How Are You Spending Your Resources

Kuidas sa kulutad oma ressursse?


How Are You Spending Your Resources
Toora portsjon MIKETS – B’resheet (1 Moosese) 41:1-44:17

Hanukka eriväljaanne

Taas nägin ma päikese all, et jooks ei olene kärmeist ega sõda sangareist; samuti ei olene leib tarkadest, rikkus mõistlikest ega menu osavaist, vaid aeg ja saatus tabab neid kõiki! Koguja 9:11

Shabbat shalom armsad!

On aeg hajutada suur ja rasvane ning kõikehõlmav vale, et „aeg on raha“. See vale on jätnud maailma teadmatusse elu tõelisest olemusest. Aeg on Looja kingitus meile kõigile ja raha on toode, mida me kasutame maapealses kaubanduses. Kui laps sünnib, olgu rikas või vaene, sünnib ta nende kahe kingiga, mille meie heatahtlik Looja on igaühele andnud. Need KAKS kingitust on: hingeõhk ja aeg.

Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head! Sa peidad oma palge, ja nad ehmuvad; sa võtad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu! Sa läkitad välja oma Ruahh‘i (vaim=hingeõhk), ja nad luuakse, ja sina uuendad maa näo! Psalm 104:28-30

Iga laps sünnib hingega, mille inimkonna Looja on laenuks andnud ja see tuleb tagastada surmapäeval, sest see on laenatud. Igale inimesele on alates tema sünnist antud 24 tundi, mis on 1440 minutit ja 86 400 sekundit päevas. See, kuidas kulutada oma hingetõmbeid ja antud aega, on igaühe enda otsustada. Seda nimetatakse vabaks tahteks.

How Are You Spending Your Resources

Inimene sünnib ka vaba tahtega, mis põhjustabki nn „maailma liikumise“. Mitmed inimesed süüdistavad universumi Jumalat paljudes hädades, kuid ei võta endale vastutust selle eest, kuidas nad kulutavad kõigile võrdselt antud ressursse- hingeõhku ja aega. Ükski multimiljardär ei saa seda keerulist olukorda muuta ega lisada raha eest midagi “hingeõhu ja aja panka”, sest aeg ei võrdu rahaga. On alati võimalik teenida rohkem raha või vähem raha, kuid me ei saa lisada ühtegi sekundit Elohimi antud 86,400 sekundile päevas. Koguja autor on öelnud, et aeg ja saatus tabab meid kõiki, olgu siis inimene sündinud rikkana või vaesena, suursugusesse või lihtsasse peresse, mustanahalisena või valgena. Me oleme kõik võrdselt loodud, sama mõõdu hingeõhu ja ajaga.

Paljud inimesed vähkrevad uskmatuses ja enesehaletsuses, sest nad ei ole sündinud rikkasse perekonda. Mõni on selle pärast isegi kibestunud ja süüdistab rikkaid kõigis oma hädades. Teised, kes on sündinud rikastesse peredesse, võivad kulutada aega ja hingeõhku selle peale, et tunnevad end oma vanemate poolt hüljatuna, kes olid hõivatud kogu selle raha teenimisega selle asemel, et lastega aega veeta. Loetelu, miks inimesed võivad olla „asjaolude ohvrid” ja õnnetut elu elada on lõputu. Küsimus on selles, kuidas me kulutame oma taevast antud ressursse?

Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga Ruahh‘ile (vaimule) külvab, see lõikab Ruahhist (vaimust) igavest elu. Galaatlastele 6:8

Piiblis on selle teema kohta palju kirjutatud. Pärast mõningaid uuringuid on ilmne, et kogu Looja vormitud maailmasüsteemil pole midagi pistmist kontseptsiooniga „aeg = raha“, pigem põhineb see süsteem külvamisel ja lõikamisel. Mida iganes sa külvad, seda ka lõikad. Loodus võib meile seda väga lihtsalt õpetada, sest kui külvad suvikõrvitsat, saad saagiks suvikõrvitsa. Suvikõrvitsat külvates ei saa näiteks korjata saagiks kurke. Kui külvate sparglit, on saagiks kindlasti sparglid ja mitte tomatid. Kui külvate õelust, siis lõikate õelust igavesti. Kui külvate oma lihalikule loomusele, siis lõikate kaduvust. Kuid kui vaimule külvate, siis lõikate vaimust igavese elu. Aga mida see tähendab? Kuidas saan oma aja ja hingeõhu ressursse vaimu külvata ja mida tähendab “lihalikule loomusele külvamine”? Vastus on väga lihtne ja sellest kirjutavad psalmid, näiteks:

Kõik, kellel on eluõhku, kiitku JHVH! HalleluJah! Psalm 150:6

Inimese hinge ja aja Looja nimi on JHVH, mis tähendab MINA OLEN-igavesti ligiolev ja leitav, KUI sa Teda otsid. Kui sa kulutad kogu oma eluõhu selleks, et Teda ülistada, siis ei jää enam aega kurja rääkimise, teiste kritiseerimise, oma elu üle kurtmise ega enesehaletsuse jaoks. Siis kasutad sa oma eluõhku targalt ja lõikad eluõhku külluses ja igavest elu pealekauba. Selle õige hingetõmbe saamiseks ei ole vaja ühtegi senti või dollarit või eurot või mistahes raha, aga kui kulutad oma hingeõhu andes Loojale kiitust ja au, siis tuleb ka see raha. Kuidas ma seda tean?

Ent otsige esiti Elohimi riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! Matteuse 6:33

Sest Piibel ütleb meile, et kui me kõigepealt otsime Tema kuningriiki, antakse meile kõik muud asjad pealegi, näiteks raha. Enamik inimesi muretseb raha pärast, kuid Ta ütles meile oma sõnas, et Tema on meie karjane, mitte meie töökohad, ülemused või investeeringud. Ta on meie karjane ja premeerib meie pühendumist kõigega, mida vajame.

How Are You Spending Your Resources

JHVH on mu karjane, mul pole millestki puudust! Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind; tema kosutab mu hinge! Ta juhib mind õiguse ringidesse oma nime pärast! Psalm 23:1-3

Tegelikult ütles Ta ka, et me ei peaks muretsema, mida süüa või mida juua või millega riietuda, sest paganad ja ebajumalakummardajad muretsevad selliste asjade pärast. Ta juhendas meid pühendada oma elu Temale. Isegi kui me otsime ja vajame tööd oma perekonna, teenimistöö või jumalariigi töö toetamiseks, peaksime küsima ja palvetama, et mõista millist tööd või ametit Tema soovib, et teeksime. Liiga paljud inimesed üritavad välja mõelda, kuidas oma elu elada vastavalt, mida nad ise tahavad ja teised neilt ootavad. Kuid kui kulutad oma hingeõhku ja aega õigesti, ülistades oma Loojat, palvetades ja otsides Tema südant kõigi nende asjade osas, siis Tema omakorda juhendab sind, kuidas kulutada Tema antud ressursse- hingeõhku ja aega.

Sellepärast ma ütlen teile: ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided? Matteuse 6:25

Ühel päeval jõuad oma maapealse aja lõppu ja pead tagastama hingeõhu, mis oli sulle sündides laenatud. Suur taevane arvepidaja vaatab siis üle, kui palju oled oma hingeõhust ja ajast pühendanud Temale ja kuidas oled kasutanud neid ilma hinnata antud ressursse. Kui võrdsustaksid aeg = raha, siis oleksid Tema ressursid valesse pinnasesse külvanud, olles pühendanud oma aja ja hingeõhu teisele jumalale. See teine jumal ei ole Universumi Looja, vaid inimsüdamete rikkuja ja selle jumala nimi on mammon. Mammonat on kummardatud aegu ja aegu ja me näeme tänapäeval, et enamus inimesi sel planeedil on ühel või teisel viisil mammona kummardajad lihtsalt selle kaudu, et nad võrdsustavad Looja antud aega rahaga.

Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poole ega hooli teisest. Te ei või teenida Elohimi ja mammonat! Matteuse 6:24

Vaesed inimesed kummardavad mammonat sellega, et nad otsivad raha enam kui Loojat ja on kibestunud selle pärast, mida neil ei ole. Paljud neist inimestest näiteks ei anna kümnist, sest nad on „liiga vaesed“ ja nad on selle pärast vihased. Kuid kui nad investeeriksid oma eluõhu ja aja Tema ülistamiseks ja teistele head tegemiseks, siis lõikaksid nad suurt kasu.

Rikkad inimesed võivad samuti mammonat kummardada, sest nad tahavad rohkem ja rohkem raha ja ei pühenda ühtegi mõtet Loojale ning samuti ei maksa nad kümnist ega anneta, et mitte kulutada „oma„ raha.

Samal ajal on vaeseid ja rikkaid inimesi, kes on pühendunud Loojale ja annavad Temale au ja kiituse, oma hingeõhu ja aja ning loomulikult ülistavad nad Loojat oma ANDIDE ja rahaga.

How Are You Spending Your Resources

Kui palju on sinu hing väärt?

Kuulge seda, kõik rahvad! Pange tähele, kõik maailma elanikud, nii alamad kui ülemad, üheskoos rikas ja vaene! Mu suu räägib suurt tarkust ja mu südame mõte sügavat tunnetust! Ma pööran oma kõrva tähendamissõna poole ja teen kandlega avalikuks oma mõistatuse! Miks ma peaksin kartma kurjal ajal, kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod, kes loodavad oma varanduse peale ja kiitlevad oma suurest rikkusest? Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda,sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata. Psalm 49:2-9

Ühel päeval tuleb see hingeõhk, mis on sulle teatud ajaks laenatud Kõigeväelisele tagastada ja sul ei ole enam hingeõhku ega aega maa peal. Kuid külvamise ja lõikamise seadus jätkub ka pärast surma, mõjutades kõigi nende inimeste elusid, keda sina mõjutasid oma elu jooksul maa peal.

Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks! Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti! Taaniel 12:2-3

Kui sa külvasid vaimu, sest pühendasid ennast universumi Loojale juudi Messia Jeshua kaudu, siis lõikad sa igavest elu Tema ligiolus. Kui sa külvasid lihale, taotledes oma isekaid huve ja mammona jumalat, siis veedad sa igaviku seal, kus see jumal on. Piibel räägib, et ta on heidetud lakkamatult põlevasse tulejärve. (Ilmutuse 19:20)

Mida iganes sa siin elus külvad, lõikad seda igavikus. Kui külvasid jumalatust, armukadedust, kadedust, isekaid ambitsioone, uskmatust, valesid, tülisid, kibedust, laimu, isekust, viha ja andeksandmatust, siis see on see, mida sa lõikad nii selles elus kui ka igavikus, mis on elav põrgu.

Kus me igaviku veedame sõltub sellest, kuidas oleme oma ressursid-hingeõhu ja aja ära kulutanud. Need, kes veedavad iga hingetõmbe ja aja pühendudes Kõigeväelisele Loojale, kulutavad ka nende ressursside kõrvalsaadused, nagu raha ja kõik mida omandavad, andes Au meie Loojale. Teiste sõnadega, me kasutame oma raha ja vara nii Tema eesmärkideks kui ka endale nautimiseks, kui me teeme seda Tema kuningriigi tegevuskava edendamiseks maa peal.

See on JHVH õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde! Õpetussõnad 10:22

Tee ülevaade hingeõhust ja ajast, mis sulle on määratud ja vaata, kuidas kulutad oma kõige väärtuslikumaid ressursse.

Kas sa „suitsetad oma ressursse“?

Paljud inimesed kulutavad oma hingeõhku suitsetades sigarette või muul kujul tubakat. See on „külvamine lihale“, sest ei too mingit au Looja JHVH-le. See on hoopis deemonite kummardamise vorm ning vastupidine tegevus JHVH ülistamisele või tänuohvritele, mida Piibel nimetab suitsutusrohuks Tema templis.

Ja kui ta oli võtnud raamatu, siis need olendid ja need kakskümmend neli vanemat heitsid maha Talle ette, ja igaühel oli käes kannel ja kuldkausid, täis suitsutusrohte; need on kedoshim‘de (pühade) palved. Ilmutuse 5:8

Lisaks oma hingamis-ressursi ära suitsetamisele, mis ei kuulu kellegile meist vaid on antud laenuks maapealse elu ajaks, suitsetad ära ka oma hea karjase reservi, saastades kogu inimkonnale tasuta antud õhku. Millal maksite viimast korda maksu hingatava õhu eest? Me kõik peame siiski aru andma Universumi Meistrile selle kohta, kuidas me Tema antud õhku kasutasime. Kas immutasime seda usu, lootuse ja armastusega või saastasime seda sigareti suitsetamise ning kurjade sõnade ja negatiivse suhtumisega?

Tänan sind Abba imeliste ressursside- hingeõhu (laenatud) ja aja eest. Aita minul ja kõigil neil, kes seda kirja loevad kulutada need ressursid nii, et see oleks sulle meelepärane ja meie külvamine tooks esile igaviku lõikamise õnnistusega Sinu ligiolus, Jeshua võimsas nimes. Aamen!

Olgu mu palve suitsutusohvriks su palge ees, ja mu käte tõstmine olgu õhtuseks roaohvriks! Psalm 141:2

Rõõmsat hanukkat- pühendumise püha kõigile, kes seda sõnumit kuulevad.

Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid
Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Saada oma hanukka ohvriannid:

  • Anneta online: https://kad-esh.org/et/annetused/
  • Pangaandmete jaoks Ameerikas saada meile email: kad_esh_map@msn.com
  • Helista meile USA-s 1-972-301-7087
  • Checks in USD, Canadian Dollars or British Pounds to be sent to Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams addressed to Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Vaata Tervenemine Jeshua nimes

Jagage seda peapiiskop Dominiquae Biermani koosolekut PNG-s, kus ta jagab teadmise sõnu ning JHVH tervendav vägi tuleb ilmsiks (isegi 5-aastase tüdruku jaoks, kes varem ei saanud oma käsi kasutada!).

Ühinenud Rahvad Iisraeli eest eemärgiks on globaalse haridusprogrammi kaudu muuta rahvaid lammasrahvaiks, üks inimene korraga.

Ühine selle peatumatu liikumisega:

https://unitednationsforisrael.org

Nädala raamatud:

Peapiiskop Dominiquae Biermani põhjapanev triloogia
Juurte Tervendav Vägi (eesti keelde ei ole tõlgitud)
Lammasrahvad
Õlipuu külge poogitud (eesti keelde ei ole tõlgitud)
https://kad-esh.org/et/tootekategooria/raamatud/

Tule õppima GRM’i – messiaanlik, apostellik ja prohvetlik piiblikool otse Iisraelist!

https://www.grmbibleschool.com

Vaadake Facebookist, mida on meil uut!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/