Beseire Påske-løgnen

Beseire Påske-løgnen


Beseire Påske-løgnen

Mange pogromer mot jødene har skjedd under Påsken, og de har anklaget dem for mordet på Jesus Kristus. Denne løgnen må bli konfrontert!

Yeshua stod ikke opp fra de døde på 1. påskedag. Dette er en katolsk oppfinnelse. Han stod opp fra de døde etter 3 dager og 3 natter i graven. Han sa at tegnet for Israel var “Jona-tegnet”, se under.

Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. Matteus 12,39-40

Yeshua ble korsfestet den dagen Pessach (påske) lammene ble drept for å forberede Påske (Pessach) middag. Han ble lagt i graven før Påske (Pessach) Eve (kvelden)- Matsa-festen (De usyrede brøds høytid). Degen etter er Chag (helligdag) som en sabbat og det er også den andre dagen i Yerushalayim, en by med murer rundt, og deretter kom den ukentlige sabbaten. Han var i graven i 3 dager som var regnet som sabbater i Bibelen (Yom Tov som sabbat). 3 netter etter, da solen gikk ned etter den ukentlige sabbaten, stod Adonais Sønn opp. Kvelden av Motsaei sabbat (etter solnedgang lørdag) er bibelsk regnet som Yom Rishon (søndag), som er den første dagen i Bikurim (førstegrøden) i Påsken (Pessach). (se VaYikrah [3.Mosebok] 23)

Easter (det engelske navnet) er navnet på fruktbarhetsgudinnen Ishtar, det har ingen ting å gjøre med oss eller Mashiach (Messias), og se under hvordan Miriam fra Magdala (Maria Magdalena) kommer til graven etter sabbaten på Yom Rishon når “det er fortsatt mørkt” og graven er tom. Det er ingen 1.Påskedag i de Hellige Skriftene. Når solen går ned på slutten av sabbaten stod Yeshua opp. Solen må bøye seg ned foran Sønnen!

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Yeshua hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Johannes 20,1-2

Dette er Afikoman som som vi ser etter! Afikoman betyr på Gammel Gresk “Jeg har allerede kommet”.

Glad Pessach med Afikoman!

Til Løven av Judahs ære

Erkebiskop Dr. Dominiquae Bierman

Last ned min gratis e-bok MAP Revolusjonen:
https://kad-esh.org/no/butikk/map-revolusjonen-e-bok/

Gå med i vår GRM bibelskole:
https://www.grmbibleschool.com