheranska Kyrkans vägnar.

Under Sukkot`s sista dag hade vi en speciell samling och böner med Vice Delegaten Marie Jonsson Sverige. Vi båda kände starkt att det nu är tid att bli mer offentlig som församling, lansera UNIFY och Identitets Stölden. Vi båda tog emot drömmar om offentliga möten i församlingar med stark smörjelse och genombrott. Yah rörde sig mäktigt då vi avskilde en dag för Bön. Alla missioner som har gjorts i Sverige har gjort stor skillnad och renat landet – nu är det en öppning att gå framåt och starta den nya fasen. Smittah skiftet är klart!

Svenska Kristna behöver lära sig om Israel och Trons Judiska Rötter i stor skala; därför har jag sänt 112 e-mail till olika församlingar i Stockholm och erbjudit UNIFY möten / undervisning om Israel och omskolning med Zions evangelium. (Notera: 112 är det Svenska SOS numret!) Jag har också startat offentliga möten i en kyrka där jag har haft all min lärjungaträning, förbön och möten.

Översättningen av Identitet Stölden till Svenska har startat av vårt team, med tre personer som nu jobbar med det. Vårt mål är att ha den tryckt till Pesach år 2022.

Prisa Yah för Hans trofasthet!

What are we made of?

Förena Judar och Hedningar i Kärlek

Pastor Hanne Hansen, Norge

Vi medverkade och arbetade som voluntärer på Judiska Kulturella Festivalen, ett viktigt event för att arbeta emot anti-Semitism i vår stad. Synagogan uppskattade hjälpen från de icke-Judiska voluntärerna! Vi fortsätter att medverka på den veckovisa lunchen i Synagogan, för att välsigna dem, vara ett ljus för dem och göra dem avundsjuka på vår tro i deras Elohim och den Judiske Messias Yeshua.

Vi medverkade också i en Messiansk Sukkot högtid med medverkande från olika grupper och delar av vårt land (30 personer närvarande). De vill skapa ett nätverk för att bjuda in alla Messianska grupper och personer som vill samlas för att fira Bibliska högtider i Norge (om vi inte firar i Israel), och också ha undervisning och lärjungaträning. De har frågat mig och också några av de andra UNIFY medlemmarna om av få vara del av en interimstyrelse för att starta upp ett Messianskt nätverk.

Med glädje fick vi också möjlighet att sitta i en Sukkah denna Lövhyddohögtid, som en familj. Synagogan bygger en Sukkah varje år. Vi har börjat att lära känna och komma nära dem, ha diskussioner/samtal om Judiskt liv runt omkring i världen och också om tron. När vi plockade upp en Judisk kvinna i min bil för att köra dit (kvinnan känner inte till vår tro i den Judiska Messias Yeshua och Trons Judiska Rötter), hade vi goda möjligheter att prata och hon tyckte det var så intressant så hon föreslog att vi skulle ha en undervisning om detta på en av våra Fredags luncher i Synagogan!! Vi får se om Yah öppnar dörren för detta också!

Jag besökte också en dam från Synagogan som är en överlevare från Shoa Förintelsen (Holocaust). Vi hade en underbar tid tillsammans, där vi även talade om den Judiska Messias och Trons Judiska Rötter. Hon var hungrig, ställde många frågor. Jag fick möjligheten att förklara skillnaden mellan tro på den Judiske Messias i stället för den Romerska Jesus. Och jag läste om många saker från Bibeln för henne, inklusive att det de Nya Förbundets Kristna tror på faktiskt är Gud´s förnyade förbund med Israel och Judah! Jag kommer definitivt besöka denna dam igen!

What are we made of?

D’vora Cheung, Hong Kong

D’vora gjorde en Omvändelsehandling för Kina och Hong Kong, lovprisade och blåste i shofar, efterföljt av en Anti-Amalek bön. Hon gjorde det samma vid Regeringskansliet. Hon hade en Sukkot middag och bjöd in gäster som blev berörda, och hon firade också Sukkot i synagogan där hon arbetar som revisor, delade Yeshua kärlek med sina Judiska bröder, för de skall bli avundsjuka.

Hon har också skapat en relation med det Sefardiska samhället i Hong Kong, och hon firade också Yom Teruah och Sukkot med dem. Hon har haft många gudomliga möten varhelst hon går – skörden kommer in!

What are we made of?

GRM Sprids i Kina

Hadassah Ping Jing, Kina

Prisa YHVH att jag var förmögen att göra klart min GRM kurs 27 September. Efter att jag var klar, anmälde sig min syster till GRM kursen nästa dag (hon är alltså nu medlem i vår Ima Bat Ami grupp). Ett annat “förlorat får” som inte ännu hade fullbordat GRM (sedan början av Januari 2019) ringde mig på samma dag med en längtan att återuppta hennes studier. HalleluYah!

1 Oktober blev en Profetisk Omvändelsehandling gjord å regeringens vägnar i Lingling Distriktet, Staden Yongzhou, Hunan Provinsen. Vi gjorde Teshuva (Omvändelse) för Kina, inklusive en tid av tillbedjan, viftande med UNIFY flaggan, och blåsa shofaren – hugga av de femhövdade ANTIMESITOJUZ (Anti-Israel, Anti-Messias, Anti-Toran, Anti-Judisk, Anti-Zionism) huvudena genom att använda anti-Amalek bönen. Vi proklamerade Hans Heliga Namn YHVH, för Hans härlighet! Amen!

* NOTERA: Efter omvändelsehandlingen, fick Hunan Provinsen regn, då inget regn hade fallit sedan sommaren.

What are we made of?

Förenklad Kinesisk GRM Bibel Skola Färdig!

Perach Serena Yang, Taiwan

Stora saker att rapportera: en GRM Bibel Skole student har tagit examen, 27 September. Prisa Yah! Vi har också två nya GRM studenter som anmält sig (en från Taiwan och en från Kina). Det är också två nya UNIFY medlemmar, som också är GRM studenter.

Vi är upprymda att översättningen av GRM´s lektion manus till förenklad Kinesiska har blivit fullbordad (i Kina, läser de förenklad Kinesiska – i Taiwan, läser vi traditionell Kinesiska).

Den 6 September gjorde vi en mission och blåste i shofar i Taipei vid Hälsoministeriet, Lagstiftande Departementet, Utbildningsministeriet och Presidentens kontor. Vi proklamerade att lögner skulle avslöjas, att de skall vandra i biblisk politik, att YHVH skall regera som kung och att Han skall smörja och ge auktoritet till dem efter Hans hjärta, och be Herren om förlåtelse för blandad otrohet. Perach har tagit emot en vision om Presidentens kontor vilket var öppet, och hade en lång alle med en röd matta och i mitten av byggnaden var en tron där Yah regerade!

Perach firade med tre systrar som blev nedsänkta i vatten i namnet Yeshua i Hualien. Också, vid den viktiga Östra Porten i Hualien, var det en samling med aborgin folk och de delade de Judiska rötterna.

14-16 September hölls en Befrielse session för GRM studenter (8 systrar & 1 bror från Taiwan, också 1 syster från Kina). Perach såg i en vision: “ett knippe med gröna olivfrukter” före befrielsesessionen – och sen på den dagen på morgonen så hörde hon ”god jord”. Och hon såg ett risfält som var fullt med vatten. Hon förstod sen att efter Gud´s helande och befrielse är Gud´s Ord planterat i varje GRM studenters hjärta (De är god jord) och kommer växa bra. Flera vittnesbörd om frihet förlöstes under denna session – Prisa Yah!

Teamet från Taiwan fortsätter att ha kontakt med Yutong från Japan för att be för Israel, fira högtider tillsammans online, och be för deras nya Ima Bat Ami.

Perach reste till Yilan för att predika Evangeliet från Zion och döpa en syster i namnet Yeshua. Hennes syster, Pastor Tong, har varit pastor i Tokyo, Japan och har också representerat Japan i Jerusalem år 2019 med fyra medarbetare vid Archbishop’s Passover Seder i UNIFY. Gudomliga kontakter fortsätter att överflöda!

What are we made of?

Malaysia Firar Sukkot, en högtid av Glädje

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Vi började blåsa i shofar, TERUAH, när firandet av hösthögtiderna började och proklamerade Psalm 64 över Malaysia. Vårt team i Malaysia deltog i uppbyggnaden av vår Sukkah,och förmedlade stor glädje till alla som samlades.

Vi gläder oss över en ny UNIFY medlem från Malaysia – Amelia Lee, min dotter, som också har tagit examen genom GRM. UNIFY Malaysia fortsätter att delta veckovis i de två ändetids bönegrupperna: Globalt Midnattsvak & MAP Män´s Böner.

Matteusevangeliet 16:19 – Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.

Matteusevangeliet 18:18 – Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.

Enligt Hans Ord, tog vi auktoritet som kontaktpunkt i Malaysia för att stänga helvetets port i Putrajaya Premiärministerns kontor, Justitiedepatrementet, Utbildningsdepartementet, Högre Utbildning, Hälsoministeriet och Mänskliga Resurserdepartementet, att de skall förbjuda förföljelse och diskriminering mot dem som inte är vaccinerade av NVO, och riva ner de ondas planer med “gröna pass”: inga jabs – inga jobb, – inga jabs – ingen skola.

Då skjuter Gud en pil mot dem, plötsligt blir de sårade. De bringas på fall av sina egna tungor, alla som ser dem skakar på huvudet.’Tehillim (Psaltaren) 64:8-9

What are we made of?

Healing Power of the Roots/Rötternas Helande Kraft Boken Blir Översatt till Japanska!

Yutong Tagawa, Japan

Vi fortsätter att översätta böcker till Japanska – nu korrekturläses den andra boken Rötternas Helande Kraft. Min make, Terunaga Tagawa, hjälpte till att korrekturläsa YESHUA är Namnet; efter att han avslutat sitt arbete beslutade han sig för att lämna hans dåvarande ersättnings teologi. Prisa YAH – må all ära gå till HONOM! Han döptes också i namnet Yeshua.

Kinesiska böcker var inhandlade av Pastor Dawid och jag ber nu att YAH skall hjälpa mig att koppla med Kineserna i Japan som är hungriga efter Hans sanning. Det är en ära att också få rätta två GRM studenters uppgifter.

Thailand Flag

Shmittah Årets Välsignelser

Wassana Runkaew, Thailand

Jag förväntar mig en stor förändring i mig detta Shemitah År och det kommer bli oförglömligt vad Adonai också kommer göra med mitt folk. Det finns ingen hjälp genom mänskliga ansträngningar och vi behöver göra vad som krävs för att vandra ut ur världens giftighet.

Ett tecken på ändetiden är att folk är blinda och har kalla hjärtan. De flesta Kristna i Thailand har kompromissat med ändetidens tecken: pastorer till och med uppmuntrar sina församlingar att vaccinera sig för att få Gröna Pass, för att göra våra liv lättare var vi än går. Sorgligt nog, i min provins Chiangmai har 43% av befolkningen blivit vaccinerade. Dessutom, fria vacciner har getts till tonåringar och gymnasieelever. Folk har blivit så förblindade, trots att nyheterna rapporterat att folk dött efter de vaccinerat sig.

Mina studenter har vägrat att vaccinera sig, och att inte hålla med om att bli manipulerade av denna onda agenda. Men det kommer att bli en stor utmaning för vår skola att fortsätta med det nuvarande ministry sponsorskapet. Hur som helst, Yah är trofast. Jag litar på Honom och på Hans godhet. Så länge jag leveriI ett härbärge, kommer jag att leda våra studenter att fira Sabbaten, läsa Skrifterna, predika från Toran, och fira vår Yeshua den Judiske Messias. Varje dag sjunger vi Hans sånger och ber, och uppmuntrar andra att sluta att äta oren mat. Under denna Sukkot har jag aldrig tidigare varit så nära Hans Ande. Det har varit en ära att tala till människor om Hans närvaro som bor bland oss.

–––––––––––––

Många underbara vittnesbörd och rapporter kommer in från alla nationer. Det finns en stor anledning att glädjas! Fortsätt med de flitiga ansträngningarna, som behagar Fadern och att proklamera Hans sanning kommer verkligen bära mycket frukt!

Dina Israeliska mentorer och vänner,

Archbishop Dr. Dominiquae Bierman
& Rabbin Baruch Bierman

AB red and Rabbi blue

Gå med i Förenade Nationerna för Israel.

Du är kallad till att vara en Ester för Israel. Var del av en ostoppbar kraft genom att stå upp för Israel i din nation!

Gå med i Förenade Nationerna för Israel →

Förenade Nationerna för Israels Online Konferens – december

Tisdag, 2 december 2021 17:00 – 19:00 (Svensk Tid)

Som Medlem, kommer du att ta emot en personlig inbjudan med en länk till konferensen via e-mail.

Stöd vår Mission:

 • Donera/ge online: https://unitednationsforisrael.org/unify-donations/
  • Mejla till oss på info@unitednationsforsrael.org för att få bankuppgifter
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Checkar i USD, Kanadensiska Dollar och Brittiska Pund skickas till Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams adresseras till Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, FL 32092, USA

The Identity Theft

Gå med i en ny sak mot antisemitism.

Upptäck din identitet i Messias genom att återupprätta Hans Identitet som Jude, inte som Romare. Archbishop Dominiquae Bierman’s nya bok Identitets Stölden & GRI:s online kurs besegrar antisemitismen genom att uppenbara för dig Messias Judiska identitet, Du kommer lära dig att vandra i första århundradets kraft och smörjelse!

Beställ Nu och Börja Studera →

*Kursåtkomst kommer med boken och endast när boken beställts via websidan www.against-antisemitism.com

Gå med i de 70 Rättfärdiga i Nationerna!

Bli en speciell partner i Förenade Nationerna för Israel genom att förbinda dig med en månatlig kärleksgåva på $100 eller mer. Tryck på knappen nedan eller mejla till oss för att få mer donations/gåvoalternativ: info@unitednationsforisrael.org

Gå med Nu →

Prenumerera på vår YouTube Kanal!

Titta på den senaste sändningen med Archbishop Dominiquae Bierman och prenumerera på Förenade Nationerna för Israels YouTube Kanal!

Vår YouTube Kanal →