Repairing the Destroyed Foundations

Lõhutud vundamendi parandamine

Toora portsjon TERUMAH – Shemot (2 Moosese) 25:1-27:19 Kui alussambad maha kistakse, mida siis õige saab teha? Psalm 11:3 Shabbat shalom armsad! Möödunud nädalal sain ma teada ühest lahendamata mõrvajuhtumist Floridas, mis kanti juurdlusest maha kui enesetapp suure tõenäosusega selleks, …

The Key fot Mental Health part 2

Vaimse tervise võti #2

Toora portsjon MISHPATIM – Shemot (2 Moosese) 21:1-24:18 “Tuletage meelde mu sulase Moosese Toorat, seadlusi ja kohtuseadusi, mis ma temale andsin Hoorebil kogu Iisraeli jaoks!” Malaki 3:22 Shabbat shalom armsad! Suur osa sellest shabbatikirjast on otseses seoses kirjakohtadega, mis muudavad …

The Key fot Mental Health part 1

Vaimse tervise võti #1

Toora portsjon YITRO – Shemot (2 Moosese) 18:1-20:23 Mäletamine ja unustamine “Tuletage meelde mu sulase Moosese Toorat, seadlusi ja kohtuseadusi, mis ma temale andsin Hoorebil kogu Iisraeli jaoks!” Malakia 3:22 Shabbat shalom armsad! Suur osa sellest shabbatikirjast on otseses seoses …

Discovering what you are created to be

Avastades, kelleks sa oled loodud

Toora portsjon BO – Shemot (2 Moosese) 10:1-13:16 Ja JHVH ütles Moosesele: “Vaata, ma panen sind vaaraole jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks! 2 Moosese 7:1 Shabbat shalom armsad! Kas sa oled kindel, et tegutsed vastavalt sellele kutsele …

Holy Vacations

Pühad puhke- ja pidupäevad

Toora portsjon VA’ERA – Shemot (2 Moosese) 6:2-9:35 Ole rõõmus sel oma pühal, sina ja su poeg ja tütar, su sulane ja ümmardaja, leviit ja võõras, vaenelaps ja lesknaine, kes on su väravais. 5 Moosese 16:14 Shabbat shalom armsad! Iisraelis …

It's all about the tree

Sel kõigel on tegemist puuga – “Jõulusõnum” (1. Osa)

Toora portsjon VAYECHI – B’Resheet (1Moosese) 47:28-50:26 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Elohimi paradiisis. Ilmutuse 2:7 Shabbat shalom armsad! Kuna me siseneme jõuluaega, siis on väga oluline üle vaadata mõningad …

Hanukkah Time

Hanuka Aeg!

Toora portsjon MIKETS – B’resheet (1 Moosese) 41:1-44:17 Kutse taaspühendumiseks ja laienemiseks! Tõuse, pühitse rahvast ja ütle: pühitsege endid homseks! Sest nõnda ütleb JHVH, Iisraeli Elohim: üks hävitamisele määratud asi on su keskel, Iisrael! Sa ei suuda enne oma vaenlastele …

The Hanukkah Turning Point

Hanukka Pöördepunkt

Toora portsjon VAYESHEV – B’Resheet (1 Moosese) 37:1-40:23 Selle ajastu prohvetlik sõnum! Aga tema (J’shua) kostis ja ütles neile: “Miks te ise rikute Jumala käsku oma pärimuse pärast? Matteuse 15:3 Shabbat shalom armsad ja rõõmsat Hanukkat! Selle aasta hanukka püha …

The Bread Factor

Leiva faktor

Toora portsjon VAISHLACH – B’Resheet (1 Moosese) 32:4(3)-36:43 Aga tema vastas ning ütles: “Kirjutatud on: inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust!” Matteuse 4:4 Tänavarahutused leiva pärast Ameerikas (“leiva rahutused”) 23. aprillil 1863. a USA’s …