What are we made of?

Hva er vi laget av?


What are we made of?

UNIFY OPPDATERINGER – Oktober 2021 / Tishrei 5782

De rettferdiges plager er mange, men YHVH redder ham ut av dem alle. Salme 34:20

La oss ta et øyeblikk til å takke for de uforutsette hendelsene. Omstendigheter, endringer og rystelser skjer. Mange vanskeligheter har ofte rystet meg, men hver gang har du sett meg sprette tilbake igjen.

I tider med prøvelser får vi kjenne hvem vi er – hva slags karakter vi har. Avhenger vår karakter av omstendighetene, eller har vi den karakteren av trofasthet som Messias Yeshua lengtet så etter å finne?

Men når Menneskesønnen kommer, mon tro om Han vil finne troen på jorden? Lukas 18:8b

I tider med uforutsette hendelser får vi vite hva vi er laget av. Det kan føre til et vitnesbyrd, avhengig av vår holdning. Vår holdning avgjør hvilken innstilling vi har. Måtte vår holdning, til tross for motgang og prøvelser, fortsatt være en holdning av tro, når vi velger å tro at gjennom rystelsen, kommer YHVHs profetiske ord til å skje. I Josefs tilfelle sier Bibelen:

Inntil Hans ord [om profetiene om hans brødre] ble oppfylt, prøvde og lutret Herrens ord ham. Salmene 105:19

Vi kommer alle til å bli testet, og alle profetiske ord vil bli testet. Jeg har oppdaget at testing kommer i bølger, og da velger vi om vår holdning er av tro og trofasthet. Forræderi springer alltid ut fra vantro. Det er et direkte forhold mellom tro og trofasthet – det handler om tillit, som på hebraisk er Emunah. Rotordet er Em eller Ima, som betyr mor. Det tar oss til favorittsalmen min – Salme 131. Den løser så mange ting når vi har spørsmål og ingen svar.

En sang ved festreisene. Av David. Adonai, mitt hjerte er ikke hovmodig, og mine øyne er ikke stolte, og jeg går ikke etter ting som er for store eller for vanskelige for meg. Men jeg har roet og stilnet min sjel – som et avvent barn ved sin mors bryst, som et avvent barn er min sjel i meg. O Israel, sett ditt håp til Adonai fra nå av og til evig tid. Salme 131

What are we made of?

Å stole på YHVH i en situasjon vi ikke forstår er som et barn som stoler på sin mor for melk og rett og slett legger seg oppå mors bryst, hvor barnet kan hvile fra å bekymre seg for livet. Det beskriver ordene Emun, Emunah og Emanut – tillit, tro og trofasthet. Salme 131 starter med et faktum: “Adonai, mitt hjerte er ikke hovmodig, og mine øyne er ikke stolte, og jeg går ikke etter ting som er for store eller for vanskelige for meg.” Et av de største tegnene på et hovmodig hjerte er når vi kan ‘finne ut av alt’. Når vi ser noen bli truffet eller angrepet (spesielt noen i tjeneste) og vi fant ut hvorfor, og sier “de lever helt sikkert i synd og har åpnet døren for fienden”, er dette et tegn på stolthet. Vi vet ikke noe sikkert. Det viktige for oss er bare å kjenne Ham. Så i tider av rystelser og endringer, må vi passe på å ikke være stolte eller hovmodige, fordi vi vil bli dømt med den samme dom som vi selv dømmer andre med.

Smittah-årets test

Spesielt i løpet av Smittah-året, som er året for uforutsette hendelser, blir alt plutselig plukket fra hverandre og rystet. Dette er den største testen. Smittah-årets prøvelse er testen på tillit og trofasthet: Hvordan kan vi forbli urokkelige i Ham og Hans ord når alt rystes, og vi føler at Yah er like langt fra oss som øst er fra vest? Da Israel var i eksil, erklærte de hver påske: «Neste år i Jerusalem», selv om det føltes som så langt som øst er fra vest! De holdt fast ved denne Seder-erklæringen, og… plutselig skjedde det, etter 2000 år med prøvelser, lidelser og tester!

Rabbi og jeg kom tilbake fra Texas og Mexico veldig syke, men vi har ikke mistet troen et øyeblikk; selv om fienden har prøvd sitt beste for å oppnå det. Vi har stått i Ordet blant alle covid-symptomene. Mange andre rundt oss ble også rammet direkte etter dette oppdraget, og hoved-formålet med hele misjonsreisen var nettopp å bestride frykten for covid slik at folk skulle stå i troen – tykke lag av vantro og frykt ble brutt.

Når vi blir rammet av noe, begynner vi lett å stille spørsmål ved hvorfor. Jeg fikk nylig besøk av Den Hellige Ånd, som sa: “dette er svaret: den eneste motgiften mot covid19 er Yeshuas blod.” Så våknet jeg og tok nattverd, Yeshuas legeme og blod.

Abba kan tillate oss å bli testet akkurat som Han tillot Job å bli testet. I likhet med Job har vi hatt et dekke av beskyttelse med Rabbi Baruch. Tidligere, når vi har reist til så mange nasjoner, har vi ikke vært syke. Men nå ble vi plutselig rammet. Mens jeg stilte spørsmål til Faderen, åpnet Bibelen seg opp på Jobs bok.

Adonai sa til satan: «La du merke til min tjener Job? Det er ingen som ham på jorden – en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og forakter det onde.» Da svarte satan Adonai og sa: «Frykter Job Gud for ingenting? Har du ikke laget en hekk rundt ham, hans hus og alt han har? Du har velsignet hans henders verk, og hans eiendom har vokst i landet. Men nå, strekk ut Din hånd og slå alt han har, og han skal sannelig forbanne deg opp i ansiktet ditt! Da sa Adonai til satan: «Alt han har, er i din hånd. Bare ikke strekk ut din hånd mot ham!» Så gikk satan bort fra Adonais nærhet. Job 1:8-12

Yah viste meg at vi skulle gjennom en slik test som Job hadde. Jobs venner, som prøvde å finne årsaker til at han ble rammet, ble også testet. De ble fullstendig forført, siden de ikke visste at Yah hadde tillatt at beskyttelsen ble fjernet slik at de alle kunne bli testet. På slutten av boken forteller YHVH til Jobs venner at de ikke har handlet rettferdig. Og da ville Job ofre og be om barmhjertighet for dem, siden de hadde rørt ved Yahs salvede ved å kritisere Yahs tjener, og tro at de var mer åndelige enn Job. Dette tar oss tilbake til Salme 131 – det er så viktig at våre hjerter ikke er hovmodige under testing.

Jeg har forstått i løpet av de siste to ukene jeg har vært syk, at jeg har stått i to år og motarbeidet frykten for covid – uten å vite hva folk går gjennom. Nå vet jeg det. Og min hellige hevn er å hjelpe mange andre til å komme ut av det!

Nå vet vi at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, som er kalt etter Hans plan og hensikt. Romerne 8:28

Alle ting betyr alt som er skapt, og satan er skapt – derfor må til og med satan arbeide for vårt beste! Vi kan erklære: satan, du jobber for meg i dag! Det er det jeg erklærer under alle utfordringer. Ingen av oss er immune mot rystelser, og dette er tiden da vi oppdager:

  1. Hva vi er laget av
  2. Hvem vi har stolt på
  3. Hvem våre virkelige venner er

Gjennom hele vårt liv og tjeneste, når vi går gjennom rystelser og svik, finner vi ut at de som er igjen er de virkelige vennene.

Ambassade – testen

Ambassaden er også en test – en viktig en. De Forente Nasjoner for Israel ble ikke født som ambassaden, men som en idé laget i himmelen for å danne et globalt fellesskap av fremtidige saue-nasjoner. Det er en profetisk visjon, og noen ganger ryster Yah den for å omforme og endre på den slik at vi beveger oss i henhold til profetiens ånd, og ikke følger våre egne ideer om hvordan ting skal være. Det var Han som åpnet ambassaden, og det var Han som stengte den. Vi må lære å hvile med det. Yah åpnet De Forente Nasjoner for Israel, og Han har ikke stengt det; Han lukket bare steinbygningen. Han stengte ikke den bygningen som ikke er gjort av menneskehender, den som er dannet av de levende steinene. Den bygningen står fortsatt fast og sikkert på grunnvollen til de jødiske apostler og profeter fra evangeliet laget i Sion, mens åpenbaringen fortsetter å utfolde seg.

Vi må alltid være klare for endringer, justeringer og mer åpenbaring. Å gå fra styrke til styrke og fra herlighet til herlighet tar oss ofte gjennom svakhet og rystelser. Når vi er i ferd med å oppleve forfremmelse, vil vi ofte møte noen vanskeligheter som skal forsikre oss om at Salme 131 er den vi er – slik at vi på den ene siden vandrer i fullstendig autoritet, men på den andre siden fullt ut avhengige av Ham, og hviler som en baby på sin mors bryst. På den måten kan ingenting fjerne oss fra Yahs vilje – ingen stolthet, ingen opphøydhet – og vi kan leve i full tillit til at det Han vil, det gjør Han.

Vår Gud er i himmelen – Han gjør det som behager Ham! Salme 115:3

Nasjonale rapporter fra UNIFY-delegater

What are we made of?

Ima Bat Ami mirakel!

Pastora Sonia Gotelli, Peru

På alle sabbater i august forberedte vi feiringen av de hellige høytidene, med den hensikt at våre AGIMAP (Spanske GRM bibelskole)-elever skal forstå det åndelige budskapet for hver høytid. Vi feiret Yom Teruah, og familiene til AGIMAP-studenter som deltok i programmet ble invitert. Hver familie blåste i shofar i hjemmene sine. Deretter feiret vi Yom Kippur, og alle fremmøtte ba sine bønner og takket YHVH for Hans nåde. Sukkot ble feiret ved å forberede to sukka’er: en i nord og en sør i Lima, praktisk slik at medlemmene kunne delta på feiringen. Maribel Puchoc inviterte en pastor i en kristen menighet og hennes diakon – begge ble sterkt påvirket da de fikk vite at vi feiret Yeshuas bursdag. Hun gikk med på å bli med i IMA BAT AMI-gruppen sammen med sine to diakoner!

IMA BAT AMI reiste til Villa Rica (en by i den peruanske jungelen) hvor to personer takket ja til en invitasjon om å bli med i gruppen, til tross for at internett-signalet var dårlig. Vi hjalp også en familie som var i stor nød i Villa Rica.

Vår IMA BAT AMI var også vitne til et mirakel: en av Maribel Carbajal-søstrene, Elida, var svært motvillige til å ta imot forbønn. Men en dag hadde hun forferdelig vondt i magen og ba søsteren Maribel om hjelp: Hun ba, salvet henne med hellig olje og blåste i shofar over henne– og smerten forsvant! Hun var så takknemlig til YHVH og feiret til og med åtte dager med Sukkot i familiens hjem.

Takket være Tzedaka-fondet kunne vi også levere dagligvarer til fire fattige familier i Pucusana (distriktet sør i Lima).

What are we made of?

Marsj for livet in Helsinki

Pastor Terhi Laine, Finland

Teamet til Vessels of Fire deltok i Marsj for Livet i Helsinki, som var en marsj for livet til ufødte babyer og mot loven om “fri vilje” (som ville gjøre det enda enklere å ta abort). Marsjen ble avsluttet foran parlamentet, og etter taler ble vi der en stund som et team, og omvendte oss på vegne av de tusenvis av aborter som har blitt utført i landet vårt.

Sabbatsmøtet vårt har flyttet til et nytt sted, som ble åpnet for oss av en kristen forretningskvinne. Innen 2-3 uker etter møtet der, mottok denne kvinnen en donasjon på 2000 euro (tildelt for å fremme barns velvære). HalleluYah – for at vi kunne være en del av en velsignelse for denne bedriften!

Fordi vi ikke kunne reise til Israel på Sukkot-festen i år, bygde vi våre egne sukka’er i eller utenfor hjemmene våre på minst tre forskjellige steder. Sinikka og mannen hennes (ennå ikke fornyet i troen) bygde en i hagen deres, og han ble sterkt påvirket i prosessen. Det har vært en stor velsignelse å bygge sukkah og føle Yahs nærvær inne i den – så mye at vi ennå ikke har ønsket å ta den ned!

Vitnesbyrd om vår elskede Anneli, som har lidd av søvnløshet i årevis: Vi gleder oss over at “skjult utilgivelse” ble åpenbart gjennom et kunnskapsord, som bringer utfrielse og frihet til å tjene YHVH av hele hennes hjerte. Seieren hennes hjalp meg til også å overvinne problemer fra fortiden min. Pris YHVH, ettersom Hans Hellige Ånd gjør et stort arbeid på innsiden av oss, for at vi skal bli renset for Hans bruk!

For alt er det en tid, en tid for alle formål under himmelen. Fork. 3:1

What are we made of?

Omvendelses-handling i Stockholm

Apostel Sana Enroos, Sverige

En jødisk by-rundtur i Stockholm ble foretatt, som samlet inn flere detaljer om Sveriges jødiske historie, spesielt under andre verdenskrig. Sverige hadde avvist 17 000 jødiske flyktninger og returnert dem tilbake under andre verdenskrig, noe som forårsaket deres ødeleggelse. Denne store blod-skylden hvilte over hendene til min nasjon, og brakte en forbannelse over utenriksdepartementet, som også påvirket parlamentet (Riksdagen) og kongehuset. En omvendelses-handling ble gjort av Marie-Louise, pga jødisk blod på hendene til Sverige.

På Yom Teruah blåste jeg i shofar 200 ganger på det høyeste stedet i kommunen vår. Vi hadde en spesiell shofar-blåsing og forbønn med disipler som varte i 14 timer, for frelse og gjenopprettelse for Israel og det jødiske folk under Yom Ha’Kippurim.

Som tidligere lutheraner ble jeg ledet til å gjøre en omvendelses-handling på vegne av Martin Luthers spesifikke løgner om jødene som han fordømte på så mange måter. Denne prosessen hadde begynt i Tyskland i 2019, og nå ble jeg ledet til å fortsette og finne flere løgner og omvende meg på vegne av den lutherske kirke.

Under Sukkots siste dag hadde vi en spesiell samling og bønn sammen med Sveriges vise-delegat Marie Jonsson. Vi begge følte sterkt at nå var tiden inne for å være mer offensive i tjenesten, fremme UNIFY og Identitets Tyveriet. Vi fikk begge drømmer om folkemøter i menigheter med sterk salvelse og gjennombrudd. Yah beveget seg mektig da vi adskilte en dag adskilt for bønn. Alle oppdragene som er gjort i Sverige har utgjort en stor forskjell og renset landet vårt – nå er det en åpning for å gå videre og starte med neste fase. Smittah-årets skifte er klart!

Svenske kristne behøver å ha kunnskap om Israel og vår tros jødiske røtter i stor skala; derfor sender jeg ut 112 e-poster til forskjellige menigheter i Stockholm og tilbyr UNIFY-møte / undervisning om Israel og re-utdanning om Sions evangelium. (Merk: 112 er det svenske SOS-nummeret!) Jeg har også startet offentlige møter i en menighet hvor jeg har hatt alle mine disippeltreninger, forbønn og møter.

Oversettelsen av Identitets Tyveriet til svensk har blitt påbegynt av teamet vårt, med tre personer som nå jobber med det. Målet vårt er å ha den trykte boken klar til Pesach 2022.

Vi priser Yah for Hans trofasthet!

What are we made of?

Forene jøder og hedninger i kjærlighet

Pastor Hanne Hansen, Norge

Vi deltok på og jobbet som frivillige ved den jødiske kulturfestivalen, en viktig begivenhet for å jobbe mot antisemittisme i byen vår. Synagogen satte virkelig pris på hjelpen fra deres ikke-jødiske frivillige! Vi fortsetter å delta på den ukentlige lunsjen i synagogen, for å velsigne dem, for å være et lys for dem og for å gjøre dem sjalu på vår tro på deres Elohim og den jødiske Messias Yeshua.

Vi deltok også på en messiansk sukkot-fest med deltakere fra forskjellige grupper og deler av landet vårt (30 personer samlet). De vil opprette et nettverk for å invitere alle messianske grupper og personer som ønsker å samles for å feire de bibelske høytidene i Norge (hvis vi ikke feirer i Israel), og også for å ha litt undervisning og disippelgjøring. De har bedt meg og også noen av de andre UNIFY-medlemmene om å være en del av et interimsstyre for å få i gang dette messianske nettverket.

Med glede fikk vi også muligheten til å sitte i en sukka denne Løvhyttefesten, fordi en familie i synagogen bygger en sukka hvert år. Vi har begynt å bli ganske familiære med dem, og har diskusjoner/samtaler om jødisk liv rundt om i verden og også om tro. Da vi hentet en jødisk dame i bilen min for å kjøre dit (en dame som ikke visste om vår tro på den jødiske Messias Yeshua og troens jødiske røtter), hadde vi en god sjanse til å snakke. Og hun syntes det var så interessant at hun foreslo at vi skulle ha en undervisning om dette på en av fredagslunsjene våre i synagogen!! Vi får se om Yah åpner opp en dør for dette også!

Jeg besøkte også en dame fra synagogen som er en Holocaust-overlevende. Vi hadde en fantastisk tid sammen, hvor vi til og med snakket om den jødiske Messias og om troens jødiske røtter. Hun var veldig sulten og stilte mange spørsmål. Jeg fikk sjansen til å forklare forskjellen mellom tro på den jødiske Messias i stedet for på den romerske Jesus. Og jeg leste mange ting fra Bibelen for henne, inkludert at den nye pakt som vi kristne tror på faktisk er Guds fornyede pakt med Israel og Juda! Jeg må definitivt besøke denne damen igjen!

What are we made of?

D’vora Cheung, Hong Kong

D’vora gjorde en omvendelses-handling for Kina og Hong Kong, lovpriste og blåste i shofar, etterfulgt av anti-Amalek bønn. Det samme gjorde hun også på Regjeringskontoret. Hun hadde Sukkot-middag og inviterte gjester som ble veldig berørt, og hun feiret Sukkot også i synagogen der hun jobber som regnskapsfører, og deler Yeshuas kjærlighet med sine jødiske søsken, og vekker dem til sjalusi.

Hun har også dannet en relasjon med det sefardiske samfunnet i Hong Kong, og hun feiret Yom Teruah og Sukkot med dem også. Hun har hatt mange guddommelige møter hvor enn hun går – grøden kommer inn!

What are we made of?

GRM sprer seg i Kina

Hadassah Ping Jing, Kina

Priset være YHVH for at jeg klarte å fullføre mitt GRM-kurs den 27. september. Etter at jeg var ferdig, meldte min søster seg på GRM-kurset allerede dagen etter (hun er nå også medlem av vår Ima Bat Ami-gruppe). En annen «fortapt sau» som ennå ikke hadde fullført GRM (siden starten på januar 2019) ringte meg samme dag og ønsket å bli med på studiene igjen. HalleluYah!

Den 1. oktober ble en profetisk omvendelses-handling utført på vegne av vår regjering i Lingling-distriktet, Yongzhou By, Hunan-provinsen. Vi gjorde teshuva for Kina, inkludert en tid av tilbedelse, der vi viftet med UNIFY-flagget og blåste i shofar – og kuttet av de fem hodene ANTIMESITOJUZ (Anti-Israel, Anti-Messias, Anti-Torah, Anti-jødisk, Anti-sionisme) ved å bruke anti-Amalek-bønnen. Vi proklamerte YHVHs Hellige Navn, til HANS ære! Amen!

* MERK: Etter omvendelses-handlinger mottok Hunan-provinsen nådefullt regn, siden det ikke hadde falt regn siden sommeren.

What are we made of?

Forenklet kinesisk GRM bibelskole fullført!

Perach Serena Yang, Taiwan

Flotte ting å rapportere: en GRM bibelskoleelev ble uteksaminert 27. september. Priset være Yah! Vi har også to nye GRM-studenter som har blitt innrullert (en fra Taiwan og en fra Kina). Det er også to nye UNIFY-medlemmer, som også er GRM-studenter.

Vi er glade for at oversettelsen av GRMs 81 leksjon-tekster til forenklet kinesisk er fullført (i Kina leser de forenklet kinesisk – i Taiwan leser vi tradisjonell kinesisk).

Den 6. september gjorde vi et oppdrag der vi blåste i shofar i Taipei over helsedepartementet, lov-avdelingen, utdanningsdepartementet og presidentkontoret. Vi proklamerte at løgner skulle avsløres, proklamerte ut bibelsk politikk, at YHVH regjerer som Konge og at Han skal salve og gi autoritet til de som er etter Hans hjerte, og ba Herren om tilgivelse for blandingen av utroskap. Perach har mottatt en visjon om at president-kontoret åpnet seg opp, det hadde en lang allé med rød løper, og midt i bygningen var det en trone – der Yah regjerer!

Perach feiret med tre søstre som ble døpt i navnet til Yeshua i Hualien. Også ved en viktig øst-port i Hualien var det en samling av urfolk og forkynnelse av jødiske røtter.

14.-16. september ble det holdt en befrielses-sesjon for GRM-studenter (8 søstre og 1 bror fra Taiwan, også 1 søster fra Kina). Perach så et syn: “en haug med grønn olivenfrukt” før utfrielses-handlingen – og deretter på den samme dagen om morgenen hørte hun ordet “god jord”. Og hun så en rismark som var fylt med vann. Hun forsto da at etter Guds helbredelse og utfrielse blir Guds Ord plantet i hjertene til hver GRM-student (de er god jord!) og vil vokse godt. Tallrike vitnesbyrd om frihet kom frem fra denne sesjonen – Pris Yah!

Teamet fra Taiwan fortsetter å holde kontakten med Yutong fra Japan for å be for Israel, feire høytider sammen på nettet og be for deres nye Ima Bat Ami.

Perach reiste til Yilan for å forkynne evangeliet fra Sion og døpe en søster i Yeshuas navn. Søsteren hennes, pastor Tong, har vært pastor i Tokyo, Japan, og hadde også representert Japan i Jerusalem i 2019 med fire medarbeidere ved Apostels Pesach-seder ved UNIFY. Guddommelige forbindelser fortsetter å florere!

What are we made of?

Malaysia feirer Sukkot, gledens høytid

Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia

Feiringen av høstfestene begynte med lyden av TERUAH (Shofar) og proklamere Salme 64 over Malaysia. Teamet vårt i Malaysia deltok i byggingen av sukka’en vår, og det ga stor glede til alle som var samlet.

Vi gleder oss over å ha et nytt UNIFY-medlem fra Malaysia – Amelia Lee, datteren min, som også er uteksaminert (graduate) fra GRM. UNIFY Malaysia fortsetter å delta ukentlig i de to endetids-bønnegruppene: Global Midnight Watch & MAP Men’s Prayer.

Matteus 16:19 – Jeg vil gi dere nøklene til Himmelens rike. Alt det dere forbyr på jorden vil være forbudt i himmelen, og det dere tillater på jorden vil være tillatt i himmelen.

Mattityahu (Matt) 18:18 – ‘Ja! Jeg sier dere folk at alt dere forbyr på jorden vil være forbudt i Himmelen, og alt dere tillater på jorden vil være tillatt i himmelen.

Ifølge Hans Ord utøver vi autoritet som Hans kontaktpunkt i Malaysia for å stenge helvetes port i Putrajayas statsministerkontor, justisdepartementet, utdanningsdepartementet, høyere utdanning, helsedepartementet og departementet for menneskelige ressurser, for å forby forfølgelse og diskriminering av ikke-vaksinerte ved NVO, og for å rive ned de ugudelige planene for det “grønne passet”: ingen stikk (jabs) -ingen jobber, ingen stikk -ingen skole.

«Plutselig skyter Gud dem ned med en pil, og etterlater dem med sår; deres egne tunger får dem til å snuble. Alle som ser dem rister på hodet.’ Tehillim (Salme) 64:8-9

What are we made of?

Røttenes helbredende kraft-boken blir oversatt til japansk!

Yutong Tagawa, Japan

Vi fortsetter å oversette bøker til japansk – korrekturleser nå den andre boken Røttenes Helbredende Kraft. Min mann, Terunaga Tagawa, hjalp til med korrekturlesing av YESHUA er Navnet; etter han var ferdig med den innsatsen, bestemte han seg for å forlate sin tidligere erstatningsteologi. Priset være YAH – må all ære gå til HAM! Han ble også døpt i Yeshuas navn.

Kinesiske bøker ble kjøpt fra pastor Dawid og jeg ber nå om at YAH vil lede meg til å komme i kontakt med kineserne i Japan som er sultne på Hans sannhet. Det er min ære å også ha fått tildelt to GRM-studenters oppgaver å rette.

Thailand Flag

Shemitah-årets velsignelser

Wassana Runkaew, Thailand

En stor endring i meg er forventet dette Shemitah-året, og det vil bli uforglemmelig hva Adonai skal gjøre i mitt folk også. Det er ingen hjelp i menneskers «strev», og vi må gjøre det som er nødvendig for å komme ut av verdens forgiftning.

Et tegn på endetiden er at mennesker er blinde og kald-hjertet. De fleste kristne i Thailand gikk på akkord med endetidens tegn: pastorer oppmuntret til og med menigheten deres til å bli vaksinert for å få et grønt pass for å gjøre livene våre enklere uansett hvor vi skal. Dessverre så ble 43 % av befolkningen i min provins Chiangmai vaksinert. Dessuten ble det gitt ut gratis vaksiner blant tenåringer og studenter. Folk har blitt så blinde, til tross for nyhets raporten om folk som dør etter å ha blitt vaksinert.

Elevene mine nektet å bli vaksinert, og var uenige i å bli manipulert av denne onde agendaen. Men det vil være en stor utfordring for skolen vår å fortsette uten sin nåværende departements-sponsing. Likevel er Yah trofast. Jeg stoler på Ham og Hans godhet. Så lenge jeg bor i krisesenteret, vil jeg lede elevene våre til å holde sabbat, lese Skriftene, forkynne Toraen og feire vår Yeshua, den jødiske Messias. Hver dag synger vi Hans sanger og ber, og oppmuntrer andre til å slutte å spise uren mat. Denne Sukkot har jeg aldri vært så nær Hans Ånd som dette før. Det har vært en ære å fortelle folk mer om Hans nærvær iblant oss.

–––––––––––––

Mange fantastiske vitnesbyrd og rapporter fortsetter å komme inn fra alle nasjonene. Det er mye grunn til å glede seg! Fortsett med den flittige innsatsen, behag Faderen, for det å forkynne Hans sannhet vil garantert bære mye frukt!

Deres Israelske Mentorer og Venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

AB red and Rabbi blue

Forente Nasjoner for Israels nettkonferanse – Desember
Tirsdag 7. Desember 2021 12:00 – 14:00 PM (EDT) (kl. 18-20 norsk tid).

Som medlem vil du motta en personlig invitasjon med en link til konferansen på e-post.

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel.

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke for å stå for Israel i din nasjon!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Støtt Oppdraget:

  • Gi online: https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer info@unitednationsforsrael.org
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Identitets-Tyveriet

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Bli en spesiell partner til de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighetsgave på $100 eller mer. Trykk på knappen under eller send oss en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, og abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →